Bulmaca Sözlüğü 3

bulmaca sözlüğü

Tercümex – Biz Çeviriyoruz Dünya Dönüyor

Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde >> İlik
Kemiklerin sert dolgu dokusunun incelmesi sonucunda,hafif bir baskıyla bile kırılabilir duruma gelmesiyle tanımlanan hastalık >> Osteoporoz
Kemikli balıklardan, uzunluğu 40 cm kadar olan, sırtı pürtüklü,esmer renkli,yassı bir tür balık >> Pisi Balığı
Kemikli balıklardan,15-25 cm uzunluğunda,sırtı zeytuni bir tatlı su balığı >> Platina >> Platika
Kemirgenlerden,su kıyılarında yaşayan,yuvalar ve su setleri kuran,postu değerli bir hayvan >> Kunduz
Kenaf” da denilen bir tekstil bitkisi >> Dah
Kenar süsü. Mendil ve peçeteler de kenara yapılan işleme >> Su
Kenar süsü >> Bordür
Kenarları kagir,üstü kapak taşlarıyla örtülü mezar >> Lahit
Kenarları saçaklı bir tür başörtüsü >> Poşu
Kendi biten,kendi kendine yetişen bitki >> Hüdayinabit
Kendi dönemine değin gelen şairleri anlattığı tezkiresiyle tanınan XVI. Yüzyıl divan yazarı >> Latifi
Kendi kendine cinsel doyum sağlama >> Onanizm
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma >> Ahit
Kendi türünün en iyi konuşanı sayılan ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan bir papağan >> Jako
Kendi yaşıtları arasındaki yarışmalara katılan 18 yaşını geçmemiş sporculara verilen ad >> Junyor
Kendi >> Hod
Kendilerine özgü giyinişleri ve konuşma biçimleri olan,argo kullanan,başıboş,haylaz delikanlı,kabadayı,hayta,apaş >> Külhanbeyi
Kendiliğinden,kasların devinimiyle yapılan iş yada hareket için kullanılan sözcük >> Mihaniki
Kendinde kullanım hakkı olan,elinde bulunduran >> Mutasarrıf
Kendine çekmek,ilgi toplamak >> Celbetmek
Kendini becerikli,usta gösteren kimse >> Olçum
Kendini beğenme, bencillik >> Enaniyet
Kendini beğenmiş kimseler için kullanılan alay sözü >> Ekabir Kendir Dokuma >> Keten
Kendini beğenmiş >> Kakavan
Kendini bir konuya vermek >> İtikaf
Kendini olduğundan büyük görüp yüksekten atma >> Tafra
Kendini tutan,öfkesini yenen >> Kazım
Kendir tohumu >> Çedene
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, ip, çuval gibi kaba örgüler yapılan bitkiye verilen ad >> Kenevir
Kendisinde hem erkek hem kadın organları bulunan.Hünsa >> Erselik
Kendisine aziz süsü vererek yerleştiği sarayda türlü entrikalar çevirmesiyle ünlü Rus papazı >> Rasputin
Kendisine bir çocuğun eğitim ve bakımı verilmiş olan kadın >> Mürebbiye
Kendisine hastalığa karşı aşı yapılmış ya da hastalık geçirmiş canlının kanında bulunan ve o hastalığın mikroplarını birbirine yapıştırıp küme haline sokma özelliği olan madde >> Aglütinin
Kendisine kitap gönderilmiş peygamber,resul >> Yalvaç
Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan >> Herzevekil
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme >> Tafra
Kendisinin sebep olmadığı bir zararı ödeme >> Cereme
Kene >> Sakırga
Kenevir,kendir >> Jüt
Kenevirden yapılmış kalın ip >> Halat
Kenevirle tütün köklerinin asalaklarından biri sayılan ve tarım bitkilerine zarar veren bitki >> Canavarotu
Kent civarı yerleşim >> Banliyö
Kent dışında kurulmuş bir üniversitenin alan ve yapıları >> Yerleşke
Kent soylu >> Burjuva
Kent soyluluk >> Burjuvazi
Kent veya kasabada dış mahalle >> Varoş
Kent >> Şar
Kenya’daki yerli halkın beyaz azınlığa karşı ayaklanma hareketini yöneten ve 1960’ta ortadan kaldırılan gizli örgüt >> Maumau
Kenya’nın başkenti >> Nairobi
Kenya’ya özgü,sazdan yapılan ve üstü samanla örtülen yuvarlak kulübelere verilen ad >> Şamba
Kepçe >> Çömçe
Kepekli undan yapılan,pideye benzer bir tür ekmek >> Fodla
Keramilik tarikatının on iki kolundan biri >> İshakiye
Kerem,cömertlik >> Mekremet
Kerestelik bir ağaç cinsi >> Huş
Kerestelik tomruk >> Azman
Kerestesi makbul bir Afrika ağacı >> Okume
Kerestesi sert ve kokulu bir ağaç >> Santal
Kerestesi ve reçinesi çok beğenilen bir orman ağacı >> Ladin
Kerestesinden yararlanılan bir tropikal bölge ağacı >> Obeşe
Kerevet,divan >> Sedir
Kerte,derece >> Radde
Kertenkele derisi >> Lezar
Kertenkele >> Elöpen
Kervan >> Karban
Keseli ayı.Amerika etçil memelisi. >> Koala
Keseliler üst takımından bir çok memeli türünün ortak adı >> Opossum
Kesen anlamında kullanılan matematik terimi >> Sekant
Kesenek >> İltizam
Keser >> Kerki
Kesilen ağacın kökü,kütük dibi >> Omaca
Kesilen,yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça >> Yonga
Kesilme, kesinti >> İnkıta
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi >> Tomruk
Kesilmiş hamurları yada ekmeği,et suyuna doğrayıp pişirerek yapılan yemek >> Islama
Kesilmiş hamurları yada ekmeği,yağlı su yada et suyuna doğrayıp pişirerek yapılan yemek >> Islama
Kesilmiş sütten yapılan çökelek >> Dolaz
Kesilmiş sütün koyu bölümü >> Kesmik
Kesilmiş,kesik >> Maktu
Kesim hayvanlarında,belkemiğindeki dikensi çıkıntının iki yanında bulunan et dilimi >> Kontrfile
Kesimevi., mezbaha >> Kanara
Kesimi pantolona benzeyen bir tür şalvar >> Elifi
Kesin bilgi >> Yakin
Kesin vadeli değerlerin kuru ve primli değerlerin kuru arasındaki fark >> Ekar
Kesinlikle uyulması gereken Kuran ve Hadis hükümleri >> Nas
Kesit >> Makta
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı >> Zurna
Keskin bir koku,alev ve koyu duman çıkartarak yanan,karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı,yer sakızı >> Bitüm
Kesme, kesip ayırma >> Haza
Kesme, parçalama >> Takti
Kestane kargası da denilen iri gövdeli bir kuş >> Alakarga
Kestane rengi >> Maron
Kestane ve fındık çubuklarıyla örülen kulplu sepet >> Çitinek
Kestanenin dikenli olan dış kabuğu >> Topur
Keşikleme,münavebe >> Almaş
Keşişleme karşıtı rüzgar >> Karayel
Keten dövmeye yarayan tokmak >> Filariz
Keten tohumu >> Bezir
Keten tohumundan çıkartılan bir yağ >> Beziryağı
Keten ve yünden dokunan bir tür kumaş >> Flanel
Keten,kenevir,jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat >> Urgan
Kevdere de denilen,Doğu Anadolu’da ve Kafkasya’da yaşayan keklik cinsi >> Urkeklik
Kezzap >> Nitrikasit
Kıbrıs adasının eski adı >> Alaşiya
Kıbrıs’a özgü,iri ve pembe taneli bir üzüm cinsi >> Verigo
Kıbrıs’ta üretilen bir tür tatlı ve koyu sofra şarabı >> Kumandarya
Kıç tarafı yüksek,hızlı giden yelkenli >> Çekeleve
Kıdem bakımından başta gelen >> Duayen
Kıl elek >> Leçer
Kıl ve saçların dökülmesi ya da yokluğu >> Alopesi
Kıl,tüy >> Mu
Kılaptan ipekle işlenmiş kalın ve iri desenli bir kumaş türü >> Abai
Kılçıksız,lezzetli bir tür fasulye >> Ayşe Kadın
Kıldan yapılmış dokuma >> Çul
Kılıcın yada bıçağın keskin yüzü >> Yalım
Kılıç kını >> Niyam
Kılıç oyununda meşin göğüslük >> Plastron
Kılıç,bıçak gibi kesici araçların keskin yüzü >> Yaum
Kılıç,bıçak gibi saplı şeylerin sap içinde kalan bölümü >> Pırazvana
Kılıç >> Tig
Kılıç >> Seyf
Kılıçla yapılan spor >> Eskrim
Kılığının yada eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyen kimse >> Çapaçul
Kılkuyruk” da denilen ve yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan bir ördek cinsi >> Kıkırlık >> Anasacuta >> Pintail >> Spissente
Kıllarında ve gözlerinde,kimi zaman da derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan insan yada hayvan >> Akşın
Kımız rakısı >> Arika
Kır hayatını ve törelerini anlatan >> Pastoral
Kır renkli >> Kırçıl
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir >> İdil
Kır,orman vb yerlerde yapılan koşu sporu >> Jogging
Kıraç tarlada yetişen karpuz,mısır,darı,pancar gibi bitkilere verilen ad >> Deştiye
Kıranlar >> Afat
Kırbaç kurdu >> Trikosefal >> Arikosefal
Kırda Yemek”, “Olimpia” gibi yapıtlarıyla tanınmış ünlü Fransız ressam >> Manet
Kırgızistan ve Kazakistan’da bir ırmak. >> Çu
Kırgızistan’da bir kent >> Oş
Kırgızistan’ın başkenti. >> Bişkek
Kırgızistan’ın para birimi >> Som
Kırgızistan’ın para birimi >> Som
Kırgızistan’ın plaka işareti >> Ks
Kırgızların ünlü destanı >> Manas
Kırık çanak çömleği yapıştırmaya yarayan yumurta akı, kireç, süt ve pamuk karışımı >> Sep
Kırık kemikleri bir arada tutmak amacıyla kullanılan tahta gibi düz nesne >> Atel >> Cebire >> Süyek >>
Kırık pirinç, şeker ve suyla yapılan bir tatlı >> Nazlaş
Kırılma, parçalanma. >> İnkisar
Kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral >> Asbest
Kırılmış nohut ve patlıcanla yapılan bir yemek >> Muhaşerlaş
Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek yapılan yol >> Makadam
Kırılmış veya dökülmüş tahıl >> Kırma
Kırılmış veya dövülmüş tahıl >> Kırma
Kırım hanlarına ve prenslerine verilen san. >> Giray
Kırıntı >> Ufantı
Kırışmak >> Büzüşmek
Kırk çeşit yiyecekli sofra >> Zekeriya Sofrası
Kırkağaç da denilen bir kavun cinsi >> Altınbaş
Kırkılmış koyun tüyü >> Yapağı
Kırklareli’nde Demirköy ilçesinde Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri. >> Dupnisa
Kırklareli’nin bir ilçesi >> Kofçaz
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bir göl >> Erikli
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde tabiatı koruma alanı kapsamına alınan göl >> Saka
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğne ada beldesinde, tabiatı koruma alanı kapsamına alınan eşsiz bir orman alanı. >> Longoz
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kurulu doğalgaz santralı >> Hamitabat
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir mağara >> Kovantaşı
Kırklareli’nin Vize ilçesinde,tabiatı koruma alanı kapsamına alınan orman ve körfez >> Kasatura
Kırkpare”, “Yamalıbohça” da denilen, değişik renk ve desenlerde kumaş parçalarının yan yana getirilip dikilmesiyle oluşturulan el sanatı >> Peçvörk
Kırkpınar güreşlerinde pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri >> Başorta
Kırkpınar güreşlerini düzenlemeyi üstlenen kişi >> Ağa
Kırlangıç balığı küçüğü >> Derviş
Kırlarda yetişen yabani bir otun kökü >> Andız
Kırmız böceğinin güzel lal boya çıkarılan bir türü >> Koşnil
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral , kantaşı >> Hematit
Kırmızı acı biberli sirkeli sos >> Tabasko
Kırmızı biber >> Paprika
Kırmızı çuhadan yapılan,tepesinde püskülü olan bir tür başlık >> Fes
Kırmızı kabartılarla ortaya çıkan deri enfeksiyonu >> Yılancık
Kırmızı kabuklu ve portakal büyüklüğünde bir mandalina türü >> Mineola >> Minaola
Kırmızı mercimekle yapılan bir cins çorba >> Ezogelin
Kırmızı mercimekle yapılan çorba veya pilav >> Malhıta >> Mahlıta
Kırmızı pancar >> Çöğündür
Kırmızı renkli bir elma cinsi >> Starking
Kırmızı renkli bir şeftali cinsi >> Hülü
Kırmızı renkli ve iri taneli bir üzüm cinsi >> Kardinal
Kırmızı renkli ve mayhoş bir elma cinsi >> Arapkızı
Kırmızı renkli,pis kokulu,zehirli sıvı bir element >> Brom
Kırmızı renkli,tatlı,sulu ve kokulu bir erik cinsi >> Albardak
Kırmızı renkte olan >> Lalin
Kırmızı toprak >> Gav
Kırmızı ve beyaz,sıkı ve tatlı küçük elma >> Api
Kırmızı zırnık >> Realgar
Kırmızı,pembe yada mor renkli çiçekler açan bir süs bitkisi >> Ortanca
Kırmızımsı mavi renkte yerli bir erik cinsi >> Aynabakar
Kırmızımtırak gri renk >> Turnakırı
Kırmızıya çalan eflatun renk >> Siklamen
Kırsal aşk şiiri. >> İdil
Kırsal kesimde büyük toprakları olan ve sözü geçer kimse >> Ağa
Kırşehir kenti yakınında bir göl >> Seyfe >> Hılla
Kırşehir’in antik dönemlerdeki adı >> Mokissos
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde bir yer altı kenti >> İnlimurat
Kısa ayaklı, uzun boyunlu ve saplı su kabı >> Aslanağzı
Kısa bacaklı köpek cinsi >> Base
Kısa boylu ve tıknaz >> Bodur
Kısa çizgi >> Tire
Kısa çizme >> Edik
Kısa çorap >> Şoset
Kısa hırka >> Libade
Kısa kafalı >> Brakisefal
Kısa kanatlı ve uzun kuyruklu bir kuş türü >> Kukal
Kısa kepenek >> Kebe
Kısa kesilmiş saç. Erkek saçı biçiminde kesilmiş kadın saçı >> Alagarson
Kısa kıllı bir av köpeği cinsi >> Brak
Kısa kıllı bir av köpeği >> Brak
Kısa kır manzumesi,çoban türküsü >> Eglog
Kısa menzilli,kablosuz bir iletişim teknolojisi >> Bluetooth
Kısa namlulu bir tüfek türü >> Filinta
Kısa ökçeli bağsız ayakkabı >> Mokasen
Kısa paçalı bir tür pantolon >> Kapri
Kısa saplı odun baltası >> Nacak
Kısa süreli tanıtım filmi >> Spot
Kısa tüylü bir av köpeği cinsi >> Brak
Kısa tüylü bir av köpeği ırkı >> Puanter
Kısa ve özlü söz >> Lakonik
Kısa ve özlü söz >> Aforizma
Kısa ve şişman kimse >> Tumbadız
Kısa ve yalın işaretlerden oluşan bir yazı yönteminin kısa yazılışı >> Steno
Kısa veya özlü anlatımı olan komik öykü >> Anekdot
Kısa,güldürücü oyun >> Skeç
Kısa,kestirme yol >> Kese
Kısaca diyapozitif >> Dia
Kısaca elektrokardiyogram >> Ekg
Kısacası >> Velhasıl
Kısaltılmadan kıvırcıklık verilmiş saçların baş çevresinde geniş bir yığın oluşturduğu saç biçimi >> Afro
Kısaltılmış olan,kısa,özet >> Muhtasar
Kısık sesli küçük keman. >> Kit
Kısır döngü >> Fasit Daire
Kısır kadın ya da dişi hayvan >> Aslık
Kısır, hiç doğurmamış hayvan >> Eremik
Kısırlaştırma >> Kastrasyon
Kıskaç >> Pense
Kıskanç >> Hasut
Kıskançlık korkusu >> Zelofobi
Kıskançlık,çekememezlik >> Haset
Kıskanma >> Reşk
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan az alkollü,ekşi bir Türk içkisi >> Kımız
Kıstak,dar dil >> Berzah
Kıstas >> Kriter
Kış >> Şita >> Dey
Kışa dayanıklı sert buğday >> Karabaş
Kışa kadar saklanabilen bir üzüm çeşidi >> Emirali
Kışın sisli havalarda ,ağaç dallarını,toprak yıkıntılarını kaplayan buz tabakası. >> Kırç
Kışın en soğuk günleri >> Zemheri
Kışın en soğuk günlerinde evlere girdiğine inanılan düşsel yaratık >> Congolos
Kışın yapraklarını dökmeyen mor çiçekli bir ağaççık. >> Komar
Kışkırtma,tahrik >> Ajitasyon
Kıvılcım,şerare >> Çakım
Kıvılcım >> Şerare
Kıvırcık saç >> Cad
Kıvrık bir sopaya benzeyen ve atıcısına geri dönen av aracı >> Bumerang
Kıvrımları olan yün,pamuk veya ipek kumaş >> Krepon
Kıvrımlı,yılankavi biçim,helis >> Helezon
Kıyamet günü bütün ölülerin dirilerek toplanacağı yer >> Arasat
Kıyamet günü İsrafil’in öttüreceği borunun adı >> Sur
Kıyamet gününde çalınacağına inanılan surun ilk üflenişi >> Racife
Kıyı dili >> Tombolo
Kıyı ile gemi arasında yük taşımakta kullanılan altı düz tekne >> Layter
Kıyı sağlık idaresince,gemilere verilen giriş-çıkış izni >> Pratika
Kıyıdan açıkta bulunan gemilerin yüklemesinde ve boşaltılmasında kullanılan,genellikle altı düz,sığ su teknesi >> Layter
Kıyılarda dalgakıranla yapılmış liman >> Mendirek
Kıyıları koruyan gemilere verilen ad >> Vardakosta
Kıyılmış et,bulgur,soğan,domates,biber gibi şeylerle yapılan ve asma yaprağına sarılarak çiğ olarak yenen bir yiyecek >> Batırık
Kıyılmış,baharat katılmış etle,tütsüleme ve pişirme gibi işlemlerden sonra yapılan bir tür sucuk >> Sosis
Kıyma ve bulgurla yapılan sulu köfte >> Topalak
Kıyma ve bulgurla yapılan,irili ufaklı bir tür sulu köfte >> Analıkızlı
Kıyye;1283 gramlık veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi >> Okka
Kız evlat >> Kerime
Kız Kulesinin eski adı >> Damalis
Kızak çekmekte kullanılan boğuk sesli bir köpek ırkı >> Haski
Kızarmak,olgunlaşmaya başlamak >> Alarmak
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek >> Tirit
Kızgın,yakıcı >> Har
Kızıl ötesi >> Enfraruj
Kızıl sakallı >> Barbaros
Kızıl sarı tüylü ve öne doğru kıvrık boynuzlu bir antilop >> Nagor
Kızıl veya yeşil renkte sert bir mermer >> Somaki
Kızıl, kırmızı >> Ahmer
Kızılcahamam ilçesinde bir içmece >> Dişi
Kızıldeniz ile Umman denizi arasındaki körfezin adı >> Aden
Kızıldeniz’de ve Basra Körfezinde kullanılan bir tür tekne >> Bagala
Kızılderililerin birbirlerine armağan verdikleri dinsel bayram >> Potlaç
Kızılyara adıyla da bilinen bir tür kan çıbanı >> Şirpençe
Kızlık zarı >> Himen
Kibir,kurum >> Böbür
Kibirli >> Kasalak
Kil ile karışık kireçli toprak >> Marn
Kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık >> Lös
Kil,balmumu gibi kolayca biçimlendirilebilen maddeleri yapılacak heykellere model hazırlamak üzere hacimli olarak biçimlendirme,taslak yapma >> Modelaj
Kilidin dilinin yerleşmesi için açılan delik >> Zıvana
Kilime benzer, renkli ve motifli uzun yolluk >> Zili >> Sili
Kilis yöresine özgü zeytin,kırmızı biber,kekik ve nar ekşisiyle yapılan bir yiyecek >> Ekşileme
Kilis yöresine özgü,kemikli et,patlıcan ve nohutla yapılan bir yemek >> Teşrübe
Kilise müziği >> Koral
Kilisede çan çalan kimse >> Zangoç
Kilit dili >> Pericik
Kilit,anahtar ustası >> Çilingir
Killerin başkalaşımı ile oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen bir taş >> Arduvaz
Kimi su bitkilerinin, suyun altındaki organlarında bulunan ve hava boşlukları içeren dokusu >> Aerankima
Kimi Afrika kabilelerinde krala verilen ad >> Kasuka >> Kabaka
Kimi ağaçlardan elde edilen kokulu bir reçine >> Pelesenk
Kimi akıl hastalarında yangın çıkarmaya duyulan aşırı istek >> Piromani
Kimi alkali metallerin aydınlatıldıklarında elektron açığa çıkarma özelliğini kullanan veya başka maddelerin ışık etkisiyle direnç değişimi gösterme özelliğinden yararlanan,ışık-akım çeviricisi >> Fotosel
Kimi av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş >> Mühre
Kimi Avrupa toplumlarında Yahudilerin gönüllü olarak yada zorlanarak yerleştikleri kent dışındaki yer >> Getto
Kimi aygıtlarda ve işlerde para yerine kullanılan küçük marka >> Jeton
Kimi baklagillerden özütlenen bir alkoloit >> Lupinin
Kimi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura >> Lakerda
Kimi Batı devletlerinde soyluluk sanı >> Marki
Kimi bitkilerde ve özellikle çamlarda oluşan salgı maddesi >> Reçine
Kimi bitkilerden elde edilen yumuşak bir reçine >> Elemi
Kimi cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözümleme ve arıtma yöntemi >> Diyaliz
Kimi çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı >> Nektar
Kimi gemilerde baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan ek yapı öğesi >> Talimar
Kimi giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş >> Tarlatan
Kimi giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası >> Peş >> Peç
Kimi göçebe Türk boylarında birkaç aileye ait çadırdan oluşan topluluk >> Avul
Kimi güç doğumlarda çocuğun başını tutup dışarı çekmeye yarayan araç >> Forseps
Kimi hastalıklarda yüzde,ellerde ve ayaklarda görülen yangısız şiş >> Ödem
Kimi hastalıkları su ile tedavi etme,su tedavisi >> Hidroterapi
Kimi hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan billur madde >> Rafit
Kimi hayvanların özellikle atların alınlarında bulunan ve burunlarına doğru uzanan beyaz leke >> Akıtma
Kimi iskambil oyunlarında aynı cins iki karta verilen ad >> Per
Kimi kağıtların dokusunda bulunan ve ancak ışığa tutulunca görülen çizgi, resim ya da yazı >> Filigran
Kimi kişilerin alan,park,sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı >> Agorafobi
Kimi mantarlarda üreme organı >> Ask
Kimi sesli harflerin üstüne konan yan yana iki nokta >> Trema
Kimi Slav uluslarında prens,kral anlamında kullanılan sözcük >> Knez
Kimi Türk topluluklarında ve İran’da kullanılan bir soyluluk sanı >> Mirza
Kimi ülkelerde profesör olmak için sınav veren kimse >> Agreje
Kimi ülkelerde yarı asker siyasi kuruluşlara verilen ad >> Falanj
Kimi yörelerde az kavrulmuş un ve tavuk eti ile dövülerek yapılan,pelte kıvamında bir tür yiyecek >> Herise
Kimi yörelerde babanın kız kardeşine verilen ad.Hala,teyze >> Emeti
Kimi yörelerde çiftliklerde çalışacak işçileri toplayan ve bunlarla çiftlik sahibi arasında aracılık eden kimse >> Elci
Kimi yörelerde düğünde oğlan tarafından kız tarafına verilen hediye anlamında kullanılan sözcük >> Helet
Kimi yörelerde kaput bezine verilen ad >> Çapan
Kimi yörelerde mayası tutmamış hamur anlamında kullanılan sözcük >> Anik
Kimi yörelerde uzun tüylü,güreşçi erkek deveye verilen ad >> Tülü
Kimi yörelerde üç yada dört yaşına kadar olan dişi manda >> Evere
Kimi yörelerimizde domatese verilen ad >> Banadura
Kimliği bilinemeyen gök cismi >> Ufo
Kimononun üstüne takılan,biçimi ve boyutu cinsiyete,yaşa,mevkisine ve bölgeye göre değişen,bir düğümle birleştirilen geniş ipek kuşak.Japon kemeri >> Obi
Kimsesiz >> . Bikes
Kimyada bir molekül içindeki atomların uzamdaki dağılım yada yerleşim düzeni,uzamsal biçimlenme >> Konfigürasyon
Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliği. MERSERİZE >>
Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı. Devinim bilim. >> Kinetik
Kin besleme >> Nefsaniyet
Kinizme verilen bir ad >> Sinizm
Kir,pislik >> Levs
Kira geliri getiren mülk >> Akar (Akaret)
Kira öder gibi ev sahibi olmanın yollarını açan sistem >> Mortgage
Kiralanmış yük hayvanı >> Mekkare
Kiraya veren >> Mucir
Kiraz kuşu da denilen bir kuş >> Çinte
Kiraz rakısı. >> Kirş
Kireç karıştırılan tekne >> Tava
Kireç taşı. >> Kalker
Kireç,sönmemiş kireç >> Kils
Kireçli bölgelerde kirecin erimesi yada yer altındaki karstlı bir çukur tavanın çökmesiyle oluşan doğal kuyu >> Düden
Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir çeşit harç >> Horasan
Kiremit rengi >> Angudi
Kiremit yerine kullanılan veya kiremitlerin altına konan ince tahta >> Hartama
Kirletme korkusu >> Mysofobi
Kirletme, pisletme >> Telvis
Kirli sularda bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı >> Tifo
Kirli yada donuk sarı renk >> Nohudi
Kirli, pis >> Mundar >> Murdar
Kirliliği gösteren iz >> Leke
Kirpi gibi tostoparlak olabilen bir tür karıncayiyen >> Ekidna
Kişi >> Zeyd (Zeyt)
Kişiler, zatlar >> Zevat
Kişiliğin bir anlatımı olarak kabul edilen el yazısını yorumlama tekniği >> Gramofoloji
Kişiliksiz,boş,serseri >> Sapısilik
Kişinin ağzının kokmasından duyduğu korku >> Halitofobi
Kişinin dış dünyayla ilişkiyi reddederek kendi iç dünyasına kapanması >> Otizm
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu aşırı hayranlık >> Narsisizm
Kişinin yaşamadığı geçmişe duyduğu özlem >> Retro
Kişinin,kendisini kurt yada başka bir hayvan sandığı akıl hastalığı,kurt adam hastalığı >> Likantropi
Kişisel bilgisayarın kısaltması >> Pc
Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı >> Lirizm
Kişiyi hastalık bulaşması olasılığına karşı çeşitli önlemler almaya iten hastalığa yakalanma saplantısı >> Nozofobi
Kitabı Dede Korkut,Divanü Lügat-it Türk,İbni Mühenna Lügatı gibi yapıtların çevirileri,araştırmaları ve yayımları ile tanınmış yazar ve dilcimiz >> Kilislirifatbilge
Kitap yazan veya hazırlayan , bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse , yazar >> Müellif
Kitap biçiminde takvim >> Almanak
Kitap düşkünlüğü >> Bibliyomani
Kitap getiren peygamber,resul >> Yalvaç
Kitap getirmemiş peygamber >> Nebi
Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen resim >> İllüstrasyon
Kitap kılıfı >> Şömiz
Kitap korkusu >> Bibliyofobi
Kitap yazan veya hazırlayan,bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse,yazar >> Müellif
Kitap, takip, patik, katip örneğinde olduğu gibi,bir sözcük içindeki seslerin yerini değiştirerek elde edilen yeni sözcüğe verilen ad >> Anagram
Kitap. >> Mecelle
Kitapçı >> Sahaf
Kitle iletişim araçlarında izlenme durumu,değerlendirme >> Rating
Kitre. >> Kestere
Klarnet >> Gırnata
Klarnetin atası olan eski bir müzik aleti >> Şalümo
Klasik Güney Hindistan müziğinde kullanılan iki yüzlü davul >> Mırdanga
Klasik Japon şiirinin nazım şekillerinden biri >> Renga
Klasik sanatı izleyen,1600-1750 yılları arasındaki resim ve mimarlık üslubu >> Barok
Labada, efelek >> Evelik
>>
>>
Laboratuarda damıtma işlerinde kullanılan geniş karınlı ve eğri boyunlu cam kap >> Karni
>>
>>
Laboratuarlarda yüksek ısı elde edilen araç >> Üfleç
>>
>>
Laciverde yakın koyu mavi renk >> Saks
>>
>>
Lacivert kumaştan veya gri flanelden yapılma düz veya kruvaze spor ceket >> Blazer
>>
>>
Ladini >> Dindışı
>>
>>
Laf, söz >> Kal
>>
>>
Lagos balığı >> Kayahanisi
>>
>>
Lağvetme >> Ref
>>
>>
Lahana ve karnabaharın kesilmesinden sonra yerde kalan kökünden çıkan sürgün >> Palandız
>>
>>
Lahana,şalgam,turp gibi bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerinde yerleşebilen yosunumsu mantar >> Akpas
>>
>>
Lahana,turp,şalgam,karnabahar gibi bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen,özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar >> Akpas
>>
>>
Lahana >> Kelem
>>
>>
Lahor şalı >> Lahuri
>>
>>
Lahos da denilen eti lezzetli bir balık >> Girida
>>
>>
Laiklik , laik olma durumu >> Sekülarizm
>>
>>
Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası >> Takoz
>>
>>
Lakin,ama >> Lik
>>
>>
Lal oyunları da denilen ve sözsüz oynanan köy seyirlik oyunlarının genel adı >> Samit
>>
>>
Lale bahçesi >> Lalezar
>>
>>
Lale Devri’nin en ünlü minyatür sanatçısı >> Levni
>>
>>
Lamaya benzeyen koyunumsu hayvan >> Alpaka
>>
>>
Lamba karpuzu >> Glop
>>
>>
Lamba >> Işıtın
>>
>>
Lanet sözcüğünün “nalet”, kirpik sözcüğünün “kiprik “ biçiminde telaffuzunda görüldüğü gibi bir sözcük içindeki seslerin yer değiştirmesi olayına verilen ad. Göçüşme, yer değiştirme >> Metatez
>>
>>
Lanet okuma >> Lian
>>
>>
Lanet >> Kargış
>>
>>
Lanetli >> Melun
>>
>>
Lantanın simgesi >> La
>>
>>
Laos ve Tayland nüfusunun çoğunluğunu oluşturan halk >> Laolar
>>
>>
Laos ve Tayland’da konuşulan bir dil >> Lao
>>
>>
Laos’ta kullanılan bir org türü >> Hen
>>
>>
Laos’un para birimi >> Kip
>>
>>
Lapina balığının büyük cinsi >> Labros
>>
>>
Lapinagillerden,güzel renkli,50 cm uzunluğunda bir balık >> Kikla
>>
>>
Lapine familyasından küçük bir deniz balığı >> Çurçur
>>
>>
Lastik,ipek,pamuk veya yün karışımı yapay bir kumaş türü >> Lasteks
>>
>>
Latin Amerika’da siyasal önderleri yüceltip putlaştırma geleneğine verilen ad >> Personalismo
>>
>>
Latin Amerika’da yaşayan gündüz yırtıcısı >> Karakara
>>
>>
Lav >> Magma
>>
>>
Lavabo >> Cav
>>
>>
Lazer ışınları kullanılarak yaratılan üç boyutlu görüntü >> Holograf
>>
>>
Leandros’un aşık olduğu Aphrodite rahibesi >> Hero
>>
>>
Leğen >> İlaan
>>
>>
Lehçe >> Diyalekt
>>
>>
Lehçebilim >> Diyalektoloji
>>
>>
Leibniz’in felsefesinde sonul gerçekliği kapsayan bölünemeyecek ölçüde küçük birimler >> Monad
>>
>>
Lekecilik’de denilen soyut resim anlayışı >> Taşizm
>>
>>
Lekeli postu kürkçülükte kullanılan memeli bir hayvan >> Jened >> Jenet
>>
>>
Lenf bezi iltihabı >> Adenit
>>
>>
Lenf düğümlerindeki büyümeler ve değişiklikler >> Lap
>>
>>
Lenin’in yeni ekonomi politikası >> Nep
>>
>>
Leo Delibes’in üç perdelik operası >> Lakme
>>
>>
Lesotho’nun başkenti >> Maseru
>>
>>
Lesotho’nun para birimi >> Loti
>>
>>
Leş >> Laşe >> Cife
>>
>>
Leşle beslenen bir kuş >> Kerkenez
>>
>>
Letonya’nın başkenti >> Riga
>>
>>
Letonya’nın para birimi >> Lat
>>
>>
Letonya’nın plaka imi >> Lv
>>
>>
Levreğe benzeyen bir balık >> Kalinos
>>
>>
Levrekgillerden bir balık >> Sudak
>>
>>
Levrekgillerden eti sevilen bir balık,çarpan balığı >> Trakunya
>>
>>
Leylak rengi., açık mor >> . Lila
>>
>>
Leyleğe benzer bir kuş >> İbis
>>
>>
Leyleksiler takımından ibis de denilen bir kuş >> Aynak
>>
>>
Lezzetli bir balık >> İşkine
>>
>>
Lezzetli bir tür turşuluk hıyar >> Kornişon
>>
>>
Liberya’nın plaka işareti >> Lb
>>
>>
Libya’nın başkenti >> Trablus
>>
>>
Libya’nın plaka işareti >> Lar
>>
>>
Liçi de denilen bir meyve >> Çinkirazı
>>
>>
Lido da denilen ve bir lagünü denizden ayıran kıyı kordonu >> Torluk
>>
>>
Lifler, teller >> Elyaf
>>
>>
Lihtenştayn plakası >> Fl
>>
>>
Likapa, çay üzümü” gibi adlar da verilen ve Doğu Karadeniz’de yetişen bir meyve ağacı >> Aronya
>>
>>
Liman >> Mersa
>>
>>
Limanlarda kıyı ile gemi arasında yük taşımada kullanılan altı düz,sağlam yapılı sac tekne >> Layter
>>
>>
Linyit,kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen,tuğla biçimli yapı malzemesi >> Briket
>>
>>
Lipsos balığının bir diğer adı >> Adabeyi
>>
>>
Lirik şiir >> Ditiramp
>>
>>
Listebaşı olmuş hafif müzik şarkısı >> Hit
>>
>>
Litvanya’nın para birimi >> Litas
>>
>>
Litvanya’nın plakası >> Lt
>>
>>
Lodos >> Akyel >> Kabayel
>>
>>
Loğusa humması >> Albasma >> Albastı
>>
>>
Loğusa otu da denilen ve kökleri halk hekimliğinde kullanılan bir bitki,kabakulak otu >> Zeravent
>>
>>
Loğusalık otu,kabakulak otu >> Zeravent
>>
>>
Loğusalık >> Nifas
>>
>>
Lokantada garsonların vazgeçilen yemeği mutfağa bildirmek için söyledikleri söz >> Resto
>>
>>
Lokma,dilim >> Tike
>>
>>
Lokma >> Sokum
>>
>>
Lokomotifin arkasına bağlanan gerekli yakıtı,suyu taşıyan vagon >> Tender
>>
>>
Lokuma verilen bir ad >> Latilokum
>>
>>
Londra mali piyasasında bankalarca belirlenen faiz oranı >> Libor
>>
>>
Lor peynirine verilen bir başka ad >> Mizitra
>>
>>
Lozan antlaşmasının yapıldığı saray >> Rumine
>>
>>
Lösemi durumuna tıpta verilen ad >> Lökoz
>>
>>
Ludvik Zamenhof’un 1887 de uluslar arası düzeyde ikinci bir dil olarak kullanılmak üzere geliştirdiği yapay dil >> Esperanto
>>
>>
Lübnan plakası >> Rl
>>
>>
Lübnan ve Suriye’de oturan Katolik Süryani topluluğu >> Maruniler
>>
>>
Lübnan’ın plaka işareti >> Le >> Rl
>>
>>
Lüfer balığının irisi >> Kofana
>>
>>
Lüfer balığının küçüğü >> Çinakop
>>
>>
Lüferin bir türü >> Sırtıkara
>>
>>
Lütfi Ömer Akad’ın bir filmi >> Ana >> Gelin Diyet >> Vesikalı Yarim >>
Maaş alamayan yeniçerilere verilen ad >> Ulufesiz
Maaş ve ücretlerin derece ve miktarını gösteren cetvel >> Barem
Maaş, aylık >> Ratibe
Macar göçebesi,çingenesi >> Çigan
Macar mutfağına özgü bir et yemeği >> Gulaş
Macaristan’ın eski para birimi >> Florin
Macaristan’ın eski para birimi >> Pengö
Macaristan’ın para birimi >> Forint >> Fiyorin
Macun >> Kit
Maçka yaylaları >> Armutluk >> Kasapoğlu >> Kırantaş >> Kurugöl >> Mesaraş >> Akarsu >> Aykarsa >> Camiboğazı
DEREBOYU >> Furnoba >> Livayda >> Ortaoba >>
Madagaskar adasında yaşayan bir maymun türü >> Maki
Madagaskar plakası >> Rm
Madagaskar’da yaşayan bir cins guguk kuşu >> Kua
Madagaskar’da yaşayan bir cins maymun >> Vari >> Akumbe
Madagaskar’da yaşayan ötücü bir kuş >> Vanga
Madagaskar’ın başkenti >> Tananarive
Madagaskar’ın plaka işareti >> Rm
Madde miktar birimi >> Mol
Maddeci İslam öğretisi >> Ravendiye
Maddeler >> Mevad
Maddenin yapısına atomik düzeyde müdahale ederek yeni maddeler ve ürünler geliştirmeyi amaçlayan bilim dalı >> Nanoteknoloji
Maddi nitelikleri olmayan,manevi >> İçlek
Maddi şeylere değer vermediği için üstüne başına özenmeyen,dağınık ve derbeder kimse >> Harabati
Mademki anlamında yöresel bir sözcük >> Haçan
Maden bilimi >> Mineraloji
Maden eşya üzerine vurulan bir cins cila >> Emay
Maden fırını >> Küre
Maden kazımak için kullanılan çelik kalem >> Çapla
Maden kömürü katranında benzinle birlikte bulunan,eritici ve leke çıkarıcı olarak kullanılan,yanabilir sıvı hidrokarbür >> Tolüen
Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen antiseptik bir hidrokarbon >> Naftalin
Maden külçelerinin eritilip arındırılması >> Kal
Maden ocağında kazı yerini ilerleme yönünden sınırlayan yüzey. Kazı yerleri. >> Arın
Maden ocaklarında kazılan yüksek eğimli ve dar çaplı galeri >> Fere
Maden parlaklığı verilmiş deri veya kumaş.,simli kumaş >> Lame
Maden pisliği, balmumu >> Rim
Maden posası >> Cüruf
Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem >> Arda
Maden ya da kağıt para üzerindeki kafa resmi >> Efiji
Maden yeri.Maden bulunan yer >> Ergene
Maden,ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cila >> Saykal
Madencilikte açılmış olan boşluklardan tavan ve yanlardan taş veya cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat elemanları üstüne veya arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası >> Kama
Madencilikte ağaç direklerin hazırlanması sırasında arta kalan kısa parça >> Gücük
Madencilikte kazı yeri anlamında kullanılan sözcük >> Arın
Madenden yapılan havalandırma bacası >> Havala
Madeni para >> Sikke
Madeni paranın resimli yüzü >> Tura
Madenler dövülürken sıçrayan ince ufak parça >> Çapak
Madenlerde birleşince tuz verebilen flor,klor,brom ve iyot elementlerine verilen ad >> Halojen
Madenleri sıvılaştırma, ergitme >> İzabe
Madenleri yontmada kullanılan çelik araç >> Eğe
Madenlerle birleşince tuz verebilen elementlere verilen ad. >> Halojen
Madrid’de bulunan dünyanın en tanınmış müzelerinden biri >> Prado
Mafya adamlarının,hesaplaşmalarında kullandıkları kesik namlulu av tüfeği >> Lupara
Mafya örgütünün suskunluk yasası >> Omerta
Mafya örgütünün üyelerine verilen ad >> Mafioso
Mağara >> Kehf
Mağaraları inceleyen bilim dalı >> Speleoloji
Mağaraların tabanında yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri >> Dikit
Mahalli >> Yerel
Mahkeme davetiyesi >> Celp
Mahrumluk >> Nakami
Makam sırası,basamak,derece düzeni >> Hiyerarşi
Makam,kat,özel yer >> Orun
Makam,yüksek memuriyet >> Mansup
Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatmak işi >> Tiramol
Makarna üretiminde kullanılan bir buğday türü >> Durum
Makarnacı.İtalyan >> Wop
Makas >> Sindi
Makat yoluyla cinsel temas; livata >> Sodomi
Makedonya ve Kosova’da yaşayan etnik bir topluluk >> Torbeşler
Makedonya’da Türklere karşı direnen Sırp milliyetçilerine verilen ad >> Çetnik
Makedonya’nın başkenti >> Üsküp ( Skopje )
Makedonya’nın para birimi >> Dinar
Maki de denilen bir maymun cinsi >> Lemur
Makine yağı. >> Gres
Makinede yapılan işleme, dikiş >> Piko
Makineli tüfek >> Mitralyöz
Maksim Gorki’nin bir romanı. >> Foma
Mal değişimi,trampa >> Trok
Mal olarak verilen. >> Ayni
Mal sayımı >> Envanter
Mal ve hizmet grupları ile kaynaklar arasındaki bağlantıları inceleyen bilim dalı,iktisat >> Ekonomi
Mal ve hizmet karşılığı yapılan ticaret, takas >> Barter
Mal, mallar >> Emtia
Malak. >> Balak
Malatya ilinde bir baraj >> Çat
Malatya yöresinde kayısı kurusuna verilen ad >> Lak
Malavi’nin para birimi >> Kıvaça
Malaya dilinde delirme >> Amok
Maldivler’in (Hint Okyanusu) başlıca adası ve başkentinin adı >> Male
Malezya ve Endonezya’da odun kömüründe pişirilen çok baharatlı et şiş >> Satay
Malezya,Endonezya ve Kamboçya’da hem erkek hem de kadınların giydiği uzun kumaş parçası biçimindeki etek >> Sarong
Malezya’da yetişen bir ağaçtan elde edilen, sanayide yalıtım maddesi olarak ve diş protezlerinde kullanılan kauçuğa benzer bir madde >> Gutaperka
Malezya’nın başkenti >> Kuala Lumpur
Malezya’nın para birimi >> Ringgit
Malın satış değeri >> Rayiç
Mali işler >> Finans
Mali’nin başkenti >> Bamako
Mali’nin plakası >> Rmm
Mallar >> Emval
Malta humması >> Kalaazar
Malta humması” da denilen ve insana çiğ sütten bulaşan ateşli hastalık >> Brucelloz >> Brucella
Maltalıların altı düz,pruva tarafında bir direği olan,küçük teknelerine verilen ad >> Siparoner
Maltalıların kullandıkları altı düz küçük kayık >> Siparoner
Manavadharmaşastra diye de adlandırılan Hindu yasalarının en önemli metnine verilen ad. >> Manu Smriti
Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e dökülürken oluşturduğu, doğal güzelliğiyle tanınmış göl >> Titreyengöl
Manda bağırması >> Böğürme
Manda pastırması. / Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek >> Kakaç
Manda sütünden yapılan bir Hint peyniri >> Surati
Manda yavrusu >> Malak >> Kota
Mangal >> Korluk
Manganezin simgesi >> Mn
Manila keneviri” adlı elyafı veren muz türü >> Abaka
Manisa lalesi >> Anemon
Manisa’daki Ağlayan Kaya’nın o olduğuna inanılan, doğurganlığıyla ünlü Frigya Kraliçesi >> Niobe
Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkında bir yayla >> Atalan
Manisa’nın Kula ilçesi yakınlarında bir kaplıca >> Emirler
Manisa’nın Kula ilçesinde bir kaplıca >> Emirler
Maniyerizm akımının ve geç dönem Rönesans sanatçılarının en önemli temsilcilerinden biri olan ünlü Venedikli ressam >> Tintoretto
Mankafa , sersem >> Seme
Mantar asalaklarından oluşan hastalık >> Mikoz
Mantar bilimi >> Mikoloji
Mantar enzim karışımı >> Sama
Mantar katmanı çok gelişen bir tür meşe >> Sezü
Mantar >> Mikoz
Mantarlarda şapkayı taşıyan sapa verilen ad >> Stipa
Mantarlardan kurutularak elde edilen,çabuk tutuşan,süngerimsi madde >> Kav
Mantık >> Eseme
Mantıkta bir düşüncenin başka sözlerle yeniden anlatılması >> Geneleme
Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla ileri sürülen tasım >> Epikerem
Mantıkta ve felsefede küçük önerme >> Minör
Mantıkta verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç >> Vargı
Mantıkta,birbirine bağlı iki önermeden sonraki >> Sonurtu
Mantıkta,doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayalı akıl yürütme yolu >> Tasım
Manyetik alanın şiddet birimi >> Gauss
Manyetik rezonansın kısaltması >> Mr
Manyok kökünden çıkarılan nişasta >> Tapyoka
Manzum öykü >> Fabl
Marangoz işlerinde ince kenar pervazı >> Zıh
Marangoz keseri >> Yonak
Marangoz, dülger, demirci ve çiftçilerin kullandıkları, testere, keser, balta, saban demiri, çizek gibi aygıtlar >> Amarat
Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları alet >> Ecene
Marangozların yada fıçıcıların ağaç yontmada kullandığı bir tür keser >> Aydemir
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal >> Kiniş
Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç >> İğdemir
Maranta adlı kamıştan elde edilen ve bebek maması yapılan un >> Ararot
Mardin ilinde ünlü bir ören yeri >> Dara
Mardin ilinde yaşayan Hıristiyan Nasturiler’e verilen ad >> Asuriler
Mardin yöresine özgü , “basmavat” da denilen ve haşlanarak hazırlanan içliköfte >> İktebet
Mardin yöresine özgü,hayat çöreği de denilen çeşitli baharatlarla hazırlanan bir tür kalın pide >> Kiliçe
Mardin yöresine özgü,kızartılarak hazırlanan içli köfte >> Irok
Mardin yöresine özgü,kuzu budu ve bademle yapılan bir yemek >> Dobo
Mardin yöresine özgü,pirinç ve kuzu etiyle yapılan işkembe dolması >> Kibe
Mardin’de ünlü bir medrese >> Zinciriye
Mardin’in bir ilçesi >> Derik
Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir kaplıca >> Germiab
Mardin’in geleneksel sokaklarındaki kemerli geçitlere verilen ad >> Abbara
Mardin’in Midyat ilçesinde “Deyr-Ül-Umur” da denilen ünlü Süryani manastırı >> Morgabriel
Mardin’in Midyat ilçesinde Süryani mimarisi açısından zengin bir bölge >> Turabdin
Marksist terminolojide, dünyayı dönüşmeyi amaçlayan etkinliklerin tümü >> Praksis
Marksist terminolojide,proletaryanın sınıf bilincinden yoksun alt tabakası >> Lumpen
Marmara bölgesinde bir göl >> Ulubat
Marmara bölgesinde kum midyesine verilen ad >> Cimcik >> Cikcik
Marmara Bölgesinde yetiştirilen bir üzüm cinsi >> Pino
Marmara bölgesindeki samanlı dağlarının en yüksek tepesi >> Keltepe
Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde yer alan Yıldız dağlarının eski adı >> Istranca
Marmara denizinde bir ada >> Paşalimanı
Marmara denizinde bir ada >> Ekinlik
Marmara denizinde turistik bir ada. >> Avşa
Marmaris ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy >> Turunç
Marmaris ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış turistik bir köy >> Orhaniye
Marmaris’in Gökova körfezi kıyısında,doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy >> Löngöz
Marmaris-Datça arasında doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy >> Çubucak
Martıya benzer bir deniz kuşu >> Fulmar
Martin Scorsese’nin,14. Dalay Lama’nın yaşamını konu alan filmi >> Kundun
Masa tenisi >> Pingpong
Masa ve sandalye ayaklarını birbirine bağlayarak açılmalarını önleyen çubuk >> Gergicek
Masa,dolap,komodin gibi düz levhalardan yapılan mobilya >> Tablalı Mobilya
Masaj aktiviteli havuzlu banyo, sağlık havuzu >> Jakuzi
Masalları ve öyküleri ile tanınan İranlı yazar >> Behrengi
Masif >> Som
Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi >> Domino
Mason sırlarının öğretildiği tören >> Rit
Mason >> Farmason
Mastı çiçeği >> Arnika
Mastürbasyon,istimna >> Onanizm
Matadorların boğayı kızdırmak için kullandıkları kırmızı bez >> Muleta
Matbaacılıkta sürtme yoluyla kağıt veya düzgün bir yüzeye aktarılan grafik karakteri >> Letraset
Matbaacılıkta harfler yada satırlar arasındaki açıklık >> Espas
Matbaacılıkta kullanılan bir çeşit ince harf >> Elzevir
Matbaacılıkta,koyu dizilmiş harflere verilen ad >> Bold
Matematiğin sayıları,bunların arasındaki bağıntıları ve işlemleri konu alan dalı >> Aritmetik
Matematik >> Riyaziye
Matematikte “Doğrusal” anlamında kullanılan terim >> Lineer
Matematikte değişmesi bir doğruyla gösterilebilen fonksiyonlar için kullanılan sözcük >> Lineer
Matematikte özdeş >> İdentik
Matematikte saniyenin altmışta biri >> Salise
Matematikte, karmaşık geometrik şekillerin ortak adı. >> Faktal
Matematikte,aynı cinsten onluk bir küme >> Deste
Matematikte,bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru >> Teğet
Matematikte,herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri >> Askat
Matematikte,türevi bilinmeyen fonksiyon >> İntegral
Maun da denilen bir ağaç >> Akaju
Mavi hareli ela göz >> Çakır
Mavi ile yeşil arası bir renk >> Cam Göbeği
Mavi kantaron,peygamber çiçeği >> Belemir
Mavi peri kuşu >> İrena
Mavi rengi ayırt edememe >> Asiyanopsi
Mavi renkli değerli bir süs taşı >> Safir
Mavi renkli değerli bir taş. >> Firuze
Mavi renkli olup,sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya >> Çivit
Mavi >> Mai
Mavimsi beyaz renkte parlak yüzlü bir maden veya bu madenden yapılmış eşya >> Çinko
Mavimsi bir göz rengi >> Çakır
Mavimsi yeşil renkli küçük bir kuş >> Fanta
Mavimtırak esmer renkte katı bir element >> İyot
Maya >> Ferment
Mayakovski’nin başını çektiği eski Sovyet edebiyat grubu >> Lef
Mayakovski’nin sevgilisi >> Lilibrik
Mayalanma. >> Fermantasyon
Mayalanmamış hamurdan sacda yapılan ekmek >> Hamursuz
Mayalanmış pirincin süzülüp arındırılmasıyla yapılan alkollü Japon içkisi >> Sake
Mayalar’da yağmur tanrısı >> Chac
Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü >> Lavaş
Mayalı hamurdan,içine çeşitli katkılar konarak hazırlanan bir tür kokulu çörek >> Nokul
Mayalı hamuru bezelere ayırarak yufka haline getirip sac üzerinde pişirdikten sonra alt ve üst kısımlarının yağlanmasıyla yapılan ekmek >> Ebeleme
Mayasıl >> Egzama
Mayasız hamurdan yapılan,peynirli veya peynirsiz pide,yufka >> Katlama
Maydanozgillerden 20-60 cm boyunda bir bitki,kara kimyon >> Kişniş
Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu >> Çemen
Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu >> Çemen
Maydanozgillerden bir bitki >> Rezene >> Nardin
Maydanozgillerden ıtırlı bir bitki >> Kimyon
Maydanozgillerden özel kokulu bir bitki >> Kılır
Maydanozgillerden uyuşturucu ve zehirli bir bitki >> Baldıran
Maydanozgillerden,beyaz yada pembe çiçekli bir bitki >> Horozgözü
Maydanozgillerden,hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan bir bitki >> Anason
Maydanozgillerden,hekimlikte kullanılan bir bitki,deve elması >> Çakırdikeni
Maydanozgillerden,ince yapraklı,bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki >> Dereotu
Maydanozgillerden,kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki >> Kereviz
Maydanozgillerden,su kıyılarında ve bataklıklarda yetişen zehirli bir bitki >> Surezenesi
Mayhoş bir meyve >> Alıç
Maymun türü >> Langur
Maymunlar dahil memeliler takımı >> Primat
Mecazen beceriksiz,başarısız,dikkate alınmayan >> Tatarağası
Mecazen çok istekli >> Teşne
Mecazen serserilerin,külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.Kaba konuşma >> Argo
Meclis,toplantı >> Nadi
Mecusi >> Zerdüşti
Med İmparatorluğu’nun başkenti >> Ekbatana
Medrese öğrencisi >> Sofu >> Suhte >> Molla >>
Mehmet Rauf tarafından 1908’de İstanbul’da yayınlanan aylık kadın gazetesi >> Mehasin
Mehtap >> Mahitap
Mehter müziğinde yer alan ve iki değnekle vurularak çalınan davul, bir tür kös >> Nakkare
Mehter takımına ve bunun bulunduğu yere tarihte verilen ad >> Nakkarhane
Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan,metal kaseli,küçük iki davuldan oluşan usul vurma aracı >> Kudüm
Mekan >> Uzam
Mekanik saatlerde, balans çarkının düzenli dönmesini sağlayarak zaman ayarını denetleyen düzenek >> Eşapman
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile dişliler arasına yerleştirilen parça.Bilyalı yatak >> Rulman
Mekanik >> Mihaniki
Mekanizma >> Düzenek
Mekansız >> Lamekan >> Bimekan
Mekke ve Medine’de oturan ileri gelenlere dağıtılmak üzere törenle gönderilen parayı taşıyan topluluk >> Sürre Alayı
Mekke’de hacıların arife günü toplandıkları tepe >> Arafat
Mekke’de kutsal tepe >> Merve
Mekke’nin kuzeydoğusunda Hz Muhammed’in Allah’tan ilk buyruğu aldığı dağ >> Hira
Mekke’ye giden yollarda hacıların ihrama girdikleri noktalar >> Nikat
Meksika’da bir yanardağ >> Ajusko
Meksika’da bir yanardağ >> Popocatepetl
Meksika’da büyük bir taş uygarlık kurmuş olan eski halk >> Aztekler
Meksika’da mısır unuyla yapılan ekmeğe verilen ad >> Tortilla
Meksika’da yabani olarak yetişen bir agevenin yapraklarından elde edilen bitkisel lif >> Tampiko
Meksika’da yetişen ve tohumlarından elde edilen yağı kozmetik sanayinde kullanılan bir bitki >> Jojoba
Meksika’dan yayılmış hareketli,modern bir dans >> Çaçaça
Meksika’ya özgü dinsel tören dansı >> Conchero
Meksika’ya özgü sert bir içki >> Tekila
Meksika’ya özgü, bir tür mısır ekmeği >> Tako
Meksika-Guatemala sınırında konuşulan yerli bir dil >> Mam
Meleke >> Yeti
Melez bir koyun cinsi >> Dağlıç
Melez, kırma >> Metis >> Azma >> Kırık >>
Melodi >> Ezgi
Melun , kovulmuş,lanetlenmiş, istenmeyen >> Lain
Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç >> Tirle
Meme bezinin radyografiyle incelenmesi >> Mamogrami
Meme emen çocuk >> Redi
Meme. >> Emcek
Memleket >> Sıla
Memleketler.Ülkeler >> Memalik
Memur maaş çizelgesi >> Barem
Memur maaş,derece ve miktarını gösteren cetvel >> Barem
Memurlar >> Memurin
Mendil,örtü,yatak çarşafı gibi şeylerin kenarına yapılan bir tür süsleme >> Ajur
Meneviş >> Hare algır
Menkul kıymetler borsasında,masanın başında devamlı bulunan ve işlemleri yürüten üyeye verilen ad >> Dealer
Menteşe >> Reze
Menzil,amaç >> Erek
Mercan köşk >> Şile
Mercan resifleri üzerinde oluşan,çoğunlukla kumlu,küçük düz ada >> Key
Mercanköşk bitkisine verilen bir başka ad >> Şile
Mercek kullanmaksızın tekil bir fotoğraf görüntüsü oluşturma yöntemi >> Holografi
Mercek >> Adese
Mercekleri 27 mm aralıklı üç ayrı alıcının yan yana birleştirilip eşlemeli olarak çalıştırılmasıyla ortaya çıkan bir geniş perde ve üç boyutlu sinema tekniği >> Sinerama
Mercimek ve hamurla yapılan bir yemek >> Sakalçarpan
Mercimekli bulgur pilavı >> Müceddere
Mercimekten az büyük ,buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç,melengiç >> Çitlenbik
Merdiven biçiminde çıkıntıları olan kubbe >> Mukarnas
Merdiven parmaklığı >> Trabzan
Merdiven ya da merdiven basamağına verilen ad. >> Ayakçak
Merhale >> Evre
Meriç ırmağının deltasında,bir çok kuş türünü barındıran ve tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir göl >> Gala
Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan ve Türk Lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası >> Efektif
Merkez Bankasının pasifinde kayıtlı bulunan para miktarı >> Baz
Merkez Ofisi Kaliforniya’da bulunan,dünyanın en büyük arama motorlarından birinin ve geliştiricisi olan şirketin adı >> Google
Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu >> Homoteti
Merkez >> Özek
Merkür.Güneşe en yakın gezegen >> Utarit
Mermer yada taş üzerine oyulan ucu kıvrık yaprak motifi >> Bute
Mermer,tebeşir,alçı taşı gibi bir çok taşın temel maddesini oluşturan kalsiyum oksit >> Kireç
Mermi olarak çakıl taşı atan bir tür top >> Çakaloz
Mermilerde ve ateşli silahlarda çap >> Kalibre
Mermilerin namlu içinde veya dışındaki hareketlerini inceleyen bilim dalı >> Balistik
Mersin ağacının bezelye büyüklüğünde ve morumsu siyah renkli meyvesine verilen ad >> Murt
Mersin ağacının nohut büyüklüğünde ve morumsu siyah renkli meyvesi. >> Hambeles
Mersin yöresine özgü, çok küçük doğranmış etlerin saç üstünde pişirilmesiyle yapılan bir tür kebap >> Tantuni
Mersin’in 10 km güneybatısında Pompeipolis de denilen antik bir kent >> Soli
Mersin’in Anamur ilçesinde,sarkıt ve dikitleriyle tanınmış mağara >> Köşekbükü
Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir mağara >> Üğü
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin eski adı >> Namrun
Mersin’in Gülnar ilçesinde bir göl >> Hortu
Mersin’in Silifke ilçesinde antik bir kent >> Olba >> Ura
Mersin’in Silifke ilçesinde turistik bir mağara >> Narlıkuyu
Mersin’in Tarsus ilçesine özgü av köpeği cinsi >> Çatalburun
Mersinbalığı ailesinin en iri türü olup değerli havyarı için avlanan bir balık >> Beluga
Mersinbalığının,yumurtasından havyar yapılan bir türü >> Çığa
Mersingillerden , toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç >> Okaliptüs
Mert kimseler,yiğitler >> Merdan
Mert yaradılışlı,yüce gönüllü,yiğit >> Civanmert
Mert, kalender ve babacan kimse >> Aga
Mesir macununu bulan ve bunun dağıtımıyla ilgili törenler düzenleyen 16.yy Türk mutasavvıfı ve hekimi >> Merkez Efendi
Mesleği değerli kağıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek,tahvil alışverişi yapmak olan kimse >> Sarraf
Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse >> Bezirgan
Meslek argosu >> Jargon
Meslek,uzmanlık. >> Kariyer >> Ertik
Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam”,”Ezelden aşinayım ben”,”Derdimi ummana döktüm asumana inledim” gibi şarkılarıyla tanınmış bestecimiz >> Şerif İçli
Mest üzerine giyilen sarı pabuç >> Çedik
Meşe ağacının meyvesi,palamut >> Pelit
Meşime, son >> Etene
Meşin keskisi >> Teber
Meşin torba >> Dağarcık
Meşinden yapılan döşek, sofra örtüsü >> Nat
Meşinden yapılmış büyük heybe >> Hurç
Meşru olmayan çocuk >> Ansız
Meşrubat kapaklarının kapanma sıkılığı >> Tork
Metal bidonlar içinde az bir basınç altında sıvılaşan, yakıt olarak yararlanılan hidrokarbür gazı >> Bütan
Metal bir yüzeyi nikelle kaplama >> Nikelaj
Metal büyük tepsi >> Sini
Metal çubuk ve borulara diş açan alet,pafta >> Yivaçar
Metal çubuk ve borulara diş açan aygıt >> Pafta
Metal paraları inceleyen bilim dalı >> Nümizmatik
Metal paraların ve madalyaların kalıbını hakkeden kişi,para ressamı >> Sikkeken
Metal paranın resimli yanı >> Tura
Metal parlaklığı verilmiş deri >> Lame
Metal parlatma aracı >> Mıskala
Metal saplama >> Pim
Metal yada tahta üzerine kazıldıktan sonra basılan resim >> Estamp
Metal yüzeyler üzerindeki oyma işlemleri iç,in kullanılan çelikten yapılmış kalem >> Çapla
Metal,toprak gibi şeylerden yapılmış,ağzı açık,kulplu,bardağa benzeyen küçük kap >> Maşrapa
Metalden yapılmış hilal >> Alem
Metalleri birleştirmede kullanılan kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı >> Lehim
Metin Eloğlu’nun bir şiir kitabı >> Hep
Metrekare de 1 kandela’ya eşdeğer ışıltı birimi >> Nit
Metrenin kabul tarihi olan 1 Nisan 1931’e kadar yurdumuzda da kullanılan, 283 cm. tutarında uzunluk ölçüsü birimi >> İsba
Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi >> Angström
Metrenin üçte biri kadar olan eski bir uzunluk ölçüsü >> Kadem
Metres, dost anlamında çingenece sözcük >> Gaco
Mevlana’nın bir yapıtı >> Fihima Fih
Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz,yakasız,yırtmaçlı,beli kırmalı,uzun ve geniş giysi >> Tennure
Mevlevi dervişlerinin ney,nısfiye gibi çalgılar eşliğinde,kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin >> Sema
Mevlevilerde tarikat pirinin gömülü olduğu tekke >> Asitane
Meydan korkusu >> Agorafobi
Meyhane. >> Harabat >> Hanut >> Meygede >>
Meyve bahçesi >> Bağ
Meyve ezmesi >> Pestil
Meyve koparırken dalları çekmeye yada kovandan bal almaya yarayan araç >> Eğiç
Meyve koparmak için ucuna üçlü yada dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık >> Lale
Meyve kurusu >> Kak >> Çir
Meyve posası >> Cibre
Meyve püresi,şeker ve limonla hazırlanan dondurmaya benzer bir yiyecek >> Granita
Meyve püresi,şeker ve limonla tatlandırıp dondurarak hazırlanan,dondurmaya benzer bir yiyecek >> Granita
Meyve salkımlarına verilen ad >> Unkud
Meyve sebze satmak için yapılmış eğreti dükkan >> Salaş
Meyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla istenilen yoğunlukta elde edilmiş şekerleme >> Jöle
Meyve şekeri,früktoz >> Levüloz
Meyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş >> Karatavuk
Meyve ve sebze toptancısı >> Kabzımal
Meyve vermeyen bitki >> Akarp
Meyve,sebze,tarhana gibi şeyleri kurutmaya yarayan genişçe ve üstü açık balkon >> Seren
Meyvesi iri ve yuvarlak,kabuğu koyu kırmızı olan bir kiraz cinsi >> Karabodur
Meyvesinin çekirdeği kavrulup dövüldükten sonra suda kaynatılarak içilen bir ağaç türü >> Kahve
Meyvesiz bitki >> Akarp
Mezar anıt taşı >> Balbal
Mezar >> Sin >> Kabir >> Merkat >> Karayer
Mezarların baş ve ayak uçlarına diklemesine yerleştirilen, yazı ve çiçek motifleriyle süslü taş >> Şahide
Mezarlık yada kemiklik olarak kullanılmış olan yer altı yapısı >> Katakomp
Mezbaha,kesimevi >> Kanara
Mezgitgillerden,kuzey denizlerinde yaşayan,eti yenen,karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık >> Morina
Mezhebini gizleme >> Takiye
Mezhep >> Sekt
Mezopotamya dininde Babil’in koruyucu tanrısı >> Marduk
Mezopotamya panteonunda tüm tanrıların babası ve kralı olan gök tanrısı >> Anu
Mezopotamya tanrısı Enki’ye verilen bir ad >> Ea
Mezopotamya ülkesinin koruyucu tanrısı >> Asur
Mezopotamya’da kullanılan eski bir hacim ölçüsü >> Nef
Mezopotamya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi >> Ka
Mezopotamya’da kurulmuş eski bir uygarlık >> Elam
Mezopotamya’nın kuzey kesiminde MÖ 1500 yıllarında hüküm süren krallık >> Mitanni
Mezuniyet plakası >> Bröve
Mıknatıs >> Demirkapan
Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları gözlemek yoluyla elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz >> Galvanometre
Mırmır balığına verilen bir başka ad >> Lekelimercan
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad >> Ehram
Mısır Güneş Tanrısı >> . Aton
Mısır hava tanrısı >> Şu >> Shu
Mısır inanışında gök tanrısı >> Nut
Mısır mitolojisinde ölülerin koruyucusu olan tanrı >> Osiris
Mısır tanrılarının en eskisi >> Nun
Mısır tanrısı >> Seth
Mısır turnası >> İbis
Mısır unu yemeği. >> Mamalika
Mısır unu,peynir ve tereyağıyla yapılan bir tür bulamaç >> Mıhlama
Mısır unu,tereyağı,peynirle yapılan ve mıhlama da denilen bulamaç >> Kuymak
Mısır unuyla yapılan yağlı bir yemek >> Kaçamak
Mısır ve Suriye’deki geleneksel konutlarda taş döşeli,ahşap tavanlı divanhane yada yazlık sofa benzeri mekan >> Kaa
Mısır >> Kokoroz >> Lazut
Mısır’a özgü bir tür el kuklası >> Aragoz
Mısır’da eski Mısırlılar çağından kalma kadın başlı aslan vücutlu heykel >> Sfenks
Mısır’da ölüler tanrısı >> Anubis
Mısır’da ünlü bir arkeolojik bölge >> Amarna
Mısır’ın para birimi >> Mil
Mısır’ın plakası >> Et
Mısırda ünlü bir antik kent >> Edfu
Mısırlıların ölüler ülkesine verdikleri ad >> İalu
Mızmız, sevimsiz >> Sinameki
Mızrak >> Cıda
Mızrap, çalgıç >> Pena >> Tezene
Mide iltihabı >> Gastrit
Mide öz suyunda bulunan,proteinleri sindiren enzim >> Pepsin
Midenin genişlemiş kısmı >> Fundus
Midye tavaya katılan bir sos >> Tarator
Midye,istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan,pırıltılı,beyaz,sert bir madde >> Sedef
Midyeden daha büyük kavkılı bir deniz hayvanı >> Pines
Mihrace >> Maharani
Miken kralı >> Orestes
Mikrobik hastalıklarla ilgili bilim dalı >> İntaniye
Mikrobiyoloji >> Bakteriyoloji
Mikrop kırıcı olarak kullanılan ve katrandan çıkarılan,koyu renkli yağsı bir sıvı >> Lizol
Mikropla oluşan, mikroplu >> İntani
Mikropları ilaçla öldürme yolları >> Antisepsi
Mikropsuzlaştırma >> Asepsi
Mikroptan arındırma,sterilize etme >> Takim
Mikroptan ileri gelen hastalık >> İntan
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü >> Batman
Milas ovasında bir dağ >> Sodra >> Knossos
Milas’ın eski adı >> Mylasa
Milattan sonra 1’nci yüzyılın ortalarında Roma’nın en önde gelen düşünce adamı olan ünlü filozof ve hatip >> Seneca
Milattan sonra 1600 ile 1750 yılları arasında klasik sanatı izleyen resim,mimarlık üslubu >> Barok
Milletler,uluslar >> Milel
Milletlerin kültür ve törelerini inceleyen bir bilim dalı >> Etnografya
Milletvekili,mebus >> Saylan
Milli yada mahalli konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri >> Rapsodi
Milliyetçi ve terörist,1929’da kurulan Hırvat derneği >> Ustaşa
Mimarlığın şehir düzeni ile uğraşan kolu. Şehircilik >> Urbanizm
Mimarlıkta “sahın” anlamında kullanılan sözcük >> Nef
Mimarlıkta duvar içinde bırakılan oyuk bölüm >> Niş
Minarede külah ile şerefe arasında kalan bölüme verilen ad >> Petek
Minder,yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri >> Kıtık
Minik ampul >> Led
Minyatür >> Nakış
Miras, bırakıt >> Tereke
Mirasçılar arasında mirası paylaştıran ve yetimlerin hakkını koruyup idare eden şeriat memuru >> Kassam
Mirasçılar >> Verese
Mis keçisine benzer bir hayvan. >> Lerci
Misaller >> Emsile
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu >> Madik
Miskin, aptal, mıymıntı >> Sümsük
Miskinlik,beceriksizlik,yoksulluk,fakirlik >> Meskenet
Miskinlik,beceriksizlik >> Meskenet
Misvak ağacı >> Erke
Mitoloji >> Esatir
Mitolojide karanlıklar tanrıçası >> Akhyls
Mitolojide ateş tanrısı >> Atar
Mitolojide doğa tanrıçası >> Artemis
Mitolojide karanlıklar tanrıçası >> Akhyls
Mitolojide kavga tanrıçası >> Eris
Miyar >> Ayıraç
Mobilya cilalamakta kullanılan bir zamk türü >> Gomalak
Mobilya kasası >> Baza
Mobilya koruyucu madde >> Vernik
Mobilya yapımında kullanılan bir tür yumuşak işlenmiş keçi derisi >> Maroken
Mobilyacılıkta dış yüzeylerin kaplanmasında kullanılan,dış etkenlere dayanıklı plastik bir malzeme >> Laminat
Mobilyacılıkta minder,yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan keten veya kendir lifi >> Kıtık
Mobilyalarda deri yada kumaşı ahşaba tutturmak için kullanılan iri,yarım yuvarlak başlı demir çivi >> Kabara
Mobilyaların ve otomobil koltuklarının kaplanmasında kullanılan döşemelik bir kumaş cinsi >> Alkantara
Modacılıkta ve dekorasyonda kullanılan,deri taklidi sentetik malzeme >> Skay
Modern mantık >> Lojistik
Modern Yunanca >> Elenika
Moğol devlet örgütünde ulusla oymak arasında yer alan sosyal ve idari birim >> Utuk
Moğolistan’ın başkenti >> Ulanbator
Moğollarda özellikle İlhanlılarda komutan,emir >> Noyan
Moğollarda vergi toplamakla görevli devlet memuru >> Avan
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan,ağır kokulu,gaz durumundaki basit element >> Ozon
Molibdenin simgesi >> Mo
Molier’in tanınmış bir komedisi >> Cimri
Monist >> Tekçi
Mor kadife üstüne sırmayla kabartma dal,yaprak ve çiçek işlemeli giysi >> Bindallı
Mor renkte bir tür kuvars >> Ametist
Mora çalan kırmızı renk. >> Bordo >> Güvez
Mora çalan koyu kırmızı renk. >> Galibarda
Mora çalan koyu kırmızı renk >> Güvez
Mora dönük canlı kırmızı renk >> . Rubi
Mora yarımadasını Yunanistan’dan ayıran boğaz >> Korent
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti.Her türlü siyasal düzeni inkar eden ve toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş >> Nihilizm
Moritanya’nın başkenti >> Nuakşot
Moritanya’nın para birimi >> Ugiya
Motif >> Örge
Motor güç birimi >> Vat
Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet >> Balata
Motorlu araçlarda sarsıntıyı en aza indirmeye yarayan düzen >> Amortisör
Motorlu kara taşıtlarında direksiyon ile tekerlekler arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk >> Rot
Motorlu taşıtlarda bütün taşıtı örten,genellikle sacdan yapılmış örtü >> Kaporta
Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı >> Rölanti
Motorlu taşıtlarda yedek olarak bulundurulan tekerlek >> Stepne
Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla benzin akışını sağlayan alet >> Jikle
Motorlu tulumba >> Motopomp
Motorsuz büyük tekne. >> Mavna
Motorun eskiyen yada aksayan parçalarını değiştirerek motoru yeni duruma getirme işlemi >> Rektifiye
Mozambik’in başkenti >> Maputo
Mozart’ın Türk müziğinden esinlenerek bestelediği ilk operası >> Zaide
Mucizeler. Bacakların yere basan bölümü >> Ayat
Muğla ilinde bir göl >> Hocat
Muğla ilinde Köyceğiz Gölü kıyısında bir dağ >> Ülemez
Muğla Marmaris karayolunda çok güzel bir panoramaya sahip dağ geçidi >> Sakar
Muğla yöresinde ebegümeci bitkisine verilen ad >> Ebecik
Muğla yöresinde yetişen günlük ağacından elde edilen ve parfümeri sanayinde kullanılan hoş kokulu balsam >> Sığla Yağı
Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında , doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy ve orman alanı >> Katrancı
Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında ulusal park kapsamına alınan kanyon >> Saklıkent
Muğla’nın Fethiye ilçesinde antik bir kent >> Tlos
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi yakınlarındaki ünlü antik kent >> Kaunos
Muğla’nın Marmaris ilçesinde,doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy >> Amazon
Muğla’nın Milas ilçesinde ünlü bir antik kent >> Euromos
Muğla’nın Milas ilçesinde antik bir kent >> Keramos
Muğla’nın Milas ilçesinde,sit alanı olan bir dağ >> Asar
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış olan belde >> Beçin
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde,caretta tipi deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan kumsal >> İztuzu
Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir kaplıca >> Girme
Muğla-Antalya il sınırında bir akarsu >> Eşen
Muhasebeci,sayman >> Amaregir
Muhibbi’nin elif kaddin dal eyler,ağlatuben gözyaşını sel eyler diyen şair padişah >> Kanuni
Mukavva ya da deri oymakta kullanılan eğri ve ağzı keskin alet >> Nevregan
Mukoza ile kaplı boşluklar içinde gelişen kötücül ur >> Polip
Mum >> Şem
Muma batırılmış fitil >> Şama
Mumlu boya ile yapılmış aziz resimlerine Hıristiyanların verdikleri ad >> İkon
Mumun hammaddesi >> Parafin
Murathan Mungan’ın ödüllü bir tiyatro eseri >> Taziye
Musa’nın gönderdiği 12 kaşiften biri. >> Kaleb
Musevi din adamı. >> Haham
Museviliğin simgesi olan sekiz kollu şamdana verilen ad >> Menora
Muska >> Hamail
Musluklu çaydanlık >> Semaver
Musluksuz su borusu >> Lüle
Musul bölgesinde yaygın bulunan,Tanrının iyiliği,şeytanın kötülüğü temsil ettiğine,Tanrı ile Şeytan arasında sürekli bir tartışma olduğuna inanan bir İslam mezhebi >> Yezidi
Muş iline 30 km uzaklıkta kayak merkezi olan bir dağ >> Kurkik
Muş kentine 30 km uzaklıkta kayak merkezi olan bir dağ >> Kurtik
Muş yöresine özgü bir halk oyunu >> Mayşoki >> Meyşoki
Muşmulaya benzer bir yemiş >> Üvez
Mutabakat;karşılıklı rıza >> Konsensus
Mutçuluk >> Evdemonizm
Mutfakta bulaşık teknesi >> Eviye
Mutlak >> Salt
Mutlaka >> Lacerem
Mutlu,bahtiyar >> Mukbil
Mutlu,dileğine ulaşmış >> Berhüdar
Mutlu >> Berhüdar
Mutluluk hormonu >> Serotonin
Mutluluk,uğur,baht >> Kut
Mübalağa yaparak övme >> Itra
Mücevher >> Cevahir
Mühendis cetveli >> Te
Mühür bozma,mührün kaldırılması >> Mühür Fekki
Mühür >> Hatem
Müjde,iyi haber >> Beşaret
Müjdeli haber,müjde >> Sava
Mükemmel >> Oflas
Münazara >> Cedel
Mürekkep balığından elde edilen koyu siyah boyaya ve bu boya ile yapılan resimlere verilen ad./ Mürekkep balığı >> Sepya
Mürekkep hokkalarına konan ham ipek. >> Lika
Mürekkep kurutma kumu >> Rıh
Mürekkepbalığından elde edilen kahverengi boyaya ve bu boyayla yapılmış resme verilen ad >> Sepya
Mürekkeple yazılan yazıyı kurutmak için kağıt üzerine serpilen çok ince ve renkli kum >> Rıh
Müridin tarikata girerken Şeyhe verdiği söz./Ant >> Ahit
Mürver ağacına verilen bir başka ad >> Yalankoz
Müslüman bir erkeğin nikah esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para >> Mehr
Müslüman egemenliği altındaki Doğu Hıristiyanlarına verilen ad >> Nasrani
Müslüman kadınların yüzlerine örttükleri yaşmak >> Lisam
Müslüman olmayanlar.Kafirler >> Kefere
Müslüman olmayanların tapınağı.(Kilise,sinagog gibi) >> Bia
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse >> Rum
Müslümanlarca belirli zamanlarda okunması adet olan dinsel dualar ve Kuran ayetleri >> Evrat
Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine kentlerine verilen ad >> Haremeyn
Müslümanların bir çocuğun doğumundan yedi gün sonra Allah’a şükretmek amacıyla kestikleri kurban >> Akika
Müslümanların Ramazan ayında vermeleri gereken belli miktardaki sadaka >> Fitre
Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan kimse >> Mürtet
Müslümanlık öncesi Kabe’de bulunan üç puttan biri >> Lat >> Menat >> Uzza >>
Müslümanlıkta bazı kişilerin kaza ve belaya karşı boyunlarında taşıdıkları içinde dua bulunan deri kılıf >> Cevşen
Müstahkem mevki >> Or
Müstahzar >> Preparat
Müşteri yıldızı >> Erendiz
Müşterilerin kendi kendilerine servis yaptıkları lokanta >> Kafeterya
Mütareke ortamında İstanbul’da kurulan ve Kurtuluş Savaşına karşı yürüttüğü çalışmalarıyla tanınan örgüt >> Nigehban
Müzik eşliğinde ve kadın erkek birlikte gerçekleştirilen,temelinde dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen ad >> Semah
Müzik eşliğinde yapılan bir çeşit jimnastik >> Step
Müzik konserleri derneği >> Filarmoni
Müzik notalarını hece adlarıyla gösterme sistemi >> Solmizasyon
Müzik tempolarının hız derecelerini göstermeye yarayan alet >> Metronom
Müzikli jimnastik hareketleri >> Aerobik
Müzikli ve konuşmalı bölümlerin bir arada olduğu hafif konulu sahne gösterisi >> Operet
Müzikte armoni kurallarına göre üst üste bindirilmiş sesler.Üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması >> Akor
Müzikte asıl parçaya yol göstericilik yapan giriş parçası >> Prelüd
Müzikte beşli >> Kentet
Müzikte bir akor oluşturan seslerin birbiri ardına çalınması >> Arpej
Müzikte bir cümlenin yada bütün bir bestenin sonunu belirten formül >> Kadans
Müzikte bir oktavın içindeki belli notalar ya da aralıklar düzeni >> Gam
Müzikte bir sesin yarım ses kalınlaşacağını belirten nota işareti >> Bemol
Müzikte çok çabuk bir tempo ile çalınan parça >> Presto
Müzikte dörtlü >> Kuartet
Müzikte geceden esinlenen veya geceyi çağrıştıran beste >> Noktürn
Müzikte iki ya da daha çok sesin belli aralık ve uzaklıkla aynı ezgisel çizgiyi tekrar ettiği besteleme türü >> Kanon
Müzikte ikili >> Duo
Müzikte makam >> Tonalite
Müzikte orkestra ile birlikte bir solo çalgı için bestelenmiş çalgısal yapıt >> Konçerto
Müzikte sekiz sesten oluşan ses dizisi;bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık >> Oktav
Müzikte sus işareti >> Es
Müzikte tempo işaretini değiştirmekte kullanılır >> Pui
Müzikte üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması >> Akor
Müzikte üçlü >> Trio
Müzikte yapıt >> Opus
Müzikte yarı yavaş,orta hızda >> Andante
Müzikte yavaş,ağır >> Adagio
Müzikte, ana motifin tekrarlandığı hareketli bölümlerin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça >> Rerondo
Müzikte,birbirine karşı öğeler içeren farklı bölümlerinin dönüşümlü olarak seslendirilmesiyle oluşan tekrar bölümü >> Ritornello
Müzikte,birlikte kullanıldığı terimin anlamına aşırılık kazandıran sözcük >> Assai
Müzisyenlerin topladığı bahşiş >> Alatura
Müzmin,kronik >> Süreğen
Myanmar’ın (Birmanya) başkenti >> Rangun
Myanmar’ın (Birmanya) para birimi >> Kyat
Myanmar’ın (eski adı Birmanya) eski başkenti >> Ava
Nabız atışlarını kaydeden alet >> Sfigmograf
Nadir topraklar grubundan kimyasal bir element >> Gadolinyum
Nafaka verme,yoksulları besleme >> İnfak
Naiplik >> Niyabet
Nakarat >> Kavuştak
Nakitler, paralar >> Nukut
Nakşibendi tarikatına bağlı bir kol >> Ahrariye
Nal değiştirme işlemi >> Kayar
Nalbantların kullandığı küçük çekiç >> Nalçın
Nalıncı çivisi >> Kabara
Namaz kılma yeri >> Musalla
Namaz >> Salat
Namazda ayakta durma >> Kıyam
Namazlar >> Salavat
Namibia ve Angola’da yaşayan bir halk >> Ambolar
Namlı,ünlü >> Nami
Namlusu ince, sivri ve hafifçe eğik uzun İspanyol bıçağı. Keskin İspanyol bıçağı >> Navahari >> Navaja
Namlusu genellikle yivli, kısa ve hafif bir tüfek >> Karabina
Namlusu kavisli, iki yanı da kesici,bir tür uzun savaş bıçağı >> Yatağan
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek >> Filinta
Namuslu, iffetli. Temiz >> Sili
Namuslu,iffetli kadın >> Afife
Namuslu >> Daver
Namussuz,yalancı,şarlatan >> Kaltaban
Nane esansından elde edilen,renksiz,keskin kokulu,bir tür alkol kristali >> Mentol
Nane türünden güzel kokulu bir bitki >> Yarpuz
Nane yapraklarından elde edilen esans >> Naneruhu
Nankörlük >> Kühran
Napoli balıkçılarının söylediği halk türküleri >> Napoliten
Napoli mafyasına verilen ad >> Camorra
Napolyon döneminde Fransa’da ve Avrupa’da yaygın olan yapı,mobilya ve giyim biçemi >> Ampir
Nar çiçeği rengi >> Vermiyon
Nar çiçeği renginde bir süs taşı. >> Grena
Nar, erik, kızılcık gibi yemişlerden yapılan pekmez >> Nardenk
Naraburnu’nun mitologyadaki adı >> Abydos
Nargile borusu >> Marpuç
Nargile ile içilen bir tütün cinsi >> Tömbeki
Nargile tütünü >> Tömbeki
Nargileyi kolayca içmeyi sağlayan ve nargileye takılan hortum biçiminde uzun ve bükülgen boru,nargile ağızlığı >> Marpuç
Narin >> Yepelek
Nasıl,niçin >> Nite
NATO’nun gizli ve askeri terör örgütü >> Gladio
Nauru’nun uluslar arası kodu >> Nru
Nazenin >> Yepelek
Nazım Hikmet’in Akşam gazetesine yazdığı yazılarda kullandığı takma ad >> Orhan Selim
Nazım Hikmet’in soyadı. >> Ran
Nazım Hikmet’in bir oyunu >> Enayi
Nazi hücum kıtası >> Sa
Nazi partisinin askeri polis örgütünü simgeleyen harfler >> Ss
Nazi toplama kamplarında tutuklu arkadaşlarını yönetmekle görevli ve genellikle adi bir suçtan hüküm giymiş tutuklu >> Kapo
Nazilerin politikasında Germen asıllı kimselere yakıştırılan ad >> Ari
Ne güzel,ne iyi >> Keka
Ne pahasına olursa olsun hedefine varmak, başarıya ulaşmak isteyen kimse >> Aferist >> Arivist
Ne tamamıyla yaş nede kuru olan az tavlı toprak >> Aladarbız
Nebiler,peygamberler >> Enbiya
Nedeni bilinmeyen hastalıklar için kullanılan sözcük >> Esansiyel
Nedensel >> İlli
Nedensellik >> İlliyet
Nefes,ruh >> Nesme
Nefret edilen,iğrenç,tiksindirici >> Menfur
Nefsin isteklerini kırma >> Riyazet
Negatif elektrikle yüklü iyon >> Anyon
Negatif uç >> Katot
Nehirlerin sürükleyip biriktirdiği kalın kum >> Kayır
Nem ölçer >> Higrometre
Nemli toprak >> Gönen
Nemrut dağı üzerindeki dev heykelleri gerçekleştiren ve kuzey Suriye ile Güneydoğu Anadolu’da hüküm süren eski krallık >> Kommagene
Neon’un simgesi >> Ne
Neoplazma >> Ur
Nepal halkının Everest dağına verdikleri ad >> Sagarmatha
Nepal ve Tibet’te silah olarak kullanılan ağır pala >> Kukri
Nepal’in başkenti >> Katmandu
Nereden Geliyoruz ? Kimiz ? “Altın Vücutlar” gibi yapıtlarıyla ünlü Fransız ressam >> Gauguin
Nergisgillerden bir bitki türü ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri >> Fulya
Nesirde yapılan kafiye >> Seci
Nesne, şey >> Nen
Nesnel >> Afaki
Nesnelcilik >> Afakiye
Nesnelcilik >> Objektivizm
Nesneler, somut şeyler hakkında insanda var olan bilgi >> İdea
Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı >> Perspektif
Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı >> Kübizm
Nesneleri üç boyutlu gösteren fotoğraf tekniği >> Holografi
Nesnelerin veya olayların miktarını rakamlarla belirtme işi >> İstatistik
Nesnenin kendisi >> Numen
Nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi >> Kontur
Neşeli olmak >> Şetaret
Neşeli ve güler yüzlü kimse >> Behiç
Neşeli,hareketli,sokulgan >> Civelek
Nevroz,sinir argınlığı >> Nevrasteni
Nevşehir ve Kayseri yöresine özgü,içi peynirli bir tür mantı >> Peravu
Newyork’ta 1960’larda ortaya çıkan ve biçimindeki aşırı sadelikle ayırt edilen sanat akımına verilen ad >> Minimal
Ney çalan kimse >> Neyzen >> Nayi
Neyzen Tevfik’in bir şiir kitabı >> Hiç
Nezle >> Nevazil >> İnginumağı
Niğde ilinde bir krater gölü ve kaplıca >> Narlıgöl
Niğde ilinde,Toros kurbağalarının yaşam alanı olan bir göl >> Karagöl
Niğde,Nevşehir ve Ürgüp yörelerinde yetişen,nitelikli bir şarap veren beyaz üzüm cinsi >> Emir
Nihat Behram’ın bir romanı >> Kızali
Nijer’in başkenti >> Niamey
Nijerya müziğine özgü,bir tür uzun trompet >> Kakaki
Nijerya ve Kamerun’dan getirilen zenci köleleri Küba’da oluşturdukları dinsel hareket >> Abakua
Nijerya’da bir kent >> Enugu
Nijerya’da yaşayan bir halk >> İbolar
Nijerya’da yaşayan bir halk >> Nupeler
Nijerya’dan tüm dünyaya 1960’larda yayılan bir tür popüler dans müziği >> Juju
Nijerya’nın başkenti >> Abuja
Nijerya’nın para birimi >> Naira
Nikaragua plakası >> Nic
Nil ırmağında kullanılan yelkenli bir tekne >> Feluka
Nil levreği de denilen iri bir balık >> Lates
Nilüfer cinsinden bir bitkiye verilen ad >> Lotus
Niş >> Diken
Nişanlı,yavuklu,sözlü >> Adaklı
Nişasta,süt ve su karışımının önce pişirilmesi,buz dolabında katılaşmasından sonra ceviz büyüklüğünde kesilip şeker ve gül suyu içinde üzerine fıstık serpilerek sunulan bir tatlı türü >> Sumuhallebisi
Nişasta,şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı >> Pelte
Nişasta >> Ket
Nişastanın sindirilmesine yarayan,tükürükte bulunan bir enzim >> Ptiyalin
Nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim >> Amilaz
Niteleyen >> Vasfi
Niteliği düşük,eski,elde kalmış >> Tapon
Nitelik, özellik, ölçü, boyut >> Uzanım
Nitelikler,özellikler >> Havas
Niteliksiz odun kömürü >> Marsık
Nitrik asidin halk arasındaki adı. >> Kezzap
Niyet >> Yasan
Nobel Tıp ödülünü 1960 da kazanan Avustralyalı hekim ve viroloji uzmanı >> Burnet
Nobran,kaba >> Nadon
Noel Baba olduğuna inanılan efsanevi aziz >> Ayanikola
Noel yortusu >> Nativitas
Nohut büyüklüğündeki yemişi baharat olarak kullanılan ve “kokulu kiraz” da denilen bir ağaç >> Mahlep
Nohut püresi ve tahinle hazırlanan soğuk meze.(Antakya) >> Humus
Nohut ve parça etin de konulduğu,yoğurtta kaynatılmış bir tür mantı >> Şişperek
Nohut,patates,tahin ve soğanla yapılan bir tür meze >> Topik
Nohutla yapılan bir yemek >> Falafel
Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf sistemi >> Mors
Noktalar >> Nukat
Normal atmosfer basıncında,ısınma ısısı 15 santigrat derecelik suyunkine eşit olan bir cismin,bir gramının sıcaklığını 10 derece yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi >> Kalori
Normal olarak yalnızca şizofrenlerde,düş görenlerde ve dinsel coşkuyla kendinden geçen kişilerde görülen ruh durumuna benzer etkiler yaratan maddelerin ortak adı,psikomimetik >> Halüsinojen
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda bir takım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde >> Mineral
Normalden daha az pişirme usulü >> Aldante
Norveç,İskoçya ve Kuzey Amerika kıyılarında buzulların oluşturdukları dik yamaçlı,derin eski buzul koyaklarının aşağı kesimlerinin deniz altında kalmasıyla oluşan körfez >> Fiyort
Norveç’te kent >> Stavanger
Notada bir sesin yarım ton inceltildiğini gösteren işaret >> Diyez
Notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışması >> Solfej
Noter >> Katibiadil
nuca bağlanmamış >> Muallak
Numune >> Eşantiyon
Nurdan varlık >> Melek
Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi >> Kasaba >> Mayıs Sıkıntısı >> Uzak >>
Nurlu, ışıklı >> Zinnur
Nusayriliğin kutsal simgesi >> Ams
Nüans >> Anat
Nükleer bir bombanın veya merminin gücünü ölçmeye yarayan birim >> Megaton
Nükleer birleşme >> Füzyon
Nükleer bölünme. >> Fizyon
Nükleer etkinliğin ölçümünde kullanılan birim >> Bekerel
Nükteci >> Nekre
Nürnberg Mahkemesince 1946 da mahkum edilen Nazi savaş suçlularının kapatıldığı ünlü hapishane >> Spandau
Nyobyum’un simgesi >> Nb
Obur. >> Hıra >> Ekul
Oburlar >> Ekele
Obüslerden,bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper >> Kazamat
Ocak ayının 28’inde başlayan fırtına >> Ayandon
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek >> Büyüteç
Odak uzaklığı >> Fokal
Odalar arasında gezdirilebilen bir tür kömür sobası >> Salamandra
Odun kömürü >> Alas
Odun külünden özümlenen potasyum karbonat >> Kali
Odun liflerini içinde bulunabilecek yabancı maddelerden arıtma ünitesi >> Rafinatör
Odun,kireç gibi ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan iki yüz elli kiloya eşit ağırlık ölçüsü >> Çeki
Odunu doğramacılıkta ve parke yapımında kullanılan bir Afrika ağacı >> Limbali
Odunu marangozlukta ve kaplamacılıkta kullanılan bir Afrika ağacı >> Ako
Odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan,kömürü ile karakalem resim yapılan küçük bir ağaç >> İğağacı
Odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç >> Bakam
Odunundan tarak,kaşık yapılan çok sert kereste veren bir ağaç >> Şimşir
Odysseus’un memleketi >> İtaki
Oğlak burcu >> Cedi
Oğlan saçı biçiminde kesilmiş kadın saçı >> Alagarson
Oğlancı >> Luti
Oğul otu >> Melisa
Oğulcuk,rüşeym >> Embriyon
Oğuz Atay’ın yarattığı,yazınsal karakterlerin genel davranış biçimi >> Oyun
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri >> Eğmür
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri >> Salur
Oğuzların Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklularla birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı hanedanının kökenini oluşturan konar göçer topluluk >> Kayılar
Ok atan,okçu >> Tirendaz
Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ >> Kiriş
Ok torbası, kılıfı >> Sadak >> Gedeleç
Ok >> Tir
Okçu,ok atıcı >> Kemankeş
Okkanın dört yüzde birine eşit olan eski bir ağırlık ölçüsü >> Dirhem
Oklar >> Siham
Oklava ile açılan ince,yuvarlak hamur yaprağı >> Yufka
Oksijenden yoksun bir yer altı su örtüsü tarafından sürekli doymuş halde tutulan toprak ya da kat >> Gley
Oksijensiz yerde yaşayabilen,yetişebilen >> Anaerobik
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse,mubassır >> Gözetmen
Okullarda öğrencilerin sunduğu,programında şiir,oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence >> Müsamere
Okuma yazması olmayan >> Ümmi
Okuma yitimi >> Aleksi
Okun kirişe geçen ucundaki kertik >> Gez
Okutman >> Lektör
Okuyucu,okur >> Kari
Okyanus bilimi >> Oşinografi
Okyanus rüzgarı >> Alize
Okyanusların çok derin yeri >> Abis
Okyanusya halklarının yiğitlik ve bereket tanrısı >> Tiki
Okyanusya’da ve Güney Amerika’da yetişen kozalaklı büyük ağaç >> Arokarya
Olağandan büyük >> İri
Olağanüstü çekiciliği olan liderlerin kendisine ve kişiliğine yakıştırılan büyüleyici güç ve yetenek >> Karizma
Olağanüstü durum >> Keramet
Olağanüstü durumlarda özel kişilerin taşınır mallarına el koyma >> İstimval
Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse >> Dahi
Olağanüstülüğüne inanılan düşsel sıvı.Büyülü içki >> İksir
Olası, olabilir >> Muhtemel
Olasılık kuramında iki rastgele değişkenin kendi ortalamalarıyla olan farklarının çarpımının beklenen değeriyle tamamlanan fonksiyonu >> Kovaryans
Olay,olgu >> Fenomen
Oldukça bağnaz bir Yahudi topluluğu >> Hasidler
Oldukça şişman >> Etleç
Olgun Hindistan cevizinden yapılan bir tür tespih >> Tom
Olgunlaşınca kendiliğinden çatlayıp açılmayan,tek odacıklı ve tek tek tohumlu kuru meyve >> Aken
Olgunlaşmak üzere olan tahıl >> Firik
Olgunlaşmış,gelişmiş >> Mütekamil
Olgunluk sınavı >> Bakalorya
Olgunluk >> Yetkinlik
Olmadan önce >> Kablelvuku
Olmak eylemi ya da biçimi >> Oluş
Olmuş bir iş,vakıa >> Olut
Oltaya yada tuzağa konulan yem >> Ben
Oltaya yerleştirilen düzenek >> Masara
Oluntu >> Epizot
Olup bitenin,ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, canlıcılık >> Animizm
Omlet >> Kaygana
Omurgalı hayvanların,özellikle memelilerin henüz doğmamış yavrusu >> Cenin Dölüt >> Fetüs
Omurgalılarda,denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad >> Statolit
Omurgalıların karaciğerinden salgılanan kahverengimsi sarı renkte safra pigmentine verilen ad >> Bilirubin
Omuzdan bele çapraz olarak inen bağ,kılıç askısı >> Hamail
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto >> Makferlan
Omuzlardan aşağı dökülen geniş,kolsuz bir çeşit üstlük,harmani >> Pelerin
Omuzluk >> Apolet
On beşinci asırda önce İtalya’da başlayan sonra Avrupa’ya yayılan sanat ve bilim >> Rönesans
On dokuzuncu asırda Fransa’da ortaya çıkan ve iki kişiyle oynanan bir kağıt oyununa verilen ad >> Ekarte
On altı taşla oynanan bir zeka oyunu >> Dama
On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İskoçya ve Kuzey İngiltere’de,on sekizinci yüzyıldan başlayarak da İrlanda’da yaygın olan ve genellikle tek başına yapılan halk dansı >> Jig
On altıncı yüzyılda Osmanlı karşıtı Sırp,Hırvat,Arnavut,Dalmaçyalı kişilerden oluşan sınır çetelerine verilen ad >> Uskoklar
On altıncı yüzyılda yaşayan ve yetkin bir renk ustası olarak tanınan İranlı minyatürcü >> Agamirek
On beş beyitten az olmayan,bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi >> Kaside
On beşinci asırda Fransa’da kullanılmaya başlanan,taşınabilir ateşli silah. Omuzda taşınan,uzun bir tabanca.Çok eski zamanlarda kullanılmış olan bu silaha Fransızlar el topu da derler >> Arkebüz
On beşinci yüzyıldan başlayarak İtalya’da üretilen kalay sırlı seramik >> Majolika
On birer kişilik iki takım arasında,küçük ve ağır bir topu,ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun türü >> Kriket
On birinci yüzyılda Anadolu’ya gelen Türklerin Ağrı dağına yüce dağ anlamında verdikleri ad >> Alatav
On birinci yüzyılda Kuzey Afrika’nın işgalinde önemli bir rol oynayan Arap kabilesi >> Siba
On birinci yüzyılın ikinci yarısında İzmir’e egemen olarak Anadolu kıyılarında ilk Türk donanmasını kuran Türk Beyi >> Çakabey
On birinci yüzyılın sonundan on üçüncü yüzyılın sonuna değin Fransa,İtalya ve İspanya’nın bazı yörelerinde halk dilini kullanarak ürün veren şair-müzisyenlere verilen ad >> Trubadur
On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi >> Kalite
On dokuzuncu asır sonlarında Fransa’da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçılara verilen ad >> Dekadan
On dokuzuncu asırda İstanbul tiyatrolarında ortaya çıkan eğlendirici şarkı >> Kanto
On dokuzuncu asırdan başlayarak İstanbul’da gerçekleştirilen renkli çizgili ve hareli cam eşyaya verilen ad. Noktalı yada dumanlı sırça,işlemeli cam işi >> Çeşmibülbül
On dokuzuncu yüzyılda Gaziantep yöresinde yaşamış,yalın bir dille söylediği şiirlerinde doğa güzelliklerini ve sevgiyi konu edinmiş halk şairimiz >> Alibeşe >> Alubeşe
On dördüncü asırda kullanılan ince,uzun çoğu kez üç köşeli hançer >> Alenas
On dördüncü asırda Orta Anadolu’da kurulmuş Türk beyliği >> Eretna
On dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü astronomi ve matematik bilginimiz >> Kadızaderumi
On iki düzine >> Grosa
On iki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad >> Nek
On iki parmak bağırsağının şişkince olan başlangıç bölümü >> Bulbus
On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik >> Lakabi
On kişilik asker birliği >> Manga
On para değerinde olan sikke >> Metelik
On sekizinci asırdan başlayarak Fransa’da gelişen bir edebi tür >> Fantastik
On sekizinci yüzyılda Avrupa’ya egemen olan İtalyan opera tarzının adı >> Napoliten
On sekizinci yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan ve Kadıyanilik de denilen dinsel hareket >> Ahmediye
On sekizinci yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli olan,kavisli çizgileri bol,gösterişli bir bezeme üslubu >> Rokoko
On tabanlı logaritmanın kısaltması >> Log
On üçüncü asırda İngiltere’de despot kralların yetkilerini büyük oranda daraltan siyasal bir anlaşmaya ve belgeye verilen ad >> Magnacarta
On üçüncü yüzyıl başlarında ortaya çıkmış çok sesli vokal beste üslubu >> Motet
On üçüncü yüzyılda Akdeniz’de kullanılan yelkenli bir gemi >> Nave
On üçüncü yüzyılda Anadolu’da kurulan esnaf örgütü >> Ahilik
On üçüncü yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Selçuklu sarayına girmiş,aşk ve şarap konularını işleyen şiirleriyle divan edebiyatının bilinen ilk temsilcisi olmuş şair >> Hocadehhani
On üçüncü yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik >> Lakabi
On üçüncü yüzyılda Tunus’ta kurulan bir İslam tarikatı >> Şazeliye
On yedi hecelik üç dizeden oluşan kısa Japon şiiri >> Haiku
On yedinci asırdan On dokuzuncu asra kadar kıyı taşımacılığında ve iç sularda kullanılan küçük Hollanda yelkenlisi >> Kaag
On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan sanat ve edebiyat akımı >> Klasisizm
Onaltıncı yüzyılda Japonya’nı Kyoto kentinde,özel olarak çay töreni için tasarlanan kurşun sırlı seramik kaplar >> Raku
Onaltışar taşla iki kişi arasında oynanan bir zeka oyunu >> Dama
Onbeş ve bazen elli altmış kilo çeken sinagrite benzer bir balık >> Akya
Onbir oyuncudan oluşan iki takım arasında top ve sopayla oynan bir oyun >> Kriket
Ondalık sistem >> Desimal
Ondan sonra >> Badehu
Ondokuzuncu yüzyılda Rusya’da, kitlelerin köylüler arasında yürütülecek siyasal propaganda çalışmalarıyla harekete geçirilebileceğini savunan sosyalist hareketin üyelerine verilen ad >> Narodnikler
Ondokuzuncu yüzyılda İngiltere’de işlerini yitirmelerine yol açan dokuma tezgahlarını tahrip etmek üzere örgütlenen zanaatçılara verilen ad >> Luddistler
Ondokuzuncu yüzyılda İstanbul tiyatrolarında ortaya çıkan eğlendirici şarkı >> Kanto
Ondört dizeden oluşan bir Batı şiiri türü >> Sone
Ongun. TOTEM >>
Oniki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad >> Nek
Oniki İmam’ın dokuzuncusu >> Taki
Onikibin yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne inanılan insanlığın ve uygarlığın ana yurdu sayılan kıta >> Mu
Onikinci ve onaltıncı. yüzyıllar arasında And’larda büyük bir uygarlık kuran Güney Amerika halkı >> İnkalar
Onikinci yüzyılda kurulan bir İslam tarikatı >> Şazeliye
Onikinci yüzyılın ortasında Fransa’da gelişen ve genellikle şövalyelerin aşklarını konu alan edebiyat biçimi >> Romans
Onluklar >> Aşerat
Onsekizinci yüzyıl sonunda başlayan,duygu , coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı >> Romantizm
Onsekizinci yüzyılda Fransa’da yaygın olan süsleme üslubu >> Rokay
Onsekizinci yüzyılda Fransa’da yayılan bir süsleme biçemi >> Ampir
Onun için >> Binaenaleyh
Onur,haysiyet,şeref >> İzzetinefis
Onurlu,yüce gönüllü,şerefli >> Alicenap
Onyedinci yüzyılda yaşayan ve Mesihliğini ilan ettikten sonra “Dönmeler” yada “Avdetiler” adıyla bilinen mezhebin doğmasına neden olan Yahudi önder >> Sabetay Sevi
Onyedinci. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı tarihçisi >> Naima
Opera,bale gibi müzikli sahne yapıtlarının sözlerini yada konusunu içeren metin kitapçığı >> Libretto
Operada tek solist tarafından söylenen şarkı >> Arya
Operada,perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça >> Uvertür
Operalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu >> Primadonna
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği,genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça >> Arya
Operatör >> Cerrah
Optik aletlerde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi >> Oküler
Optik kaydırma >> Zum
Orak >> Kalıç
Ordu hizmeti,askerlik >> Bayrakaltı
Ordu ili yöresinde lokma tatlısına verilen ad >> Ziritla
Ordu iline özgü bir tür hamur tatlısı >> Kaha
Ordu mallarının saklandığı,bakımlarının yapıldığı yer,depo >> Debboy
Ordu ve Giresun yöresinde,soğanları yemek yapımında kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad >> Sakarca
Ordu yöresinde yaprakları ve ince dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot >> Melocan
Ordu yöresine özgü,yaprakları ve ince dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot >> Melocan
Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir göl >> Gaga
Ordu’nun Kumru ilçesinde bir şelale >> Pösküden
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir yayla >> Keyfalan
Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir plaj >> Efirli
Ordu’nun Perşembe ilçesinin eski adı >> Vona
Organ aktarımı >> Transplantasyon
Organ katılaşması >> Skleroz
Organik kimyada bir önek >> Nor
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen,sıvı yağ kıvamında,kara renkte,ağır,is kokulu,suda erimeyen bir madde >> Katran
Organik maddeleri eritmekte kullanılan,eter kokusunda bir sıvı >> Aseton
Organik maddelerin ayrışmasından oluşan yanıcı yağlara verilen ad >> Neft
Organizmada darbeyle oluşan bozukluk >> Travma
Organizmada oluşan bir sıvının akışının durması >> Staz
Organizmaların biçim ve yapısını inceleyen bilim dalı,şekil bilgisi >> Morfoloji
Organizmanın 24 saatlik madde ve enerji ihtiyacını karşılayan besinlerin çeşidi ve miktarı >> Rasyon
Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması >> Metastaz
Orhan Asena’nın bir tiyatro oyunu >> Fadik Kız
Orhan Boran’ın yarattığı radyo oyunu tipi >> Yuki
Orhan Hançerlioğlu’nun bir romanı >> Ali
Orhan Kemal’in gerçek adı >> Ahmet Raşit Öğütçü
Orhan Kemal’in iki kez filme alınmış ünlü romanı >> Murtaza
Orhan Pamuk’un bir romanı >> Kar
Orkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon >> Senfoni
Orkestra ve askeri bandolarda kullanılan en tiz sesli tahta nefesli çalgı >> Pikolo
Orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm >> Tutti
Orman gülü >> Açelya
Orman içinde düz ve ağaçsız yer,düzlük >> Alan
Ormancılıkta,kesilecek ağaçları işaretlemek için kullanılan kıvrık ağızlı kesici alet >> Grif
Ormandaki çıplak alan >> Kayran
Ormanlara zararlı bir böcek >> Kese
Ormanlarda oldukça yaygın bir mantar türü >> Amanita
Orta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse >> Vassal
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin plaka işareti >> Rca
Orta Afrika’da bir ırmak >> Kagere
Orta Afrika’da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı >> Nagana
Orta Afrika’da yaşayan bir halk >> Azandeler
Orta Afrika’ya özgü,hintdarısından elde edilen bir tür bira >> Pompe
Orta Afrika’ya özgü,manyok bitkisinin kökünden yapılan çok sert bir içki >> Rutuku
Orta Amerika kökenli,palmiyeye benzer bir süs bitkisi >> Nolina
Orta Amerika’da ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde ormanlık alanlarda yaşayan bir memeli türü >> Kinkaju
Orta Amerika’da yaşayan ve başlıklı maymun da denilen maymun cinsi >> Sai
Orta Anadolu’da bir göl >> Eber
Orta Anadolu’da bir ilk çağ yerleşmesi >> Abarna
Orta Anadolu’da Kızılırmak kıvrımı içinde kalan bölgenin eski çağlardaki adı >> Hatti
Orta Anadolu’da merkezi önce Sivas,daha sonra Kayseri olan Türk Beyliği >> Eretna
Orta Anadolu’da yaygın bir bozlak türü >> Aydos
Orta Anadolu’ya özgü bir halk oyunu >> Üçayak
Orta Anadolu’ya özgü çoban köpeği ırkı >> Akbaş
Orta Arabistan’da büyük bir kum çölü >> Nufud
Orta Asya kökenli,kabak kemaneye benzer bir çalgı >> Gizek
Orta Asya Türkleri ve Hintliler arasında yaygın olan telli bir çalgı >> Dutar
Orta Asya’da eski Türk mezarlarının üzerindeki türbe türü yapılara verilen ad >> Bark
Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında özellikle Kırgızlar,Kazaklar ve Özbekler’de yaygın bir fal türü >> Kumalak
Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında yaygın bir fal türü >> Kumalak >> Komalak
Orta Asya’da yaşayan Şamanist Türkler arasında çeşitli şeylerden anlam çıkartarak bakılan fal >> Irım
Orta Asya’da,Hunlar dönemine ait buluntularıyla ünlü kurgan >> Kurot
Orta Avrupa’da bir göl >> Balaton
Orta boy demir çivi >> Karfiçe
Orta boylu,düşük kulaklı,tüyleri kısa bir tür av köpeği >> Kopoy
Orta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse >> Vassal
Orta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi >> Nef
Orta çağdaki Breton saz şairlerinin aracılığıyla ortaya çıkan,biri anlatımsal,diğeri de lirik iki şiir türünün adı >> Lai
Orta deri >> Mezoderm
Orta irilikte bir deniz kuşu >> Yelkovan
Orta kaldırım >> Refüj
Orta Karadeniz bölgesinde bir dağ >> Tekeli
Orta Karadeniz yöresinde dokunan kalın ve dayanıklı bir tür kumaş >> Kazaki
Orta kulakta bulunan küçük bir kemik >> Üzengi
Orta oyunu ve Karagöz’de Yahudi tiplemesine verilen ad >> Cud
Orta oyununda , Karagözde Rum tipi >> Balama
Orta oyununda kadın rolüne çıkan erkek >> Zenne
Orta oyununda Kavuklu ile konuşarak oyunu açan oyuncu >> Pişekar
Orta oyununda taklitçi >> Zuhuri
Orta oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan >> Palanka Palanga
Orta sulardaki küçük kabukluların yoğun hayvan planktonlarıyla oluşturduğu popülasyon >> Krill
Orta ve Doğu Avrupalı Yahudilere verilen ad >> Eskenazi >> Askenazi
Orta ve güney Amerika’da yaşayan,iri bedenli kemirici hayvan >> Paka
Orta ve Kuzey Anadolu’da yetişen,meyveleri halk hekimliğinde kullanılan bir ağaççık >> Gilaburu
Orta yaşlı ve evlenmemiş kız için kullanılan eski sözcük >> Anis
Orta yoğunlukta lif levha.(Mediul Density Fibre board) >> Mdf
Orta, ara >> Meyan
Orta,merkez >> Santra
Ortaca ilçesinin Dalyan beldesinde,deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı kumsal >> İztuzu
Ortaçağ Arap coğrafyacılarına göre Balkanlarda yaşayan çeşitli Slav kavimleri >> Sakalibe
Ortaçağda açık denizlerde kullanılan yelkenli bir gemi >> Navi
Ortaçağda Avrupa’da kullanılmış bir tür eğri hançer >> Alenas
Ortaçağda Batılıların Müslüman halklar için kullandığı ad >> Sarazen
Ortaçağda Katolik dünyasında,katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak amacıyla kurulan kilise mahkemesi >> Engizisyon
Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli bir taşıma gemisi >> Barça
Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi >> Barça
Ortaçağda Okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi >> Nef
Ortaçağda Slav ülkelerinde,bugün Batı ülkelerindeki kontun karşılığı >> Zupan
Ortaçağda,şövalyelerin savaşta ve avda kullandığı,çoğu zaman zengin oymalarla işlenmiş fildişi boru >> Olifant
Ortaçağın en önemli atış silahı >> Arbalet
Ortadan kaldırma,yok etme >> İzale
Ortadan kolayca yarılan ve çekirdeğinden ayrılabilen meyve >> Yarma
Ortadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça konuşan göçebe bir halk >> Bedeviler
Ortadoğu’da doğmuş Avrupalı >> Levanten
Ortadoğu’da ve Afrika’da görülen yerel frengi >> Bejel
Ortadoğu’nun en büyük gölü >> Urmiye
Ortadoğuya özgü,nohutla yapılan bir yemek >> Falafel
Ortakçı >> Maraba
Ortaklar >> Şüreka
Ortalama >> Vasati
Ortaoyununda kavuklu ile konuşarak oyunu açan kimse >> Pişekar
Ortaoyununda Rum tipi >> Balama
Ortaoyununda taklitçi >> Zuhuri
Ortasına baştan geçebilmesi için bir delik açılmış,genellikle kare yada dikdörtgen biçimli kalınca bir kumaş parçasından oluşan dış giyim >> Panço
Ortasında lagün bulunan Mercanada >> Atol
Ortaya çıkartılmış >> Lanse
Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san >> Patrik
Ortodoks kilise resmi >> İkon
Ortodoks kiliselerinin başkanlarına verilen ad >> Patrik
Ortodokslar’da dinsel aşamada bir mevki >> Vardapet
Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde başkanlık eden din adamı >> Metropolit
Oruca başlama zamanı >> İmsak
Oruç saatlerini gösteren cetvel >> İmsakiye
Oruçlu,oruç tutan >> Saim
Oryantalizm >> Şarkiyat
Osman Gazi’nin kayınpederi >> Edebali
Osmaniye ilinde antik bir kent >> Kastabala
Osmaniye ilinde bir kaplıca >> Haruniye
Osmaniye ilinde ünlü bir yayla >> Zorkun
Osmaniye ilinde, Aslantaş da denilen ve “ulusal park” kapsamına alınan ünlü Hitit yerleşmesi >> Karatepe
Osmaniye’de bir baraj >> Aslantaş
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ilkçağ kenti >> Asativataya
Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik >> Zeamet
Osmanlı devletinin yargı sisteminde Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad >> Kazasker
Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat >> Şirvani
Osmanlı borçları yönetimi >> Düyunu Umumiye
Osmanlı camilerinin avlusunda yer alan duvar ya da parmaklıkla çevrili küçük mezarlık >> Hazira
Osmanlı camilerinin avlusunda yer alan küçük mezarlık >> Hazire
Osmanlı da devlet malı otlaklardan alınan vergi >> Otlakiye
Osmanlı devlet ileri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü >> Akva
Osmanlı devlet teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli >> Çavuş
Osmanlı Devleti zamanında Mısır valilerine verilen ad >> Hıdiv
Osmanlı Devletinde 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke >> Mecidiye
Osmanlı devletinde 1843’ten sonra askeri ferik rütbesine karşılık olarak sivil yöneticilere verilen unvan >> Mirimiran
Osmanlı devletinde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye verilen aylık ya da bir yere bağlı gelir >> Dirlik
Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan bir asker sınıfı >> Voynuk
Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan Voynuk örgütündeki subaylara verilen ad >> Likator
Osmanlı devletinde büyük makamdaki kimselerin giydiği bir tür üstlük >> Kontoş
Osmanlı devletinde celeplik yapanlara verilen ad >> İzlatko
Osmanlı devletinde din,yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği >> İlmiye
Osmanlı devletinde görev yapan yüksek dereceli ilmiye mensuplarına verilen ad >> Mevali
Osmanlı devletinde has ahırın en büyük yöneticisi >> İmrahor >> Mirahur
Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik >> Liva
Osmanlı devletinde iskelelerden alınan bir tür vergi >> Makiriye
Osmanlı devletinde işlemekle yükümlü olduğu toprağı terk eden reayaya verilen ad >> Çiftbozan
Osmanlı devletinde kadılara ve müderrislere verilen ad >> Ulema
Osmanlı devletinde kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi >> İltizam
Osmanlı devletinde Karadağ prenslerine verilen unvan >> Veladika
Osmanlı devletinde kır bekçisi,derbent muhafızı gibi görevlilere verilen ad >> Pandur
Osmanlı devletinde kullanılmış bir tür gümüş para >> Zolota
Osmanlı devletinde okul kitaplarının genel adı >> Supara
Osmanlı devletinde padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk >> Emanetullah
Osmanlı devletinde Rumca antlaşma ve yazıları yazan Rum katiplere verilen ad >> Gramatikos
Osmanlı devletinde Rumeli’de tutulan tevdi defterlerine verilen ad >> Puruz
Osmanlı devletinde savaş zamanında ordunun gereksinimlerini karşılamak için halktan toplanan >> Sürsat
Osmanlı devletinde taht yeri,saltanat makamı anlamında kullanılan bir sözcük >> Atabe
Osmanlı devletinde tercümanlara verilen ad >> Dragoman
Osmanlı devletinde tüm amirale yakın bir deniz subaylığı unvanı >> Patrona
Osmanlı devletinde,sefer zamanlarında savaş harcamalarını karşılamak ve barışta da bütçe açığını kapatmak üzere halktan toplanan bir çeşit katma vergi >> İmdadiye
Osmanlı devletine karşı 1511 yılında büyük bir ayaklanma başlatan ünlü Türkmen dervişi >> Şahkulu
Osmanlı devletinin Avrupa anakarasındaki bölümüne verilen ad >> Rumeli
Osmanlı devletinin ilk döneminde postacılık,kuryelik ve muhafızlık yapan,daha sonraki dönemlerde törenlerde yer alan asker sınıfı >> Peyk
Osmanlı devletinin Karadeniz’in kuzeyinde kalan sınır eyaleti >> Özi
Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren ve Bursa’da külliyesi bulunan ünlü Türkmen dervişi >> Geyikli Baba
Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki son topraklarını da yitirdiği antlaşmanın adı >> Uşi
Osmanlı devletinin son saray ressamı olan İtalyan ressam >> Fausto Zonaro
Osmanlı devletinin yargı sisteminde şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad >> Kazasker
Osmanlı donanmasında kaptanı deryadan sonra gelen deniz subayı rütbesi >> Kapudane
Osmanlı donanmasında kullanılan büyük bir tekne >> Ağrıpar
Osmanlı donanmasında kullanılan iki direkli savaş gemisi >> Gurab
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe >> Riyale
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı >> Levent
Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir tür savaş gemisi >> Baştarde
Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san >> Sadır
Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan >> Saadetlu
Osmanlı döneminde padişah sarayı >> Mabeyin
Osmanlı döneminde Roma kentine verilen ad >> Rim
Osmanlı idaresinde sancak beylerine verilen ad veya unvan >> Beylerbeyi
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır Valilerine verilen unvan >> Hidiv
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan >> Ban
Osmanlı imparatorluğu kurulup genişledikten sonra, idari yapı Devletin teftiş işleri için oluşturulmuş olan sınıf. >> Bakı Kulları
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad >> Rumeli
Osmanlı imparatorluğu’nda okul kitaplarının genel adı >> Supara
Osmanlı imparatorluğu’nda Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad >> Pazvant
Osmanlı imparatorluğu’nda Tanzimat öncesi döneme rastlayan tarihlerde tahsil edilen resimlere verilen ad. >> Ezmine-İ Atika Gümrükleri
Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunmayarak diğer mahalle nakledilen mal ve eşyadan alınan gümrük vergisine verilen ad >> Reftiyye
Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunan mal ve eşyadan alınan vergiye verilen ad. >> Masdariyye
Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirilen veya nakledilen her türlü mal ve ticari eşyadan alınan gümrük resmine verilen ad. >> Amediyye
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında gümrük memurluğu mesleğine verilen ad. >> Mekkas
Osmanlı imparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey zamanında, bazı geçiş yerlerinde alınan gümrük vergisine verilen ad. >> Meks >> Baç
Osmanlı imparatorluğu’nun kuruluşundan daha sonraki yıllarda tahsil edilen gümrük vergilerine verilen ad. >> Üşur >> Bac
Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi >> Lez
Osmanlı İmparatorluğunda , saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad >> İçoğlanı
Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörüklerden oluşturulan askeri örgüte verilen ad >> Evladıfatihan
Osmanlı imparatorluğunda baş vezirliğe,sadrazamlığa verilen ad >> Sadaret
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan >> Sadrazam
Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve idari amiri >> Kaptanıderya
Osmanlı İmparatorluğunda deniz subay ve erlerine verilen ad >> Tersaneli
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi >> Baç
Osmanlı imparatorluğunda kullanılmış,arslanlı adıyla da bilinen Hollanda parası >> Esedi
Osmanlı imparatorluğunda piyade asker sınıfı >> Yeniçeri
Osmanlı imparatorluğunda Polonya’ya verilen ad >> Lehistan
Osmanlı İmparatorluğunda sadrazamlığa verilen ad >> Sadaret
Osmanlı İmparatorluğunda sipahilerin aldığı en büyük tımar. Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik >> Zeamet
Osmanlı İmparatorluğunda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu >> Zaptiye
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 1820 yılına kadar kesilmesi (darpı ve basımı) sürdürülen gümüş sikke türü ve para birimi >> Akça >> Akçe
Osmanlı imparatorluğunun yedi saltanat sancağından biri >> Akalem
Osmanlı maliye örgütünde vergi toplamakla yükümlü kamu görevlisi >> Muhassal
Osmanlı mimarisinde duvar yada üst örtünün iç yüzeyinde alçı ile yapılan alçak kabartma tekniğinde bezeme >> Malakari
Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat >> Şirvani
Osmanlı mimarlığında mukarnaslı başlıkların en üst bölümü >> Asaba
Osmanlı mutfağına özgü,çamsakızlı muhallebi >> Helatiye
Osmanlı ordusunda askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er >> Redif
Osmanlı ordusunda atlı ve piyadelerden kurulu dört yüz kişilik kıta >> Ceyş
Osmanlı ordusunda kullanılmış bir top türü >> Ejderdehan
Osmanlı ordusunda kullanılmış küçük çaplı bir top >> Zarbezen
Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at,deve,katır gibi hayvanlar ve bu amaçla halktan ücret karşılığında kiralanan yük hayvanı >> Mekkare
Osmanlı ordusunda ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı >> Levent
Osmanlı ordusunda yedek asker sınıfı >> Redif
Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe >> Kolağası
Osmanlı padişahlarının her yıl yeniçeri ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş >> Bahariye
Osmanlı saray bahçesi >> Hasbahçe
Osmanlı sarayında bir lalanın altındaki acemilerin birbirine hitap biçimi >> Laladaş
Osmanlı Sarayında bostancı,baltacı ve kapıcıların giydikleri kırmızı çuhadan veya keçeden yapılmış,yukarısı geniş ve kıvrık,boyu uzunca başlık >> Barata
Osmanlı sarayında cariyeler arasında seçilen padişah gözdesi >> Haseki
Osmanlı saraylarında Harem dairesinin ve Enderun’un dışında kalan bölüm >> Birun
Osmanlı saraylarında padişaha ait bazı eşyanın saklandığı yere verilen ad >> Taşthane
Osmanlı savaş gemisi >> Bastarda
Osmanlı Sosyalist Fırkasının kurucularından olup Türkiye’de pozitif düşünceyi ve materyalist felsefeyi savunan ilk kişi olmuş felsefeci ve yazarımız >> Baha Tevfik
Osmanlı tarihçisi >> Vakanüvis
Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri >> Bostancı
Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yüzbin akçeden yukarı olan dirlik >> Has
Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları Topkapı sarayındaki alan,divanhane >> Kubbealtı
Osmanlı’da boşama,boşanma >> Talak
Osmanlı’da gece bekçisi >> Ases
Osmanlıca da hastalığın vücuda yerleşmesi >> Res
Osmanlıca nasipsiz, kısmetsiz anlamında >> Bivaye
Osmanlıda ,Padişahın bir miktar toprağı birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi >> Ikta
Osmanlılar döneminde kullanılan,on para değerinde sikke >> Marbaş
Osmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi müzik okulu >> Darülelhan
Osmanlılar döneminde lise dengi okullara verilen ad >> Sultani
Osmanlılar döneminde müderrislerin camilerde verdikleri ders >> Dersiam
Osmanlılar döneminde sipahilerin aldığı en büyük tımar >> Zeamet
Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan hafif bir savaş gemisi >> Nasad
Osmanlılar döneminde Tuna’da kullanılan,çektiri türünden bir yük gemisi >> Çamlıca
Osmanlılar döneminde Tunus ve Cezayir yöneticilerine verilen unvan >> Dayı
Osmanlılar döneminde vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahali >> Beraya
Osmanlılar döneminde Viyana’ya,genellikle de Avusturya’ya verilen ad >> Beç
Osmanlılar döneminde, yabancı ülkelerden gelen ve ülke içinde tutulmayarak diğer bir ülkeye nakledilen (Transit) eşya üzerinden alınan gümrük vergisi >> Müruriye
Osmanlılar zamanında Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad >> Voyvoda
Osmanlılar zamanında vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahaliye verilen ad >> Beraya
Osmanlılarca Avusturya’ya ve halkına verilen ad >> Nemse
Osmanlılarda Rumeli’deki büyük toprak sahipleri >> Gospodar
Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı >> Malkoç
Osmanlılarda akıncıların amiri durumundaki çeribaşılara verilen ad >> Taviçe
Osmanlılarda başkomutan >> Serdar
Osmanlılarda boşanma >> Talak
Osmanlılarda eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker >> Sarıca
Osmanlılarda gümrük vergisi >> Baç
Osmanlılarda hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişi >> Rikabdar
Osmanlılarda ilk notayı bulan,şarkıları notaya çeken müzisyen >> Hamparsum
Osmanlılarda kapıkulu askerlerine saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret >> Ulufe
Osmanlılarda kapıkulu askerlerine ve kimi görevlilere üç ayda bir verilen ücret >> Ulufe
Osmanlılarda önceleri olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak toplanan vergiye verilen ad >> Avarız
Osmanlılarda sancak beylerine verilen unvan >> . Ban
Osmanlılarda saray ve yönetim görevlileriyle din adamlarına verilen ödenek >> Arpalık
Osmanlılarda saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası >> Tavaşi
Osmanlılarda sınır nişanı >> Ura
Osmanlılarda top döküm ustasına verilen ad >> Rihtegan
Osmanlılarda topraksız köylüden alınan kazanç vergisi >> Badıhava
Osmanlılarda ücretli askerlerden oluşan teşkilat >> Kapıukulu
Osmanlılarda vergi denetimi ve tahsili ile Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad >> Bakıkulu
Osmanlılarda yaygınlık kazanmış bir yazı türü >> Divani
Osmanlılarda yeni evlenen erkeklerden alınan vergi >> Arusiye
Osmanlılarda,belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen,yıllık geliri 3 bin-20 bin akçe olan toprak >> Zeamet
Osmanlılarda,İstanbul’da ve büyük liman kentlerinde yaşayan ve ticaretle uğraşan,Müslüman olmayan azınlıklara verilen ad >> Levanten
Osmanlılarda,Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvan >> Rabia
Osmanlıların Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad >> Frenk
Osmanlıların Avusturya’ya verdikleri ad >> Nemçe
Osmanlıların Cenova Cumhuriyetine verdikleri ad >> Ceneviz
Osmanlının Roma’ya verdiği ad >> Rim
Osmanlı-Rus savaşında Aziziye tabyalarındaki yararlılıklarıyla ün kazanmış Türk kadın kahraman.(1877-1978) >> Nene Hatun
Osmiyumun simgesi >> Os
Otel kapıcısı >> Dormen
Otlak >> Örü
Otlakta hayvanların toplandığı yer,dinlenme yeri >> Erek
Otlar anlamında eski bir sözcük >> Era
Otları inceleyen bilim dalı >> Herboloj İ
Otlatmak >> Otarmak
Otlayan hayvan sürüsü >> Raiye
Otomobil direksiyon tertibatında rotlar arasında mafsal görevi yapan parça >> Rotil
Otomobil motorunda silindirleri giriş ve çıkışlara bağlayan boru donanımı >> Manifold
Otomobilde tekerleği aks miline bağlayan somun ya da cıvata >> Bijon
Otomobilin,üzerine karoser oturtulan iskelet bölümü >> Şasi
Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi >> Triptik
Otsu bir bitki >> Ravent
Otsu bitkilerle kaplı olan ve zamanla önce makiliğe, sonra da ormana dönüşen ekolojik alanlara verilen ad >> Garig
Otto Preminger’in “Kanlı Gölge” olarak da bilinen ünlü filmi >> Laura
Otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz >> Çiriş
Oturak >> Çikara
Oturum >> Celse
Oturur durumda kalamama >> Akatizi
Oturuş.Namazda, rekat sonlarında belli bir süre oturma >> Kade
Otuz iki kağıtla oynanan bir iskambil oyunu >> Piket
Otuz iki kartla oynanan bir iskambil oyunu >> Belot
Ova >> Yazı
Ovada yada dere kıyısında çalı ve diken topluluğu >> Bük
Oval >> Beyzi
Ovarak sürülen ilaç >> Liniment
Oya yapmakta kullanılan,çeşitli malzemeden yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç >> Mekik
Oya yapmakta kullanılan,kemik,ağaç veya plastikten yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç >> Mekik
Oymacı,hak işleri yapan sanatçı >> Hakkak
Oynak kemikleri arasındaki açıları daraltan kasların genel adı >> Büken
Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı >> Açan
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi >> Ankiloz
Oynayan (kuşbaz,kumarbaz,cambaz) >> Baz
Oyun ortağı >> Partner
Oyun yazma ve yönetme bilgisi >> Dramaturji
Oyun >> Baziçe
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket,gülüt >> Gag
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz >> Replik
Oyunda berabere kalma >> Pata
Oyunda kağıt dağıtırken yapılan yanlış >> Maldon
Oyunda kazanılacak sayıyı yada parayı iki katına çıkarma >> Vido
Oyunda kazanılan her parti >> Kama
Oyunda,karşısındakinin sözüne karşılık verme >> Replik
Oyunda,kumarda kazanmak,yenmek >> Ütmek
Oyunda,özellikle pokerde hile yapan kimse,üçkağıtçı >> Trişör
Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı >> Kopuz
Öbek >> İle
Öbür dünya ile ilgili,ahret ile ilgili >> Uhrevi
Öbür dünya >> Darı Beka
Öbür dünyada verilecek olan ceza >> Ukubet
Ödenilen paradan kanunun öngördüğü ölçüde yapılan kesinti >> Stopaj
Ödenmesi gereken bir paranın,alacağa sayılarak bir bölümünün ödenmesi >> Akont
Ödül olarak bir kimse yada takıma verilen kalkan biçimindeki levha >> Şilt
Ödün >> İvaz
Ödünç mal >> Are
Ödünç para alan >> Mukteriz
Ödünç verilmiş bir paranın,bir yıldan daha kısa bir dönem için hesaplanan faizlerinin ana paraya eklenmesi >> Anatosizm
Ödünç verme veya alma >> Karz
Ödünç verme >> İare
Ödünç,iğreti.,emanet >> Ariyet
Ödünç >> Karz
Öfke, sinir >> Haraza
Öfke,kızgınlık,hınç >> Gazap >> Gayz >> Celal >>
Ögeler >> Anasır
Öğle uykusu >> Siesta
Öğleden sonra giyilebilecek,fantezi kadın giysisi biçimi >> Abiye
Öğrenci >> Şakirt
Öğrenim görmeyen, kendi kendini yetiştiren, çocuklara yönelik öyküler ve romanlarıyla tanınan, 1996 yılında hayatını kaybeden yazarımız >> Kemalettin Tuğcu
Öğretici >> Didaktik
Öğretim kuruluşlarında,öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim >> Özyönetim
Öğretim programı >> Müfredat
Öğretim ve eğitim sistemi >> Maarif
Öğretim >> Tedrisat
Öğüt,nasihat >> Mevize
Öğütülmüş acı biber ve sirkeyle hazırlanan bir tür sos >> Tabasko
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu >> Tahin
Ökçeli ve konçsuz ayakkabı >> İskarpin
Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya pabuç >> Şıpıdık
Öksürük otunun eş anlamlısı >> Kavalak
ökümcülerin kullandığı ağaçtan yapılmış kalıp >> Saçula
Öküz yemliği >> Akere
Öküzgözü de denilen papatyaya benzer çiçek >> Arnika
Ölçü,ölçek >> Mikyas >> Eşel
Ölçülerin başına konulduğunda onda bir anlamını veren bir önek >> Desi
Ölçüyü aşan,aşırı,çok fazla >> Fahiş
Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam. >> Azir >> Lazar
Öldürme,telef etme,yok etme >> İtlaf
Öldürme,yok etme >> İmate
Öldürücü hastalık salgını >> Ölet
Öldürülmüş >> Maktul
Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acılarını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi >> Ötanazi
Ölen yeniçerilerin çocuklarına verilen ad >> Nanhar
Ölene yakılan ağıt >> Sağu
Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka >> Iskat
Ölmüş kimselerle cinsel ilişki kurma biçiminde kendini gösteren cinsel sapıklık >> Nekrofili
Ölü doğan kuzunun derisi >> Bağan
Ölü yıkama. >> Gasil
Ölü yıkayıcı >> Gassal
Ölüler >> Mevta
Ölülerin ardından söylenen,ağıt ve bozlağa benzer türkü >> Yakım
Ölülerin küllerini saklamaya yarayan vazo >> Urna
Ölülerin küllerinin bulunduğu kavanozun konulduğu sandık >> Ostotek
Ölülerin yakıldığı yer >> Krematoryum
Ölüm >> Memat >> Mevt
Ölümsüz , ölmez >> Layemut
Ölümsüzlük suyu >> Bengisu
Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla tanımlanması ya da incelenmesi >> Tanatoloji
Ölünün ana rahmindeki gibi,dizleri ve başı karna doğru çekilmiş biçimde gömülmesi durumu >> Hoker
Ölünün ardından yakılan ağıt,mersiye >> Sağu
Ölünün ruhunun azap çekmemesi için dağıtılan,ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka >> Iskat
Ölüyü toprağa gömme >> Defin
Ömür boyu konuşmama ilkesine dayalı bir Hıristiyan tarikatının üyelerine verilen ad >> Trapist
Ön Asya dilleri ve kültürleri konusundaki çalışmalarıyla tanınmış,1921 yılında doğmuş kadın arkeologumuz >> Muhibbe Darga
Ön beynin alt bölgesi >> Hipotalamus
Ön çalışma >> Etüt
Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılmış, etek, ceket,yelek gibi giysiler için kullanılan sözcük >> Kruvaze
Ön taraf, cephe, karşı, yamaç >> Alnaç
Ön >> Pişigah
Önalım >> Şufa
Önce gelme,önce davranma >> Takaddüm
Öncecilik >> İnisiyatif
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol >> Streteji
Önceden belirlenip tasarısı yapılmış konunun nasıl gerçekleştirileceğine,nasıl uygulanacağına ilişkin olarak yapılan toplantılar dizisi >> Çalıştay
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aygıtı >> Malafa
Önceden haşlanmış etin üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta dökülerek fırında pişirilen bir tür kebap >> Elbasan
Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi >> Abone
Önceden verilen güvence parası >> Pey
Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme >> Tekit
Öncekiler,eskiler >> Eslaf
Önceleri Latin Caz denilen canlı tempolu Latin müziğine 1960 sonlarında verilen ad >> Salsa
Önceleri tek harften,sonraları iç içe geçmiş iki yada daha çok sayıda harften oluşan arma yada marka >> Monogram
Öncesiz >> Ezeli
Öncü >> Avangard >> Avangart
Öndelik >> Pey
Önden açık,kollu,genellikle yünden üst giysisi >> Hırka
Önden iliklenen,ince mantomsu elbise >> Robmanto
Öne doğru eğilme >> Rüku
Önel,vade >> Mehil
Önemli bir Hitit yerleşimi olan Konya’daki Karahöyük’ de yaklaşık otuz yıl boyunca kazılar yapmış,ayrıca Hititlerin yasaları,sanatları ve toplumsal yapıları konusundaki araştırmalarıyla tanınmış arkeologumuz >> Sedat Alp
Önemli günlerde giymek için saklanan giysi >> Adamlık
Önemli sayılan bir olayı kutlamak için kentin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik >> Şehriyan
Önemli tarihsel olgu >> Olay
Önemsiz,ufak tefek eşya,gereksiz eşya >> Hırdavat
Önerme >> Kaziye
Önertilerinden biri yada ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım >> Epikerem
Önlük >> Prostela
Önsel >> Apriori
Önü ve arkası tek parça,yakasız ve kolsuz kadın yeleği >> Jile
Önünde çelik kanadı bulunan paletli traktör >> Dozer
Önüne konulan yulaf ve sudan birini seçemediği için açlıktan ölen eşek öyküsüyle ünlü Fransız filozof >> Buridan
Ördeğe benzer bir su kuşu., av kuşu >> Meke
Ördeğe benzer,tüyleri kiremit renginde bir yaban kuşu >> Angut
Ördek,palaz >> Badik
Ördekgillerden,tüyleri mavi,beyaz yada kahverengi bir yaban ördeği türü >> Yeşilbaş
Örgensel maddeleri eritmekte kullanılan eter kokusunda bir sıvı >> Aseton
Örme işleri >> Trikotaj
Örnek alınacak söz >> Mesel
Örnek veya temel olarak alınan tek biçim >> Standart
Örnek,göstermelik,model >> Mostra >> Nümune
Örten,bağışlayan >> Settar
Örtme, kapatma >> Setr
Örtülü,kapalı,gizli >> Mesture
Örtünme >> Tesettür
Örülerek dokunan bir cins yün kumaş >> Triko
Öte >> Mavera
Öteki dünya, ahiret >> Ukba
Ötürü, dolayı >> Naşi
Övendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi >> Nodul
Över gibi yerme, yeriyormuş gibi övme sanatı >> İstidrak
Övgülerle dolu biyografiye verilen ad >> Haciografi
Övme, övgü >> Sena >> Sitayiş
Övülmüş >> Memduh
Övünç,iftihar >> Kıvanç
Övünme,iftihar etme >> Mefharet
Öz ezer >> Mazoşist
Öz varlıkla, gerçekle ilgili >> Özdek
Öz yaşam öyküsü >> Otobiyografi
Öz, kök, içyüz >> Künh
Özbek güreşi, yada ayakta judo’da denilen spor dalı. >> Kuraş
Özbekistan’ın para birimi >> Sum
Özbekler arasında yaygın telli bir çalgı >> Dutar
Özdemir Asaf’ın soyadı >> Arun
Özdeş >> İdentik
Özdeyiş,özlü söz,vecize >> Aforizma
Özdeyiş. >> Kelamıkibar
Özdeyiş >> Aforizma
Özel bir maya mantarıyla keçi ve inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek. >> Kefir
Özel bir biçimleri olmayan maddeler için kullanılan sözcük >> Amorf
Özel bir cam kap içinde likör,şarap,meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad >> Bol
Özel bir şiir diliyle yazılmış epik İzlanda şiiri türü >> Rimur
Özel görev >> Misyon
Özel kağıtlarla bakılan bir fal türü >> Tarot
Özel makinede kızartılmış ekmek dilimi >> Tost
Özel olarak erkeklere hizmet için yetiştirilmiş Japon kadını. >> Geyşa
Özel olarak yapılmış kuyuda, odun ateşiyle pişirilen bir tür kebap >> Biryan
Özel veya kamu kuruluşlarında belli bir makama,kişiye yardımcı olmak amacıyla haberleşmeyi sağlayan,yazışma yapabilen görevli >> Kreter
Özel yer >> Orun
Özellikle 17. yüzyıl başlarında kullanılmış bir tür kağıt >> Adilşahi
Özellikle Ayvalık yöresine özgü acıçaça’da denilen bir balık >> Papalina
Özellikle bir ilaç konusunda tanıtıcı bilgi veren basılı kağıt >> Prospektüs
Özellikle bitkisel yağlarda bulunan bir asit türü >> Oleik
Özellikle Carmina Burana adlı oratoryosuyla tanınmış Alman bestecisi >> Carl Orff
Özellikle çay demlemekte kullanılan kömür ve yakacak ocağı kendi içinde bulunan,elektrikle de çalışabilen bakır,pirinç gibi metallerden yapılmış musluklu kap >> Semaver
Özellikle çocuklarda görülen tırnak kemirme alışkanlığı >> Onikofaji
Özellikle de Laos’ta kullanılan ağızlı org türü >> Hen
Özellikle diş hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılan benzelyum klorüre verilen ad >> Zefiran
Özellikle doğaçtan söyleme yarışmalarında kullanılan İtalyan halk şiiri biçimi >> Stornello
Özellikle İberia adlı yapıtıyla tanınan İspanyol besteci >> Albeniz (1860-1909)
Özellikle ilik örmekte kullanılan ince ipek kordon >> Milanez
Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü >> Tömbeki
Özellikle İstanbul’u konu alan izlenimci çizgideki resimleriyle tanınan ressamımız >> Nazmiziyagüran (1881-1937)
Özellikle kafatası sinirlerinin denetlediği kas gruplarında çabuk yorulma ve zayıflık,halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik hastalık >> Miyosteni
Özellikle kalp ve diz kaslarının elde olmadan kasılması >> Spazm
Özellikle kaval toplarında kullanılan silindir biçiminde bir demirin içine çivi,cıvata vs demir parçaları doldurularak elde edilen bir mermi türü >> Sakoleta
Özellikle Kırda Yemek adlı yapıtıyla tanımış Fransız ressam >> Manet
Özellikle kumaşlara,çinilere uygulanmış,modern sanatta da kullanılmış bir süsleme motifi >> Çintemani
Özellikle manzara resimleri ve portreleriyle tanınmış kadın ressamımız >> Tirajedikmen
Özellikle Mardin,Siirt,Elazığ,Malatya,Adana ve çevresinde oynanan halay türü bir halk oyunu >> Lorke
Özellikle mehter müziğinde kullanılan vurmalı bir çalgı >> Halile
Özellikle menopoz döneminde kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığı >> Osteoporoz
Özellikle Nil ırmağında kullanılan yelkenli bir tekne >> Feluka
Özellikle özgün baskılarıyla tanınmış ressam ve gravür sanatçımız >> Nevzat Akoral
Özellikle resim yapımında kullanılan sentetik bir boya./Suda ezilmiş pigmentlerin lateks içinde dağılımı sonucunda elde edilen emülsiyon boya >> Akrilik
Özellikle sığırların kanını emen bir cins sinek >> İvez >> İviz
Özellikle Sivas ve Tokat yöresinde oynanan ve tören niteliğini taşıyan halk oyunu >> Semah
Özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra >> Talk
Özellikle taşlamalarıyla tanınmış XIX.yüzyıl halk ozanı >> Ruhsati
Özellikle Trakya yöresinde yetiştirilen sulu ve hoş kokulu bir kavun cinsi >> Hasanbey
Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan bir cins büyük bıçak >> Maçete
Özellikle Ulysses adlı romanıyla tanınan İrlandalı yazar >> James Joyce
Özellikle uykudayken diş gıcırdatma >> Bruksizm
Özellikle yazma kitaplara yaldızlı resimler yapan sanatçı >> Müzehhip
Özenilmiş,özenle yapılmış,seçkin >> Mutena
Özenli, düzgün >> Onat
Özenmeden ve ucuz ayakkabı yapan veya satan kimse >> Kavaf
Özerklik >> Muhtariyet
Özet, kısaltma >> İcmal
Özet,söz >> Zübde
Özgün bir yapıtın herhangi bir yolla elde edilen kopyası >> Röprodüksiyon
Özgün çizim,harita,plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması yöntemi.Kalıptan çekilen resim kopyası >> Ozalit
Öznel >> Sübjektif
Özsu >> Usare
Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı >> Palisat
Özümleme >> Anabolizma
Özür dileme. >> İtizar
Özür,kusur,bozukluk >> Defo
Özütleme sırasında bir çözücü içinde elde edilen yağ çözeltisi >> Misel
Padişah ve devlet ileri gelenlerinin seferden dönmeleri dolayısıyla yazılan şiire verilen ad >> Kudumiye
Padişah ve yüksek rütbeli din ve devlet görevlilerinin giydiği kolsuz , geniş yakalı kürk >> Kapaniçe
Padişah ahırlarına ve onlarla ilgili gereçlere bakmakla görevli kimse.İmrahor >> Mirahor
Padişah anneleri için kullanılan unvan >> Mehdiulya
Padişah divanı üyesi olan antlaşma,berat,menşur,name ve fermanların başına tuğra çeken görevli >> Nişancı
Padişah III. Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas >> İlhami
Padişah sarayında harem dairesi ile dış daireleri arasındaki bölüm >> Mabeyin
Padişah ve devlet erkanının resmi günlerde giydiği bir tür kavuk >> Selimi
Padişah veya vezir kavuklarında bulunan tül yada püskül biçimindeki sorguç >> Otağa
Padişah ya da şehzadeye eş olmaya aday gözde cariye >> İkbal
Padişah, sadrazam, vezirler ve yüksek dereceli devlet erkanının giydiği kavuk >> Yusufi
Padişah,hükümdar,hakan >> Melik
Padişaha ait gemi >> Riyala
Padişaha yakın olan görevliler, mabeyinciler >> Kurena
Padişahın asker ve ricale toprak bağışlaması >> Ikta
Padişahın giyeceklerine bakan memur >> Çuhadar
Padişahların adına yaptırılan ve birden çok minaresi bulunan büyük camilere verilen ad,Sultanlar >> Selatin
Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs >> Tuğ
Pafta >> Yivaçar
Pakistan’da bir kent >> Kohat
Pakistan’da müzik eşliğinde ve koro halinde söylenen şiirlerden oluşan tasavvuf musikisi türü >> Kavvali
Pakistan’ın resmi dili >> Urdu
Paladyumun simgesi >> Pd
Palamut balığının bir türü >> Altıparmak
Palamut balığının iki kilodan büyük olanına verilen ad >> Zindandelen
Palamut balığının iri bir türü >> Piçuta
Palamut balığının irisi >> Torik
Palamut,torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura >> Lakerda
Palmiye türü >> Latanya
Paltoya benzer bir tür üstlük >> Sako
Pamuğu çekirdeğinden ayırmaya yarayan alet >> Çırçır
Pamuk atıcısı >> Hallaç
Pamuk çeşidi >> Akala
Pamuk ipliği.Dikiş ipliği >> Tire
Pamuk ipliğinden dokunmuş havlu >> Peşkir
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim >> Savan
Pamuk ipliğini sarmaya yarayan el çıkrığı >> Alamit
Pamuk ipliğini veya bezini bol ve soğuk su ile yıkayarak ağartma işi >> Kasar >> Kastar
Pamuk kale’nin mitolojik dönemlerdeki adı >> Hierapolis
Pamuk kozası >> Şif
Pamuk veya ipekten yapılmış sicim >> Kaytan
Pamuk ya da keten ipliğinden dokunan bir tür kaba kumaş >> Kirpas
Pamuk yada ipekle karışık pamuktan dokunmuş kalın ve ensiz bir kumaş >> Kutnu
Pamuk yada selülozik elyaftan yapılmış ipliklerle,genellikle dimi yada saten örgü ile dokunmuş sık ve çok sağlam bir kumaş >> Moleskin
Pamuk,keten veya ipekten sık dokunmuş ince bir tür kumaş >> Poplin
Pamuk,yün gibi şeylerden iplik eğirmek için kullanılan, ağaçtan yapılmış araç >> İğ
Pamukkale örneğinde olduğu gibi,kimi kaynak sularının yığdığı kalker tortu >> Traverten
Pamuklu bir kumaş cinsi >> Beledi
Pamuklu bir kumaş >> Mermerşahi
Pamuklu kumaş >> Basma
Pamuklu yada yünlü bir kumaş cinsi >> Divitin
Pamuktan dokunmuş basma >> Çit
Pamuktan düz dokuma >> Amerikan
Pamuktan ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bezden yapılmış baş örtüsü >> Tülbent
Pamuktan yapılmış olan (kumaş vs) >> Koton
Panama’nın para birimi >> Balboa
Panik >> Ürkü
Pantolon ya da etek üzerine giyilen bir kadın giysisi >> Tünik
Pantolonun apış arasına gelen yeri >> Ağ
Pantolonun dizine ve arkasına konulan parça >> Süvarilik
Panzehir >> Antidot >> Tiryak >> Antitoksin >>
Papa,piskoposlar ve bazı din adamlarının giydikleri tören başlığı >> Mitra
Papağan,kartal gibi kuşların kemerli gagası >> Tumşuk
Papağan >> Tuti >> Dudukuşu
Papağana benzeyen, papağanımsılar takımından bir kuş >> Kakadu
Papağanla akraba küçük bir kuş. Endonezya ve Yeni Gine’de yaşayan bazı papağanların ortak adı >> Lori
Papalığın simgesi olan üç katlı haç >> Tiara
Papaz çömezi,papaza ayinde yardım eden kimse >> Diyakos
Papaz,özellikle de Protestan papazı >> Pastör
Papazların bellerine bağladıkları kuşak >> Zenanir
Papua Yeni Gine’nin para birimi >> Kina
Para aracılığı olmaksızın,bir nesnenin dolaysız olarak başka bir nesne ile değiştirilmesi >> Trampa
Para basılan yer >> Darphane
Para cüzdanı >> Portföy
Para ve madalya kalıbı yapan kimse >> Sikkeken
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü >> Likidite
Para,kazanç karşılığı olarak kötü,uygunsuz işler çeviren kimse >> Mürtekip
Para,madalya ve jetonların betimlenmesi ve tarihiyle uğraşan bilim >> Nümismatik
Paraca durumu bozuk olan kimse >> Ezgin
Parafinler serisinden,bir çok izomerle doymuş hidrokarbonlar >> Oktan
Parafinli veya plastikli kumaştan su geçirmez giysi >> Sire
Paragraf başındaki büyük harf >> İnisiyal
Paraguay çayı >> Mate
Paraguay’da yaklaşık 4 milyon (1992) kişinin konuştuğu tupiye yakın yerli dil >> Guarani
Paraguay’ın başkenti >> Asuncion
Paraguay’ın para birimi >> Guarani
Paralel >> Muvazi
Paralı oyunlarda kar ve zarar olmadığını belirtmekte kullanılan sözcük >> Tapi
Parantez >> Ayraç
Parapsikolji deneylerinde kullanılan,beş biçimi olan oyun kartları >> Zener
Parapsikolojide,zihnin madde üzerinde yoğunlaşarak maddede hareket yada değişime yol açması >> Telekinezi
Parasız,bedava >> Meccani
Parça veya ezme et yada sakatata çeşitli harçlar katılarak hazırlanan bir şarküteri ürünü >> Pate
Parça, lokma, dilim >> Tike >> Lime
Parçacık >> Partikül
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleriyle olan ilgilerini araştıran yerbilim dalı >> Tektonik
Parçalardan oluşmuş bütün >> İntegral
Parçaları takıp birleştirme işi,kurgu >> Montaj
Parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatan müzik terimi >> Amabile
Parıldayan >> Dirahşan >> Lami
Parıltı >> Lema
Parıltısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konan ince metal yaprak >> Foya
Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık >> Filbahar
Parkinson hastalığının başlıca belirtisi olan hareket yeteneğinin kaybolması >> Akinezi
Parlak ,ışıklı >> İpil
Parlak beyaz kalın kağıt >> Bristol
Parlak beyaz renkli basit bir element >> Titan
Parlak deri >> Rugan
Parlak kırmızı renkte bir süs taşı >> Lal
Parlak kızıl renk,bu renkte olan >> Firfiri
Parlak kumaş >> Lame
Parlak pamuk ipliği >> Pamukaki
Parlak perkal olarak da adlandırılan,çok ince pamuklu bez >> Sintz
Parlak renkli tüyleri olan çok küçük bir kuş >> Mandarin
Parlak ve koyu kırmızı renk >> Tavşankanı
Parlak ve saydam bir çeşit kuvars billuru >> Necef Taşı
Parlak yıldız >> Ayyuk
Parlak yüzlü ipekli kumaş >> Atlas
Parlak, aydınlık >> Ruşen
Parlak, ışıklı >> İpil
Parlak, kaymak kağıt. >> Kuşe
Parlak, mavi renkli gündüz kelebeği >> Adonis
Parlak,ince,çoğu zaman iki renkli gibi görünen ipek kumaş >> Canfes
Parlak,parıltılı,ışıltılı >> Yalabık
Parlak,saydam kırmızı renkte değerli bir taş >> Lal
Parlak >> Celi
Parlak >> Ruşen
Parlaklığı geçici olarak artarak patlayan yıldız >> Nova
Parlaklık verilmiş pamuk ipliği >> Merserize
Parlaklık,göz alıcılık >> Revnak
Parlaklık >> Lema
Parlama,parıldama >> Lem
Parlatma,parlaklık verme >> Perdah
Parlatma >> Perdah
Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi >> Daktiloskopi
Parmak uçlarıyla yapılan hafif vuruş >> Fiske
Parmak yada el kaldırılarak verilen oy >> İşari
Parmak,pus gibi adlar da verilen uzunluk birimi >> İnç
Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil >> Kastanyet
Parmaklara takılıp çalınan zil veya buna benzer ses çıkarıcı alet >> Çalpara
Parmaklarda oluşan iltihap., tırnakta ağrılı şiş >> Dolama
Parmakların sinirleri çekilip yumulmak >> Kena
Parmaklık, korkuluk >> Cağ
Parola, işaret, alamet >> İm
Pas açıcı >> Zida
Pas >> Küf
Pasaklı,kılıksız >> Loka
Pasaklı,yırtık giysi >> Palaspare
Pasifik adaları yerlilerinin,ayak bileklerine dallar bağlayarak yüksek bir kuleden atlamalarına dayanan tören >> Gol
Pasifik adalarının etnik yapı ve coğrafya temelinde bölündüğü üç ada grubundan biri >> Mikronezya
Pasifik Okyanusu’nda bir ada devlet >> Nauru
Pasifik Okyanusu’nda bir ülke >> Tuvalu
Pasifik Okyanusu’nda Fransa’ya ait bir ada >> Tahiti
Paskalya Adasındaki devasa heykellere verilen ad >> Moai
Paskalya adasında bulunan ve boyları yediyle yirmi metre arasında değişen,volkanik taşlardan yontulma tanrılaştırılmış şef heykellerine verilen ad >> Ariki
Pasta hamuru >> Şu
Pasta, çörek >> Gato
Pastacıların,terzilerin kullandığı dişli,küçük demir çark >> Rulet
Pastacılık ve şekercilikte kullanılan çok ince öğütülmüş şeker >> Glase
Pastırmalı bir börek cinsi >> Paçanga
Pastırmanın fileto bölümü >> Kuşgömü
Pastoral.Bir edebiyat türü >> Çobanlama
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta >> Fekül
Patatese benzeyen bir tür mantar >> Keme
Patika, keçiyolu” anlamında yerel sözcük >> Kemet
Patika >> Yolak >> İzlek
Patiska >> Hasse
Patlak çukur >> Maar
Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile karışmasını sağlayan cihaz >> Karbüratör
Patlamalı motorlarda gazı tutuşturmaya yarayan elektrikli araç >> Buji
Patlayıcı bir maddeyi ateşlemeye yarayan fişek yada düzenek >> Fünye
Patlıcangiller familyasından yüksek çalı biçiminde dikenli bitki >> Tekedikeni
Patlıcangillerden,çeşitli renkte çiçekler açan,kokulu bir süs bitkisi >> Petunya
Patlıcangillerden,geniş yapraklı,kötü kokulu bir bitki,kankurutan >> Adamotu
Patlıcangillerden,kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılan bir bitki >> Tatula
Patlıcangillerden,yurdumuzda çok yetişen ve çeşitli türleri bulunan bir bitki >> Biber
Patolojide mantar >> Mikoz
Pay ederek iki kerede yap, Anastas muz satsana, Traş neden şart örneklerinde olduğu gibi, tersten okununca aynı anlamı veren tümce ya da sözcük >> Anakiklik
Pay,nasip,hisse >> Behre
Payı olmayan,pay almamış >> Bibehre
Paylama, azar >> İtap
Paylar, hisseler. >> Esham
Pazar ve panayır kurulan gün >> Dernek
Pearl Harbor deniz üssünün bulunduğu ada >> Oahu
Pearl Harbour’da 7 Aralık 1941’deki baskını planlamış,bindiği uçağın ABD’liler tarafından düşürülmesi sonucu ölmüş ünlü Japon amirali >> Yamamoto
Pedallı küçük motosiklet >> Moped
Pedro Almodovar’ın bir filmi >> Annem Hakkında Herşey >> Konuş Onunla
Pehlivan kispetinin paçası >> Şiraze
Pehlivanları çeşitli övgü ve dualarla seyirciye tanıtan kimse >> Cazgır
Pek bol, pek çok >> İbadullah
Pek çok alkoloitin öncüsü olan,katekolaminler sınıfına giren biyolojik bir madde >> Dopamin
Pek çok bilgisayar ağını birbirine bağlayan ve kendine özgü bir adresleme sistemi ile iletişim protokolüne dayalı ağ;dünya ölçeğinde ağ >> İnternet
Pekmez toprağı da denilen ve üzüm şırasının tortularını çökeltmekte kullanılan kille karışık kireçli toprak >> Marn
Pekmezle kar karıştırılarak yapılan kar helvası >> Karsambaç
Pekmezle yapılan bir tür tatlı >> Kedibatmaz
Pelerin >> Harmani
Pelerini omuzdan tutturmak için kullanılan özel iğne yada broş >> Fibula
Pelerinli bir çeşit palto >> Reglan
Pelerinli palto >> Makferlan
Pelinle kokulandırılmış sert bir içki >> Apsent
Pembe çiçekli,hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki türü >> Korunga
Pembe dizi de denilen, gerçek yaşamdan kopuk TV dizilerine verilen ad >> Soap-Opera
Pembe renkli şarap >> Roze
Pembe, beyaz çiçek açan, kışın yaprak dökmeyen, zehirli bir ağaççık >> Zakkum
Pembe,firfiri,mor yada mavi renkte çiçekler açan bir süs bitkisi >> Ceneralya
Pembeye çalan beyaz tüylü,kanatları gri renkli,alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş >> Pelikan
Pembeye çalan sarı renk >> Kavuniçi
Pencere kanatlarını kapadıktan sonra sürgülemeye yarayan uzun demir sürgü >> İspanyolet
Pencere ve kapı kanatlarını çerçeveye tutturan menteşe takımı >> Raht
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan açılır kapanır bölüm >> Vasistas
Penye konfeksiyonunda kullanılan ve zincirli dikiş yapan bir tür makine >> Reşme
Penye veya jarse tipi pamuklu örme kumaşlarda,genellikle tişört ve bluzlarda etek ve kol ağızlarını kapamada kullanılan dekoratif dikiş türü >> Reçme
Perçem >> Kakül
Perde ve benzeri şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs,fırfır >> Farbala
Perdeli bir üflemeli çalgı >> Fagot
Periyodik sistemde 111 sıra numarasıyla gösterilen ve simgesi (Rg) olan en yeni element >> Röntgenyum
Pers saraylarının taht salonlarına verilen ad >> Apadana
Perslerde il yöneticisi, vali >> Satrap
Personel ve yük taşımada kullanılan büyük filika >> İşkampaviya
Peru parası >> Şalo
Peru ve Bolivya’da yaşayan Kızılderili bir halk >> Aymaralar
Peru ve Bolivya’da yünü için yetiştirilen evcil alpaka türü >> Pako
Peru ve Patagonya arasında yaşayan bir geyik türü >> Pudu
Peru’da mısırdan elde edilen bir içki >> Çiça
Peru’da yaşayan uzun tüylü bir memeli hayvan >> Altes
Peru’nun para birimi >> İnti
Peru’nun plakası >> Pe
Pervane balığına verilen bir ad >> Ay Balığı
Pervane >> Uskur
Pestil >> Bastık
Peşin parayla veresiye mal alma usulü >> Selem
Peşin,hemen ödenmesi gereken >> Muaccel
Peşinat. Bir kimseye, pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek >> Kaparo
Petrol araştırmaları srasında tutulan kayıt >> Log
Petrol ölçü birimi >> Varil
Petrol türevlerinden bir çeşit mineral yağ >> Neft
Petrol ve maden aramalarında kullanılan duyarlı bir aygıt,yer çekim ölçer >> Gravimetre
Petrol yağlarındaki parafinin giderilmesi ile elde edilen arıtılmış yağsı parafin >> Gaç
Petrolde bulunan renksiz hidrokarbonlu sıvı >> Oktan
Petrolden damıtılan bir ürün >> Nafta
Petrolün arıtılmasında,ağır hidrokarbon moleküllerinin,ısı ve basınç etkisiyle ve bazen katalizör eşliğinde daha hafif moleküllere ayrılması işlemi >> Kraking
Peygamber ağacı reçinesinden çıkarılan ve hekimlikte kullanılan bir sıvı >> Gayakol
Peygamber çiçeği,mavi kantaron >> Belemir
Peygamber >> Yalvaç
Peygamberimizin hane halkı >> Ehlibeyt
Peygamberler >> Enbiya
Peynir helvası >> Höşmerim
Peynir ve /veya ekmek kırıntıları ile kaplanıp üstten ızgarayla veya fırında eritip çıtır hale getirme işlemine verilen isim.Peynirli beşamel sos ile kaplayarak fırınlamak da bu anlama gelir >> Ograten (=Au Gratin=)
Peynir, turşu, asma yaprağı, balık gibi yiyeceklerin bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su >> Salamura
Peynir,soğan ve yufkayla yapılan bir çeşit yiyecek >> Aladana
Peynirli bir çorba >> Tükenmez
Pırasa,soğan,sarımsak gibi bitkilerde tohum aşamasında tam ortadan çıkan ve tohumları taşıyan kol,dal >> Zibek
Pırıltılı kristallerden oluşan doğal demir sülfürü >> Pirit
Picasso’nun, İspanya İç Savaşını konu alan ünlü tablosunun adı >> Guernica
Pik >> Font
Piksel yoğunluğu.İnç başına düşen nokta sayısı >> Dpi(Dots Per İnch)
Piliç >> Ferik
Piramit >> Ehram
Pirene dağlarının en yüksek tepesi >> Aneto
Pirinci kabuğundan ayırmak ya da bulgur dövmek için kullanılan dibek >> Dink
Pirinç rakısı >> Arak
Pirinç ve rendelenmiş parmican peyniriyle yapılan bir tür İtalyan yemeği >> Risotto
Pirinç,bakır,kalay gibi madenlerden çekilerek gümüş ve altın yaldız vurulmuş ince metal sırmalı pamuk ipliği >> Kılaptan
Pirinç >> Erz
Pirinçle pişirilen bir yemek >> Salma
Pirinçle yapılan bir tür sebze yemeği >> Dible
Pirinçli ve yoğurtlu ıspanak yemeği >> Borani
Pirinçten yapılan bir tür Çin birası >> Samşu
Pirinçten yapılmış iki diskten oluşan vurmalı bir çalgı >> Halile
Pirzola yemeği >> Kotletpane
Pirzola >> Kotlet
Pis koku >> Ufunet
Piston kolu >> Biyel
Piston >> İtenek
Pişen yufkayı çevirmeye yarayan alet >> Ataraç
Pişirildikten sonra dilim dilim kesilen et >> Rosto
Pişirilerek toz haline getirilmiş alçı taşı >> Alçı
Pişirilmiş olan yemeğin üzerine parmesan,kaşar,dil peyniri gibi peynir çeşitlerinden birini rendeleyerek pişirmek. / Yemeğin üzerine beşamel sos dökerek yemek pişene ve sosun üzeri kızarana kadar fırında bekletmek >> Graten
Pişirilmiş topraktan yapılmış yayvan kase >> Çanak
Pişman >> Nadim
Pişmanlık >> Nedamet
Pişmiş balçık >> Çini
Pişmiş hamurla yenen,özellikle tavuğun göğüs etiyle hazırlanan bir tür çorba >> Arabaşı
Pişmiş toprak yada betondan yapılan kalın su borusu >> Büz >> Künk
Pişmiş toprak,cüruf ve beton karışımından yapılan kiriş,putrel ve nervürler arasına konulan delikli tuğla >> Asmolen
Pişmiş topraktan yapılan bir kandil türü >> İlikmend
Piyale,ayaklı içki kadehi >> Ayag >> (Eyag)
Piyangoda bir kimseye çıkan para ya da mal >> İkramiye
Piyano,keman konçertoları ve Stalin’e şiir adlı yapıtıyla dikkat çekmiş olan,en ünlü yapıtları arasında “Gayene” ve “Spartak” baleleri bulunan Ermeni bir besteci >> Aramhaçaturyan
Piyes,roman gibi eserlerin başına ana fikri belirtmek için konulan giriş bölümü >> Proşog
Pizza ve İtalyan yemekleri veren lokanta >> Pizzeria
Plajıyokazlı bir yanardağ kütlesi >> Andezit
Plan >> Tasar
Plastik maddelerden,özellikle polyesterden parçalar yapımında kullanılan sağlamlaştırma maddesi >> Fiberglas
Plazma sıvısının deri altı dokusuna ve seroz zarlara yaygın biçimde sızması >> Anazark
Plili >> Plise
Plutonyum’un simgesi >> Pu
Po nehrinin kolu olan bir ırmak >> Panara
Poker,konken gibi kimi oyunlarda aynı cins iki kağıda verilen ad >> Per
Pokerde aynı renkten olan ama sıra izlemeyen beş karta verilen ad >> Floş
Pokerde her oyuncu tarafından ortaya konan para >> Bop
Pokerde hile yapan kimse >> Trişör
Pokerde kağıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin yere sürdükten sonra önünde fişi yada parası kalmadığını belirtmek için söylediği söz >> Tapi
Pokerde ortaya konulması zorunlu para, >> Pot
Pokerde oyuncunun önündeki paranın tümü >> Rest
Pokerde rest >> Solt
Pokerde, kağıt dağıtma sırası gelen oyuncunun, karıp kestiği kağıtları dağıtılmak üzere kendisinden sonraki oyuncuya vermesi >> Paslamen
Pokerde,oyuncular tarafından ortaya konulan para,yerdeki paraya razı olduğunu anlatmak için kullanılan söz >> Bop
Pokerde,sırayla birbirini izleyen değişik renkten beş karta verilen ad >> Kent
Polietilen tereftalatın kısaltılmış adı.Tamamen geri dönüşebilir termoplastik bir malzeme >> Pet
Polinezya yerlilerinin inancında deniz canavarı >> Rori
Polinezya’da, Marshall adalarının güneyinde bulunan bir atol üzerinde kurulmuş olan devlet >> Nauru
Polis tarafından aranan bir kimsenin yüz hatlarının tanıkların ifadelerine göre portre olarak çizilmesi yöntemi >> İdentikit
Politikada amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa , her türlü aracı hoş gören anlayış >> Makyavelizm >> Makyavelcilik
Polonya halkından olan kimse >> Leh
Polonya para birimi >> Zloti
Polonya,Litvanya,Belarus ve Ukrayna’da siyasal erki üstlenen meclise verilen ad >> Rada
Polonya’da bir ırmak >> Narev
Polonya’da millet meclisine verilen ad >> Sejm
Polonya’nın plaka işareti >> Pl
Polonyalı doktor L. Zamenhof tarafından bütün milletlerce kullanılmak için 1887 yılında hazırlanmış,grameri onaltı kurala dayanan,kolay bir yapma dil >> Esperanto
Pornografi filmlerinden daha erotik filmlere verilen ad >> Soft
Porselen yapımında kullanılan bir çeşit beyaz ve gevrek kil >> Kaolin >> Arıkil
Portakal kabuğu,cin ve vermutla yapılan içki >> Martini
Portakal ve limona yakın akraba olan bir meyve ağacı >> Şatok
Portekiz halk şarkısı >> Fado
Portekiz’de ağaçlı dağlık kütle >> Geres
Portre ressamı olarak ün kazanmış, XVI. Yüzyıl Osmanlı minyatürcüsü >> Nigari
Portre ve figürlerinde gerçekçi ve naif bir yol izlemiş,1930 doğumlu kadın ressamımız >> Nevin Çokay
Posoflu lakabıyla da anılan ve doğayı, özlemlerini, toplumsal bozuklukları konu alan şiirleriyle tanınan halk şairimiz >> Zülali
Posta beygiri >> Yam
Posta havalesi >> Mandapost
Posta sürücüsü >> Tatar
Postacı,ulak >> Çapar
Postu kaplan postu gibi çizgili bir tür Afrika zebrası./Antilop. >> Dav
Potasla yapılan bir sabun türü >> Arap Sabunu
Potasyum bileşiklerine verilen genel ad >> Potas
Potasyumlu,sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikat mineral grubu >> Feldspat
Pozitif elektrot. >> Anot
Pörsümek >> Salkımak
Praseodimin simgesi >> Pr
Pratik. >> Ameli >> Kılgın
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı >> Altes
Prensip, umde, ilke, din ve felsefe temellerinden biri./ Hipostaz >> Uknum
Prensip. >> Umde
Pres >> Cendere
Prizden akım almaya yarayan araç >> Fiş
Program >> İzlence
Projelerde boyutları göstermek için ölçü çizgileri üzerine yazılan rakam,ölçü rakamı >> Kot
Prometyumun simgesi >> Pm
Prostat >> Kestanecik
Protein sentezine yardımcı olan bir asit türü. Ribonükleik asit. >> Rna
Proteinlerin kolay sentezlenmesini sağlayarak vücudun gücünü artıran maddelere verilen ad >> Anabolizan
Proton verebilen maddelerin genel adı >> Asit
Psikolojide sözsel anlatım bozukluğu >> Akatafazi
Psikolojik olayların bir bütün ya da biçim olduğunu savunan görüş. >> Gestalt
Puan, nokta >> Benek
Pul bilimi >> Filateli
Pul kanatlılardan,vücudu kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü,dört kanatlı,çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad >> Kelebek
Pulların sergilenmesi ya da saklanıp korunması için özel olarak hazırlanmış karton sayfa >> Föy
Pullarından yalancı inci yapılan bir ırmak balığı >> Çamça
Pullu, küçük bir balık >> İzmarit
Pulluğu tekerlek düzenine bağlayan halka >> Canpara
Pulluğun toprakta bıraktığı iz >> Telem
Pulu yapıştırılmadığı yada eksik yapıştırıldığı için parası,cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan mektup >> Taksalı
Puslu Kıtalar Atlası,Kitab-ül Hiyel,Efrasiyab’ın Hikayeleri,Amat ,Suskunlar adlı eserlerin sahibi olan öğretim üyesi yazarımız >> İhsan Oktay Anar
Put, totem, çok güzel kadın >> Sanem
Püre haline getirilmiş patatesle yapılan bir tür salata >> Lalezar
Pürüz alır >> Rayba
Püskül,saçak anlamında eski sözcük >> Rişe
Püskürük esaslı cam >> Perüt
Rabindranath Tagore’un ünlü romanı >> Gora
Raca >> Mihrace
Radon’un simgesi >> Rn
Radyasyon dozu birimi >> Rem
Radyasyon >> Işınım
Radyo ve televizyon yayınlarında, film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi >> Efekt
Radyo ve televizyonda ses sorumlusu,ses yönetmeni >> Tonmayster
Radyoaktif bir element >> Küriyum
Radyoaktif etkinliğin ölçülmesinde kullanılan birim >> Bekerel
Radyoaktivite biriminin eski adı >> Bekerel
Radyoda bir sesin gürlüğünün zaman zaman azalması yada büsbütün yok olması durumu >> Feding
Radyumun simgesi >> Ra
Raf >> Sergen
Rafadan >> Alakok
Rafları kapaksız,taşınabilir bir dolap türü >> Etajer
Rafları olan kapaksız ve taşınır dolap >> Etajer
Rahat eden >> Müsterih
Rahat,huzur >> Erinç
Rahim,döl yatağı >> Uterus
Rahip, keşiş >> Karabaş
Rahmaninov’un tek perdelik operası >> Aleko
Rakamla yazı >> Siyakat
Raket >> Vuraç
Rakı içilen masa >> Çilingir Sofrası
Rakı konan 15 >> 20 cl’lik kulpsuz sürahilere verilen ad >> Karafaki >> Karaf >>
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana yada arkaya savurma,devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu >> Salto
Rakibin yumruklarıyla çok sarsılmış fakat hala ayakta durabilen boksör için kullanılan sözcük >> Grogi
Ramazan ayında iftardan sonra çocukların ev ev dolaşıp maniler söyleyerek ve bahşiş toplayarak yaptıkları tören >> Helesa
Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek >> Sahur
Ramazan ayının son on gününde Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etme >> İtikaf
Ramazanda oruca başlama zamanını yerel saate göre gösteren çizelge >> İmsakiye
Rap başta olmak üzere 1980’lerin siyah ABD müziğini ve Newyork popunu içine alan müzik türlerinin genel adı >> Hiphop
Rapor >> Yazanak
Raptiye >> Pünez
Rasathane >> Observatuar
Ray aralığı 60 cm eninde veya daha az olan,arabaları buhar,hayvan ve insan gücüyle yürütülen küçük demiryolu >> Dekovil
Raylar üzerinde kendi kendine hareket edebilen taşıt >> Otomotris
Razı olma,uzlaşma >> Muvafakat
Realizmi benimseyen şiir akımı >> Parnasizm
Reasürans şirketlerine işveren şirket >> Sedan
Recep ayının kandil olarak kutlanan ilk Cuma gecesi >> Regaip
Reçine sakızı >> Mırra
Reçine.Çam sakızı >> Edemik >> Akındırık >> Akma >>
Reçineli ağaçların çabuk yanabilen yağlı kısmı >> Çıra
Reçineli içki >> Reçina
Reçinesi hekimlikte kullanılan bir ağaççık >> Laden
Refah >> Gönenç
Refakat muhribi >> Eskort
Refik Halit Karay’ın mizah yazılarında kullandığı takma ad >> Kirpi
Reha Erdem’in bir filmi >> Beşvakit >> Korkuyorum Anne >> Kaçparakaç >> Aay
Rehin verme >> Terhin
Rekoru ele geçirme.,skoru yenileme >> Egale
Ren geyiği derisinden yapılmış Eskimo kayığı >> Umiak
Rendelenen bir ağaçtan çıkan parça >> Yonga
Rendelenmiş kabağa un,yumurta,peynir,dereotu,tuz,karabiber,taze soğan katılarak yapılan bir tür köfte >> Mücver
Rengi kırmızı ile sarı arasında değişen doğal kurşun oksit >> Maşiko
Renk körlüğü >> Daltonizm
Renk körlüğü >> Akromatopsi
Renk verici maddelerle sıcak balmumu karıştırılarak elde edilen boyaların kullanıldığı resim tekniğine verilen ad >> Ankostik
Renk yuvarı, renk küre >> Kromosfer
Renkler.Türlü renklerde olan >> Elvan
Renkli parlak tüyleri olan,iri gövdeli bir papağan >> Ara
Renkli cam parçalarından oluşan pencere süslemesi ya da resim >> Vitray
Renkli fotoğraf dalında kuşağının en önde gelen adlarından biri olup 1985’de Milano’da düzenlenen dünya afiş yarışmasında madalya kazanmış fotoğraf sanatçımız >> Şemsi Güner
Renkli küçük taşların yan yana getirilmesiyle yapılan resim veya bezeme işi >> Mozaik
Renkser >> Kromatik
Resim çizmekte kullanılan,taflan çubuklarından yapılan kalem >> Füzen
Resim sanatında, boya maddesinin palette karıştırılmadan tuvale küçük, noktamsı fırça vuruşlarıyla uygulanması >> Divizyonizm
Resim sanatında, dua ederken betimlenmiş kişi >> Orans
Resim ve heykel(yontu) sanatlarında varlıkların biçimi >> Beti
Resim yapmakta kullanılan bir boya >> Luna
Resimde bir nesne veya figürü derinlik duygusu içinde verme yöntemi >> Rakursi
Resimde simgecilik akımına duydukları ilgiyle bir araya gelen ve 1891;1893 arasında Belçika’da ortak sergi açan sanatçıların oluşturduğu grup >> Yirmiler
Resimlerinde Anadolu köylüsünün yaşamını düşsel bir boyutta,grafik kurgulu yüzeyler ve canlı renklerle işleyen bir ressamımız >> İbrahim Balaban
Resimli >> Musavver
Resmi bir daireye yazılan mektuplar >> Tahrirat
Resmi bir erkek ceketi >> Redingot
Resmi bir erkek giysisi >> Frak
Resmi bir göreve atama ya da bir üst aşama için yazılan yazı >> İnha
Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle görevlendirilen kimse >> Mihmandar
Resmi temsilci heyeti >> Delegasyon
Resmi törenlerde giyilen,uzun etekli,eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı,siyah renkli erkek ceketi ve takımı >> Frak
Resmi törenlerde mevki sıralaması,selamlaşma,öncelik hakkı gibi konularda uyulması gereken kuralların tümü >> Protokol
Resmi ziyafet ve davetlerde erkeklerin giydikleri, arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş ceket >> Jaketatay
Resmi ziyafet,kabul töreni >> Resepsiyon
Ressam Gürkan Coşkun’un bilinen adı >> Komet
Ressam sehpası >> Şövale
Ressam tarafından kullanılan boya hacmi >> Kat >> Pat
Ressam Turgut ZAİM’in kızı olup halk motiflerine ve Anadolu görünümlerine dayalı kompozisyonların da naiflere özgü bir anlatım tekniği oluşturmuş ressamımız >> Oya Katoğlu
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten,kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim >> Tuval
Restoranı,otoparkı,havuzu,alışveriş merkezlerini içinde barındıran ve otel gibi hizmet veren gökdelenlerdeki dairelere verilen isim >> Rezidans
Revolver >> Altıpatlar
Rezene bitkisine verilen bir ad >> Raziyane
Rezerve baskısıyla elde edilen süsleme yöntemi >> İkat
Rezervuarı hela taşına yada klozete bağlayan boru >> Şas
Rezil olacağını düşünerek soru soramama,arkadaşlık kuramama,flört etmekten , telefonla konuşmaktan kaçınma biçiminde ortaya çıkan psikolojik hastalık >> Sosyalfobi
Rezonans >> Seselim >> Tannanlık
Rıhtım,iskele gibi yerlere yanaşmış gemilere girip çıkmak için konulan köprü >> Dosa
Rıhtımın su üstünde kalan bölümü >> Som
Rifailikten türeyen bir İslam tarikatı >> İsaviye
Rio de Janeiro kentinde,üzerinde ünlü İsa heykelinin bulunduğu tepenin adı >> Corcovado
Rio de Janeiro kentinin ünlü bir plajı. >> İpanema
Rivayet eden >> Ravi
Rize ilinde balıyla ünlü bir yayla >> Anzer
Rize ilinde bir içmece ve kaplıca >> Andon
Rize ilinde bir şelale >> Ağaran
Rize ilinde şelalesiyle de tanınmış bir yayla >> Palovit
Rize ilinde ünlü bir yayla >> Ayder >> User >> Abu >> Kito
Rize yöresinde dokunan çamaşırlık ince bez >> Feretiko
Rize yöresinde mezgit balığına verilen ad >> Laho
Rize yöresine özgü bir tür pide >> Goleti
Rize’deki Ayder yaylası yakınında bir şelale >> Gelintülü
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla >> Amlakit
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla >> Elevit >> Verçenik >> Haçivanak >>
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla >> Hapivanak >> Sal
Rize’nin İkizdere ilçesinde bir yayla ve kaplıca >> Cimil
Rize-Erzurum karayolunda bir dağ ve geçit >> Ovit
Rodyum’un simgesi >> Rh
Roket atar >> Bazuka
Roma imparatorlarının tacı >> Atena
Roma imparatoru Caligula’nın konsül yaptığı iddia edilen atının adı >> İncitatus
Roma imparatoru Sezar’ın geldim,gördüm,yendim anlamındaki ünlü sözü >> Veni-Vidi-Vici
Roma mimarlığında,dalgaları andıran sürekli bezeme >> Nebula
Roma mitolojisinde aşk tanrısı >> Amor
Roma mitolojisinde avcılar tanrıçası >> Diana
Roma mitolojisinde Jüpiter ve Mars’ın sıfatı >> Ultor
Roma mitolojisinde meyve ve bahçe tanrıçası >> Pomona
Roma mitolojisinde,bereket ve toprak ürünleri tanrıçası >> Ops
Roma sanatında tapınak yada mezarlarda tanrı heykelinin,kutsal eşyanın konulduğu küçük niş >> Aedicula
Roma sanatında tapınak yada mezarlarda tanrı heykelinin,kutsal eşyanın konulduğu küçük niş >> Aedicula
Roma sanatında, tapınak yada mezarlarda Tanrı heykelinin, ölü heykelinin yada kutsal eşyanın konulduğu küçük niş >> Aedicula
Roma tanrısı >> Lar
Roma tarihinde tunçtan ilk para >> Aes
Roma tarihinin en zalim tiranlarından biri sayılan imparator >> Caracalla
Roma yığma toprak inşaatı >> Agger
Roma’nın eski adı >> Rim
Roma’nın üzerine kurulu olduğu yedi tepeden biri >> Aventis
Roma’yı tekrar görebilmek için içine para atılması adet olan ünlü çeşme >> Trevi
Roma-Germen İmparatorluğunun 12. yüzyıldan 1806’ya değin yasama organı >> Reichstag
Romain Gary’nin Bir Romanı >> Onca Yoksulluk Varken.
Romalılarda tanrı olarak düşünülen ölü ruhları >> Manes
Romalılardan kalma bakırdan yapılmış bir nefesli saz >> Tuba
Roman,öykü gibi anlatı türlerinde giriş bölümüne verilen ad >> Serim
Romanya halk müziğinde kullanılan at kuyruğundan yapılmış bir püskülle ovularak çalınan davul >> Buhai
Romanya’da tarihi ve coğrafi bir bölge >> Transilvanya
Romanya’nın para birimi >> Ley
Romanya’nın plaka işareti >> Ro
Romatizma ağrısı >> Yel
Romatizma hastalıklarını tedavi eden tıp dalı >> Romatoloji
Romen rakamında bin >> M
Romen rakamıyla 550 >> Dl
Romen rakamları >> I (1) , V (5) , X (10) , L (50) , C (100) , D (500) , M (1000).
Ruanda’nın başkenti >> Kigali
Rubidyum’un simgesi >> Rb
Ruble’nin yüzde bir değerinde Rus para birimi >> Kopek
Ruh biliminde nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi.Uza devim >> Telekinezi
Ruh çözümleyici >> Psikanalist
Ruh hastası >> Psikopat
Ruh ve sinir hastalıklarıyla,kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme,teşhis ve tedavi etmeye uğraşan uzmanlık dalı >> Psikiyatri
Ruh >> Tin
Ruhbilim >> Psikoloji
Ruhlar >> Ervah
Ruhsal bunaltı >> Angor
Ruhsal çöküntü >> Depresyon
Ruhsal durum >> Haleti Ruhiye
Ruhsal gerginliğin dışa vurması >> Ajitasyon
Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi >> Yoga
Ruhsati’nin oğlu olup kişisel acılarını dile getirdiği şiirleriyle tanınmış halk şairi >> Minhaci
Rulet oyununda 1-35 arasındaki tek sayılardan her biri >> Emper
Rum asıllı Türk besteciler >> Aleko Bacanos >> Yorgo Bacanos
Rumeli’de bulunan askeri teşkilat >> Martolos
Rumeli’de oturan Rumeli fatihlerinin,torunlarına bölge fethedildikçe Anadolu’dan getirilerek buraya yerleştirilenlere ve bunlardan oluşturulan askeri örgüte verilen ad >> Evladıfatihan
Rumen ve özellikle Macar halk müziklerinde yaygın olarak kullanılan tek kamışlı nefesli çalgı >> Tarogato
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar >> Ayazma
Rus alfabesi >> Kiril
Rus beşleri adı verilen grubun üyesi olup Prens İgor,Orta Saya Steplerinde gibi yapıtlarıyla tanınmış Rus besteci >> Borodin
Rus dilinde evet. >> Da
Rus halk destanı veya rapsodisi >> Bilina
Rus iç savaşında (1918-1920) Bolşeviklere karşı savaşan Beyaz Ordu’nun güney cephesinin komutanlığını yapan ünlü Rus general >> Denikin
Rus imparatorluk ailesinin toprak olarak sahip olduğu mülkler >> Udel
Rus komünisti >> Bolşevik
Rus köylü kadınların giydiği uzun elbise >> Sarafan
Rus köylü topluluğuna verilen ad >> Mir
Rus köylüsü >> Mujik
Rus mutfağına özgü bir çeşit balıklı börek >> Kolebyaka
Rus mutfağına özgü,içi et,balık yada lahana ile doldurulmuş küçük börek,poğaça >> Piroşki
Rus mutfağına özgü,yemekten önce sunulan meze tabağı >> Zakuski
Rus müziğine özgü bir tür gayda >> Valinka
Rus opera şarkıcısı (1873-1938) >> Şalyapin
Rus parlamentosunun alt kanadına verilen ad. Rusya ikinci meclisi >> Duma
Rus, Leh, Sırp, Hırvat, Bulgar ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ad >> Slav
Rusların ünlü destanı >> İgor
Rusya federasyonuna bağlı,doğu ucunda bir ada >> Sahalin
Rusya Federasyonunda geçerli olan para birimi >> Ruble
Rusya’da köy işlerini yöneten meclis >> Mir
Rusya’da bir ırmak >> Lena
Rusya’da kıyı ırmağı >> Taz
Rusya’da özerk bir cumhuriyet >> İnguşetya
Rusya’da üç atla çekilen kızak veya araba >> Troyka
Rusya’da yaklaşık 15 bin kişinin konuştuğu Aramca lehçesi >> Aysor
Rusya’da, bir kazaya karşılık gelen yönetim bölümünü belirten Rusça sözcük >> Rayon
Rusya’daki Hakas Özerk Cumhuriyetinin başkenti >> Abakan
Rusya’nın Avrupa kesiminin doğusunda, geçmişte ortak dinsel şenlikler ve kurban adama törenleri düzenleyen Mari ve Umdurt topluluklarının oturduğu yöre >> Mer
Rusya’nın para birimi >> Ruble
Rusya’nın St. Petersburg kentinde 1764 yılında kurulmuş ünlü saray müzesi >> Ermitaj
Rusya’ya özgü bir içki >> Kvas
Rusya’ya özgü bir tür gezi arabası >> Briçka
Rusya’ya özgü,boyanmış tahtadan yapılan ve içine birbirinin eşi ve gittikçe küçülen bir dizi bebek yerleştirilen oyuncak bebek dizisi >> Matriyoşka
Rusya’ya özgü,taze krema ile birlikte yada yahninin yanı sıra sunulan veya yağda pişirilmiş,ayıklanmış karabuğday irmiği >> Kaşa
Rusya’yı 1613-1917 yılları arasında yöneten hanedan >> Romanov
Rutenyum’un simgesi >> Ru
Rüşvet verenle alan arasında aracılık eden >> Raiş
Rüyaları inceleyen bilim dalı >> Oniroloji
Rüzgar korkusu >> Akemofobi
Rüzgar ve karla karışık yağan yağmur >> Çıvgın
Rüzgar veya dalgaların etkisiyle geminin bir sancağa,bir iskeleye yatıp kalkması >> Yalpa
Rüzgar, yel, hava, nefes, >> Bad
Rüzgar,şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı >> Boran
Rüzgarın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki ağaç >> Pinel
Rüzgarın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt >> Anemometre
Saat,kılıç,anahtar vs ucuna takılan zincir >> Köstek
Saat,pusula gibi araçlarda,üzerinde yazı rakam veya başka işaretler bulunan düzlem >> Kadran
Saatleri çalıştıran yay >> Zemberek
Saatte binlerce baskı yapabilen bir tür baskı makinesi >> Rotatif
Sabah namazını ortalık ağarıncaya kadar geciktirme >> İsfar
Sabah ve öğle arası >> Kuşluk
Saban demirinin toprakta bıraktığı iz >> Çizi
Sabanı çeken hayvanı dürtmek için kullanılan ucu sivri yada çivili uzun değnek >> Üvendire
Sabanın kaldırdığı toprak >> Kesek
Sabır >> Çıdam
Sabit fikir,saplantı >> İdefiks
Sabit manevralarda ve gemileri bağlamada kullanılan,üç veya dört kollu halat >> Yoma
Sabit ve süslü fener >> Fanus
Sabretmek >> Çıdamak
Sabun otu,çevgen >> Çöven
Sac üstünde pişen yufkayı çevirmeye yarayan yassı tahta aygıt >> Ataraç
Sacda pişirilen bir tür uzun pide >> Loş
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide >> Bazlama
Saç için değişik tonlarda boyama >> Röfle
Saç kepeği,baş konağı >> Donra, Donar
Saç kıvrımı >> Lüle
Saç lülesi,zülüf >> Bürçük
Saç örgüsü >> Belik
Saç tutturacağı.Saç tokası >> Firkete
Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu >> Meç
Saçları ağarmaya başlamış orta yaşlı erkek >> Kıranta
Saçların tümünü yada bir bölümünü tepede toplayarak yapılan yüksekçe topuz >> Guguruk
Saçma atan av tüfeği >> Kaval
Saçma sapan söz >> Yave
Saçma sapan,boş,anlamsız söz >> Zırva
Saçma,değersiz,önemsiz,uydurma >> Pestenkerani
Saçma,saçma söz,zevzeklik >> Herze
Saçma >> Absürd
Saçmalama >> Hezeyan
Saçmalık derecesindeki sevilme kuruntusu >> Eretomani
Sadık köle >> Kamber
Sadist >> Elezer
Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa ile Rumeli ve Anadolu ayanı arasında 1808’de imzalanan ve Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlayan sözleşme >> Senedi İttifak
Sadrazam kavuğu >> Kallavi
Sadrazamların veya devlet görevlilerinin padişaha verdikleri armağan >> Rikabiye
Sadrazamlık göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin unvanı >> Serasker
Saf yün,pamuk ve sentetik elyaf karışımı bir tür sert kumaş >> Dra
Saf,tatlı su >> Zülal
Safra.Karaciğerin salgıladığı acı su >> Öd
Safran, amber ve misk karıştırılarak yapılan güzel koku >> Abir
Safrana benzeyen,safran renginde >> Zaferani
Safranbolu’da Zaman, Urartu’nun İki Mevsimi, Kula’da Üç Gün gibi belgesel filmleriyle tanınmış yönetmenimiz >> Süha Arın
Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi >> Zerde
Sagu,ağıt >> Mersiye
Sagu’da denilen ve kimi hurma ağaçlarının özünden çıkarılan nişastalı bir maddeye verilen ad >> Hint İrmiği
Sağana benzer bir kuş >> Salangan
Sağanak sırasında atmosfer elektriğinin boşalmasındaki parlak ışık >> Şimşek
Sağduyu >> Aklıselim
Sağılan ayvanların süt torbası >> En
Sağır ve dilsiz >> Ahraz
Sağlam ve sert taş >> Çinke
Sağlam,güçlü,kuvvetli anlamında bir erkek adı >> Beken
Sağlam,kuvvetli >> Ekide >> Berk
Sağlam,kuvvetli >> Ekide
Sağlamlaştırılmış >> Müstahkem
Sağlamlaştırma >> Tahkim >> Tarsin
Sağlamlaştırmak >> Berkitmek
Sağlık havuzu >> Jakuzi
Sağlık servisince denetlenen bir gemiye verilen karaya çıkma belgesi >> Pratika
Sağlık yurdu,hastane >> Darüşşifa
Sağlıklı beslenme saplantısı >> Ortoreksi
Sağu,ağıt >> Mersiye
Sahabeler >> Ashap
Sahan altlığı >> Nihale
Sahibinin izni olmadan kullanılan bir mal için,bu kullanma karşılığı verilmesi gereken tazminat >> Ecrimisil
Sahip çıkanlar,tutanlar. Hz Muhammed’in meclisinde bulunan kimseler >> Sahabe
Sahip,malik, iye >> Is
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun >> Dram
Sahnelediği öncü oyunlarla Türk tiyatrosunda önemli bir yeri olan tiyatro adamımız.(1934-1967) >> Asaf Çiyiltepe
Sahte,düzmece >> Cali
Saka kuşu >> Kutan >> Kuban
Saka Türklerinin ünlü destanı, >> Şu
Sakağı da denilen ve özellikle atlarda görülen ölümcül bir hayvan hastalığı >> Ruam
Sakağı hastalığına tutulmuş at >> Mankafa
Sakal >> Lihye
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar,altı geniş,deriden yapılmış kap,su kabı,matara >> Kırba
Sakangur adıyla da bilinen kimi küçük yapılı sürüngenlerin ortak adı >> Geko
Sakarca da denilen ve yurdumuzun sulak alanlarında yaşayan bir kuş >> Karameke
Sakarya Irmağı üzerinde kurulu bir baraj ve hidroelektrik santralı >> Sarıyar
Sakarya ilinin Akyazı ilçesinde bir yayla >> Acelle
Sakarya Meydan Savaşı’nda Başkumandanlık Karargahı’nın kurulduğu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir köy >> Elagöz
Sakarya ovasının diğer adı >> Akova
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kaplıca >> Kuzuluk
Sakat,kötürüm,hasta >> Ahnıt
Sakat,malul >> Sökel
Sakırga >> Kene
Sakızla tatlandırılmış rakı >> Mastika
Sakin deniz >> Bonaça
Sakinler,bir yerde oturanlar >> Sekene
Saklamak için tuzlanmış veya iste kurutulmuş domuz budu veya kolu >> Jambon
Saklambaç oyunu >> Ebekaç
Saklanmış,korunan,saklı >> Mahfuz
Salah Birsel’in bir şiir kitabı >> Varduman
Salam, sosis, sucuk gibi hazır yiyeceklerin satıldığı dükkan >> Şarküteri
Salamuraya yatırılmış yiyecekler için kullanılan sözcük >> Marine
Salata olarak yenen bir bitki >> Kuzukulağı
Salatası ve yemeği yapılan bir ot >> Kopurcuk
Saldırgan >> Agresif
Saldırgan >> Mütecaviz
Salep bitkisi >> Asılmış Ad
Salepgillerden otsu bir bitki >> Ofris
Salepgillerden,bataklık yerlerde yetişen bir bitki >> Danakıranotu
Salgın hastalık >> Epidemi
Salisilik asidin tuzu >> Salisilat
Salkım durumundaki mavi çiçekleri olan bir bitki >> Lobelya
Salkımsöğüt. Baklagillerden,sıcak iklimlerde bir çok çeşitleri yetişen ve zamk,boya gibi maddelerinden yararlanılan bir ağaç.Salkım ağacı >> Akasya
Salvador’un uluslar arası kodu >> Slv
Salya >> Rik
Saman taşımak için arabalara konulan ince dallardan örülmüş büyük sepet veya çit >> Çiten
Saman ve çamur karışımı ilkel tuğla >> Kerpiç
Saman yığını >> Tınaz
Samanından ayrılmamış arpa, buğday yığınları >> Namlı
Samankapan >> Kehribar
Samanla karışık tahıl >> Malama
Samanlık,odunluk,hayvan yemi deposu veya ahır >> Merek
Samanyolu.Saman uğrusu >> Kehkeşan
Samaryumun simgesi >> Sm
Sambaya benzer,Haiti kökenli bir dans >> Merenge
Samit’de denilen ve sözsüz oynanan köy seyirlik oyunlarının genel adı, dilsiz >> Lal
Samoa takımadaları devletinin para birimi >> Tala
Samsun ilinde bir kaplıca >> Hamamayağı
Samsun’un Ladik ilçesinde bir kaplıca >> Hırlas
San Marino’nun plaka işareti >> Rsm
Sanal >> Farazi
Sanat eserlerinde insan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi,içtenlik >> Entimizm
Sanat, hüner >> Epik
Sanatı temel değer sayan kimse >> Estet
Sanayi atıkları deposu >> Deponi
Sanayi Nefise Mektebinin ilk mezunlarından olup özellikle İstanbul’un çeşitli mekanlarını konu alan tablolarıyla tanınmış ressamımız.(1868-1935) >> Osman Asaf Bora
Sanayi ve tarımda kullanılan, istenilen yere çekilebilen, patlamalı motor ya da buhar makinesi >> Lokomobil
Sanayi, endüstri >> Uran
Sanayi,ekonomi ve devlet yönetiminin politikacılar değil,uzmanlar,teknisyenler ve uygulayımcılar tarafından yönetilmesine dayanan sistem >> Teknokrasi
Sanayide elektrik yalıtkanı,kalıplama ve döküm malzemesi,yapıştırıcı,renkli ve pişirilmiş emaye kaplama malzemesi gibi pek çok uygulama alanı olan yapay genel formaldehit reçinesi >> Bakalit
Sanayide kullanılan kimi bitkilerin (kahve,kakao,kauçuk gibi) geniş ölçüde yetiştirildiği işletme >> Plantasyon
Sanayileşmemiş bir toplumda,bir kabile içinde iki yada daha çok sayıda klanın birleşmesinden oluşan grup >> Fratri
Sanayileşmiş bir toplumda, bir kabile içinde iki ya da daha çok sayıda klanın birleşmesinden oluşan grup >> Fraktal
Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma.Yelken indirme >> Ariya >> Arya
Sancak >> Liva
Sancı >> Buru
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek. >> Boyna >> Boyana
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad >> Matafora
Sandalye arkalıklarının duvarı zedelememesi için duvar yüzüne,arkalık yüksekliğinde boydan boya yerleştirilen ensiz ahşap,plastik parça >> Sandalyelik
Sanı >> Zan
Saniyede bir jüllük iş yapan motorun güç birimi >> Vat
Sanma,zannetme >> Zehap
Sansargillerden,kürkü çok beğenilen bir memeli türü,vizon >> Mink
Sansargillerden,pis kokulu,memeli bir hayvan >> Porsuk
Santim,gram,saniye sözcüklerinin kısaltılmasından oluşan uluslar arası fizik birimleri sistemi >> Cgs
Sap ve kökünde bol tanen bulunan çok yıllık bir bitki >> Kurtpençesi
Sap yüklemede ve harman aktarmada kullanılan tahta tarım aracı >> Anadut
Sap,kök yada dallarda bulunan yedek besin taşıyan şişkinlik >> Yumru
Sapaklık, aykırılık >> Anomali
Sapı siyah ve çatallı bir tür bıçak >> Karakulak
Sapı veya ortası omuza geçirilebilen tek veya iki gözlü bir tür çanta >> Heybe
Sapı,çiçek,yaprak ve başakları emerek yada yiyerek ekin hastalığına yol açan,vücudu kalkana benzeyen zararlı bir böcek >> Kımıl
Sapınç,sapkınlık,doğru yoldan ayrılmak >> Dalalet
Sapınç >> Aberasyon
Sapındaki liflerden halat,çuval gibi kaba örgüler yapılan bir bitki >> Kenevir
Saplantı,sabit fikir >> İdefiks
Saplantılı >> Obsesif
Sapları ve yeşil çiçek tomurcukları sebze olarak yenen bir bitki >> Brokkoli
Saplarından lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi,tohumlarından yağ ve dişi bitkilerin çiçekli veya meyveli dal uçlarından esrar elde edilebilen,mahalli olarak bazı yörelerde kendir,hint keneviri,çedene veya çetene olarak isimlendirilen bitkiler >> Kenevir
Saplı tencere >> Kaçarula
Sara hastalığı >> Epilepsi >> Tutarık >> Tutarga >> Yilbik
Sararmayı gidermek için beyaz çamaşırların son suyuna karıştırılan mavi renkte bir toz boya >> Çivit
Sararmış,solgun,sarı >> Zerd
Saray >> Darüssaade
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer >> Enderun
Saraylarda hizmet gören hadım ağalarının bir bölümüne verilen ad >> Akağa
Sardalye balığının küçüğü >> Papalina
Sardunya adasının kuzeybatı kıyısında İtalya’ya ait bir ada >> Asinara
Sarhoş olmak >> Esrimek
Sarhoş,mest >> Esrik
Sarhoşlar >> Mestan
Sarhoşluk >> Sekr
Sarı çiçekli,acı ve kokulu bir ot >> Andızotu
Sarı çiçekli,keskin kokulu bir bitki.(Turşulara lezzet ve koku vermek için kullanılır) >> Çördük
Sarı humma virüsü >> Amaril
Sarı kırmızı renkli ve uzun bir Çin ipeklisi >> Loktay
Sarı renkli bir üzüm cinsi >> Emirali
Sarı renkte ve cam parlaklığında,doğal demir ve magnezyum silikat >> Zebercet
Sarı taneli bir üzüm cinsi >> Tahannebi
Sarı tüylü kedi >> Sarman
Sarı ve güzel kokulu çiçekleri olan bir kır bitkisi >> Mantıvar
Sarı >> Zerd
Sarıdan kızıl kahveye kadar değişik renklerde,tuğla ve kiremitten çok daha düzgün,ince dokulu pişmiş toprak(Kalıplı kornişler,vazolar,heykelcikler ve duvar blokları yapımında kullanılır) >> Terrakotta
Sarık >> Destar
Sarıkların omuz üzerine dökülen ucu >> Dalyasan
sarımsağın antibiyotik etki gösteren etkin maddelerinden biri >> Alisin
Sarımsaklı yoğurtla yapılan bir tür meze >> Haydari
Sarımsı pembe renk. >> Bergamodi
Sarımsı yeşil renkli cam parıltılı magnezyum ve demirli silikat >> Olivin >> Peridot
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz ipek kumaş >> Abani
Sarımtırak renkte zehirli bir böcek >> Çiyan
Sarısabır da denilen bir süs bitkisi >> Azvay
Sarkıt,damla taş >> Stalaktik
Sarkmak >> Ağmak
Sarma tekniğiyle yapılan bir tür işleme >> Anavata
Sarma, kuşatma >> İhata
Sarmal >> Helisel
Sarmaşık, tırmanıcı bitki >> Aşak
Sarp bölgede kurulmuş Kafkas dağ köyleri >> Aul
Sarp geçit >> Akabe
Sarp kayalık çıkıntı >> Korniş
Sarp ve ormanlık sıra dağlar >> Balkan
Sarp,dik >> Yalman
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, satımlık >> Peyike
Satılmak üzere istiflenmiş kereste >> Merkantil
Satın alma >> Mubayaa
Satır aralığı >> Espas
Satışa başlamak >> Siftah
Satranç oyununda piyade taşı >> Paytak
Satranç oyununda vezir >> Ferz
Satrançta acemi oyuncuya karşı vezirsiz oynamak >> Ferz Çıkartmak
Satrançta bir değerlendirme ve klasman sistemi >> Elo
Satürn’ün bir uydusu >> Rea >> Tetis >> Titan >>
Savaş gemilerinde temizlik işiyle görevlendirilen er >> Uskupador
Savaş gemilerindeki asma yatak >> Branda
Savaş meydanı >> Mareke
Savaş ve Barış, Waterloo, Vatanları İçin Öldüler, Boris Godunov gibi filimleriyle uluslararası bir üne sahip olan ve 74 yaşında ölen Rus sinema yönetmeni >> Sergey Bondarcuk
Savaş,mücadele >> Neberd
Savaşçı,okçu >> Vakkas
Savaşçıların başlarına giydikleri zırhlı başlık >> Tolga >> Miğfer
Savaşlarda giyilen zırh >> Çokal
Savaşlarda üstünlük kazanan kimse,bahadır >> Batur
Savaşlarda,alaylarda at,deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul >> Kös
Savaşma,cenk,çekişme >> Cidal
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad >> Samsun >> Sansun >> Sekson >>
Savaşta ölen yeniçerilerin erkek çocuklarına verilen ad >> Nanhar
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanım hakkı bulunan kadın >> Karavaş
Savcı >> Müddeiumumi
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını >> Tınaz
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin >> Tınaz
Saydam suluboya katmanlarıyla yapılmış resim >> Akvarel
Saydam tabaka üzerine çekilen pozitif fotoğraf >> Slayt
Sayfa çevresine çekilen çizgi >> Zıh
Sayfa düzeni >> Mizanpaj
Saygı ile ağırlama >> İzaz
Saygıdeğer,saygın,sayın >> Muhterem
Saygın,güvenilir,sözü geçer,hatırı sayılır >> Muteber
Sayı boncuğu,çörkü >> Abaküs
Sayı farkı >> Averaj
Sayı göstergesi >> Skorbord
Sayılan,saygı duyulan,aziz >> Muazzez
Sayılar,harfler ve semboller kullanılarak açılan bir çeşit fal >> Cifir
Sayılmış >> Madu
Sayım. Toplanma >> Tadat
Sayısal >> Dijital
Sayma, sayılma >> Ad
Saymaca >> İtibar
Saymak,değer vermek anlamında yerel sözcük >> Unamak
Saz takımında usul vurmaya yarayan tef >> Daire
Saz ya da kamıştan örülmüş büyük sepet >> Kazevi
Saz ya da kamıştan yapılmış kulübe >> Huğ
Saz, kamış, hasır otu >> Kofa >> Kiliz
Sazan balığı familyasından bir tatlı su balığı >> Akkefal
Sazan familyasından vücudu yandan basık,sarı pullu,eti tatsız,kılçıklı bir tatlı su balığına verilen ad >> Çapak
Sazan >> Sarıbalık
Sazana benzer bir tatlı su balığı >> Karakeçi
Sazdan yapılmış kulübe >> Huğ
Sazı kurmaya yarayan burgu,kulak >> Kök
Sazın en ince ses veren teli >> Zir
Sazın en kalın teli >> Bamteli
Sazlık, kamışlık >> Kilizman >> Bişe
Sebepler >> Esbab
Sebze bahçesi >> Avar >> Bostan
Sebze >> Zerzevat
Secili nesirle yazılmış 32 kitapçıktan oluşan bir Arap kahramanlık romanı >> Siretianter
Seçegillerden,güzel sesli bir kuş >> İskete
Seçenek >> Alternatif
Seçici kurul >> Jüri
Seçili nesnelerle yazılmış 32 kitapçıktan oluşan bir Arap kahramanlık romanı >> Siretianter
Seçilmiş,seçkin >> Mustafa
Seçimin sonuçsuz kalması >> Balotaj
Seçki,güldeste >> Antoloji
Seçkin bir sanat yapıtının taklidi >> Pastiş
Seçkin >> Mümtaz
Seçme hakkı >> Hakkıhıyar
Seçme iri odun kömürü >> Elleme
Seçmeli yemek >> Alakard
Seçmesiz yemek >> Tabldot
Sedat SİMAVİ tarafından İstanbul’da yayımlanan haftalık mizah dergisi >> Diken
Sedefotugillerden,çiçekleri beyaz renkte,susama benzeyen tohumları acı olan,halk hekimliğinde kullanılan bir bitki >> Üzerlik
Sedefotugillerden,güzel görüntülü ama son derece kötü kokulu çiçekleri olan bir ağaç >> Aylandız >> Osurukağacı
Sedir ağacı dumanı ile kurutulan,Suriye kökenli Şark tipi bir tütün türü >> Lazkiye
Sedir biçiminde kanepe >> Otoman
Sedir >> Divan
Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir türü >> Romans
Sekiz sesten oluşan ses dizisi >> Oktav
Sekizer hecelik dört dizeden oluşan Hint edebiyatına özgü şiir türü >> Şloka
Sekizinci ve on birinci yüzyıl arasında Türkistan’da,Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda yaşamış bir kavim >> Peçenek
Selam anlamında Latince sözcük >> Ave
Selam ve dostluk için el ele tutuşma >> Musafaha
Selam veya teşekkür için eğilerek veya dizleri kırarak yapılan hareket >> Reverans
Selçuk ilçesinin eski adı >> Ayasuluk
Selçuklu devletinde başkomutana verilen unvan >> Sipehsalar
Selçuklu lalası >> Atabey
Selçuklu şehzadelerin eğitimiyle uğraşan öğretmen,lala >> Atabey >> Atabek
Selenterelerden, toplu yada tek başına yaşayabilen basit yapılı hayvan >> Polip
Selenterelerden,yassı bir diske benzeyen,saydam,serbestçe yüzebilen deniz hayvanı,medüz >> Denizanası
Selin getirdiği kumlu toprak >> Mil
Selüloz türevlerinin üretilmesinde kullanılan koloidal selüloz çözeltisi >> Viskoz
Selülozdan yapılan,parlak,bükümsüz iplik >> Floş
Selülozdan yapılmış ince,saydam,ambalaj yapımında kullanılan tabaka >> Selofan
Selülozik örtü boyalarının eritilmesinde ve inceltilmesinde kullanılan sıvı >> Anon
Selülozun bir türevi >> Kitin
Sema eden derviş >> Semazen
Semazenlerin giysisi >> Tennure
Semer veya eyer bağlamakta kullanılan yassı kemer >> Kolan
Semer,oturmalık >> Eyer
Semirtme >> Besi
Semizotu,pirinç,yoğurt ve tarhun otuyla hazırlanan çorba kıvamında bir sulu yemek >> Pirpirim Aşı
Senaryo özeti >> Tretman
Senegal’in başkenti >> Dakar
Senet >> Belgit
Senfonik şiirde küçük melodi parçası >> Laytmotif
Sentetik bir kumaş >> Perlon
Sentetik kübizmin öncülüğünü yapan ve 1887-1927 yılları arasında yaşayan ünlü İspanyol ressam >> Juan Gris
Sentetik polyester lifleri veya ipliği >> Tergal
Sepet örmede kullanılan yumuşak ağaç çubuk >> Zon
Sepetçi söğüdü >> Sorkun
Sepicilikte ve hekimlikte kullanılan tadı buruk bir madde >> Tanen
Sepilenerek boyanmış ve cilalanmış deri. Özellikle ciltçilikte kullanılan bitkisel sepileme görmüş keçi derisi >> Sahtiyan
Sepilenmiş koyun derisi >> Meşin
Seramik çamurunun süzülüp renklendirilmiş sıvı hali >> Angob
Serap >> Ilgım >> Al >> Pusarık >>
Serap >> Pusarık
Serbest bırakılmış cariyeler , veya köleler, azatlılar >> Uteka
Serbest biçimdeki geleneksel Türk güreşi >> Karakucak
Serbest düzenin yaratıcılarından olan sembolist Fransız şairi >> Lamorgue (1860-1887)
Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmi birlik >> Oda
Serbest vuruş >> Frikik
Serçe’nin küçük bir türü >> Çimçek
Serçeden biraz büyük, boz renkli ve boynu kırmızılı bir kuş >> Darıcan
Serçegillerden bir kuş >> Ağaçkakan
Serçegillerden küçük bir kuş >> Becet
Serçegillerden,güzel bir kuş türü >> Sinekkuşu
Sergi >> Meşher
Sersem,ahmak,alık >> Seme
Sert ağaçtan masif yada kaplamalı yüzeyleri perdahlamaya yarayan çelik kazıma aleti >> Sistire
Sert ağaçtan masif yada kaplamalı yüzeyleri perdahlamaya yarayan çelikten yapılmış kazıma aleti >> Sistire
Sert bir metal >> Korindon
Sert buğdaydan elde edilen,taneleri iri,glutence zengin un >> İrmik
Sert kabuklu, iri ve uzunca taneli bir üzüm cinsi >> Keçimemesi
Sert ve fazla kızarmayan bir domates >> Kavata
Sert ve sarı renkli bir buğday cinsi >> Kunduru
Sert ve siyah renkli tahta >> Abanoz
Sert, kaba >> Anif
Sert, katı >> Berk
Sert,gücendirici,kırıcı >> Dürüşt
Sert,kaba >> Anif
Sertlik,kabalık,kırıcılık >> Huşunet
Serto,dorak gibi adlar da verilen bir cins tulum peyniri >> Tomas
Serumda meydana gelen antikor >> Aglütinin
Servet >> Neva
Servi ağacı >> Andız
Servigillerden,dipten dallanan bir süs bitkisi >> Mazı
Seryum elementinin simgesi >> Ce
Seryum filizlerinde bulunan,gri renkli bir element >> İtriyum
Ses birimi >> Fonem
Ses gürlüğü birimi >> Son
Ses şiddetini gösteren birimin onda biri >> Desibel
Ses tellerinden ses çıkmaması durumu >> Afoni
Ses yada çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı yada doğaçtan olan müzik parçası >> Prelüt
Ses yitimi >> . Afoni
Ses,ahenk,nağme >> Neva
Ses,dalga,vb.’nin birim zamandaki titreşim sayısı,sıklık >> Frekans
Ses,haber,bilgi >> Selen >> Seda
Sesi kalınlaşmasın diye çocukken iğdiş edilmiş şarkıcılara verilen ad >> Kasirato >> Kastrato
Sesin yada sözün yumuşak,ince,tatlı yada yavaş olması >> Rehamet
Sesin yükselip alçalması; ton >> Titrem
Seslerin aralarında hiç kesinti olmadan birbirini izlemeleri gerektiğini belirten müzik terimi >> Legato
Seslerin gittikçe en yüksek bir noktaya doğru kuvvetleneceğini anlatan müzik terimi >> Kreşendo
Sessiz sinemanın üç büyük komedyeninden biri olan “Gülmeyen Adam” Buster Keaton’un Avrupa’da yaygın olarak bilinen adı >> Malek
Sessiz,huzurlu ,dingin. >> Asude
Sessiz,sakin >> Asude
Sessiz,susan,konuşmayan >> Samit
Sevap >> Ecir
Sevecen,şefkatli >> Müşfik
Seven,sevgi besleyen,dost >> Muhip
Sevgi,dostluk >> Vedat
Sevgide aldatma >> İhanet
Sevgili,yar >> Emre
Sevgilinin dudağı >> Lal
Sevgilinin saçı >> Zülüf
Sevgilisi Theseus’un Girit Labirentinden çıkabilmesi için ona ipliği veren Girit kralı Minos’un kızı >> Ariadne
Sevgiliye kavuşma >> Vusal
Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası >> Potpuri
Sevilen,rağbet gören >> Mergup
Sevinç, şenlik >> Meserret >> Tarab
Sevinçli,keyifli >> Şadan
Sevinçli,sevinmiş >> Mesrur >> Şad
Sevindirici haber, müjde >> Muştu
Seyelan >> Akı
Seyhan ırmağının en uzun ve en önemli kolu >> Zamantı
Seyir işaretlerini taşımaya, bir geçidi bir tehlikeyi belirtmeye yarayan yüzer cisim >> Şamandıra
Seyrek dokunmuş delikli bir kumaş >> Etamin
Seyrek dokunmuş,astarlık ince bez >> Salaşpur
Seyrek dokunmuş,ince,sert bir kumaş >> Organtin
Seyrek taneli bir üzüm cinsi >> Yapıncak
Seyrek ve eğreti dikiş >> Teyel >> İlinti
Seyrek ve parlak altın sarısı renginde büyük taneli bir üzüm cinsi >> Hafızali
Seyrek ve yuvarlak taneli bir çeşit üzüm >> Dimyat
Seyrekçe örülmüş büyük torba >> Çuval
Seyrüsefer >> Trafik
Seyyar ızgara >> Barbekü
Seyyar satıcı >> Çerçi
Seyyar soba >> Salamandra
Sezar’ın selamlama şekli >> Ave
Sezyum’un simgesi >> Cs
Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılığı kükürtle arttırılmış kauçuk >> Ebonit
Sıcak bölge ormanlarında yetişen bir tür sarmaşık >> Liyan
Sıcak bölge ormanlarında yetişen ve sarmaşık gibi ağaçlara tırmanan bir bitki >> Liyan
Sıcak bölgelerde yaşayan bir cins çaylak >> Kocabaş
Sıcak bölgelerde yetişen çok sert bir ağaç >> Tik
Sıcak bölgelerde yetişen kalın gövdeli bir ağaç >> Baobap
Sıcak bölgelerde yetişen ve lifleri tekstilde kullanılan bir ağaççık >> Urena
Sıcak bölgelerde yetişen ve meyvesinden şerbet yapılan bir ağaç >> Demirhindi
Sıcak bölgelerde yetişen ve portakala benzer meyveleri olan bir ağaç >> Kumkuvat
Sıcak bölgelerde yetişen yağlı bir ağaç >> Ban
Sıcak bölgelerde yetişen,kabuğu hekimlikte kullanılan bir ağaç,somak >> Sumak >> Somak
Sıcak iklimlerde yetişen bir bitki. İlaç olarak kullanılan bir baharat >> Kakule
Sıcak parçanın ansızın su içine daldırılmasıyla elde edilen çatlak cam >> Krakele
Sıcak rüzgarın etkisiyle cılız kalmış ekin,bostan yada meyveler için kullanılan sözcük >> Haşlak
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç ve bu ağacın yara tedavisinde kullanılan reçinesi >> Anzarot
Sıcak ülkelerde yetişen,dini törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren,odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç >> Öd Ağacı
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan bir balık >> İsparoz
Sıcak ve ılık denizlerin kıyı bölgelerinde yaşayan kemikli bir balık türü >> Sarıkuyruk
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf >> Künefe
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin bir cins toprak >> Laterit
Sıcak,kızgın,yakıcı >> Har
Sıcakta biçim verilmeye elverişli,soğukta oldukça sert olan,kalıplandıktan sonra biçim değiştirmeyen yapı malzemesi >> Termoplast
Sıçanotu,zırnık >> Arsenik
Sıfat-fiil >> Ortaç
Sığ deniz >> Neritik
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz tekne >> Şat
Sığ sulardaki çalılıkların dibinde yaşayan küçük balık >> Anabas
Sığınak,barınak >> Melce
Sığınak >> Melaz
Sığır çobanı >> Hodak
Sığır sürüsü >> Nahır
Sığır sürüsünün otlamaya gitmeden önce toplandığı yer >> Gezeklik
Sığır tüccarı,kasaplık hayvan tüccarı.Koyun,keçi,sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse >> Celep
Sığır vebası >> Çor
Sığır vebası >> Malkıran
Sığır veya davar otlatan küçük yaştaki hizmetkar >> Hodak
Sığır yavrusu >> Buzağı
Sığır,öküz anlamında sözcük >> Bakar
Sığırcık >> Lalesar
Sığırın ağzından akan salya >> Memeş
Sığırın öd kesesinden çıkan ve sarılığı iyi ettiğine inanılan taş >> Haraza
Sığırtmaç, sığır çobanı >> Bakkar
Sığla yağı’da denilen ve günlük ağacından elde edilen balsam >> Tıgala
Sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası >> Rakor
Sıhhi,sağlığa yararlı >> Hijyenik
Sık çalı >> Çıkra
Sık dokunmuş bir tür ince yünlü yada pamuklu kumaş >> Gabardin
Sık dokunmuş yünlü bir kumaş türü >> Çuha
Sık dokunmuş,parlak,ince,yumuşak bir tür kumaş >> Muslin
Sık gözlü ağ >> Tor
Sık orman >> Kapuz
Sık sık hastalanan,sağlıksız kimse >> Nanemolla
Sık ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm >> Acıkara
Sıkı dokunmuş bir tür, ağır pamuklu kumaş >> Dimi
Sıkı düzen,disiplin >> Zapturapt
Sıkı kapanan bir fermuar türü >> Zip
Sıkılıp suyu alınan üzüm ve başka meyvelerin posası >> Cibre
Sıkılmış üzümün cibresinden yapılan sert bir Fransız içkisi >> Mark
Sıkıntı verici,bunaltıcı >> Mukassi
Sıkıntı, dert >> Gaile >> Bun >> Kasvet >>
Sıkıntı,çarpıntı >> Hafakan
Sıkıntı,üzüntü >> Koyuntu >> Mihnet
Sıkıp suyunu çıkarma >> Tasir
Sıkışık >> Daraç
Sıkıştırılmış bitki tellerinden yapılan mukavva yada tahta >> Fiber
Sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan tahta >> Sunta
Sıkıştırma aleti,pres >> Cendere
Sıkma,sıkarak bağlama >> Şet
Sınıfta bırakma >> İpka
Sınır boyu >> Serhat >> Uç
Sınır geçme izni >> Pasavan
Sınır nişanı >> Ura
Sınır,uç >> Had
Sınırdan geçiş belgesi >> Lesepase
Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçası >> Parsel
Sır saklamayan >> Beyhan
Sır saklayan,ağzı sıkı >> Ketum
Sır,gizli tutulan şey >> Raz
Sır >> Gizem
Sıra,nöbet >> Keşik
Sıralaç >> Klasör
Sıraları geriye veya kenarlara doğru yükselen tiyatro salonu >> Amfiteatr
Sıralayan >> Ratib
Sırası gelince kullanılmak için saklanan yemeklik şeyler, zahire >> Aşlık
Sırbistan parası (kısa) >> Rsd
Sırbistan’a özgü bir halk dansı >> Kolo
Sırbistan’ın internet kodu >> Rs
Sırçadan yapılmış büyük bira bardağı >> Şop
Sırf buğday yolmakta çalıştırılan tarım işçisi >> Abereci
Sırlar >> Serair
Sırma veya gümüş işlemeli bir tür ipekli kumaş >> Brokar
Sırma yada sırma taklidi telle işlenmiş bir tür kumaş >> Istufa
Sırmalı pamuk ipliği >> Kılaptan
Sırmayla işlenmiş,sırmalı >> Zerkar
Sırplara özgü erik rakısı >> Slivoviç
Sırsız porselen veya seramik >> Bisküvi
Sırsız seramik.Sarıdan kızıl kahveye kadar değişik renklerde tuğla ve kiremitten çok daha düzgün, ince dokulu pişmiş toprak >> Terrakotta
Sırt yüzgeci uzun ve geniş küçük bir balık >> Horozbina
Sırta alınan,kolsuz manto veya kısa ceket >> Kap
Sırtı sarı,karnı mavimsi yeşil renkte bir kuş >> Arıkuşu
Sırtında büyük dikenleri olan bir balık >> Vatoz
Sırtlan >> Andık
Sırtta taşınan yük >> Şelek
Sıska >> Arık
Sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç >> Atebrin
Sıtma >> Malarya
Sıvı ölçer >> Areometre
Sıvı yağlara, verniklere ve yağlı boyalara az miktarda katıldığında kuruma özelliğini artıran madde >> Sikatif
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç >> Brülör
Sıvıları ölçmede kullanılan,bir desimetreküp hacminde ölçü birimi >> Litre
Sıvıları,solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru >> Pipet
Sıvılaştırılmış petrol gazı anlamında kullanılan kısaltma >> Lpg
Sıvılaştırılmış petrol gazı >> Lpg
Sıvının sertlik derecesi >> Ph
Sızlatan,ağrı veren >> Veci
Sibirya Ren geyiği./Amerika Ren geyiği >> Karibu
Sibirya’da yaşayan bir halk >> Samoyed
Sibirya’daki sık ormanlara verilen ad >> Tayga
Sibirya’nın Kuzey Buz Denizi kıyısındaki steplerde yaşayan göçebe bir halk >> Samoyetler
Sicilya kökenli Newyork mafyasına verilen ad >> Cosanostra
Sicilya’nın , içine alkol katılarak yapılan tatlı şarabı >> Marsala
Sida adlı bitkiden elde edilen ve dokumacılıkta kullanılan lif >> Kadya
Sigara artığı >> İzmarit
Sigara içilecek yer >> Fümüar
Sigara makinesinde,içine kıyılmış tütün doldurularak sarılmış uzun ve şerit halinde sigara >> Makaron
Sigorta için verilen ücret >> Prim
Sigortada yapılan değişiklikleri gösteren ve poliçeye eklenen belge >> Zeyilname
Sih dininin kurucusu >> Nanak
Sihirli,büyülü >> Füsun
Sihizm’de kişinin bu dünyada yaptıklarının öteki alemdeki hayatına tesir edeceğine inancını anlatan terim >> Karma
Sihlerin Hindistan’da kurmak istedikleri bağımsız devletin adı >> Halistan
Sihlerin kutsal kitap olarak belledikleri peygamber öğretilerine verilen ad,/ Hindu üstadına verilen ad >> Guru
Siirt yöresine özgü, nohutlu ya da kıymalı ıspanak yemeği >> Pirtike
Siirt ilinde bir kaplıca >> Lif
Siirt ve Diyarbakır yörelerinde düzenlenen “cigor” şenliği sırasında yapılması gelenekselleşmiş olan bumbar dolmasına verilen ad >> Zimbilok
Siirt ve Diyarbakır yörelerinde Şubat ayında yapılan bahar şenliği >> Cigor
Siirt ve Şırnak yöresinde el tezgahlarında dokunan bir tür kumaşa ve bu kumaştan yapılan iki parçalı erkek giysisine verilen ad >> Şalşepik
Siirt yöresine özgü bir halk oyunu >> Karakıştani
Siirt yöresine özgü bir tür hamur tatlısı >> İmçerket
Siirt yöresine özgü, “kurut” da denilen kurutulmuş yoğurt >> Keşk
Siirt yöresine özgü, et, bulgur ve sarımsakla hazırlanan bir tür köfte >> Kitelfum
Siirt yöresine özgü, tandırda pişirilen bir tür ekmek >> Gübaye
Siirt yöresine özgü,kıyma ve bulgurla yapılan bir yemek >> Ir
Siirt yöresine özgü,üzüm şırasının kaynatılmasıyla elde edilen bir tatlı >> Enip
Siirt yöresine özgü,yağ içinde kızartılarak yapılan cevizli bir hamur tatlısı >> Rayoşumeketip
Siirt’in Pervari ilçesinde bir yayla >> Çemikari
Silah dışındaki savaş gereçleri,donatı >> Teçhizat
Silah olarak kullanılan ağır topuz >> Gürz
Silah,kılıç vs şeylerde tutulacak yer >> Kabza
Silah,zırh gibi savaş aracı >> Pusat
Silah >> Cebe
Silahlı kuvvetlerde çalışan meslekten subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler >> Muvazzaf
Silahlı >> Müsellah
Silifke ilçesinde antik bir kent >> Ura
Silifke ilçesindeki Göksu deltasında bir çok kuş türünü barındıran lagün >> Paradeniz
Silindir >> Üstüvane
Silindirik alet mili.Demir çubuk >> Bara
Silindirlenmiş kırma taşlarla oluşturulan karayolu katmanı >> Makadam
Silis grubundan değerli bir mineral >> Opal
Silisyum ve kalayla benzerlikler gösteren bir element >> Germanyum
Simetri >> Bakışım
Simge,sembol >> Timsal >> Remiz >> Remz >>
Simsar;menkul kıymet alım satımı ile uğraşan aracı >> Broker
Simsarın eş anlamlısı >> Kurtite
Simyacıların kurşuna verdikleri ad >> Aabama
Sina yarımadasının ortasında yer alan çöl >> Tih
Sinan Bey gibi özellikle portre ressamı olarak tanınmış, XVI.yüzyıl Türk minyatürcüsü >> Nigari
Sincap >> Çekelez
Sindirimi kolay,sağlığa uygun >> Heni
Sinek >> Cibin
Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nin kısa yazılışı >> Sesam
Sinema filmlerinin çekimi sırasında kullanılan ve üzerinde çeşitli bilgiler bulunan tahta >> Klaket
Sinema filmlerinin kültür, eğitim amacıyla korunduğu, saklandığı yer >> Sinematek
Sinema ve tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri >> Trük
Sinemacılıkta kamerayla geniş bir mekanın taranmasına verilen ad >> Pan
Sinemada dekorun kurulduğu yer >> Plato
Sinemalarda bir sonraki filmi tanıtmak için örnek olarak gösterilen kısa süreli tanıtım filmi >> Fragman
Sinir ağrısı >> Nevralji
Sinir argınlığı >> Nevrasteni
Sinir cerrahisinde, beynin bir lobu içindeki sinir tellerini kesme ameliyatı >> Lobotomi
Sinir hastalıkları uzmanı >> Nörolog
Sinir hücresi >> Neron
Sinir sistemini , duyu organlarını oluşturan ve embriyonun dış yüzünü örten tabakaya verilen ad >> Ektoderm
Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı >> Nöroloji
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan,sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı >> Akson
Sinirsel hiçbir bozukluğu olmadığı halde bazı kişilerin sıkıntı verici bir kaygı sonucu ayakta duramaması ya da durmakta güçlük çekmesi >> Stazofobi
Sinop ilinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy >> Hamsilos
Sinop’ta,zengin bir kuş yapısına sahip olan ve tabiatı koruma alanı kapsamına alınan orman bölgesi >> Sarıkum
Sinop’un bir ilçesi >> Ayancık >> Gerze >> Türkeli >> Erfelek >> Boyabat >>
Sinop’un bir ilçesi >> Dikmen >> Saraydüzü
Sinop’un Erfelek ilçesinde,birbirine yakın 28 şelalenin ortak adı >> Tatlıca
Siper,hendek >> Or >> Kazamat
Siperli bir fener türü >> Mapa
Siperliği olmayan yumuşak bir başlık türü >> Bere
Sipersiz bir başlık türü >> Kalpak
Sipersiz şapka >> Kep
Sir Alexander Fleming tarafından 1928’de bulunan,metabolizma ürünlerinden elde edilen antibiyotik >> Penisilin
Sirke, pekmez gibi sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük >> Bar
Sirkeli bal şerbeti >> Sirkengebin
Sisten aşırı derecede korkma >> Homiklofobi
Site şefi.Bir ürün sitesinin bakımı ve sunucunun iyi işlemesi,yeni ürün belgelerinin hazırlanması gibi yükümlülükleri olan uzman >> Webmaster
Sivas ilinde bir göl >> Lota
Sivas ilinde bir göl >> Tödürge
Sivas ilinde ortaya çıkarılan en büyük Hitit kenti >> Sarissa
Sivas yöresinde yaygın halay türü bir halk oyunu >> Aşiret
Sivas’ın Divriği ilçesinde bir kaplıca >> Erikli
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir yayla >> Eğriçimen
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir kaplıca >> Alaman
Sivil toplum örgütü anlamında yabancı kısaltma >> Ngo
Sivilce >> Akne
Sivri tepeli külah >> Kalensöve
Sivrisineğe benzer bir böcek >> Üvez
Sivrisineğe benzer çok küçük bir sinek türü >> Kumuç
Sivrisinek veya başka böceklerden korunmak için yatağın üstüne ve yanlarına gerilen,çadır biçiminde tül >> Cibinlik >> Namusiye
Siyah kan damarı,toplardamar >> Verit
Siyah yada gri renkte bir yanardağ kütlesi >> Andezit
Siyaha boyanmış Sibirya tilkisi kürküne verilen ad >> Sitka
Siyaha yakın koyu yeşil >> Nefti
Siyasal erkin birkaç kişilik bir kümenin elinde bulunduğu yönetim >> Oligarşi
Siyasal hakların yalnız varlıklı sınıfa tanındığı toplum düzeni >> Timokrasi
Siyasal inancını gizleyen kimse >> Kripto
Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim,tek erklik >> Monarşi
Siyek >> Üretra
Skandiyum’un simgesi >> Sc
Slan mitolojisinde savaş tanrısı >> Redigast
Slav alfabesi >> Kiril
Slayt >> Dia >> Diapozitif
Slovakya’nın plaka işareti >> Sk
Slovenya’nın plaka işareti >> Slo
Sofra >> Maide
Sofrada kullanılan sahan altlığı >> Nihale
Sofralık bir üzüm cinsi >> İlkeren >> Künefi
Sofralık bir zeytin cinsi >> Uslu
Soğan ve benzeri katmerli şeylerin iç kısmı >> Cücük
Soğan, domates, maydanoz ve salçayla yapılan bir tür salata >> Bostana
Soğanlı bir süs bitkisi ve bu bitkiden elde edilerek bazı yiyecek ve içeceklere tat,koku ve sarı renk vermekte kullanılan toz >> Safran
Soğanlı bir süs bitkisi >> Amarilis
Soğanlı et yemeği >> Yahni
Soğanlı güzel bir bitki >> Nerine
Soğanlı kıyma ya da pastırma üstüne yumurta kırılarak yapılan yemek >> Mıhlama
Soğanlı,sarımsaklı,şaraplı veya sirkeli bir et yemeği >> Papaz Yahnisi
Soğuğun etkisiyle yada bir bükülme sonucunda bel bölgesinde birdenbire beliren ağrı >> Lumbago
Soğuk denizlerde yaşayan bir fok türü >> Otari
Soğuk ve sıcakta büyük bir sürtünme kat sayısına sahip olan,suya ve yağa dayanıklı,yavaş aşınan bir madde >> Balata
Soğuktan donmak >> Buymak
Soğuktan ileri gelen bir çeşit hastalık >> Kriyopati
Soğurma,emme >> Mas
Soğutma özelliği olan,soğutucu >> Frigorifik
Soğutulmuş olarak sunulmak üzere içinde buzla kokteyl malzemelerin çalkalandığı çift çeperli kapalı maşrapa >> Shaker
Sohbet eden,arkadaşlık eden kimse >> Musahip
Sohbet toplantıları düzenleyen ve yöneten kişiye bazı yörelerde verilen ad >> Yaren
Sohbet,muhabbet,içki meclisi >> Bezm
Sokakta bulunan sahipsiz eşya >> Lukata
Sokması büyük acı veren,iri,esmer zehirli örümcek >> Karadul
Sokulgan >> Civelek
Solak >> Yesari
Soluk borusu >> Trake
Soluk borusunun akciğerlere giden iki kolundan her biri ve bunların dalları >> Bronş
Soluk kahverengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan memeli bir hayvana verilen ad >> Karsak
Soluk tıkanımı >> Asfiksi.
Solunumun az ya da çok süreli olarak durması >> Apne
Somali’nin plaka işareti >> So
Somun ile sıkıştırılacak parça arasına yerleştirilen,hafif bombeli ortası delik parça >> Rondela
Somurtkan >> Abus
Somut,müşahhas >> Konkre
Somut >> Müşahhas
Somyaya benzer bir jimnastik aracı ve bu araç üzerinde zıplayarak yapılan spor >> Trambolin
Son buzul çağı başlangıcında Avrupa ve Ortadoğu’da yaşayan ve bugünkü insanın uzun bir evrim sonucu ortaya çıktığını kanıtlayan ilk insan fosiline verilen ad >> Neandertal
Son derece stilize bir üslupla oynanan,şarkılı ve danslı,geleneksel Japon halk tiyatrosu >> Kabuki
Son derece yoğun bir kütle çekimine sahip olan ve bu nedenle çekim alanına giren hiçbir şeyi hatta ışığı bile bırakmayan varsayımsal gök cismi >> Karadelik
Son dönem Osmanlı ordusunda,askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er >> Redif
Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilen bir yağ bitkisi >> Kolza >> Kanola
Son,işin sonu >> Encam
Sonatları, süitleri ve düzenlemelerinin yanı sıra “Dördüncü Murat” ve “Karyağdı Hatun” adlı operalarıyla da tanınmış bestecimiz >> Okan Demiriş
Sonatların,senfonilerin,konçertoların finali olarak kullanılan müzik biçimi >> Rondo
Sonbahar >> Bağbozumu
Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı >> Gazel
Sonda >> Kateter
Sonradan çıkan adet >> Bidat
Sonradan elde edinilmiş,sonradan kazanılmış >> Kesbi
Sonradan görme >> Buldumcuk
Sonradan ortaya çıkan >> Arız
Sonradan,sonraları anlamında bir belirteç >> Bilahare
Sonsuz, ölümsüz, ebedi >> Bengü >> Cavidan
Sonsuz,ölümsüz >> Cavidan
Sonsuz,sınırsız hayal >> Fantezi
Sonsuz,ucu bucağı olmayan >> Namütenahi
Sonsuz >> Halit
Sonsuza kadar >> İlanihaye
Sonsuzluk >> Ebet
Sonuca bağlanmamış,sürüncemede kalmış,asılı >> Muallak
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık >> Sehiv
Sonucu önceden düşünüp önlem alan >> Durendiş
Sonunda yumuşayıp açılarak yara halini alan enfeksiyon kökenli, yumru biçiminde deri kabartısı >> Gom
Soprano ile kontralto arasında kadın sesi ve sesi böyle olan sanatçı >> Mezzosoprano
Soprano sesi bozulmasın diye gençliğinde hadım edilen erkek şarkıcılara verilen ad >> Sopranist
Sorgu hakimi >> Müstantik
Sorguç >> Tuğ
Soruşturma >> Tahkik
Sosyal >> İçtimai
Sosyete yaşamına ilişkin şeyler için kullanılan bir sözcük >> Monden
Sosyolojide bir kabilenin bölündüğü iki yada daha çok parçadan her biri >> Anar
Sovyet edebiyat eleştirmeni Mihail Mihailoviç Bahtin’in takma adı >> Voloşinov
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin ilk yıllarında uygulanan Yeni Ekonomi Politikasını simgeleyen harfler >> Nep
Sovyetler Birliği döneminde para yerine kullanılmak üzere 1921 ve 1922’de kabul edilen emek hesap birimi >> Trud
Sovyetler Birliğinde 1917 Devrimine karşı çıkmayan,ama devrimi propaganda yoluyla etkin biçimde desteklemeyen yazarlar için kullanılan sözcük >> Poputçik
Sovyetlerde Gulag kamplarındaki tutuklulara verilen ad >> Zek
Soy ağacı >> Şecere
Soykırım,katliam >> Jenosit
Soylu Arap atı >> Küheylan
Soylu kimse >> Tarhan
Soylu,soyu temiz >> Necip
Soylu >> Kerim
Soylular,aristokrasi >> Zadegan >> Kiram
Soyluluk, ululuk >> Kerem >> .Hasep
Soymuk doku, soymuk borusu >> Floem
Soyoluş >> Filogenez
Soysuz,dejenere >> Yoz
Soytarı >> Kaşmer
Soyu karışmış Avrupalı >> Levanten
Soyu tükenmiş bir kuş >> Dodo
Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar >> Neri
Soyunda şair yokken,hiçbir eğitim görmeden kendi kendine şair olan kimse >> Nabiga
Soyut bir şeyin,bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya >> Amblem
Soyut dışa vurumcu yapıtlarıyla tanınan,1923-1995 yılları arasında yaşayan ressamımız >> Nejatdevrim
Soyut dışavurumculuk akımının en önemli adlarından biri olup boyayı tuvale damlatarak, akıtarak ya da savurarak yapılan “damlatma resmi” geliştirmiş ünlü ABD’li ressam >> Jacksonpollock
Soyut, mücerret >> Abstre
Soyutçuluk >> Abstraksiyonizm
Söğüt bülbülü de denilen ötücü bir kuş >> Çıvgın
Sömürge döneminin kalıntısı olan yarı feodal sistemin altında ezilen kızılderili yığınların davasını savunmak amacıyla 1920’li yıllara doğru Latin Amerika’da özellikle And ülkelerinde ortaya çıkan siyasal-toplumsal hareket >> İndigenismo
Sömürge >> Koloni >> Müstemleke
Sömürgeci >> Kolonyalist
Söndürme., borcu ödeme >> İtfa
Sönmemiş kireç >> Kils
Sövgü >> Şetim
Söylenmek,homurdanmak,isteksiz iş görmek >> Sokranmak
Söylenti >> Tevatür
Söyletme,sorgu >> İstintak
Söyleyen >> Kail
Söyleyiş özelliği >> Şive
Söz arasında,sırası gelmişken,antrparantez >> İstitrat
Söz bozukluğu >> Asilabi
Söz dinleyen,yumuşak başlı >> Eslek.
Söz dizimi >> Nahv >> Nahiv
Söz geçirirlik,saygınlık >> Fors
Söz götürüp getiren,arabozan >> Müzevir
Söz karışıklığı >> Parafazi
Söz yitimi >> Afazi
Söz, konuşma >> Hanek
Söz, sohbet anlamında yerel bir sözcük >> Şor
Söz, sözleşme >> Kavil
Söz >> Kelam
Sözcü >> Raportör
Sözcüğün görevini belirtmek yada sözcük türetmek için kullanılan biçim verici ses >> Ek
Sözcük oyunları ve çeşitli imalar içeren,otuz hecelik Japon şiiri >> Kyoka
Sözcüklerin hem biçimsel hem anlamsal tarihini ele alan dilbilim dalı >> Etimoloji
Sözcüklerin tarihsel ve yapısal yönden incelenmesini konu alan bilim >> Leksikoloji
Sözçatar >> Stand-Up
Sözle,bakışla,telkin yoluyla sağlanan bir tür uyku >> İpnotizma
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri >> Opera
Sözlü dilde,anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini,dil yapısı bakımından inceleyen dilbilim kolu,sesbilim >> Fonoloji
Sözlük >> Kamus
Sözlükbilimci >> Leksikolog
Sözsel anlatım bozukluğu >> Akatafazi
Sözsüz oynanan köy seyirlik oyunlarına verilen genel ad >> Lal
Sözsüz oyun biçiminde oynanan bir dram türü >> Mimodram
Sözü boş yere uzatma >> Itnap
Sözü dinlenmez >> Zırtaboz
Sözü geçen,etkili olan >> Nafiz
Sözü kolay anlaşılmaz, karışık ve kapanık duruma getirme >> Talid
Sözünde durmaz,dönek ,aldatıcı >> Allak
Spor yapmak için tornada çekilmiş kısa ve bir ucu kalın sopa >> Lobut
Sri Lanka’nın internet harfleri >> Lk
Sri Lanka’nın uluslar arası kodu >> Lka
Sri Lanka’nın yönetsel başkenti >> Colombo
SSCB’de 1985’de Gorbaçov tarafından başlatılan, ekonomik açıdan yeniden yapılanma politikasına verilen ad >> Perestroika
Statik >> Duruk
Statü >> Tüzük
Sterlin’in yüzde biri değerinde para birimi >> Peni
Steteskop kaşifi Fransız hekim >> Rene Theophile Laennec
Stoacılık >> Revakıye
Stronsiyum’un simgesi >> Sr
Su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş. / İskele kuşuna verilen ad >> Yalıçapkını
Su akan musluksuz boru >> Lüle
Su altında kalan ya da gevşek zeminlerde temel atmayı sağlayan metal ya da betonarme kasa >> Keson
Su bahçesi >> Akualand
Su baldıranı da denilen bir bitki >> Su Rezenesi
Su birikmiş çukur >> Azmak
Su borusu,künk >> Borya
Su buharı gücüyle çalışan gemi >> Vapur
Su buharı >> Buğu
Su buharının hareket ettirici gücünü göstermeye yarayan cihaz >> Eolipil
Su çekme >> Nazip
Su çulluğu >> Bekasin
Su değirmenlerinde suyun yüksekten dökülmesini sağlayan oluk >> Oban
Su deposu >> Sarnıç
Su dolabı >> Naure
Su düzeyindeki sıra kayalar >> Resif
Su geçirmeyen kumaştan yapılmış reglan pardesü >> Gabardin
Su geçirmez kauçuklu yağmurluk >> Gamsele
Su geçirmez, kukuletalı kısa ceket >> Anorak
Su kabağından yada ağaçtan oyulmuş maşrapa >> Susak
Su kabarcığı >> Habbe
Su kıyılarında setler kuran, kürkü değerli bir hayvan >> Kunduz
Su kıyılarında veya taşların altında yaşayan kınkanatlı böcek >> Agonum
Su kıyılarında yaşayan çok iri bir kuş >> Pelikan
Su kıyılarında yetişen ve kökü hekimlikte kullanılan otsu bir bitki >> Eğir
Su kızağı >> Jetski
Su korkusu >> Hidrofobi
Su koymaya yarayan kulplu ve emzikli kap >> İbrik
Su samurundan elde edilen post >> Lutr
Su tavuğu >> Kalinis
Su testisi >> Küze
Su ve kara yosunlarının kökü andıran tutunma organı >> Emeç
Su ve sulu şeyler koymaya yarayan kulplu,emzikli kap >> İbrik
Su yolu >> Akaç
Su yolu,ark >> Hark
Su yosunları >> Üşniye
Su yosunu >> Alg
Su yüzündeki sıra kayalar >> Resif
Subaylar >> Zabitan
Suç ve cezayla ilgili >> Kriminal
Suç ve suçluluğu inceleyen bilim >> Kriminoloji
Suç >> Cürüm
Suçlama >> Töhmet
Suçüstü >> Cürmümeşhut
Suda büyük derinliklere dalabilen insanlı bağımsız araç >> Batiskaf
Suda giyilen başlık >> Bone
Suda haşlandıktan sonra erimiş tereyağı gezdirilerek sunulan beyaz peynirli bir ravyoli türü >> Vareniki
Suda sivrilerek yükselen kaya >> Hadiye
Suda yaşayan,sevilen,beyaz eti için avlanan,iri bir böcek >> Istakoz
Suda yüzdürülerek çekilen veya herhangi bir yere asılan cismin sağa sola çarpmasını önleyen donanım >> Acevele
Sulak çayırlarda yetişen şapkası kalın ve etli,yenen bir mantar çeşidi >> Kuzugöbeği
Sulak tarla >> Bük
Sulak yer >> Öz
Sulak yerlerde yetişen,yaprakları salata olarak kullanılan bir bitki >> Kuzukulağı
Sulamaya ve yangın söndürmeye yarayan araç >> Arozöz
Sulara gömüldüğüne inanılan efsanevi kıta >> Atlantis
Sularda bulunan,ancak mikroskopla görülebilen ,yüzen hayvan ve bitkiler topluluğu >> Plankton
Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı >> Hidrobiyoloji
Suların rahat akmasını sağlamak için köprülerin ayağında yapılan profilli bölüm >> Arkamahmuz
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge >> Maile
Sularını bir denize yada göle gönderen bölge >> Aklan
Sulavesi Adalarında yaşayan ve zamanının çoğunu göl ve ırmaklarda su içinde geçiren düz boyunlu cüce manda >> Anoa
Sulfata,sıtma ilacı >> Kinin
Sultan Abdülaziz’in ve devlet adamlarının giydiği fes >> Aziziye
Sultan Abdülhamit zamanında 1839’da Gülhane Hattı Hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem >> Tanzimat
Sultan güvercini de denilen bir güvercin cinsi >> Hünkari
Sultanahmet Camisinin yazılarını yazan,ayrıca bir pirinç tanesi üzerine ihlas suresini işlemesiyle de tanınan hattat >> Kasım Gubari
Sulu darı hamurunun ekşitilmesiyle yapılan bir içecek >> Boza
Sulu,cıvık hamur >> Bulamaç
Suluboya resmi >> Akvarel
Sumo güreşinde en yüksek derece >> Yokozuna
Sumo güreşinde,yokozuna’dan sonra en önemli ikinci derece >> Ozeki
Sunak >> Altar
Sundurma >> Revak
Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü >> Oligopol
Surinam’ın plakası >> Sme
Surinam’ın başkenti >> Paramaribo
Suriye kıyısında oturmuş Sami kökenli antik halk >> Fenikeliler
Suriye Plakası >> Stl
Suriye,Filistin,Mezopotamya ve Irak Arap edebiyatında kullanılan bir rubai >> Atabe
Suriye’de oturan Samilerin büyük tanrıçasının yaygın adı >> İştar
Suriye’nin kıyı şeridinde ünlü bir antik kent >> Ugarit
Suriye’nin plakası >> Syr
Susama benzer bitki >> Üzerlik
Susamın ezilmesiyle elde edilen yağlı besin >> Tahin
Susan,suskun >> Samut
Susma,sessizlik >> Samt
Suşi gibi çiğ balıkla yapılan bir Japon yemeği >> Saşimi
Suudi Arabistan,İran,Umman,Katar ve Yemen’de kullanılan para birimi >> Riyal
Suudi Arabistan’da yaşayan birçok Arap kabilesinin ortak adı >> Mazin
Suudi Arabistan’ın güneyinde bir yönetim bölgesi >> Asir
Suudi Arabistan’ın para birimi >> Riyal
Suudi Arabistan’ın plaka işareti >> Sa
Suya batma,batırma,boğulma >> Gark
Suyla karışabilen pigmentlerle yapılan resim >> Tempera
Suyu alınmış her türlü yiyecek maddesinin artığı >> Posa
Suyu alınmış meyve artığı >> Küspe
Suyu emme,ıslanma anlamında eski sözcük >> Nak
Suyu sabun gibi köpürten,kir temizleyici olarak ya da tahin helvası yapımında kullanılan otsu bir bitki >> Çöven
Suyun buz tutması ile kaynaması arası seksen eşit parçaya bölünerek elde edilen sıcak ölçer >> Reomür
Suyun arklara paylaştırıldığı yer >> Anavul
Sülük yapıştırma >> İlak
Sülük >> Alak
Sülüngillerden soyu azalmış bir kuş türü >> Turaç
Sümer mitolojisinde aşk ve savaş tanrıçası >> İnanna
Sümer mitolojisinde ay tanrısı >> Nannar
Sümer toprak tanrısı >> Ea >> Enki
Sümerlerde gök tanrısı >> Anu
Sümerlerde güneş tanrısı >> Utu
Sümerlerde sağlık tanrıçası >> Bo
Sümüksü doku >> Mukoza
Sünger taşı >> Ponza
Süngerlerde suyun çıkış deliği >> Oskulum
Süngü gibi , tüfeğin namlusu ucuna takılan yada bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak >> Kasatura
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan kısa,düz ve ensiz bir kılıç türü >> Meç
Sünnet etme >> Hitan
Sünnet olan çocuğun elini kolunu tutan ve çocuk üzerinde babaya yakın bir hak taşıyan kimse >> Kirve
Süpürge otu, funda >> Erika >> Püren
Süpürge sapı >> Tara
Süpürge >> Caru
Sürat korkusu >> Takofobi
Süratli,en çabuk >> Esra
Sürdürme, devam ettirme >> İdame
Süre ölçer >> Kronometre
Süreç >> Vetire
Sürekli bir mıknatısın manyetik alanıyla indüklenen elektrik üreteci >> Manyeto
Sürekli olarak aç kalma >> Döngel Orucu
Sürekli su akan boru >> Maslak
Sürekli yer değiştiren,göç etmekten hoşlanan >> Göçeri
Sürekli, iyice yerleşmiş >> Payidar
Sürekli,sonsuz >> Daim
Süreyya da denilen ve yedi yıldızdan oluşan takımyıldız >> Ülker
Süreyya” da denilen, Hayat Ağacı gibi romanları sinemaya da aktarılan ünlü İngiliz yazar >> A. J. Cronin
Sürgen doku >> Meristem
Sürgün >> Linet
Sürme,devam etme >> Temadi
Sürme,sürüp gitme,uzama >> Temadi
Sürme >> Rastık
Sürmene ilçesine özgü bir cins peynir >> Aho
Sürtme ağlarında yanlarda bulunan takviye ipleri >> Katakula
Sürtme yoluyla kağıt yada bir başka düzgün yüzey üzerine aktarılan grafik karakteri >> Letraset
Sürükleyerek götürme >> Cer
Sürüldüğü yüzeylere parlaklık ve kayganlık veren bir cila türü >> Vernik
Sürüldükten sonra nadasa bırakılan tarla >> Herk
Sürülmemiş sert toprak >> Baire
Sürülmemiş tarla >> Kele
Sürülmemiş tarla. Bakımsız bağ, bahçe. >> Keleme
Sürülmemiş tarla >> Gen
Sürülmemiş, ot bürümüş toprak >> Malaz
Sürüncemede kalmış,asılı >> Muallak
Sürüngen hayvanların genel adı >> Keler
Sürünün önünde giderek ona kılavuzluk eden koç yada teke >> Kösemen
Sürünün sıcakta dinlendiği gölgelik >> Eğlek
Süryani takvimine göre sekizinci ay >> İyar
Süs bitkisi olarak yetiştirilen,odunsu gövdeli ve sivri yapraklı bir ağaççık >> Yuka
Süs eşyası yapımında kullanılan ve bir yere sürtüldüğünde hafif cisimleri kendisine çeken fosilleşmiş reçine >> Kehribar
Süs için yapılmış giysi kıvrımı >> Pli
Süs iğnesi >> Broş
Süs lalesi >> Bürçük
Süs olarak kullanılan ziynet, altın taklidi sarı tenekeden pul >> Penes
Süs taşı olarak kullanılan mor renkte bir tür kuvars >> Ametist
Süs,ziynet >> Bezek >> Piraye
Süsen bitkisinin,Cezayir’de yiyecek olarak kullanılan soğanına verilen ad >> Zetut
Süsleme motifi olarak kullanılan insan büstü ya da hayvan bedeninin ön kısmı >> Protome
Süsleme, tezyin. >> Donata
Süsleme,bezeme >> Tezhip
Süslemecilikte kullanılan çok parlak,yeşil ve pembe dalgalı sedef >> Arusek
Süslemede kullanılan esnek bir kağıt türü >> Krepon
Süslemek,bezemek,nakış yapmak >> Nakşetmek
Süsleri olan kumaş >> Fisto
Süslü çardak >> Kameriye
Süslü erkek deve >> Tülü
Süslü taş mezar >> Lahit
Süslü,ayaklı fener >> Fanus
Süslü,güzel >> Ziba
Süsüne düşkün kadın >> Koket
Süsüne düşkün yaşlı kadın >> Kokona
Süt katılan meyanenin muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirilmesiyle elde edilen beyaz sos >> Beşamel
Süt emmekte olan insan veya hayvan yavrusu >> Emlik
Süt kardeş >> Radi
Süt kardeşi anlamında yerel bir sözcük >> Emişik
Süt mamulleri imalathanesi >> Mandıra
Süt renginde ve süt kıvamında olan sıvı ilaç >> Emülsiyon
Süt şekeri >> Laktoz
Süt veya yoğurt çalkalamaya yarar küçük yayık >> Atık
Sütle yapılan bir tatlı >> Kaymaçina
Sütleğengiller familyasından,kışın çiçeklenen bir süs bitkisi,noel yıldızı,ponsetya >> Atatürkçiçeği
Sütleğengillerden,tohumlarından yağ elde edilen bir bitki >> Keneotu
Sütte bulunan protein >> Kazein
Sütteki şeker >> Laktoz
Sütten elde edilen yemeklik yağ >> Sadeyağ
Sütten kesilmemiş sığır yavrusu >> Buzağı
Sütun görevi yapan erkek heykeli >> Atlant
Süvari kolu >> Ceride
Süzgeç, kevgir,filtre >> Ayırt >> İlistir >> Süzek >>
Süzülmüş et veya tavuk suyu >> Konsome
Şalvarın üstüne giyilen ve önde iki uzun parçası olan giysi >> Üçetek
Şaman >> Kam
Şamanist Türklerde kutsal sayılan dağın,ırmağın,pınarın,ağacın sahibi olduğuna inanılan ruhlara verilen ad >> İzi
Şamanizm’in din adamlarına verilen ad >> Kam
Şamdan >> Çırakman
Şampiyon.Kahraman.Güçlü kimse >> Böke
Şan,şeref,asalet >> Nebahat
Şanlıurfa yöresine özgü,dürüm gibi sarılmış yufka arasına ceviz doldurularak yapılan bir tür hamur tatlısı >> Şıllık
Şanlıurfa’da dünyanın en eski tapınma merkezlerinden biri olan ünlü höyük >> Göbeklitepe
Şanlıurfa’nın bilinen en eski adı >> Edessa
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde antik bir yerleşim merkezi >> Nevaliçori
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kayak merkezi olan bir dağ >> Karacadağ
Şapka >> Kapela
Şapkasının altında ışınsı levhacıklar,sapının üst kısmında bir yaka ve dip kısmında bir etek bulunan mantar >> Amanita >> Amarita
Şapşal palyaço >> İbiş
Şarabı tadarak kalitesini belirleyen kimse >> Degüstatör
Şarabın dinlendirilmesi,mayalanması ve saklanması için kullanılan genellikle ağaçtan yapılmış büyük kap >> Küv
Şarap fıçısı >> Fota
Şarap mahzeni >> Kav
Şarap rengi >> Şarabi
Şarap sürahisi >> Karaf
Şarap tadıcısı >> Degüstatör
Şarap tortusu >> Kırımtartar
Şarap üretiminde kullanılan yerli bir üzüm cinsi. >> Karasakız
Şarap >> Çakır >> Bade
Şarapları inceleyen bilim dalı >> Önoloji >> Enoloji
Şaraplık bir üzüm cinsi.(Ünlü Fransız şarabı Beaujolais bundan yapılır) >> Gamay
Şarbon >> Karayanık
Şarkı demeti >> Potpuri
Şarkı söyleme >> Teganni
Şarkı söyleyen kimse,şarkıcı >> Muganni
Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış,genellikle kıtalar biçiminde beste >> Romans
Şarkı,türkü,köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde,güftenin iki kıtası arasına,başına,sonuna da gelebilen,sözsüz çalınan parça >> Aranağme
Şarkıcı >> Hanende
Şarkılı kilise duası için bestelenmiş müzik parçası./Katolik kiliselerinde Hz İsa’nın çarmıha gerilmesini anmak için yapılan tören >> Missa
Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu >> Rap
Şarkıyı güzelleştirmek amacıyla yapılan süslemelere ve bu süslemeleri icra edebilen sanatçıya verilen ad >> Koloratur
Şarlatan,yalancı,hileci >> Kaltaban
Şartlar, içinde bulunulan koşullar >> Şerait
Şaşkın,beceriksiz >> Andaval
Şaşma >> Taaccüp
Şatafat >> Cafcaf
Şebnem, çiy >> Jale
Şef garson >> Metrdotel
Şeftali,kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinin sert kabuğu >> Kukuç
Şeftalili,kremalı bir çeşit dondurma >> Peşmelba
Şehir merkezinin dışında sade,basit kurulmuş konaklama tesisi >> Oberj
Şehir topluluğunun dışında yaşayan bir topluluğun yerleştiği yer >> Getto
Şehir >> Şar
Şehirde veya kasabada dış mahalle >> Varoş
Şehirle ilgili >> Beledi
Şehirlerarası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol >> Banket
Şehre yakın çevre >> Banliyö
Şehrin içinde ıssız yolda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk >> Karmanyola
Şehvet >> Bah
Şehzadenin hükümdar olarak tahta çıkması >> Cülüs
Şeker hastalarının şeker yerine kullandığı,maden kömürü katranından elde edilen beyaz bir toz >> Sakarin
Şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen bir tür şeker >> Sakaroz
Şeker kamışı >> Nal
Şeker kamışından elde edilen sert bir içki >> Kalitea
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun,melas ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki >> Rom
Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesi >> Marmelat
Şeker üretiminde,billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa >> Melas
Şeker ve nişasta ile yapılan bir tür tatlı >> Reşidiye
Şekerci boyası >> Amerikan Üzümü
Şekeri çok bir tür yer elması >> Badat
Şekerin ısıtılmasıyla elde edilen,kimi tatlılara koku ve tat vermekte kullanılan bir madde >> Karamel
Şekerin yakılmasıyla yapılan şekerleme >> Karamela
Şekersiz bisküvi >> Kraker
Şekersiz kahve. >> Yalın
Şekil, biçim bilgisi >> Morfoloji
Şellak da denilen ve cilacılıkta kullanılan hayvansal kökenli reçine >> Gomalak
Şemsiye, güneşlik >> Güncek
Şen dul operetiyle ünlü Macar besteci >> Franz Lehar
Şen,neşeli >> Şakrak
Şenlendirme >> Tenşit
Şerefli kimse >> Agar
Şeriat gereği, nikahta erkeğin kadına verdiği mal yada para >> Mihr
Şerit halinde bezemeli çevre süsü >> Fisto
Şerit perde >> Jaluzi
Şevketibostan’da denilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan otsu bir bitki >> Akkızotu
Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından on birinci yüzyılda kurulan bir tarikat >> Kadirilik
Şeyh Bedrettin’in Tanrı,evren ve insan hakkındaki görüşlerini içeren ünlü yapıtı >> Varidat
Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend’in kurduğu,gizli ibadete dayanan bir tarikat >> Nakşibendilik
Şeyhi’nin özenti içindeki bir eşeği konu alan ünlü mesnevisi >> Harname
Şeyhler >> Meşayih
Şeytan Çelmesi, Buruk Ezgi, Bildirim gibi oyunları dilimize de çevrilmiş, 29 Aralık 1989’da cumhurbaşkanı seçilmiş Çek oyun yazarı ve devlet adamı >> Vaclav Havel
Şeytan korkusu >> Satanofobi
Şeytani,ifritçe niyet,kötü düşünce >> Afaret
Şık, lüks ve gösterişli, bir törene, bir davete uygun giyim tarzı. Fantezi ve öğleden sonra giyilebilecek kadın giysisi biçimi >> Abiye
Şırnak ilinde bir kaplıca >> Bestemeremi
Şırnak’a özgü beyzbola benzeyen bir spor >> Gohşeki
Şiddetle saldırı >> Savlet
Şiddetli acı ve sıkıntı >> Ezinç
Şiddetli belirtilerle başlayıp kısa sürede ağırlaşan hastalıklar için kullanılan sözcük >> Akut
Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren,çok bulaşıcı,salgın ve öldürücü bir hastalık >> Kolera
Şiddetli karın ağrısı >> Buru
Şiddetli omuz,sırt ağrısı >> Kulunç
Şiddetli saldırı >> Savlet
Şiddetli yağmur >> Boran
Şiddetli >> Şedit
Şifalı sularda yada çamurla tedaviyi amaçlayan kuruluşlara verilen ad >> Spa
Şifalı sulardan yararlanma etkinliği >> Termalizm
Şii mezhebinde belli başlı dinsel liderlere verilen şeref unvanı >> Ayetullah
Şii Mezhebinin bir kolu ve bu koldan olanların inancı >> Rafızilik
Şiir kitapları rastgele açılarak bakılan eski bir falcılık >> Tefeül
Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü >> Poetika
Şiir,koşuk >> Manzume
Şiir >> Yır >> Poem
Şiirde aynı sesin sık sık yinelenmesiyle elde edilen ahenge verilen ad >> Aliterasyon
Şiirde bir uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük yada eklere verilen ad >> Redif
Şiirde iki ya da daha çok dizeden oluşan birim >> Kıta
Şiirde,bir uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ve eklere verilen ad >> Redif
Şiirleri şeriata aykırı görüldüğü için derisi yüzülerek öldürülen ünlü tasavvuf şairi >> Nesimi
Şikayet eden >> Müteşekki
Şili plakası >> Rch
Şili,Arjantin ve Peru’ya özgü bir halk dansı >> Marinere
Şili’nin başkenti >> Santiago
Şilte yüzü ya da gömlek yapımında kullanılan pamuklu bir kumaş >> Diril
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan yaylı kerevet >> Somya
Şimşek. >> Balkır
Şinto dininde tapınma konusuna verilen ad >> Kami
Şinto dininde,ibadet edenlerce tanrısal varlığa söylenen sözler,dua >> Norito
Şişe kapağı >> Kapsül
Şişe sarılarak korda kızartılan,kekikli kuzu bağırsağı >> Kokoreç
Şişkin,gösterişe meraklı >> Oflaz
Şişman, semiz >> Semen
Şişmanca, kısa boylu, yapılı >> Tıknaz
Şişmanlamak ve kilo almaktan korkma biçiminde ortaya çıkan aşırı iştahsızlık >> Anoreksi
Şom ağızlı, kara haberci >> Nai
Şubat sonlarında,sırayla havaya,suya ve toprağa düşerek oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi >> Cemre
Şuşi gibi çiğ balıkla yapılan bir Japon yemeği >> Şaşimi
Şüphe,kuruntu >> Vesvese
Şüphe >> Şek
Şüpheli, kuşkulu >> Meşkuk
Şüphesiz,elbette anlamında bir sözcük >> Lacerem
Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış deri >> Sahtiyan
Tabaklanmamış sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayak giyeceği >> Çarık
Tabaklanmış deri >> Gön
Tabaklanmış koyun derisi >> Meşin
Tabaklanmış,çoğu zaman kırmızı renkli ve yumuşak koyun derisi >> Filali
Tabaklık,sepicilik >> Debagat
Tabanca >> Pistole
Tabanı meşinden olan mest >> Lapçin >> Edik
Tabanı meşinden yapılmış mes , edik >> Lapçın
Tabanı tahtadan yapılmış deri bir ayakkabı türü >> Kaloş >> Galoş
Tabiat seslerine benzer seslerle yapılan sözcük,ses yansıması >> Onomatope
Tabiat, huy. >> Haslet
Tabut >> Sal
Tac Mahal’in bulunduğu kent >> Agra
Tacikistan’ın başkenti >> Duşanbe
Tacikistan’ın internet harfleri >> Tj
Tacikistan’ın para birimi >> Somoni
Taç yaprak >> Petal
Taç >> İklil
Tadarak kontrol etmek >> Degüstasyon
Tadı acı ve ekşimtırak,buruk olan >> Kekre
Tadı ve kokusu karabibere benzeyen bir tür baharat >> Kakule
Tadını artırmak için çay harmanına katılan beyaz bir çay türü >> Akkuyruk
Taflan ağacının,Lazkirazı’da denilen meyvesi >> Karayemiş
Tahıl ambarı >> Petek
Tahıl demetlerinin saplarından yapılan yığın >> Çuğul
Tahıl için kullanılan sekiz kiloluk ölçek >> Şinik
Tahıl kuyusu >> Sarpın
Tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek >> Kile
Tahıl ölçmeye yarar kap >> Ölçek
Tahıl tanelerinde kabuk >> Kapçık
Tahıl tanesi,evin >> Habbe
Tahıl unlarından nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan albüminli madde >> Gluten
Tahıl yığını >> Çeç
Tahıl,kepek ve kendir tohumu karışımından oluşan at yemi >> Maş
Tahıl,yiyecek veya eşya saklanan yer >> Ambar
Tahılı aletler kullanarak başaktan ayırma işi >> Harman
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan,kıldan yada kamıştan yapılmış elek >> Tepir
Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt >> Selektör
Tahılın taş ve samanla karışması./Harmanda ürün kalıntısı >> Afara
Tahılın taşlarını ayıklamakta kullanılan,budaksız ağaçtan yapılmış az kenarlı tepsi >> Evsecek
Tahin,nohut,patates ve soğanla yapılan meze >> Topik
Tahitili kadınlardan esinlenerek oluşturulmuş bir plaj giysisi. Üzerinde basılı büyük motifler bulunan ve Tahiti’de göğsün üstünde yada belde düğümlenerek giysi olarak kullanılan kumaş parçası >> Pareo
Tahmini,tahmin edilen >> Muhammen
Tahsildar >> Cabi
Tahsin YücelL’in bir romanı. >> Yalan
Taht >> Erike >> Serir
Tahta ayakkabı. Tek bir tahta parçadan yada tahta parça üzerine tutturulmuş kösele bir üstlükten oluşan ayakkabı >> Sabo
Tahta kaşık >> Milaka
Tahta kepçe >> Çömçe
Tahta kılıçlarla yapılan Japon dövüş sporu. >> Kendo
Tahta kırpıntısı >> Talaş
Tahta maşa >> Şakşak
Tahta ve kereste biçmeye yarayan,elektrik ve su gücüyle çalışan büyük bıçkı >> Hızar
Tahta,ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan,kısa saplı,bir yanı keskin ağızlı çelikten yapılmış araç >> Keser
Tahta,çinko gibi hafif şeylerden yapılmış eğreti yapı >> Baraka
Tahtacılar da denilen konar göçer Türk topluluğu >> Ağaçeriler
Tahtadan kafes biçiminde yapılmış portatif ev >> Derimevi
Tahtadan parçaları uç uca takılı,uzun bir boru biçiminde,perdeli bir üflemeli çalgı >> Fagot
Tahtadan topları,tokmaklar yardımıyla bazı kurallara uyarak ve belli bir yolu izleyerek küçük kemerlerin altından geçirmeye dayanan oyun >> Kroket
Tahta perde. Tahtaların yan yana getirilmesinden meydana gelen her türlü kaba kaplama >> Taraba
Tahtalı da denilen iri bir güvercin cinsi >> Alaboyun
Tahttan indirilen bir hükümdarın yeniden tahta çıkarılmasına taraftar olan >> Lejitimist
Taka’dan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir çeşit Karadeniz teknesi >> Çapar
Takdim etme >> Lanse
Takım yıldız >> Altıkardeş
Takım,çeşit >> Makule
Takımlar grubu, küme >> Lig
Takıntı,saplantı >> Obsesyon
Takla böceği >> Elater
Taklit >> İmitasyon
Taklitçi >> Mukallit
Takma ad,rumuz >> Nickname
Takma saç >> Peruk
Takoz gibi parçalar >> Besi
Takoz >> Kıskı
Taksim eden,bölüştüren,ayıran >> Mukassim
Takunya >> Nalın
Talih, şans, uğur >> Neval >> Kut
Talimatname >> Yönetmelik
Tallı bitkilerin,çoğu sularda yetişen ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad >> >> Yosun
Tam açılmamış çiçek >> Gonca
Tam olgunlaşmamış ekin >> Alacatek
Tam tersine >> Bilakis
Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü >> Cümbüş
Tan vakti,gün ağarması >> Fecir >> Seher
Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan ve mercimeğe benzeyen bir bitki >> Burçak
Taneleri için yetiştirilen ve dıştan bakıldığında mısırı andıran tarım bitkisi >> Sorgun >> Sorgum
Tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı >> Rastık
Taneli yada tanesiz saman yığını >> Noda
Tanınan,bilinen varlıkları görme,işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu,tanısızlık >> Agnosi
Tanınmış, bilinen >> Maruf
Tanıtma filmi >> Fragman
Tanıtma yazısı >> Jenerik
Tanıtmalık >> Prospektüs
Tanrı alemi >> Lahut
Tanrı birliği >> Vahdaniyet
Tanrı buyruğu >> Fariza
Tanrı ile şakalı,takılmalı bir söyleşiyle yazılan tekke edebiyatı şiir türü >> Şathiye
Tanrı katı >> Ledün
Tanrı korusun >> Mazallah
Tanrı saygısı ve ahret kaygısından ötürü günah işlemekten titizlikle kaçınma >> Vera
Tanrı seni korusun anlamında kullanılan bir deyim >> Sanekallah
Tanrı yoluna girme. / Tövbekar olma >> İnabe
Tanrı, sahip, efendi, azat olmuş köle, terbiye eden >> Mevla
Tanrı,tanrıça,evrenin doğuşu ile ilgili düşsel,alegorik anlatımı olan halk öyküsü >> Mitos
Tanrı >> Çalap >> Ogan >> Yezdan >>
Tanrı’nın insan ruhlarını yarattığı zaman >> Elest
Tanrı’nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim >> Kelam
Tanrı’ya şükretme >> Hamd
Tanrıbilim >> Argonomi
Tanrıcılık >> Teizm
Tanrıdan bir şey dilemek amacıyla söylenen söz >> Yakarı >> Dua
Tanrılar tarafından kendisine emanet edilen kutuyu merakına dayanamayarak açan ve umut dışında bütün kötülüklerin dünyaya yayılmasına neden olan mitolojik kahraman >> Pandora
Tanrılık sıfatı,Allahlık vasfı >> Uluhiyet
Tanrının birliği,bir olması >> Vahdaniyet
Tanrının birliğine inanan >> Muvahhit
Tanrının Yahudilere gönderdiğine inanılan buyruklar.On emir >> Evamiriaşere
Tanrısal >> Lahuti
Tanrıtanımaz(Ateist) >> Ate
Tanrıya boyun eğme,gönlü saygı ve korkuyla dolu olma >> Huşu
Tanrıya eş ,ortak koşma. >> Şirk
Tanrıya şükretme >> Hamt >> Hamd
Tanrıyı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden,Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan,vahyi reddeden görüş >> Deizm
Tanrıyı,insanı ve genel olarak varlığı harfler ve sayılarla açıklayan tarikatın taraftarı >> Hurufi
Tantal’ın simgesi >> Ta
Tanyerinde güneş doğmadan önce beliren kızıllık >> Fecir
Tanzanya plakası. >> Eat
Tanzanya’da bir kent >> Aruşa
Tanzimat döneminde trajedi,dram anlamında kullanılan sözcük >> Hagaragort
Tanzimat’a kadar her türlü davaya,Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme,boşanma,nafaka,miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları >> Kadı
Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar Türkiye’de kullanılan,yakası kapalı bir tür redingot >> İstanbulin
Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvanı >> Rabia
Tanzimat’tan sonra,Osmanlı yönetim teşkilatında sancakların yöneticisine verilen ad >> Mutasarrıf
Tapınaklarda yada mezarlarda ölünün heykelinin konduğu mihrap >> Aedicula
Tarama işleminden geçirilmiş ipliğe ve bu iplikle dokunmuş kumaşa verilen ad >> Penye
Tarhana otu da denilen kokulu bir bitki >> Çörtük
Tarhana,bulgur yapmak için kullanılan,kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday >> Göce
Tarım bilim >> Agronomi
Tarım işçisi >> Rençber >> Irgat
Tarıma elverişsiz toprak >> Gen
Tarıma zararlı bir böcek >> Manas
Tarımda bir yılda elde edilen herhangi bir ürünün toplamı >> Rekolte
Tarımda kullanılan bir mantar ilacı >> Ziram
Tarih öncesi dinsel konu ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiire verilen ad >> Destan
Tarih öncesi çağlarda İspanya’da yaşayan ve bu yarımadaya adını veren halk >> İberler
Tarih öncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan heykelciklere verilen ad >> İdol
Tarih öncesine dayanan efsane >> Mit
Tarihe aykırılık,çağa uymama >> Anakronizm
Tarihi olayların zaman bakımından sırası >> Kronoloji
Tarihsel coğrafyada Anadolu’nun Lykia bölgesinde,kalıntıları Fethiye ilçesi yakınlarında bulunan antik kent >> Tlos
Tarihsel koşullar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması gerektiğini savunan öğreti >> Anarşizm
Tarihte gariplikleriyle tanınan bir kavim >> Amalikalar
Tarihte İran’da kullanılan bir soyluluk unvanı >> Mirza
Tarihte Kırım Hanlığında veliahta verilen unvan >> Kalgay
Tarihte kölelerden kurulu bir asker sınıfı >> Kölemen
Tarihte,demirden veya tunçtan dökülmüş,yuvarlak ve boş olan, içine patlayıcı maddeler doldurulup havan topu veya elle atılan yuvarlak bir tür bomba >> Humbara
Tarihte,Rumeli’de oturan Rumeli fatihlerinin torunlarına,bölge fethedildikçe Anadolu’dan getirilerek buraya yerleştirilenlere ve bunlardan oluşturulan askeri örgüte verilen ad >> Evladıfatihan
Tarikat ehlinin başlığında bulunan kabarık dilimler >> Terk
Tarikat inancında en yüksek makama ulaşan kutbun sağında ve solunda oturan iki imama verilen ad >> İmaman
Tarikatlarda şeyhlik makamı >> Post
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenleri yaptıkları yer >> Dergah
Tarikattan olanların barındıkları,ibadet ve tören yaptıkları yer,dergah >> Tekke
Tarla faresi >> Geleni
Tarla ve yol kenarlarında yetişen,çiçekleri hekimlikte kullanılan bitki >> Şahtere
Tarla,bağ,bahçe gibi yerlerden kaldırılan ürünlerden arta kalanlar >> Taraş
Tarla,bağ,bahçe gibi yerlerden toplanan üründen artakalanlar >> Taraş
Tarla,bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak >> Çardak
Tarlada açılan su yolu, tarlayı sulamakta kullanılan tahta oluklar >> Abara
Tarlada saban izi >> Abara
Tarlakuşu,toygar >> Turgay
Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set >> Örü
Tarlanın saban iziyle ayrılan parçalarından her biri,evlek >> Anavul
Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen ağaçtan yapılmış araç >> Tapan
Tarsus yakınlarında dinlence yeri olarak kullanılan ünlü yayla >> Namrun
Tartışma,çekişme,münakaşa etme >> Cedel
Tarz,cins,çığır >> Janr
Tarz,şekil >> Minval
Tarz >> Stil
Tasarı. >> Layiha
Tasarım >> Dizayn
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendisini Tanrıya adamış kimse,sofi >> Mutasavvıf
Tasavvuf ve tekke müziğinde bir form >> Savt
Tasavvufta,Allah’ın maddesel ve bedensel kuluyla birleşerek tekleşmesi >> Hulul
Tasavvufta,kalbin sezgi yoluyla elde ettiği duyu üstü bilgi >> Marifet
Tasım mantığında, bir önermenin anlamı >> Vekton
Taslak >> Eskiz
Tasvir >> Betim
Taş bilimi >> Litoloji
Taş devrinin son çağı ile ilgili >> Neolitik
Taş dibek >> Soku
Taş kırıntısı >> Mıcır
Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç >> Valyos >> Balyoz
Taş levreği >> Minakop
Taş pamuğu,kaya lifi >> Asbest
Taş silindir . >> Loğ
Taş ve tunçtan yaptığı soyut ama organik biçimli yapıtlarıyla XX. Yüzyılın önde gelen sanatçılarından biri olan ünlü İngiliz heykeltıraş >> Henri Moore
Taş veya ağaçtan yapılmış büyük havan >> Dibek
Taş veya mermerden oyma mezar >> Lahit
Taş veya tuğladan yapılmış olan >> Kagir
Taş ya da sıva yüzeyini taraklamaya,yumuşak taşları yontmaya yarayan bir tür taşçı çekici >> Dişengi
Taş yontmaya yarayan alet,taşçı kalemi >> Minkar
Taş >> Seng
Taşa veya duvara delik açmak için kullanılan uzun,ağır ve bir ucu sivri demir >> Küskü
Taşçı,taş ustası >> Haccar
Taşınabilir yatak >> Sedye
Taşınır tahta perde >> Paravan
Taşınır ya da taşınmaz bir malın belirli bir süre sonunda tek taraflı bir satış vaadiyle kiraya verilmesi >> Leasing
Taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kardan ayrılan belirli pay >> Amortisman
Taşıtlara yolun açık veya kapalı olduğunu göstermek üzere renkli levhalar ya da ışıklarla işaret veren dikme >> Semator
Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü >> Jant
Taşıtlarda yükün yükseklik ölçüsü >> Gabari
Taşıyan, yüklü >> Hamil
Taşıyıcı ahşap direkler üzerine çakılan çıtalar ya da kamışlar üzerine sıva vurularak yapılan duvar ya da tavan >> Bağdadi
Taşizm’ de denilen soyut resim anlayışı >> Lekecilik
Taşlama, iğneli söz >> Tariz
Taşların yapısını inceleyen bilim >> Litoloji
Taşların yüzlerini düzlemede kullanılan çekiç >> Bucarda
Taşlayarak idam cezası >> Recim
Taşlı tarla >> Leçe
Taşlı,çakıllı yol >> Naldöken
Taşlık yer, çıplak tepe >> Çal
Taştan yapılmış kemerli büyük köprü >> Kantara
Tatar hanlarına verilen unvan >> Altan
Tatar mutfağına özgü,kuşbaşı et ve pirinçle hazırlanan bir tür börek >> Köbete
Tatlı su ıstakozu >> Kerevit
Tatlı su kefali >> Kepenez
Tatlı su levreği >> Perki
Tatlı sularda yaşayan bir tür gelincik balığı >> Lota
Tatlı sülümen >> Kalomel
Tatlı ve pasta yapımında kullanılan bir tür krem peynir >> Labne
Tatlı ve sulu bir şeftali cinsi >> Hale
Tatlı,tuzlu,ekşi ve acı tatları dışında kalan beşinci tat >> Umami
Tatsız tuzsuz yiyecekler için kullanılan söz. Çürük yumurta gibi kokan >> Sası
Tatsız ve çok konuşan,geveze >> Zevzek
Tavan resmi >> Pano
Tavan tahtalarının arasına çakılan ince çıta >> Şişe >> Şüşe
Tavana yerleştirilen elektrik armatürü >> Plafoniye
Tavanla çatıyı ayıran boşluk >> Bosu
Tavla oyununda pul dizilen yer >> Kapı
Tavlada beş >> Penç
Tavlada dört sayısı >> Cihar
Tavlada üç sayısı >> Se
Tavşan kulağı,siklamen >> Buhuru Meryem
Tavşan vebası,avcı hastalığı gibi adlar da verilen ve kenelerle bulaşan bir hastalık >> Tülaremi
Tavşan yavrusu >> Çişik
Tavuğun göğüs etiyle hazırlanan ve pişmiş hamurla yenen bir tür çorba >> Arabaşı
Tavuğun istenilen yere yumurtlamasını sağlamak için kullanılan beyaz taş >> Fol
Tavuk ayağındaki uzantı >> Mahmuz
Tavuk eti,patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek >> Çevirme
Tavuk eti,sarımsak ve ekmekle yapılan bir çeşit pilav >> Sengeser
Tavuk etiyle hazırlanan bir tür yemek >> Kievski
Tavuk için kuluçka >> Loga
Tavuk kümesi >> Pin
Tavuk yada dana etiyle yapılan bir tür yemek >> Şnitzel
Tavuk,balık,dana ve kuzu etlerinin kemiklerinin çıkartılarak dilimlere ayrılması >> Fileto
Tavuk,et yada balığı ızgarada pişirerek yapılan bir Japon yemeği >> Teriyaki
Tavukbalığı >> Mezgit
Tavukçulukta bir yumurta ırkı >> Minorka
Tavukların yumurtlaması için hazırlanmış yer >> Folluk
Tayfa yamağı >> Miço
Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma gösteren,yıldız görünümlü ve ışınım gücü çok yüksek gök cismi >> Kuazar
Tayland’ın eski adı >> Siyam
Tayland’ın para birimi >> Baht
Taze bitkileri kıydıktan sonra,laktik mayalanmadan yararlanmak üzere bir siloya doldurarak yada yığın haline getirerek koruma ve saklama yöntemi >> Silaj
Taze soğan ve etle yapılan bir yemek >> Şiveydiz
Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu eti yemeği >> Kapama
Taze tarhana >> Ovmaç
Taze tüketilen bir kekik çeşidi >> Zahter
Tazelik, sevinç >> Nüzhet
Tebeşir >> Girit Taşı
Tecrübeli oyuncu >> Veteran
Tecrübeli,usta >> Eke
Tecrübeye dayanan >> Ampirik
Tedirgin >> Bizar
Tefarik otu da denilen,kokulu ve esanslı bir yağ elde edilen otsu bir bitki >> Paçuli
Tefecilik. Bir malı çok fazla karla satma >> Murabaha
Teğmen >> Mülazım
Tehlike durumu,imdat,yardım >> Car
Tehlike durumu >> Car
Tehlike sınırı >> Rubikon
Tehlikeli durum >> Varta
Tehlikeli son >> Vehamet
Tehlikesiz salgı bezi uru >> Adenom
Tek yada çok hücreden oluşan , vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku >> Epitelyum
Tek at koşularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba >> Paraşol
Tek başına oynanan bir iskambil oyunu >> Soliter
Tek biçim >> Standart
Tek bir hücre veya organizmadan eşeysiz üreme yoluyla türetilmiş,genetik yapıları birbirinin tıpatıp aynı hücre veya organizmalar topluluğu >> Klon
Tek bir mekanda geçen TV komedi dizilerine verilen ad >> Sitcom
Tek deste kağıtla oynanan bir iskambil oyunu >> Pinaki
Tek düze,monoton >> Yeknesak
Tek eşlilik >> Monogami
Tek hörgüçlü deve >> Hecin
Tek kağıt tabaka üzerine basılan 16 sayfalık kırılmış kitap parçası >> Forma
Tek kişilik halk oyunu. >> Almadere
Tek kişilik iskambil oyunu >> Pasyans
Tek kişilik ve yelkenli yarış teknesi >> Finn
Tek kurşun atan bir çeşit tüfek >> Martin
Tek odalı daire >> Stüdyo
Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı >> Kırbaç
Tek parça hayvan postundan yapılan ceket. >> Gocuk
Tek parçadan oluşan bir kadın giysisi türü >> Fistan
Tek sıra elmastan ya da inciden gerdanlık >> Akarsu
Tek tanrıcılık >> Monoteizm
Tek tek resimleri ya da hareketsiz resimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek biçimde düzenleme ve filme aktarma işi >> Animasyon
Tek tohumluk kuru meyve >> Aken
Tek tük ağaç bulunan kayalık. >> Ger
Tek ve belirli bir yıldız. >> Kevkep
Tek veya çok hücreden oluşan,vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku >> Epitel >> Epitelyum
Tek,eşi benzeri olmayan >> Ferit
Tek,eşsiz,biricik >> Yekta
Tek,eşsiz >> Yekta
Tekçilik >> Monizm
Tekel idaresine eskiden verilen ad >> Reji
Tekelci sermaye piyasasında,bir takım ticaret,üretim kuruluşlarının,genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği >> Kartel
Tekelci sermayedarlığa dayalı ortaklıklar birliği >> Tröst
Teker biçiminde yassı nesne >> Ağırsak
Tekerleğin çıkmaması için at arabasının dingiline takılan demir bilezik >> Katalak
Tekerlek biçiminde,sarı renkte,kaşara benzeyen bir tür peynir >> Kaşkaval
Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri >> Dalak
Tekerlekli Alman motosikleti >> Trike
Tekerlekli araçlarda lastiği tutan çember biçimindeki parçalardan her biri >> İspit
Tekerlekli ayakkabı >> Paten
Tekir cinsinden bir balık >> Şendere
Tekirdağ’ın bir ilçesi >> Saray
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kumsalıyla ünlü turistik bir yöre >> Kastro
Tekke edebiyatı şiir türlerinden biri >> Nefes
Tekke edebiyatında,insanın Tanrıdan çıkıp tekrar Tanrıya döneceğini işleyen şiir türü >> Devriye
Tekkelerde ayini yöneten kimse >> Pişkadem
Tekli >> Single
Tekne ziftleme. >> Kalafat
Teknecik de denilen,sarı çiçekli ve otsu bir bitki >> Çevrince
Teknelerde hamuru kazımaya yarayan araç >> Isıran
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, geniş ağızlı balık ağı >> Trol
Teknenin kıyıya yanaşması >> Aborda
Tekstilde,çözgüsünde organze,atkısında pamuk ipliği kullanılan dokuma >> Gloria
Tekstilde,rezerve baskıyla elde edilen bir süsleme yöntemi ve bu yöntemle elde edilen dokuma >> İkat
Tektonik çukur >> Graben
Tel durumundaki gümüşü,altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş >> Telkari
Tel,kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ >> Kangal
Telemaque adlı eserinde kralların sınırsız gücüne karşı çıkan Fransız yazar ve rahip >> Fenelon
Telgraf alfabesi >> Mors
Telgraf işaretlerini göndermek için,bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç >> Maniple
Telkin yolu ile uyutmak >> İpnotizma
Telleri gerilerek yada tellerine vurularak çalınan,sapsız bir çalgı türü >> Kithara
Tellerine iki küçük tokmakla vurularak çalınan bir çalgı türü >> Santur
Telli balıkçıl >> Okar
Telli bir Azeri çalgısı >> Tar
Telli bir bürümcük cinsi >> Şip
Telli çalgılarda teli germeye yarayan burgu >> Kulak
Telli çalgılarda telleri yüksekte tutan tahta köprücük >> Eşik
Telli çalgıları çalmaya yarayan alet >> Pena
Tellür’ün simgesi >> Te
Telsiz erişim protokolü.Cep telefonu abonelerinin sınırlı bir kanaldan internete erişimlerini sağlayan protokol >> Wap(Wireless Acces Protocol)
Tembel,gayretsiz >> Kehel
Tembelce >> Kahilane
Temel ağırlık birimi >> Gram
Temel ile zemin arasındaki yükseklik >> Kot
Temel maddesi baharat katılmış domates olan bir tür sos >> Ketçap
Temel maddesi çift klorlu etil sülfür olan savaş gazı >> İperit
Temel maddesi poliamit reçinesi olan dayanıklı ve esnek madde >> Naylon
Temel niteliğinde olan >> Asal >> Esasi
Temel önerme >> Aksiyom
Temel Reis olarak tanıdığımız çizgi film kahramanının orijinal adı >> Popeye
Temel >> Baz
Temeli taklide dayanan sözsüz oyun >> Mim
Temiz iş kağıdı >> Bonservis
Temiz kalpli >> Oğuz
Temiz, iffetli >> Akman
Temiz, namuslu anlamında yerel sözcük >> Arca
Temiz,namuslu >> Sili
Temiz,temiz ahlaklı >> Nezih
Temizlenmiş arpayı sütle pişirerek yapılan Polonya ve Rus yemeği >> Kaşa
Temizlik işlerinde kullanılan bir cins toprak >> Arina
Temizlik,arılık >> Saffet
Temriye denilen deri hastalığının halk arasındaki adı >> Temre
Ten üzerine giyilen ince kadın fanilası >> Kaşkorse
Tende kızartı,kaşınma,sulanma,kabuk bağlama vs doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı,egzama >> Mayasıl
Teneşir, sedir, peyke >> Kerevet
Teneşir >> Salacak
Tenis ve golfde,topa yanlamasına vurulan darbe >> Slice
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun >> Badminton
Teniste hızlı, iyi, karşılanamayan servis atışı >> Ace
Teniste topun çizdiği yol.Topu rakibin arkasına düşürmeyi amaçlayan vuruş >> Lob
Tenktonik çukur >> Graben
Teori. >> Kuram
Tepeli tavuk da denilen ve Güney Amerika’da yaşayan bir kuş >> Hoazin
Tepelikli bir papağan >> Kakadu
Tepesi dar,kenarları geniş,kulak hizasına değin uzanan basık bir fes türü. >> Aziziye
Tepesi devrik ve ucu püsküllü başlık >> Üsküf
Tepki,reaksiyon >> Aksülamel
Tepkili uçak >> Jet
Ter >> Arak
Teras,sundurma >> Eyvan
Teratoloji >> Acaibat
Terazi gözü >> Kefe
Terazi yapıp satan kimse >> Vezneci
Terazi >> Mizan
Teraziyi denklemek için hafif gelen gelen kefeye konulan ağırlık >> Abra
Terbiyum’un simgesi >> Tb
Tercüman >> Dilmaç
Tercüman >> Dragoman
Terementi ağacının tohumu >> Meneviş
Tergal adı da verilen,sentetik iplikle dokunmuş kumaş türü >> Terilen
Terim >> Istılah
Terkedilmiş,kullanılmayan >> Metruk
Terlemekten ya da sıcaktan vücutta görülen pembe kabartılar >> İsilik
Termodinamik sıcaklık temel birimi >> Kelvin
Termofor. >> Buyot
Termostat >> Isıdenetir
Ters anlamlı kelimelere verilen ad >> Antonim
Ters, aksi >> Pahal
Tersinden de aynı şekilde okunan sözcük yada tümce (pay ederek iki kerede yap örneğinde olduğu gibi ) >> Palindrom
Tersinden okununca aynı anlamı veren söz >> Anakiklik
Terzilerin patron çıkarmak için kullandıkları bir tür saydam kağıt >> Mulaj
Terzilikte ölçü almak için kullanılan,genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre >> Mezura
Terzilikte yırtmaç anlamında kullanılan sözcük >> Apertura
Terzilikte yırtmaç >> Apertüra
Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi işi,kesim >> Fason
Tesadüf >> Rast
Tesbihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça >> İmame
Tesir etmek >> Etkimek
Testi >> Sebu
Tevşih >> Akrostiş
Teyze,dayı,hala yada amcanın kız çocuğu >> Kuzin
Tez canlı,içi tez,ivecen >> Acul
Tezat >> Antagonizma
Tezhipçilerin altını dövmeleri sırasında tirşenin kenarlarından dışarı taşan parçalara verilen ad >> Ramad
Thomas Hobbes’un,”İnsan insanın kurdudur” sözünün de yer aldığı ünlü siyasetbilim yapıtı >> Leviathan
Tıbbın sindirim sistemi hastalıklarını inceleyen dalı >> Gastroentoroloji
Tığ >> Biz
Tımar >> Zeamet
Tınlama >> Tanin
Tıp dilinde “dış gebelik” anlamında kullanılan sözcük >> Ep
Tıp dilinde akciğer veremine verilen ad >> Ftizi
Tıp dilinde bel soğukluğu hastalığına verilen ad >> Gonore
Tıp dilinde bere ,morarma,çürük anlamında kullanılan söz >> Ekimoz
Tıp dilinde bir ilacın ağızdan alınacağını belirten terim >> Peros
Tıp dilinde can çekişmeye verilen ad >> Agoni
Tıp dilinde derinin kanlanmasına verilen ad >> Eritem
Tıp dilinde ergenlik, buluğ anlamında kullanılan sözcük >> Adolesan
Tıp dilinde felçli anlamında kullanılan sözcük >> Paralitik
Tıp dilinde idrar salgısının azalmasına verilen ad >> Anuri
Tıp dilinde ishal. >> Diyare
Tıp dilinde kalp atışının hızlanmasına verilen ad >> Taşikardi
Tıp dilinde kulak akıntısına verilen ad >> Otore
Tıp dilinde sarılık hastalığına verilen ad >> İkter
Tıp dilinde,nedeni bilinmeyen hastalıklar için kullanılan sözcük >> Esansiyel
Tıp’ ta delidana hastalığının kısa yazılışı. >> Bse
Tıp’ta kuvvetsizlik >> Adinami
Tıpkıbasım >> Faksimile
Tıpta bir çok sözcüğün bileşimine giren ve lif,sinir anlamı veren önek >> Nör
Tıpta iştahsızlık >> Anoreksi
Tıpta tüm beslenme işlevlerinin ağır biçimde bozulması ve zayıflaması >> Kaşeksi
Tıpta yapraklarından yararlanılan bir bitki,melisa >> Oğulotu
Tıpta yeniden oluşan doku >> Neoplazma
Tıpta,bir organı su vererek yıkayıp temizleme >> Lavaj
Tıraş etme,kazıma >> Yülüme
Tıraşlı başlarını güneş ışınlarından ve gözlerini günaha sokacak nesneleri görmekten korumak için Buda rahiplerinin taşıdıkları palmiye yaprağından yapılmış büyük yelpaze >> Talapat
Tırmanıcı balık >> Anabas
Tırnak kemirme hastalığı >> Onikofaji
Tırnak keratini >> Onikin
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde >> Keratin
Tırnak >> Cırnak
Tırpana balığı. Yan kanatları vücuduna yapışık,uzun kuyruklu,iri bir balık >> Rina
Tibet antilobu >> Kiru
Tibet Budizminde,ölen bilge bir kişinin ruhunun girdiğine inanılan çocuklara verilen ad >> Tulku
Tibet köylülerinin temel besinini oluşturan arpa unu >> Tsampa
Tibet öküzü >> Yak
Tibet ve Keşmir’de hircus türü keçinin tüyleriyle dokunan ve özellikle şal yapımında kullanılan çok yumuşak bir dokuma >> Paşmina
Tibet’in merkezi olan kent. >> Lhasa
Tibet’in yerel dini >> Bon
Tibetlilerin alfabelerine verdikleri ad >> Dbuçan
Ticaret eşyası taşımakta kullanılan , 10-15 tonluk , üçgen biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi >> Salapurya
Ticaret gemilerinde tayfaların başı >> Lostromo
Ticaret gemisi sahibi >> Armatör
Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo >> Dok
Ticaret >> Tecim
Ticarette geciktirilmiş ödemeler için kullanılan sözcük >> Ariyere
Ticarette tasfiye >> Likidasyon
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı >> Kapa
Ticari mallara konulan ve elektronik olarak okunabilen,çubuklar biçimindeki simge >> Barkod
Ticari malların geçici olarak konulduğu yer >> Sundurma
Ticari senetlerde,ödemeden sorumlu olanların ödememesi halinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. >> Aval
Tifo aşısı >> Tab
Tifo gibi bazı hastalıklara eşlik eden kas zayıflığı >> Adinomi
Tifo’ya neden olan basile verilen ad >> Ebert
Tiftik keçisi kılından yapılan örgü yünü Tiftik keçisinin ince,yumuşak,parlak yünü >> Moher
Tiftik keçisinin yünü >> Moher
Tiftikten yapılan bir cins ince kumaş >> Şali
Tifüs hastalığına verilen bir ad >> Lekeli Humma
Tilki, samur, tavşan gibi hayvanların karın taraflarından elde edilen kürk >> Nafe
Tilkinin ense postu kürkü >> Cılkava
Timur’un torunu ve Şahruh’un oğlu olup 1409-1449 yılları arasında Semerkant hükümdarı olarak bilimin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuş, özellikle astronomi ve matematik alanlarında değerli eserler yazmış ünlü bilgin ve hükümdar >> Uluğbey
Tipo baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma olarak bir kompozisyon yada resim kopya edilmiş madeni levha >> Klişe
Tire ve Ödemiş ilçelerine özgü bir tür bilye oyunu >> Lek
Tirfil’de denilen bir tür yabani yonca >> Korugan
Tiroit bezinin bulaşma dışında bir nedenle iltihaplanması hastalığı >> Haşimoto
Tiroit bezinin büyümesi hastalığı >> Guatr
Tirsi balığı >> Alosa
Titrek, titreyen. >> Lerzan
Titreme korkusu >> Tremofobi
Titreme, ürperme >> Raşe
Titreme,titreyiş >> Lerze
Titrer gibi dalgalanan ince kumaş >> Tiriltiril
Titreştirilince ana seslerden b,irini veren,U biçiminde,küçük bir çelik araç >> Diyapazon
Tiyatro niteliği taşıyan radyo ya da televizyon yayını >> Drama
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Haraç-Mezat,Evrende Ellerimiz gibi şiir kitaplarıyla da tanınmış şair ve oyuncumuz >> Suat Taşer
Tiyatro oyunları yazma sanatı >> Dramaturgiramaturji
Tiyatro sahnesinde dekorların hareket edebilmesi için yapılmış parmaklıklı tavan >> Sofita
Tiyatro sahnesine ilk çıkan Müslüman Türk kadını >> Afife Jale
Tiyatro ve sinemada teknik ustalıkla yapılan hile >> Trük
Tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğunun yanı sıra “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunuyla da tanınmış yazarımız >> Sermet Çağan (1929-1970)
Tiyatro,sinema gibi yerlerde,sahnenin bulunduğu ilk kata ve burada bulunan koltuklara verilen ad >> Parter
Tiyatro’da sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm >> Kulis
Tiyatroda oyuncunun rol arkadaşının duyamayacağı şekilde seyirciye doğru yaptığı konuşma >> Apar
Tiyatroda karşılıklı konuşma sırasında bir oyuncunun rol arkadaşının sorularına ya da sözlerine verdiği karşılık >> Replik
Tiyatroda oyunun oynandığı sahneye verilen ad >> Skene
Tiyatroda sahne önüne rastlayan loca >> Avansen
Tiyatroda sahne >> Şano
Tiyatroda sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kimse >> Kondüvit
Tiyatrolarda oyunu alkışlamak için parayla tutulan kimse >> Klakör
Tiyatroya uygulanan masal >> Feeri
Togo’nun başkenti >> Lome
Tohum için ayrılmış tahıl,tohum >> Bider
Tohum yaprağı >> Çenek
Tohum,döl >> Embriyon
Tohumda embriyonu kaplayan etli bölüm >> Çenek
Tohumla saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi,güneş topu >> Acemlalesi
Tohumları kırmızı bibere benzeyen bir bitki,çemen otu >> Poy
Tohumlarından elde edilen yağ,yapay kauçuk yapımında kullanılan bir bitki >> Kolza
Tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki >> Rezede
Tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ elde edilen ve Asya’da yetişen bir ağaç >> Basya
Tohumluk küçük soğan,arpacık soğan >> İskelen
Tohumu kuş yemi olarak kullanılan kimi bitkilerin cins adı >> Farekulağı
Tohumu örten kabuk >> Çenet
Tohumu serperek,saçarak ekmek >> Çilemek
Tok ve kalın ses >> Davudi
Tokaç,raket >> Vuraç
Tokat yöresinde yetişen bir tütün cinsi >> Erek
Tokat yöresine özgü bir halk oyunu >> Anakuru
Tokat’ın Pazar ilçesinde,sarkıt ve dikitleriyle ünlü bir mağara >> Ballıca
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir göl >> Zinav
Tokat’ta yetişen ve kaliteli bir şarap elde edilen beyaz üzüm çeşidi >> Narince
Tokmaklarla çalınan bir Afrika çalgısı >> Balafon
Tokyo kentinin eski adı. >> Edo
Tombala kartı >> Kartela
Tombalaya benzer bir oyun >> Bingo
Tombul fındık grubundan standart standart bir fındık çeşidi >> Foşa
Tombul, iri yapılı >> Toraman
Ton balığının diğer adı >> Orkinos
Top yapımının bilinmediği çağlarda,kale kuşatmalarında,ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı >> Mancınık
Top yuvarlaktır örneğinde olduğu gibi,aynı düşünceyi değişik terimlerle tekrarlamaya dayanan üslup kusuru yada oyunu >> Totoloji
Topal, aksak. >> Leng
Topallık, aksayarak yürüme. >> Arecan
Topla birlikte koşma anlamında spor terimi >> Dripling
Toplam olarak >> Ceman
Toplam yöntemiyle tek parça bakır kap yapımında kullanılan bir tür bakırcı çekici >> Nari
Toplama,toplanma >> Cem
Toplanma, birleşim >> İnikat
Toplantı yeri >> Mahfil
Toplar damar >> Verit
Toplardamar genişlemesi >> Varis
Toplardamarlarda iç zar iltihabı >> Filibit >> Flebit
Toplu geziler için yapılmış büyük otobüs >> Otokar
Topluluk,camia >> Zümre
Topluluk >> Cumhur
Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik,iyileştirme,devrim,reform >> İnkılap
Toplum hekimliği >> Medikososyal
Toplum için ayrılmış geniş alan >> Plaza
Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol >> Etiket
Toplum yaşayışından uzaklaşarak tek başına yaşama >> Uzlet
Toplumda yada bireyde,ölçü ve değerlerin çökmesi yada amaç ve ülkü yoksunluğu sonucunda oluşan dengesizlik durumu >> Anomi
Toplumsal bir olgu olarak suçu ve suçluluğu inceleyen bilim >> Kriminoloji
Toplumsal gerçekleri konu alan “Fatma’nın Günahı”, “Buhran Gecesi” “Ankara Mahpusu”, “Fosforlu Cevriye” gibi romanlarıyla tanınmış kadın yazarımız >> Suat Derviş
Toplumsal hareketin ancak işçilerin önderliğiyle yürütülebileceğini savunan öğret >> Uvriyerizm
Toplumsallaştırma >> Sosyalizasyon
Toplumun alt kesimlerinden gelen ve yaşadığı serüvenler sırasında toplumun kurulu düzenini eleştirme fırsatı bulan bir kahramanın öyküsünü anlatan yapıtlara verilen ad >> Pikaresk
Toprağa açılmış ya da ağaca oyulmuş deliklerin bulunduğu bir yolda söz konusu deliklere tohumlar yerleştirme ya da bu deliklerden tohumlar veya taşlar almaya dayanan Afrika oyunu >> Avele
Toprağa sokulan bir dalla bitkilerin çoğaltılması yöntemi >> Çelikleme
Toprağı alt üst etmekte kullanılan tarım aracı >> Kültivatör
Toprağı derince kazarak altını üstüne getirmek. >> Kirizma >> Karizma
Toprağı kazıp siper yapmak >> Oramak
Toprağı kazma,kazı >> Hafriyat
Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan >> Çift
Toprağın nemi >> Öl arbız
Toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç >> Okaliptüs
Toprağın torpak,ispirtonun istirpo biçiminde telaffuzunda olduğu gibi,bir sözcük içindeki seslerin yer değiştirmesi olayına dilbilgisinde verilen ad >> Metatez
Toprağın üstünde meydana gelen çorak kat >> Bor
Toprak altında kaldıktan sonra uçucu bileşenlerini yitirerek ve kimyasal değişime uğrayarak kararlı bir yapı kazanan fosil ağaç reçinesi >> Kehribar
Toprak Aşınması. >> Erozyon
Toprak damları sıkıştırmakta kullanılan silindir biçimli ağır taş >> Yuvak
Toprak evleri sıvamak için kireç yerine kullanılan bir tür toprak >> Aktoprak
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat,alçı taşı >> Jips
Toprak içinde yumru biçiminde yetişen,yenilebilen bir bitki,yer mantarı,keme >> Domalan
Toprak kayması >> Heyelan
Toprak örtülü samanlık >> Noda
Toprak sürahi >> Boduç
Toprak tencere >> Güveç
Toprak üstündeki yükseklik >> Seki
Toprak ve kireçle karışık kırıntılar,yapı döküntüsü >> Moloz
Toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu >> Künk
Toprak yığını,küçük tepe >> Höyük
Toprak, kum ve saman elemeye yarayan iri delikli kalbur >> Abara
Toprak >> Turab
Topraklarda bulunan ve suda çözünen organik bileşik >> Krenik
Toprakta fazla biriken suyun çeşitli yollarla boşaltılması >> Drenaj
Toprakta yaş,ıslaklık >> Darbiz
Toprakta,suda,canlılarda bulunan,çürüme,mayalanma yada hastalıklara yol açan,küresel,sindirimsi,kıvrık biçimde olan,bölünerek çoğalan,klorofilsiz,tek hücreli canlı >> Bakteri
Topraktan çıkıp büyüyen >> Nabit
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası,çukur çanak >> Üsküre
Topraktan yapılmış küçük kulpsuz çömlek; Günlük gibi yakılarak tütsü olarak kullanılan şey >> Üzlük
Topraktan yapılmış tencere >> Çömlek
Toptan, götürü iş, yazılı anlaşma >> Kesene
Topu kısa aralıklarla veya yavaş yavaş vurarak ileri götürmek >> Dripling
Topu yakalamak amacıyla savunmadaki bir oyuncunun yatay olarak sıçraması >> Plonjon
Topuklu ayakkabı >> İskarpin
Topun gerisini kapayan kapak >> Kama
Topuz biçiminde yaprakları olan,yapraklarının üst yüzeyi,böcekleri yakalayan yapışkan tüylerle örtülü bitki >> Drosera
Torba biçiminde dikilmiş yorgan çarşafı >> Nevresim
Torbalı balık ağı >> Trata
Torbaya benzer, büyük gözlü balık ağı >> Aponi
Tornacılıkta,bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik aygıt >> Freze
Torpido,top ve denizaltılara karşı kullanılmak üzere silahlarla donatılmış,küçük,hızlı giden bir savaş gemisi türü,destroyer >> Muhrip
Torpidolardan oluşan filo >> Filotilla
Tortu,çökelti >> Rüsup
Torun,evlat >> Hafid
Torunlar,soy >> Ahfat
Toryum’un simgesi >> Th
Toy,acemi >> Çaylak
Toynaklı memelilerin bir çoğunun başında bulunan,sert maddeden oluşmuş uzantıya verilen ad >> Boynuz
Toz bulutu >> Nak
Toz emici alet >> Aspiratör
Toz fırtınası >> Tozak
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç >> Nargile
Töre bilimi,ahlak. Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü. >> Etik
Töre,gelenek >> Rasime
Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler >> Şatır
Tören yapılan taş masa >> Sunak
Tören,merasim. Genellikle resmi yerlerde,resmi işlerde uyulması gereken kural,yol ve yöntemlerin tümü >> Seremoni
Tövbe etme >> İnabe
Trabzon çayı,avcı üzümü,likapa gibi adlar da verilen ve Doğu Karadeniz’de yetişen bir meyve ağacı >> Aronya
Trabzon hurması da denilen tropikal bir meyve >> Kaki
Trabzon ilinde bir yayla. >> Alaca – Alazlı >> Aykarsa – Beşikdüzü (Şalpazarı) >> Çaykara (Sultan Murat) – Düzköy (Haçka Obası) >> Erikbeli – Figanoy -Gürgenağacı – Harmantepe >> Hıdırnebi – Honofter >> Lişer – Lisef – Kadırga – Kaldırım >> Karadağ – Ken >> Kirazlı >> Kulindağı – Kusmer >> Lapazan >> Livayda >> Maçka (Çakırgöl) – Mağara – Sazalanı >> Sisdağı – Sizdağı >> Şıkkıranı – Sinlice – Taşköprü
Trabzon ve Rize yöresinde karabatak denilen deniz kuşuna verilen ad >> Kukarma
Trabzon ve Rize yöresinde mezgit balığına verilen ad >> Laho
Trabzon yöresinde dokunan ve daha çok peştamal olarak kullanılan bir tür dokuma >> Keşan
Trabzon yöresine özgü bir halk oyunu >> Sıksara
Trabzon yöresine özgü bir tür pide >> Cumur
Trabzon yöresine özgü bir tür un çorbası >> Tirma
Trabzon yöresine özgü, dana eti ve mısır unuyla yapılan bir tür köfte >> Hırtlama
Trabzon yöresine özgü,genellikle yılbaşı günü doğaçlama oynanan köy seyirlik oyunlarının adı >> Momoyer
Trabzon yöresine özgü,taze mısır ekmeği ve peynirle yapılan bir çeşit yemek >> Cumur
Trabzon’da dokunan ve daha çok peştamal olarak kullanılan bir tür dokuma >> Keşan
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir göl >> Sera
Trabzon’un Çaykara ilçesinde,1989’da tabiat parkı kapsamına da alınan,doğal güzelliğiyle tanınmış göl >> Uzungöl
Trabzon’un Çaykara ilçesine özgü bir halkoyunu >> Vaybeni
Trabzon’un Maçka ilçesinde bir yayla >> Şolma
Trabzon’un Maçka ilçesinde,Sumela Manastırını barındıran ve ulusal park kapsamına alınan vadi >> Altındere
Trabzon’un Sürmene ilçesine özgü, ekşi ve biberimsi bir tadı olan peynir cinsi >> Aho
Trafik >> Seyrüsefer
Trajedi ile komedi arasında yer alan sahne yapıtı >> Dram
Trajedinin seyircide uyandırdığı arınma duygusu >> Katarsis
Traktör veya kamyonlara,daha çok yük taşımalarını sağlamak için takılan araba >> Treyler
Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu yada bu oyunun müziği >> Karşılama
Trakya yöresinde,aynı adlı türkü eşliğinde kadın erkek birlikte oynanan halay türü bir halk oyunu >> Hanımayşe
Tramvay sürücüsü >> Vatman
Transilvanya’nın Osmanlılar dönemindeki adı >> Erdel
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli,kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral >> Asbest
Tren istasyonlarında tren yolu boyunca uzanan,inilip binilen yüksekçe döşeme >> Peron
Tren raylarının altına konulan kırma taş >> Balast
Tren vagonlarını çeken,tekerlekli,buharlı,elektrikli,termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine >> Lokomotif
Triko eşyaların yakasını yapmada kullanılan makine >> Remayöz
Tropik bölgelerde yetişen,bazı erguvangillerden çıkarılan ve cila yapımında kullanılan bir çeşit reçine >> Kopal
Tropik ve ılıman bölge denizlerinde yaşayan bir balık >> Müren
Tropikal bölgelerde yetişen ve nişastaca zengin yumru kökleri yiyecek olarak kullanılan bitki >> Yam
Tropikal bölgelerde yetişen ve yapraklarından değerli bir tekstil elyafı elde edilen bitki >> Sisal
Tropikal Afrika’da (Gabon) yetişen ve daha çok kaba dokulu,yarı sert ve yarı ağır,gri-pembe bir odun veren ağaç >> Ozigo
Tropikal Afrika’da yaşayan tavuğa benzer bir kuş >> Tinamu
Tropikal Afrika’da yaşayan ve göbekli domuz da denilen hayvan >> Pekari
Tropikal Afrika’da yetişen bir ağaç >> Okan
Tropikal Afrika’da yetişen çok sert ve dayanıklı odun olan bir ağaç >> Azobe
Tropikal Afrika’da yetişen ve açık damarlı,siyahımsı esmere dönüşen esmer renkte,daha çok kaba dokulu,sert ve ağır bir odun veren ağaç >> Venge
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta marangozlukta kullanılan ağaca verilen ad >> Ekaba
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. >> Limbali
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç >> Bete
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu ince marangozlukta kullanılan bir ağaç >> İdeva
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu kolay işlenen büyük bir ağaç >> İroko
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu marangozlukta ve kaplamacılıkta kullanılan çok büyük ağaç >> Makore
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu mobilyacılıkta kullanılan bir ağaç >> Eyong
Tropikal Afrika’da yetişen ve Ohi de denilen ağaç >> Ba
Tropikal Afrika’da yetişen ve yumuşak odunu doğramacılıkta kullanılan değerli bir ağaç >> Framire
Tropikal Afrika’da yetişen ve yumuşak odunu marangozlukta kullanılan bir ağaç >> Olon
Tropikal Amerika ormanlarında yaşayan bazı etçil küçük memelilerin ortak adı >> Olingo
Tropikal Amerika’da yaşayan kimi hafif gagalı kuşların ortak adı >> Tukan
Tropikal Amerika’da yaşayan küçük bedenli akbaba >> Urubi >> Urubu
Tropikal Amerika’da yaşayan küçük maymun cinsi >> Aotes
Tropikal Amerika’da yaşayan memeli bir hayvan >> Koati
Tropikal Amerika’da yaşayan siyah tüylü bir kuş >> Ani
Tropikal Amerika’da yaşayan,ağaçkakana benzer uzun kuyruklu bir kuş >> Jakamar
Tropikal Amerika’da yaşayan,eflatunla karışık gri ve esmer renkte,15 cm boyunda büyük gece kelebeği cinsi >> Erebus
Tropikal Amerika’da yetişen çok sert bir ağaç >> Vera
Tropikal Amerika’da yetişen ve ağırlığı 4,5 kiloyu bulan,üstü etli dikenlerle kaplı yeşil meyveleri sevilerek yenen bir ağaç >> Guanabana
Tropikal Amerika’da yetişen ve hura da denilen kerestelik bir ağaç >> Asaku
Tropikal Amerika’da,Meksika ile Uruguay arasındaki bataklıklarda yaşayan iri bedenli bazı kemirici hayvanların ortak adı >> Paka
Tropikal Amerika’nın ırmak ve göllerinde yaşayan keseli bir hayvan >> Yapok
Tropikal bir ağaç >> Ramin
Tropikal bölgelerde bulunan asalak olmayan guguk kuşu >> Kukal
Tropikal bölgelerde görülen ve frengiye çok benzeyen bir hastalık >> Pian
Tropikal bölgelerde yaşayan iri gagalı bir kuş >> Boynuzgaga
Tropikal bölgelerde yaşayan kimi kertenkelelerin ortak adı >> Varan
Tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç >> Obeşe
Tropikal bölgelerde yetişen ve nişastaca zengin yumru kökleri yiyecek olarak kullanılan bitki >> Yam
Tropikal bölgelerde yetişen ve yumruları besin olarak kullanılan bir bitki >> Taro
Tropikal bölgelerde yetişen,tüysü yapraklı ve sarı çiçekli büyük bir ağaç >> Hıyarşembe
Tropikal bölgelerdeki denizlerde kesiksiz esen bir takım rüzgarların adı >> Alize
Tropikal bölgelerdeki denizlerde,bütün yıl boyunca düzenli olarak esen bir takım rüzgarlara verilen ad >> Alize
Tropikal denizlerin az derin sularında yaşayan bir yengeç cinsi >> Ranina
Tropikal Güney Amerika’da yaşayan,avını sararak ve sıkarak öldüren yılan >> Anakonda
Truva antik kentinin tarihteki adlarından biri >> İlion
Truva savaşında rol oynamış kahramanın adı >> Akamas
Tuaregler de krala ya da reise verilen ad >> Amenokal
Tuba ailesinden nefesli bir çalgı >> Suzafon
Tugayla kolordu arasında yer alan birlik >> Tümen
Tuğla yada harçla örülmüş,alttan obruk,yarım silindir biçiminde tavan örtüsü >> Tonoz
Tuğlaların harçla doldurulup düzeltilen aralığı >> Derz
Tuluat tiyatrolarında şarkılı danslı gösteri >> Kanto
Tuluat tiyatrosu ve ortaoyununda güldürücü erkek oyuncu >> Paskal
Tuluat tiyatrosunda,ustalığını kanıtlamış güldürü sanatçılarına verilen san >> Komikişehir
Tulum >> Tuluk
Tulumpeyniri >> Tomas
Tumturaklı konuşma >> Ayta
Tuna nehrinde hafif savaş gemisi olarak veya yük v insan taşımakta kullanılan bir çeşit gemi >> Nasad
Tuna ırmağında kullanılan bir çeşit yolcu gemisi >> Oransa
Tunceli ilinin eski adı >> Kalan
Tunceli yöresine özgü, “sac sırımı” da denilen bir tür hamur yemeği >> Sir
Tunceli’nin Çemişkezek ilçesinin 10 km. doğusunda, Osmanlı dönemine ait ünlü cami >> Ulukale
Tunceli’ye özgü bir cins tulum peyniri >> Şavak
Tunç çağının sonlarıyla demir çağının başlarında merkezi kabaca Van gölü olmak üzere Doğu Anadolu’dan bu günkü Türkiye’nin Ermenistan ve İran sınırlarının doğusuna kadar uzanan bölgede yaşayan halk >> Urartular
Tunguzlar da denilen ve Kuzey Sibirya’da yaşayan halk >> Evenkler
Tunus kıyılarında kullanılan üç direkli yelkenli tekne >> Çitiha
Tunus’un plakası >> Tn
Turfanda zamanı >> Meya
Turku’nun İsveç’teki adı >> Ab O
Turna balığı büyüklüğünde eti lezzetli bir balık >> Tinka >> Tilka
Turna türü >> Karkara
Turpgillerden şalgama benzeyen bir bitki >> Alabaş
Turpgillerden,yağlı tohumlu,tohumlarından elde edilen yağ yapay kauçuk yapımında kullanılan mevsimlik bitki >> Kolza
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı >> Incalız
Turuncu etli bir kavun cinsi >> Kantalup
Turunç ile mandalinanın çaprazlanmasıyla elde edilmiş çok lezzetli bir mandalina cinsi >> Klemantin
Turunçgiller >> Narenciye
Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın kabuklarından reçel yapılan ve esans çıkarılan meyvesi >> Bergamot
Turunçgillerden tadı acımsı bir meyve,greyfurt >> Altıntop
Tutak,sap >> Kabza
Tutam >> Fiske
Tutturgaç >> . Ataş
Tutuk dilli,pepe >> Pepeme
Tutuklanmış,tutuklu >> Mevkuf
Tutuklu >> Mevkuf
Tutulacak yer,tutak,sap >> Kabza
Tutulmuş,vurgun >> Müptela
Tutumlu >> Muktesit
Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız >> Oğuz Atay
Tuvalet anlamında kullanılan bir sözcük >> Memişhane
Tuz gölünün batısında bir göl >> Tersakan
Tuzak, kapan >> Fak
Tuzla terbiye edilmiş yeşil zeytin >> Çekişte
Tuzlalarda deniz suyu çekilen bölüm >> Tava
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek >> Kakaç
Tuzlanmış ve deri tuluma bastırılmış peynir >> Olaman
Tuzlu ayranın kaynatılıp süzdürülmesiyle elde edilen çökelek peyniri >> Peskütan
Tuzlu eriyiklerin donma yasalarını inceleyen fizik kolu >> Kriyaskopi
Tuzlu hamurdan yapılan ince uzun çubuk,tuzlu çubuk >> Batonsale
Tuzlu,killi toprak >> Geren
Tuzsuz taze peynirden nişasta ve pirinç unu konarak yapılan bir helva >> Höşmerim
Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik. >> Kanamisin
Tüccar >> Bezirgan
Tüfek,tabanca gibi ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik >> Gez
Tüketici fiyat endeksinin kısaltması >> Tüfe
Tüketici >> Müstehlik
Tüketiciyi korumak amacıyla,özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat >> Narh
Tükürükte bulunan ve nişastanın sindirilmesine yarayan enzim >> Ptiyalin
Tülbent ile patiska arası ince pamuklu bir bez >> Mermerşahi
Tüm Ortaçağ boyunca kullanılmış olan bir tılsım >> Abraksas
Tümden çıplak olarak açık havada yaşamayı savunan öğreti >> Nüdizm
Tümdengelim >> Dedüksiyon
Tümevarım. >> Endüksiyon
Tümör >> Ur
Tümü kapsayan, tümel >> Külli
Türbe.Aziz mezarı >> Ravza
Türemiş,üremiş,ayrılmış >> Müştak
Türetme,bileşim,aktarma yada başka yollardan dile yeni sokulan sözcük >> Neolojizm
Türk müziğinde bir makamı, kendi perdelerinden daha tiz yada pes perdelerde çalma işi >> Şetaret
Türk aşıklık geleneğinin ve aşık edebiyatının etkisiyle Anadolu’da ve Azerbaycan’da yetişen,Türkçe ve Ermenice şiirler söyleyen,öyküler anlatan Ermeni asıllı aşıklara verilen ad >> Aşuk >> Aşuğ
Türk gölge oyununda Müslüman olmayan tiplemelere verilen ad >> Zimmi >> Zimni
Türk halk edebiyatında çoban türküsü >> Kayabaşı
Türk Halk Müziğinde bağlama ailesinden çalgıların en küçük boylusu.Tezene ile çalınan iki yada üç telli halk sazı >> Cura
Türk halk müziğinde bir türkü türü >> Uzunhava
Türk Halk Müziğinde bir uzun hava türü >> Maya
Türk halk müziğinde bir uzun hava türü >> Barak
Türk Halk Müziğinde kullanılan cura, bulgari, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı >> Tambura
Türk halk müziğinde,ritimsiz uzun havaların karşıtı olarak ritimli ezgilere verilen ad >> Kırıkhava
Türk halk sanatından ve Bizans ikonlarından esinlendiği özgün baskı ve resimleriyle tanınmış,1943 doğumlu sanatçımız >> Ergin İnan
Türk hat sanatının son büyük ustalarından biri olan ünlü hattat ve ciltçi >> Emin Barın
Türk heykel sanatında soyut anlayışın ilk temsilcilerinden biri olmuş 1917-1979 yılları arasında yaşamış ünlü heykelcimiz >> Şadi Çalık
Türk heykelciliğinde bir aşama sayılan,1875-1916 yılları arasında yaşamış heykelcimiz >> İsabehzatbey
Türk karikatür sanatının,1900-1953 yılları arasında yaşamış ünlü ustası >> Ramiz
Türk kentlerinin çoğunda, surla çevrili alanın dışında kalan yerleşmelere verilen ad >> Tahtakale
Türk kökenli bir halk >> Nogaylar
Türk lehçelerinden biri >> Çuvaşça
Türk müziğinde 18. yüzyıldan önce kullanılmış bir makam >> Namurat
Türk müziğinde Arapça güftelerle bestelenmiş ilahi >> Şugl
Türk müziğinde az kullanılmış pek az bilinen bir zurna türü >> Asafi
Türk Müziğinde bir birleşik makam >> Bayatiaraban
Türk müziğinde bir makam adı. >> Karcığar >> Arazbar >> Rehavi >> Eviç >> Evcara >> Suzinak >> Bayati >> Isfahan >> Maye >> Acemaşiran >> Irak >> Saba >> Hicaz >> Rast >> Hüzzam >> Kürdil-İ-Hicazkar >> Acem Kürdi >> Sofyan >> Longa >> Nihavent >> Araban >> Nişaburek >> >>
Türk müziğinde bir makam, >> Suzidil >> Arazbarbuselik >> Muhayyer >>
Türk müziğinde bir makam >> Uşşak >> Canfeza >> Nikriz >> Buselik
Türk müziğinde bir makam >> Muhayyerkürdi >> Muhayyersümbüle
Türk Müziğinde bir makam. HİSARBUSELİK >> Hümayun >> Hüseyni >> Mahur >>
Türk müziğinde bir makam >> Hisar >> Suzidilara >> Uzzal >> Zavil >> Neva >>
Türk müziğinde bir makam >> Nevabuselik >> Neveser >> Nühüft >> Muhayyer
Türk Müziğinde bir makam >> Arazbar >> Arazbuselik >> Muhayyerkürdi >>
Türk müziğinde bir makam >> Çargahügah >> Evcara >> Hümayun >>
Türk müziğinde bir makam >> Ferahfeza >> Ferahnak >> Sababuselik >>
Türk müziğinde bir makam >> Gerdaniye >> Gerdaniyebuselik
Türk müziğinde bir makam >> Muhayyer >> Muhayyersümbüle
Türk müziğinde bir makam >> Muhayyerbuselik >> Nikriz >> Nişabürek >>
Türk müziğinde bir makam NEVESER >> Nevabuselik >> Nühüft
Türk müziğinde bir makam >> Sultanibuselik Sultanihüzzam >> Sultanıyegah
Türk müziğinde bir makamdan yada bir usulden başkasına geçmek. >> Geçki
Türk müziğinde bir oyun havası >> Sirto
Türk Müziğinde bir usul. >> Remelüyek
Türk müziğinde bir uzun hava türü >> Barak
Türk müziğinde fasıl topluluğuna verilen ad >> İncesaz
Türk müziğinde hareketli bir makam >> Karcığar
Türk müziğinde iki makamın ortak adı >> Rehavi
Türk müziğinde kullanılan zilsiz büyük tef >> Bendir
Türk müziğinde oldukça kıvrak bir usul >> Aksak
Türk müziğinde taksim yaparken ana makama dönüş >> Karar
Türk müziğinde usul anlamında kullanılan sözcük >> İka
Türk müziğinde VV. Yüzyılda kullanılmış telli bir saz >> Şahrud
Türk müziğinde Yörük özellik taşıyan oyun havası >> Longa
Türk müziğinde,440 frekanslı la notasının neva perdesi kabul edildiği akort >> Bolahenk
Türk müziğinde,taksim yaparken ana makama dönüş >> Karar
Türk sinemasının perdede öpüşen ilk kadını olan ve “Madam” lakabıyla da tanınan sinema oyuncusu >> Kalitea
Türk şiirinde 1950’den sonra Garip akımına ve 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi şairlerine tepki olarak doğan,değişik imge , çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımı >> İkinci Yeni
Türk topluluklarında ve İran’da kullanılan soyluluk sanı >> Mirza
Türk tuluat tiyatrosunda baş komik görevindeki uşak tiplemesi. Hımbıl, alık >> İbiş
Türk tuluat tiyatrolarında oynanan oyun ve oyuncular hakkında bilgi vermek üzere kapıya asılan tanıtmalık,tabela >> Kartela
Türk Üniversitelerinde en az beş yıl profesörlük yapmış,bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimseye verilen unvan >> Ordinaryüs
Türkçe öğretim Merkezinin kısa yazılışı >> Tömer
Türkçe yada Ermenice şiirler söyleyen Ermeni saz şairlerine verilen ad >> Aşuğ
Türkçenin Anadolu’da bir kültür dili olması için çaba harcamasıyla tanınmış VIV. Yüzyıl tasavvuf şairi >> Gülşehri
Türkçülüğün bir kolunun Türklerin Asya’daki eski yurduna verdiği ad >> Turan
Türkistan’da kullanılmış eski bir para >> Kipeki
Türkiye Cumhuriyeti ile sınırları olan ülkelerin sınır bölgeleri içinde oturan Türk vatandaşlarına serbestçe gidip gelebilmeleri için verilen belge >> Pasavan
Türkiye Ermenistan arasında Aktaş da denilen bir göl >> Hazapin
Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısı >> Esenyayla >> Alican
Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı >> Sarp >> Türkgözü
Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısı >> Gürbulak
Türkiye’de bisiklet sporunun öncülerinden olan ünlü sporcumuz >> Cavit Cav
Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu olan,1868-1958 yılları arasında yaşayan ünlü hekim >> Cemil Topuzlu
Türkiye’den göç eden Yunanlıların oluşturduğu müzik türü >> Rembetiko
Türkiye’nin 4. Büyük gölü >> Eğirdir
Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en büyük adası >> Kekova
Türkiye’nin güney kıyılarında yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan bir tür çalı >> Çılpırtı
Türkiye’nin ikinci yüksek dağı >> Cilo
Türkiye’nin ilk işçi milletvekili >> Numan Usta
Türkiye’nin ilk kadın heykelcilerinden biri (1943) >> Nermin Faruki
Türkiye’nin tıbbi ve zehirli bitkileri,Türkiye’de bitkiler ile tedavi,Türkçe bitki adları sözlüğü gibi yapıtlarıyla tanınmış eczacımız >> Turhan Baytop
Türkler anlamında eski sözcük >> Etrak
Türklere özgü bir şekerleme >> Lokum
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap ve İranlılara verilen ad >> Tat
Türklerin egemenliğinde 252 yıl yaşamış,1828 de Fransız egemenliğine geçmiş Venedik şehri >> Navarin
Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtlarına verilen isim >> Turan
Türkmen pilavı da denilen,soğan,et ve havuçla birlikte pişirilen pirinç pilavı >> Çektirme
Türkmenistan’da arkeolojik bir buluntu yeri >> Anav
Türkmenistan’da bir kent >> Mari
Türkmenistan’da dokunan değerli bir halıya verilen ad >> Yomut
Türkmenistan’da eski Orta Asya kenti >> Merv
Türkmenistan’da geniş bir çöl >> Karakum
Türkmenistan’ın başkenti >> Aşkabat
Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu >> Terekeme
Türler,çeşitler >> Enva
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine >> Pelesenk
Türlü bitkilerin yaprak ve kabuklarıyla kokulandırılmış acımtırak bir içki >> Amer
Türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat >> Urgan
Türlü eşya ve öteberinin satıldığı Pazar yeri >> Satak
Türlü işlerde kullanılan,esnek çelikten yapılmış saplı araç >> İspatula
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan,kıstırılan parça,kama,takoz >> Kıskı
Tütsü ile kurutulmuş et yada balık >> Füme
Tütsü kabı >> Buhurdan
Tütün çubuğu,pipo,nargile vs’nin ucuna takılan,tütün konulan yuva >> Lüle
Tütün dumanının bıraktığı yağlı kir >> Zifir
Tütün fidelerini örtmek için kullanılan hasır veya ottan örtü >> Kapanca
Tütün fideliği >> Andal
Tütün hevengi,tütün dizmek,kurutmak ve işlemek için kullanılan üstü kapalı sergi. >> Aran
Tütün yaprağı dizesi >> Yonga
Tütün yaprağı dizisi >> Pastal
Tütün yapraklarında gelişerek bitkinin ölümüne neden olan asalak mantar >> Maviküf
Tütün yapraklarından çıkarılan,renksiz,açıkta bırakıldığında havadan oksijen alarak esmerleşen,247 C’de kaynayan, 1.033 yoğunluğunda çok zehirli bir alkoloit >> Nikotin
Tütünleme suretiyle kurutulmuş ringa balığı >> Frisa
Tüyleri güzel renkli bir kuş >> Cennetkuşu
Tüyleri kara,meyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş >> Karatavuk
Tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun >> Karakul
Tüylü kundura derisi >> Süet
Tüylü liçi’ de denilen bir bitki >> Rambuton
Tüylü toplarla oynanan,tenise benzer bir spor dalı >> Badminton
Tüylü, kıllı çuha, kebe >> Barak
Tüysü yapraklı ve keskin kokulu bir süs bitkisi >> Itırşahi
Tüysüz bir şeftali cinsi >> Durakı
Tüysüz şeftali de denilen ve yurdumuzda da yetiştirilen bir meyve >> Nektarin
Tüysüz,ince,sık dokunmuş yün kumaş >> Çuha
Ucu yanık odun >> Eksi >> Ese >> Ekse >>
Ucu bucağı olmayan >> Namütenahi
Ucu demirli uzun cirit değneği >> Cirdaval
Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılan ağaç >> Misvak
Ucu halkalı cıvata >> Mapa
Ucu sivri ve demirli uzun mızrak >> Kargı
Ucubeleri inceleyen bilim >> Teratoloji
Ucuna pranga bağlanan demir halka >> Bukağı
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan ya da satan esnaf >> Kavaf
Uç, tepe, zirve >> Apeks
Uçabildikleri halde genellikle yürümeyi ve koşmayı yeğleyen 46 kuş türünün ortak adı >> Tinamu
Uçaklarda pilot kabini ,uçuş mürettebatına ayrılan yer >> Kokpit
Uçakların yanaştığı yer. >> Apron
Uçamayan bir kuş türü >> Rea
Uçamayan bir kuş,kivi >> Apteriks
Uçan avı bir noktaya çekmek için kullanılan içi doldurulmuş kuş >> Padalya
Uçan,uçucu >> Tair
Uçarı,yeleme >> Havai
Uçlarına bir çubuk bağlanmış iki düşey ipten oluşan bir jimnastik aracı >> Trapez
Uçma korkusu >> Aerofobi
Uçmuş,solmuş >> Peride
Uçuk sarı renkte,yağ kıvamında,güçlü patlayıcı özelliği olan bir madde >> Nitrogliserin
Uçurum. >> Kalar
Uçuş korkusu >> Aviofobi
Uda benzeyen bir müzik aleti.. >> Lavta
Ufak ateş tanesi >> Cenge
Ufak bahçe çapası >> Tirpitil
Ufak ekmek parçası >> Banak
Ufak tefek ve kısa boylu >> Bücür
Ufuk >> Çevren
Ufuklar >> Afak
Uganda’nın başkenti >> Kampala
Uganda’nın plaka işareti >> Eau
Uğramış,yakalanmış,tutulmuş >> Duçar
Uğur Mumcu’nun Politika ve Çivi gazetelerinde yazdığı yazılarda kullandığı takma ad >> Mehmet Ferda
Uğur,baht,talih,mutluluk >> Kut
Uğur,bereket >> Meymenet
Uğur,iyi nitelik,hayır,bereket >> Meymenet
Uğur,iyi talih,iyi haber >> Yom
Uğur >> Sad
Uğurlama >> Teşyi
Uğurlu sayılan şey >> Fetiş
Uğurluk >> Maskot
Uğursuz,kötü >> Makus
Uğursuz >> Şom >> Meret
Uğursuzluk,kademsizlik >> Nuhuset >> Fatalite >> Şeamet >>
Uğursuzluk >> Şeamet
Ukrayna’da bir kent >> Lvov
Ukrayna’nın başkenti >> Kiev
Ukrayna’nın başkenti >> Kiev
Ukrayna’nın internet kodu >> Ua
Ukrayna’nın para birimi >> Hrivna
Ukrayna’nın plaka işareti >> Ua
Ukrayna’nın uluslar arası kodu >> Ukr
Ukrayna’ya özgü bir halk dansı >> Trepak
Ulaşım >> Korelasyon
Ulaştırma >> İsal >> Münakalat
Uludağ’da bir şelale >> Softaboğan
Ulular >> Eazim
Ulus ve vatan temalarını etkileyici bir biçimde kullandığı opera ve senfonik şiirleriyle tanınmış çek besteci >> Smetana
Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı >> Rapsodi
Uluslar arası af örgütü >> Ai
Uluslar arası bankaların genellikle Londra’da saptadıkları kredi faiz ortalamasına verilen ad >> Libor
Uluslar arası Basın Enstitüsünü simgeleyen harfler >> İpi
Uluslar arası bir ün kazanmış gür tınılı sesi ve dinamik oyunculuk yeteneğiyle ünlü Rus opera şarkıcısı.(1873-1938) >> Şalyapin
Uluslar arası diplomaside savaş nedeni anlamında kullanılan Latince terim >> Casusbelli
Uluslar arası Gazeteciler Federasyonu’nun kısaltması >> Fij
Uluslar arası Güreş Federasyonunun simgesi >> Fila
Uluslar arası hukukta vatandaşlık hakkını kaybeden ve bir yenisini kazanamayan kimse,vatansız >> Haymatlos
Uluslar arası Meteoroloji Birliği >> Wmo
Uluslar arası Müzeler Konseyinin kısaltması >> İcom
Uluslar arası Posta Birliğinin kısa yazılışı >> Upu
Uluslar arası standartlar örgütü’nün simgesi >> İso
Uluslar arası Tiyatro Enstitüsünün simgesi >> İti
Uluslar arası ün kazanan ilk Rus besteci ve Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu olan besteci >> Glinka
Ulvi nitelik,uğur,hayır,bereket >> Meymenet
Umman’ın başkenti >> Maskat
Umman’ın plaka imi >> Om
Umutsuz, karamsar >> Meyus
Un elendikten sonra,elek üstünde kalan kabuk kırıntıları >> Kepek
Un elerken dökülmemesi için yere serilen örtü. >> İteği
Un,et ve bamya ile yapılan bir yemek >> Aside
Un,süt ve balla yapılan bir tatlı >> Memuniye
Un,süt,yumurta ile yapılan,ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulan hamur >> Kuskus
Un,süt,yumurta,şeker veya pekmezle yapılan bir tatlı >> Akıtma
Un,şeker ve yağla yapılan helvaya benzer bir tatlı >> Helise
Un,yağ ve su ile elde edilen karışım,çorba sosu.(Süt ile yapıldığında ise beşamel adını alır) >> Meyane
Unlu tanelerin suda kaynatılıp bulamaç kıvamına getirilmiş durumu >> Lapa
Unsurlar >> Anasır
Unu yağda kavurup içine su katarak yapılan çorba >> Bulamaç
Unutkan >> Nesi
Unutma >> Nisyan
Ur Keklik’de denilen ve Doğu Anadolu’da yaşayan keklik cinsi >> Kevdere
Ur >> Neoplazma
Uranüs’ün bir uydusu >> Ariel
Urartu Devletini oluşturan ve Van Gölü kıyısında yer alan ülkelerden biri >> Abaeni
Urartu devletinin başkenti olan Van’ın o dönemdeki adı >> Tuşpa
Urartular döneminde Van’ın su gereksinimini karşılamak için yapılan 51 km uzunluğundaki kanal >> Şamram
Urları inceleyen bilim dalı >> Onkoloji
Uruguay’ın başkenti >> Montevideo
Usanç, can sıkıntısı >> Melal
Uskumru balığının kurutulmuşu >> Çiroz
Uskumru familyasından küçük bir balık >> Engel
Uskumru iriliğinde bir balık >> Ringa
Uskumru, sardalye, kolyoz gibi balıkların ufağı >> Vonoz
Uskumrugillerden bir balık >> Orkinos
Uskumrugillerden kılçıksız ve pulsuz bir balık >> Palamut
Uskumrugillerden,genellikle Akdeniz’de yaşayan ufak pullu bir balık >> Akya
Uslu,ağırbaşlı,ağır davranışlı >> Dölek
Ustabaşı >> Formen
Uşak halısı ismi >> Sarpkilit
Uşak ilinde, “Montarizm” adlı Hıristiyan mezhebinin merkezi olan antik kent >> Pepuza
Uşak yöresine özgü,ıspanaklı yada peynirli bir börek cinsi >> Döndürme
Uşak yöresine özgü,mercimek ve bulgurla yapılan bir yemek >> Alacatane
Uşak yöresine özgü,nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlı >> Pelvaze
Uşak’ın Eşme ilçesi yakınlarında bir kaplıca >> Örencik
Uşak’ın Ulubey ilçesinde,dünyanın ikinci büyük kanyonu >> Avgan
Ut yeri,mahrem yer >> Avret
Ut,kanun,keman gibi çalgıların tellerini geren düğme >> Mandal
Uta benzer,gövdesi uttan küçük bir çalgı >> Lavta
Utangaç >> Utangan
Utanma duygusu >> Ut >> Ar
Uyak, kafiye >> Redif
Uyanık, gözü açık >> Sak
Uyanık,uyumayan >> Bidar
Uyanıklık >> Teyakkuz
Uyarlama >> Adaptasyon
Uydurma söz,palavra >> Martaval
Uydurma,gerçek olmayan,gerçekmiş gibi gösteren haber >> Asparagas
Uygulama ve benzetme ile elde edilen >> Kıyasi
Uygulanabilirlik.Yapılabilirlik >> Fizibilite
Uygun bulan, benimseyen >> Razı
Uygun, tıpatıp gelen >> Kip
Uygun,yerinde,denk >> Mehel
Uygur Türklerince 11. asra kadar Çin’de dokunan çok ince kalite ipek duvar halılarına verilen ad >> Kesi
Uygur hükümdarlarına verilen san. >> İdikut
Uyku hastalığı >> Narkolepsi
Uyku ile uyanıklık arası bir durumda bulunmak,uyuklamak >> Imızganmak
Uyku >> Hab >> Menam
Uyku >> Hab
Uyluk kemiğinin bilimsel adı >> Femur
Uyma,arkasından gitme >> İttiba
Uyruk >> Tebaa
Uyrukluk belgesi >> Patent
Uyuklayan. >> Imızgan
Uyurgezer >> Sairfilmenam
Uyuşma, görüşme >> İtilaf
Uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı olan kimse >> Toksikoman
Uyuşturucu maddenin etkisinde olma,keyif hali >> Trip
Uyuşturucu >> Narkotik
Uyuşuk,tembel,miskin >> Uyuntu >> Sünepe
Uz yazım >> Teleks
Uzaduyum >> Telepati
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı >> Kervan
Uzakdoğu’da yetişen amerikan elmasından çıkarılan bir tür zamk./Vernik >> Lak
Uzakdoğu’da yetişen ve cinsel gücü artırıcı, dinçliği koruyucu özellikleri olan bir bitki >> Ginseng
Uzakta olan >> Ücra
Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan,çok uzun odaklı mercek türü >> Teleobjektif
Uzaktan ancak seçilebilen,belli belirsiz bir aklık >> Ağartı
Uzay bilimi >> Kozmoloji
Uzaya giden ilk canlı köpek cinsi >> Laika
Uzayda ekseni etrafında yavaşça dönen, kızgın, gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı >> Nabune
Uzman >> Kompetan
Uzun tütün çubukları kullanıldığı dönemlerde odanın ortasına yerleştirilen kül çanağı >> Takatuka
Uzun ve tumturaklı konuşma >> Tirat
Uzun ,sarı,kırmızı renkli bir Çin ipeklisi >> Loktay
Uzun ağızlı balık >> Sargana
Uzun biçilmiş ağaç >> Tahta
Uzun boylu, zayıf, ince kimse >> Kikirik
Uzun boyunlu,kulpsuz,küçük rakı sürahisi >> Karafa
Uzun gagalı,geniş kuyruklu ve boz renkli bir kuş >> Takko
Uzun kadın elbisesi >> Fistan
Uzun kafalı adam >> Sipsipullo
Uzun kavkılı deniz yumuşakçası >> Otina
Uzun kemiklerin iki ucundaki şişkin kısım. >> Epifiz
Uzun masa >> Tezgah
Uzun saplı bir orak türü >> Kosa
Uzun saplı,yayvan,derin kaplardan yiyecekleri süzerek almaya yarayan delikli kepçe >> Kevgir
Uzun sarı ve yumuşak saç >> Lepiska
Uzun süre kadınsız kalan erkek,cinsel açlık çeken >> Abazan
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı >> Erzak
Uzun süreli uçuşlarda vücudun saat farkına uyum sağlayamayarak rahatsızlanması >> Jetlag
Uzun süreli >> Medid
Uzun şeritler durumunda bir deniz yosunu >> Laminarya
Uzun taneli bir pirinç türü. >> Bersani
Uzun taneli bir pirinç türü >> Nero
Uzun taneli ve kokulu bir pirinç türü >> Basmati
Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve halka mal olmuş söz,darbımesel >> Atasözü
Uzun tüylü bir köpek cinsi >> Epanyöl
Uzun tüylü bir süs köpeği cinsi >> Pekinua >> Lulu
Uzun tüylü İngiliz köpeği >> Seter
Uzun tüylü kalpak >> Papak
Uzun ve beyaz taneli bir üzüm cinsi irmit >>
Uzun ve geniş ağızlı çöküntü >> Val
Uzun ve iki ağzı keskin kılıç >> Estramason
Uzun ve ince taneli bir pirinç türü >> Bersani
Uzun ve sarı kırmızı renkli bir Çin ipeklisi >> Loktay
Uzun ve sarı taneli bir üzüm cinsi >> Tahannebi
Uzun ve yırtmaçlı bir tür etek >> Lampasa
Uzun yapraklı palmiye >> Rafya
Uzun yılar Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış ve birçok oyunda başrol oynamış, anılarını “Tiyatro’nun Cadısı” adlı kitapta toplamış kadın tiyatro sanatçımız >> Macide Tanır
Uzun,çok ince,beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi >> Merinos
Uzun,kıvırcık tüylü bir cins köpek >> Kaniş
Uzunca oval yapraklı, küçük pembe çiçekli çok yıllık otsu bitki. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, özellikle Tokat, Sivas ve çevresinde kadınlar tarafından oynanan türkülü , halay türü bir halk oyunu >> Madımak
Uzunca kadın ceketi >> Truvakar
Uzunluğu bel hizasına kadar olan ceket >> Spencer
Uzunluğu yarıçapa eşit olan çember yayı >> Radyan
Uzunluğuna açılan yazma kitaplar >> Beyazi
Uzunluğuna,uzunlamasına olan,boyuna >> Tulani
Ücret karşılığı ölünün arkasında ağlayan kadın >> Nayiha
Ücretle çalışan kimse >> Ecir
Ücretli Osmanlı askeri >> Kapıkulu
Üç duvarlı bir sahada , iki oyuncu veya iki takım arasında,rakete benzer eldivenlerle oynanan bir oyun >> Pelota
Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek >> Sacayak
Üç aylarda medrese öğrencilerinin köyleri dolaşarak imamlık edip para ve erzak toplamaları >> Cer
Üç bentten oluşan bir Batı şiir türü >> Balad
Üç Bergama Kralının ortak adı >> Attalos
Üç boyutlu bir nesneyi iki boyutlu bir yüzey üzerinde betimlemek için kullanılan çizim yöntemlerinin genel adı >> Aksonometri
Üç boyutlu sinema tekniği >> Sinerama
Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni. >> Foa >> Koa
Üç dizeden oluşan Japon şiir türü >> Haiku
Üç dönümlük boş tarla >> Kökere
Üç ile yedi yaş arasındaki erkek deve >> Kirinci
Üç katlı bir balık ağı >> Difana
Üç tekerlekli Alman motosikleti >> Trike
Üç telli bir bağlama >> Yongar
Üç telli bir Rus sazı >> Balalayka
Üç telli ve perdesiz Japon lavtası >> Samisen
Üç Urartu Kralının ortak adı >> Rusa
Üç veya daha çok direği bulunan gemilerde arka direk >> Mizana
Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip >> Tirnele
Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda >> Evere
Üç zar ve iki ya da daha fazla oyuncuyla oynanan şans oyunu >> Zanzibar
Üçgenleme >> Nirengi
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu >> Trigonometri
Üçleme >> Triloji
Üçlü yada dörtlü gruplar halinde birbirinin içine geçebilecek biçimde yapılmış sehpa takımı >> Zigon
Üçlü >> Triyo
Üçten dokuza kadar telin bir arada bükülmesiyle yapılan ve denizcilikte kullanılan halat >> Ligadora
Üçüncü jeolojik çağın en son dönemi >> Pliyosen
Üçüncü jeolojik çağın,memelilerin oluştuğu dönemi >> Eosen
Üçüncü Selim’in bestelediği dini yapıtlarında kullandığı mahlas >> Selimdede
Üçüncü Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas >> İlhami
Üçüncü ve dokuzuncu yüzyıllar arasında Asya ve Avrupa’da önemli rol oynamış olan eski bir Türk boyu >> Avarlar
Üçyüzdokuz yıl uyuduklarına inanılan yedi kişiye verilen ad >> Ashab-I Kehf
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra >> Fanfar
Üflemeli bir çalgı >> Ken >> Kena
Üflemeli bir çalgı >> Korno. >> Zurna
Üflenen havanın dillere ulaşmasını sağlayan subapları açıp kapayan bir klavyeye sahip,serbest dilli,üflemeli oyuncak çalgı >> Melodika
Üflenerek çalınan perdesiz çalgı >> Borazan
Ülkede ekonomik alanda kendine yeterli olmaya yönelik rejim >> Otarsi
Ülkeler >> Memalik
Ülkemiz sularında yaşayan ve biz de denilen mersin balığı türü >> Şip
Ülkemizde de yetiştirilen bir yağ bitkisi >> Kanola
Ülker Köksal’ın bir tiyatro yapıtı >> Sacide
Ülser hastalığına verilen bir başka ad >> Karha
Ümitsiz ,çaresiz >> Nevmit
Üniformaların omuz kısmına takılan işaretli parça.Omuzluk >> Apolet
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece >> Lisans
Üniversite reformuna kadar (1933) Profesör’e karşılık olarak kullanılan unvan >> Müderris
Üniversite yabancı dil,Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi ortak,zorunlu dersleri öğretmek için görevlendirilen,uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanı,lektör >> Okutman
Üniversite >> Darülfünun
Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi >> Eklesil
Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden,yönetiminden,öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse >> Rektör
Ünlü bir öykücümüzün kimi öykülerinde kullandığı kısa adı >> Mşe
Ünlü Ermeni Sovyet bestecisi.(1903-1978) >> Aram Haçaturyan
Ünlü İlhanlı tarihçisi ve devlet adamı Cüveyni’nin bir başka adı >> Atamelik
Ünlü İtalyan sinema yönetmeni >> Francesco Rosi
Ünlü Meksikalı ressam. ( 1907-1954 yılları arasında yaşamış, ilkel görünümlü, keskin hatlı ve parlak renkli kendi portreleriyle tanınmış, yaşam öyküsü sinemaya da aktarılmıştır) >> Frida Kahlo
Ünlü mimarlarımızdan biri.(ODTÜ,Erzurum Atatürk Üniversitesi,TBMM Halkla İlişkiler Binası gibi yapıların tasarımını gerçekleştirdi.) >> Behruzçinici
Ünlü Rus ressam.(1777-1855) >> Şebuyev
Ünlü viola virtüozumuz >> Ruşen Güneş
Ünlü, soylu >> Angın
Ürdün’de, dünyanın ilk sürekli yerleşmelerinden biri olan ünlü tarihi kent >> Eriha
Ürdün’de,Amman’ın 22 km kadar güneyindeki ünlü Emevi sarayı >> Mşatta
Üreteç. >> Jeneratör
Ürgüp yöresine özgü, yemek pişirmekte kullanılan bir tür toprak tencere >> Osbar
Ürkme., insandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi >> Rem
Ürkü >> Panik
Üroloji >> Bevliye
Ürüne karışmış yabancı madde >> Çipel >> Çepel
Ürünün üzerindeki fiyat etiketi. >> Barkot
Üslup,tarz >> Biçem
Üslup >> Reviş
Üst üste üç ayrı güvertedeki kürekçilerin kol kuvveti ile yürüttükleri antik savaş gemisi >> Trirem
Üst bitken. >> Epifit
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda,tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut,küme bulut >> Kümülüs
Üst bölümü sarıktan taşacak biçimde yapılmış hoca kavuğu >> Horasani
Üst derinin en dış tabakası >> Korun
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler >> Maiyet
Üst üste halkalar oluşturacak biçimde istiflenmiş halat >> Roda
Üst yaş grubundaki sporculara verilen ad >> Veteran
Üstü galeta unu ve rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemek için kullanılan sözcük >> Ograten
Üstü açık sarnıç >> Avgan
Üstü açılabilen otomobil >> Kabriyole
Üstü deri ile kaplı,bakırdan yapılan ve küre biçiminde bir tür davul >> Timbal
Üstü galeta unu ya da rendelenmiş peynirle kapanarak fırına verilen yemeğe verilen ad >> Ograten
Üstü kapalı Pazar yeri >> Hal
Üstü kapalı,kışın kızak olarak kullanılan tek atlı,yaylı hafif araba >> Brıçka
Üstü kesilmiş ağaç gövdesi >> Çot
Üstü kumaş,altı kenevirden yapılan hafif ayakkabı >> Espadril
Üstü örtülü,önü açık yer;sundurma >> Revak
Üstü şekerli,renkli ve parlak bir madde ile kaplanmış hap >> Draje
Üstü toprakla örtülü saman yığını >> Noda
Üstün nitelikte kadın sanatçı >> Diva
Üstün olma,üstünlük,yeğlik.FAİKİYET >> Rüçhan
Üstün >> Faik
Üstünde hamur açılan,yemek yenilen tahta >> Yastağan >> Yastağaç
Üstünde kapak gibi tek bir kabuğu olan küçük bir yumuşakça >> Petalinis
Üstünde oturulan,yatılan,içi yünle,pamukla doldurulmuş döşek >> Şilte
Üstüne dövülmüş fıstık ve Hindistan cevizi dökülen bir süt tatlısı türü >> Keşkül
Üstüne kıyma,kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide >> Lahmacun
Üstünkörü bir biçimde,geçici olarak onarma >> Meremet
Üstünlük taslayan >> Fodul
Üşengeç >> Erincik
Üşenme >> Erinme
Üyesi olmadığı halde bir partinin,bir topluluğun görüşlerini benimseyen yada bir görüş,bir öğretiyi,bir akımı tutan kimse >> Sempatizan
Üzengi >> Rikap
Üzeri dal ve hasırla örtülmüş kulübe >> Alacık
Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bakır levhanın batırıldığı altın,gümüş veya platin banyosu >> Galvaniz
Üzeri ekmek kırıntılarıyla bulanmış ince tavuk etini kızartarak yapılan bir yiyecek >> Kievski
Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük >> Pane
Üzeri kırmızı parafinle kaplanan bir tür peynir >> Edam
Üzeri meşin,halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin bölümü >> Kaltak
Üzeri toprak ya da otla örtülmüş saman yığını >> Loda
Üzeri una bulanarak,yağda kızartılmış dana eti yemeği >> Pane
Üzerinde atlayarak ve sıçrayarak çeşitli hareketler yapılan, çelik yaylar üzerine gerilmiş bez ve bu bez üzerinde yapılan spor >> Trombolin
Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal >> Çotanak
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan,iç organları kaplayan koruyucu doku,sümükdoku >> Mukoza
Üzerinde değişik renkler bulunan >> Ebruli
Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak ve tok ipekli kumaş >> Canfes
Üzerinde dikine çizgiler bulunan “beşparmak” da denilen bir kumaş >> Elifi
Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma >> Avara
Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü >> Set
Üzerinde gür ot biten,toprağı nemli düzlük >> Çayır
Üzerinde kaderin yazılı olduğu ilave levha >> Levhimahfuz
Üzerinde kitap okunan,yazı yazılan,bazıları açılıp kapanabilen alçak,küçük masa >> Rahle
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan,oldukça büyük bir tür cep saati >> Piryol
Üzerinde maden dövülen,çelik yüzeyli,demir araç >> Örs
Üzerinde ölü yıkanan kerevet, salacak >> Teneşir
Üzerinde sayı saymaya yarayan boncuklar bulunan küçük levha >> Abaküs
Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık >> Sümen
Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan,deri kaplı altlık >> Sumen
Üzerinde yazıt veya kabartmalar bulunan dikilitaş >> Stel
Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan,bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen metal veya plastikten yapılmış bir cetvel türü >> Şablon
Üzerine rayların yerleştirildiği , yere enine konulmuş demir veya ağaç parçalarının her biri >> Travers
Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık >> Armudiye
Üzerine çatı kaplaması yerleştirilen,ahşap veya metalden yapılmış,dört köşe veya yuvarlak,kalınca sırık >> Mertek
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar,çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve >> Gergef
Üzerine notaların yazıldığı 5 paralel çizgi >> Porte
Üzerine resim yapılan bez >> Tual
Üzerine resim yapılan gerdirilmiş keten,kenevir veya pamuklu kaba kumaş >> Tuval
Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yenilen bir hamur yemeği >> Kulakaşı
Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya >> Glase
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan,tahtadan yapılmış seki,sedir,peyke >> Kerevet
Üzerine üçgen biçiminde yelken asılan seren >> Artene
Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisi >> Rak
Üzerine yazı yazılmış kağıt,mektup >> Rakime
Üzerleri noktalarla işaretli , dikdörtgen biçiminde , 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun >> Domino
Üzülme,üzüntü >> Teessür
Üzüm bahçesi. >> Bağ
Üzüm kütüğü >> Tak
Üzüm salkımının küçük dalı >> Çitmik
Üzüm suyunun damıtılmasından elde edilen rakı, pirinç rakısı >> Arak
Üzüm şırasının tortularını çökertmekte kullanılan,kille karışık kireçli toprak >> Marn
Üzüm tanesi biçiminde,üzüm gibi >> İnebi
Üzüm taşımaya yarayan tahta kap >> Mahra
Üzüm yetiştiren >> Bağcı
Üzüm >> İneb
Üzüntü dert anlamında yerel sözcük >> Gada
Vaaz,öğüt >> Mevize
Vade >> Önel
Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili >> Konsolit
Vadi >> Koyak
Vahiyle ulaştığı kabul edilen ve Veda döneminin sonunda ortaya çıktıkları için Vedanta diye bilinen kutsal Hindu metinlerini belirten Sankritçe sözcük >> Upanişad
Vahşi hayvan barınağı,kovuk >> İn
Vahşi orman >> Eceme
Vahşi,azgın,semere alıştırılamayan at >> Alaşa
Vakıf mallarını yöneten kuruluş >> Evkaf
Vakıflarda hizmet karşılığı olmaksızın bir kimseye herhangi bir nedenle karşılıksız verilen şey. >> Zevaid
Vakti gelmeden ölü doğan yavru >> Bağan
Vaktinden önce,erken doğmuş bebek >> Premature
Vaktini meyhanelerde geçiren kimse >> Harabati
Vali >> İlbay
Vali olarak atama >> Temir
Van gölünün kuzey batısında Muradiye ovasında Urartu döneminden kalma kaleye verilen ad. >> Keçikıran
Van Gölü kıyısındaki Urartu kenti >> Abaindi
Van gölünde küçük bir ada >> Çarpanak
Van Gölündeki küçük adanın adı >> Akdamar >> Adır >> Çarpanak >>
Van gölüne dökülen bir akarsu >> Bendimahi
Van gölünün kuzeybatı kıyısında ünlü bir Urartu kalesi >> Kef
Van ilinde yüksek bir dağ >> Hirabit
Van ilinde,MÖ binyıla tarihlenen ünlü höyük >> İremir
Van yakınlarında,İsa’dan önce üçüncü binyıldan ünlü höyük >> İremir
Van’a 80 km uzaklıkta bir şelale >> Muradiye
Van’da yapılan otlu peynirin içine konulan ve Doğu Anadolu’da da yetişen yabani sarımsak türü >> Sirmo
Van’ın Erciş ilçesinde bir kaplıca >> Hasan Abdal
Van’ın güneydoğusunda yüksek bir dağ kütlesi >> İspiriz
Van-Hakkari sınırında, kaya resimleriyle ünlü bir yayla >> Tirişin
Vantuz >> Çekmen
Vanuatu’nun para birimi >> Vatu
Vara yoğa ağlayan,sulu gözlü >> Ağlamsık
Varisler >> Verese
Varlık bilim >> Ontoloji
Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler >> Felsefe
Varlıklar,yaratıklar >> Mevcudat
Varlıklı eski Rus köylülerine verilen ad >> Kulak
Varoluşçuluk >> Egzistansiyalizm
Varoluşu düşünceden çıkarsayan Descartes’çı akıl yürütme >> Cogito
Varsayılan,olağan >> Default
Varsayım >> Faraziye
Varyant,değişiklik >> Modifikasyon
Vasıflar,nitelikler >> Evsaf
Vasiyet etme >> İsa
Vaşak denilen hayvanın küçük bir türü >> Üşek
Vatanı Avustralya olan ve evcilleştirilebilen kemirgen bir hayvan >> Gonzales
Vatanı Kuzey Amerika olup çay gibi haşlanarak içilen şifalı bir bitki >> Ekinazya
Vatanı Kuzey Amerika olup son yıllarda yurdumuzda da yetiştirilen bir tür ceviz ağacı >> Pekan
Vazgeçme >> Nükul
Vazgeçmek >> Fariğ Olmak
Veba hastalığı >> Taun
Vecize,kısa ve özlü söz >> Lakonik
Veda dininin en eski ve en büyük tanrısı >> Varuna
Vekil >> Naip
Vekiller,bakanlar >> Vükela
Veli. >> Ege
Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki rejim >> Vesayet
Venedik Film Festivalinin yapıldığı küçük ada >> Lido
Venedik gondolcülerinin söz ve müziği önceden yazılmadan,içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı >> Barkarol
Venezüella’nın para birimi >> Bolivar
Venüs gezegeni. >> Çolpan >> Çulpan >> Çoban Yıldızı >> Zühre
Verdi’nin ünlü bir operası >> Aida >> Falstaff >> Rigoletto >>
Verem mikrobunu kapmış ama henüz hastalığa yakalanmamış zayıf vücutlu kimselerin vereme yakalanmasını önlemek için bakıldıkları sağlık kurumu >> Prevantoryum
Verev ya da düz kesilmiş bir kumaşın alt kısmı üst kısmından daha geniş olan kıvrım >> Gode
Verev >> Anbiye
Verevine,sık dokunmuş,pamuklu bir bez.Döşeme yüzü ve perdeler için kullanılır >> Dimi
Vergide kaynaktan kesme >> Stopaj
Vergiler >> Rüsum
Vergilerin ve devlet gelirlerinin toplanması >> Cibayet
Veri >> Muta
Verilmiş bir yargıyı kaldırma,bozma >> Fesih
Verimli toprak >> Bitek
Verimsiz duruma getirme,kısırlaştırma >> Takim
Verimsiz duruma getirme,sonuçsuz bırakma,kısırlaştırma >> Takim
Verimsiz kıraç toprak >> Çorak
Verimsiz veya susuz,bitek olmayan toprak >> Kıraç
Verme,bırakma >> Tevdi
Verme,ödeme. >> İta
Veteriner >> Baytar
Vezir konaklarında müstahdeme verilen ad >> Zobu
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk >> Kallavi
Vezir. >> Asaf
Vicdanı inciten iş ya da davranış anlamında yerel sözcük >> Obal
Victor HUGO’nun “Notre-Dame’ın Kamburu” adlı romanındaki çingene kızın adı >> Esmeralda
Vida ve cıvatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan,iç basınca dayanıklı kap >> Otoklav
Video ya da bilgisayardan aldığı görüntüleri çok geniş bir perdeye ya da ekrana yansıtan projeksiyon sistemi >> Barkovizyon
Vietnam krallık hanedanı >> Le >> Li
Vietnam plakası >> Vn
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin para birimi >> Dong
Vietnam’a özgü armut biçiminde ve ipek telli bir tür lavta >> Tiba
Vietnam’da,güçlü milliyetçi eğilimler taşıyan,siyasal nitelikli çağdaş dinsel hareket >> Caodai
Vietnam’ın para birimi >> Dong
Villa tipi küçük ev >> Şale
Vinç >> Kren
Virgül biçimindeki bakteri >> Vibriyon
Virüsleri inceleyen bilim >> Viroloji
Virüslerle ilgili >> Viral
Viyoladan büyük,kontrbastan küçük,dört sürtme telli bir orkestra çalgısı >> Viyolonsel
Viyolonsele verilen ad >> Çello
Vizon >> Mink
Vokal eserlerde orkestranın yada yaylı sazların,sesi çeşitli akorlarla desteklemesi >> Resitatif
Voleybol,tenis,masa tenisi gibi oyunlarda topu yumuşak bir vuruşla rakip alandaki bir boşluğa indirme >> Plase
Voleybol >> Uçantop
Voleybolda yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak >> Smaç
Volga ırmağına tarihte verilen isimlerden biri >> İtil
Volga ırmağında işleyen mavnaları kıyıdan halatlarla çeken kimselere verilen ad >> Burlak
Volga nehrinin kolu olan bir ırmak >> Oka
Volkan bölgelerinde,belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak >> Gayzer >> Kaynaç
Volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü >> Sanidin
Volkanik kökenli doğal cam >> Obsidiyen
Vurgun yiyen bir dalgıcın iyileşmesi için tekrar indirilmesi gereken aynı suyun derinliğine verilen ad >> Aksuna
Vurguncu, dalavereci., spekülatör >> Aferist
Vurguncu,spekülatör >> Muhtekir
Vurguncu >> Spekülatör
Vurgunculuk,vurgun,spekülasyon >> İhtikar
Vurma >> Darp
Vuruşma, savaş >> Kıtal
Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun ürettiği savunma maddesi >> Antikor
Vücuda oturan,eteğe doğru bollaşan robmanto veya manto >> Redingot
Vücudu silindir biçiminde,gaga gibi ince uzun sivri ağızlı bir balık >> Zargana
Vücudun mikroorganizmalara ve öbür yabancı maddelere karşı gösterdiği bağışıklığı inceleyen bilim dalı >> İmmünoloji
Vücudun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar yada ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren,tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı >> Amip
Vücudun fazla kıllarını tıraş etmek >> Yülümek
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik >> Beze
Vücudun yüzeyini kaplayan doku >> Epitel
Vücutça toplu olmasına karşın direnci az olan >> Lapacı
Vücutta bir organın diğerlerine göre daha hızlı yada daha yavaş gelişmesi >> Alometri
Vücutta doğuştan organ eksikliği veya yer değişikliği >> Ektopi
Vücutta kızıl lekeler gösteren,ateşli ve salgın bir hastalık >> Dang
Vücutta yağ birikimi >> Selülit
Vücuttaki salgı bezlerinin doğrudan doğruya kana karışacak yolda çıkardıkları salgı >> İçsalgı
Yaban arısı >> Sarıca
Yaban armudu >> Ahlat
Yaban atlarına bakan kimse,yabani at çobanı >> Hergeleci
Yaban gülü >> Nesteren
Yaban havucu >> Karakavza
Yaban kazı. >> Lökeşe >> Sakarmeke
Yaban kedisi >> Gapar >> Oselo
Yaban mersini >> Keçi Yemişi >> Likapa
Yaban ördeği >> Mezgeldek
Yaban pancarıyla yapılan ekşi bir yemek >> Tırşık
Yaban sümbülü adıyla da bilinen bir kır bitkisi >> Kedinanesi
Yaban tere’si >> Horozcuk
Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaların plakalarında kullanılan kısaltma.Kor diplomatik >> Cd
Yabancı korkusu >> .Xenofobi
Yabancı ülkelerde okuyacak öğrenciler için gönderilen kabul belgesi >> Akseptans
Yabancı ülkelerde,doçent olmak için sınav vermiş kimse,doçent >> Agreje
Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili,bu ülkelerden getirilmiş >> Egzotik
Yabancı yazıların,okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması,harf çevirisi >> Transliterasyon
Yabancı, gurbette yaşayan, garip. >> Elgin
Yabancı >> Yad >> Çıtak
Yabancılara tanınan ayrıcalıklar >> Kapitülasyon
Yabancıllık >> Egzotizm
Yabani dişi eşek >> Ane
Yabani elma >> Acuk
Yabani ıspanak >> Sirken >> Pazı
Yabani mercanköşk >> Fare Kulağı
Yabani ve evcil türleri bulunan,çok uzun ve kıvrık boyunlu,geniş gagalı,geniş kanatlı bir su kuşu >> Kuğu
Yabani yonca, tirfil. >> Korunga
Yabani yulaf cinsi >> Arpağan
Yabani zeytin >> Delice
Yadırganacak yönü olma,gariplik,tuhaflık >> Garabet
Yağ çözeltisi >> Misel
Yağ dokusunun,bulunduğu yerde büyümesiyle oluşan iyicil ur >> Lipom
Yağ tavası >> Dığan
Yağ uru >> Lipom
Yağ,un ve et suyu katılarak hazırlanan özel sos >> Velute
Yağda kızartılarak üzerine şerbet dökülen bir hamur tatlısı >> Lalanga
Yağda kızartılarak,üzerine şeker yada şerbet dökülen bir hamur tatlısı. >> Lalanga
Yağda pişirilmiş yumurta yemeği >> Mıkla
Yağda yada sac da pişirilen ve sulu hamurdan yapılan bir tür ekmek >> Cızlamaç
Yağı alındıktan sonra zeytinin kalan posası >> Prina
Yağı alınmış sütten veya yoğurttan yapılan b ir peynir türü >> Keş
Yağı alınmış sütten yapılan bir cins peynir >> Çeçil
Yağı alınmış sütten yapılan ve çökelek de denilen peynir >> Ekşimik
Yağı çıkarılan,öğütülerek tahin elde edilen ve simit vs nin üzerine serpilen küçük sarımtırak tohum >> Susam
Yağı çıkartılmak üzere öğütülmeye hazır duruma getirilmiş, yani kabuklarından ayrılmış ve kurutulmuş Hindistan cevizi çekirdeği; kopra yağı >> Kopra
Yağış nedeniyle oluşan ufak sel >> Selinti
Yağlı boya resim yapmaya yarayan bez ve bu bez üzerine yapılmış tablo >> Tuval
Yağlı boya resimde,astar ve onu izleyen saydam boya katları uygulamadan zemin üstüne doğrudan boyama tekniği >> Allaprima
Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldığı beş dereceden ikincisi >> Başaltı
Yağlı güreşte, yarışmalardan önce cazgırın okuduğu dua >> Salavat
Yağlı süt ya da yağlı yoğurt için kullanılan bir sözcük >> İmanlı
Yağmur çisentisi >> Reş
Yağmur damlası >> Jik
Yağmur kuşu. >> Kalinis
Yağmur sularının toprak üzerinde oluşturduğu sert tabaka >> Kayasa
Yağmur,soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen,giysiye dikili veya ayrı olarak kullanılan başlık >> Kukuleta
Yağmur. >> Baran
Yağmurla karışık kar yağışı >> Sulusepken
Yağmurluk >> Empermeabl
Yağmurluk >> Trençkot
Yağsız ve mayasız hamurdan yapılan ve külde pişirilen çörek >> Kete
Yahudi baklası , acı bakla gibi adlar da verilen ve nohuta benzer, meyveleri kaynatılarak yenen bir bitki >> Termiye
Yahudi Almancası. Yahudice karması dil >> Yidiş
Yahudi dinsel lideri >> Haham
Yahudi dinsel törenlerinde kullanılan yünlü veya ipekli şal >> Talet
Yahudi inancında çöl şeytanı >> Azazel
Yahudi inancında kötü ruhlu meleklere verilen ad >> Ariel
Yahudi kadını >> Boliçe
Yahudi tapınağı >> Sinagog >> Havra
Yahudilerde yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında,ağızdan ağza geçen din buyruklarının İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü .Yahudilerde Tevrat’ın gizli anlamlarını araştırma işi >> Kabala
Yahudilerde,elli yılda bir Tanrıya ve dinlenmeye ayrılan yıl >> Jübile
Yahudilerin gönüllü olarak ya da zorla yerleştirildikleri kent dışındaki yer >> Getto
Yahudilerin tanrıya verdikleri ad >> Yehova
Yahudilerin uyması gereken On Emir’in eski dildeki karşılığı >> Evamiriaşere
Yahudilerin üç yazı dilinden biri olan ve Yahudi Almancası da denilen dil >> Yidiş
Yahudilerin,Yahudi olmayan kişi ve kuruluşlara verdikleri ad. >> Goy
Yahudiliğin simgesi olan yedi kollu şamdana verilen ad >> Menora
Yahudilikte bir yiyeceğin dinsel amaçlara uygunluğu >> Kaşer
Yahudilikte çölde yaşadığına inanılan şeytan >> Azazel
Yahudilikte kullanılan kutsal büyük zarları ya da çubukları >> Urim
Yahudilikte sabah,öğle ve akşam dualarının ayakta okunan ana bölümü >> Amida
Yahudilikte,din bilginlerinin ve hahamların,sözlü şeriat derlemesi Mişna’yı konu alan yorum ve açıklamaları >> Gemara
Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri >> Ok
Yaka kürkü >> Zağara
Yakacak odun için kullanılan bir metre küpe eşit oylum ölçüsü birimi >> Ster
Yakadaki ince şerit >> Biye
Yakalama,tutma,ele geçirme >> Derdest
Yakanın göğse doğru inen devrik bölümü >> Klapa
Yakarca >> Tatarcık
Yakarı >> Dua
Yakarma >> Tazarru
Yakası erkek gömleğini andıran,uzun kollu,manşetli kadın bluzu >> Şömizye
Yakası kürklü ve kolsuz kaput >> Şinel
Yakasız,uzun kollu erkek gömleği >> Mintan
Yakıcı,yakan,yanıcı >> Suzan
Yakın akraba olmayan hayvanlar arasında görülen benzerlik >> Yöneşme
Yakın akrabalar arasında zina >> Ensest
Yakın arkadaşları tarafından Stalin’e verilen ad >> Koba
Yakın doğuda ve özellikle Cezayir’de konuşulan Arapça,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca karması dil >> Sabir
Yakın dost,arkadaş >> Nedim
Yakın jeolojik döneme ait tortul çökellerden oluşan soluk sarı renkli toprak türü >> Lös
Yakındoğu ülkelerinden olduğu halde Avrupalı gibi görünen Hıristiyanlara verilen ad >> Levanten
Yakınlık anlamında eski bir sözcük >> Kurb
Yakınlık,ortak ilişkilerin bulunması hali >> >> Karabet
Yakışıklı genç erkek >> Civan
Yakışıklı ve uzun boylu erkek >> Levent
Yakışıksız ve saygısızca davranan >> Densiz
Yakışır,yerinde,uygun >> Reva
Yakıt olarak kullanılan petrol türevi >> Fueloil
Yakıt >> Mahrukat
Yaklaşık 12.000 yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne inanılan , insanlığın ve uygarlığın anayurdu sayılan kıta >> Mu
Yaklaşık 136-65 milyon yıl önce yaşayan, soyu tükenmiş uçan sürüngenlerin ortak adı >> Pterozor
Yaklaşık 3 cm genişliğinde yumuşak, kösele şerit >> Verdela
Yaklaşık 4,5 litrelik bir ölçü birimi >> Galon
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanı >> Yaban
Yakup peygamberin ilk karısı ve İsrail’in 12 kabilesinden beşinin geleneksel anası >> Lea
Yakup Peygamberin karısı >> Lea
Yalan dolan >> Katakulli
Yalan söyleme hastası >> Mitoman
Yalan, şaka anlamında yerel bir sözcük >> Gas
Yalan, uydurma anlamında argo sözcük >> Gır
Yalan,uydurma söz,palavra >> Martaval
Yalan >> Maval
Yalan >> Enisam
Yalancı hurma da denilen bir tür palmiye >> Feniks
Yalancı safran >> Aspur
Yalancı servinin eş anlamlısı >> Aksedir
Yalancı,hileci >> Kaltaban
Yalanlama >> Tekzip
Yalanlar ve hikayeler uydurmaya yol açan yapısal eğilim. Yalan söyleme hastalığı >> Mitomani
Yaldızla süslenmiş,altın suyuna batırılmış,yaldızlı >> Müzehhep
Yaldızlama >> Tezhip
Yaldızlı >> Dore
Yalı çapkını,iskele kuşu >> Emircik
Yalın durum >> Nominatif
Yalınayak kimse >> Daltaban
Yalıtılmış >> İzole
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen,aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan,içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap >> Termos
Yalıtkan. >> İzolatör
Yalıyar >> Falez
Yalman >> Sarp
Yalnız akıl yoluyla öngörülen >> Aprior
Yalnız atomlarının kitleleri yönünden farklı olan aynı kimyasal element >> İzotop
Yalnız baş harflerle yazılan kısa imza >> Paraf
Yalnız baş parmağı ayrı,diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven >> Kolçak
Yalnız başına ilerleyen ve öbür hastalıklı durumlara bağlı olmayan hastalık >> İdiopati
Yalnız bir giysilik dokunmuş, üstün nitelikte kumaş parçası >> Kupon
Yalnız erkek bireyler veren döllenmesiz üreme >> Arenotoki
Yalnız güldürmeyi değil,daha çok düşündürmeyi ve yergiyi amaçlayan mizah >> Karamizah
Yalnız iki geniş yüzü testereyle düzeltilmiş tahta >> Bul
Yalnız iki kenarı koşut olan dörtgen >> Yamuk
Yalnız pruva direği kabasorta,öbür direkleri sübye donanımlı olan,genellikle üç direkli yelkenli gemi >> Navi
Yalnız spor amacıyla yapılan at yarışı >> Konkurhipik
Yalnız tabanı bulunan,ayağa kordon ve kayışla bağlanan açık ayakkabı >> Sandalet
Yalnız,tek,sırf >> Salt
Yalnızca ahlak üzerine kurulu yönetim biçimi >> Etokrasi
Yalnızca büyüklüğü ile belirlenebilen fiziksel nicelik >> Skaler
Yalnızca kız çocuklarında görülen,anormal vücut hareketleri ve konuşma bozukluğuyla ortaya çıkan sendrom >> Rett
Yalnızca oksijenin bulunduğu ortamlarda gelişebilen bir mikroorganizma >> Aeroso
Yalnızca ön cephesinde sütun bulunan Antik Yunan ve Roma yapısı >> Apteron
Yalnızca Papua Yeni Gine’de görülen titreme hastalığı >> Kuru
Yalnızlık korkusu >> Eremofobi
Yalova ilinde bir şelale >> Üvezpınar
Yaltakçı >> Dalkavuk
Yalvarma,dua >> Niyaz
Yalvarma,merhamet dileme >> İstirham
Yama >> Pine
Yaman Adam , Sis, Abel Sanchez’in yazarı,İspanyol yazar . >> Unamuno
Yan etki >> Komplikasyon
Yan gelip yatma. >> Keka
Yan tutularak çalınan,orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı >> Flüt
Yan yan giden >> Çalık
Yan yana konulmuş,tek derili iki küçük davuldan oluşan Latin Amerika kökenli bir ritim çalgısı >> Bongo
Yan yana tutturulmuş iki kamış düdükten yapılmış çifte kaval >> Argun
Yan yelkenleri direğe bağlamada kullanılan ip >> Karula
Yan yol >> Banket
Yan,taraf,cihet >> Canip
Yan >> Böğür
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü >> Avurt
Yanağın alt kısmı >> Enek
Yanak >> Arız >> İzar
Yanaktaki çukurcuk >> Gamze
Yanardağ ağzı >> Krater
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldispat türü >> Trakit
Yanardağ kütlelerinde bulunan piroksen cinsinden mineral madde >> Ojit
Yanardağ püskürmeleriyle yığılmış bir dağda,suların aşındırarak açtığı derin boğaz biçimli vadiler >> Baranko
Yanardağlardan fırlayan çok küçük katı parça >> Lapilli
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan gözenekli çökelti taşı >> Tüf
Yanarken güzel koktuğu için tütsü olarak kullanılan bir ağaç >> Öd
Yandan görünüş >> Profil
Yandığında renkli ve parlak ışıklar saçan,şenlik gecelerinde yakılan havai fişek >> Maytap
Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan bir madde >> Napalm
Yangın çıkarma hastalığı >> Piromani
Yangın çıkarma saplantısı olan >> Piromani
Yanıcı,renksiz,az kokulu,0.97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi >> Etilen
Yanıt veremez duruma getirme, susturma >> İlzam
Yankı bilimi >> Akustik
Yankı,yakın,yanık,kayın örneğinde olduğu gibi,bir sözcük içindeki seslerin yerini değiştirerek elde edilen yeni sözcüğe verilen ad >> Anagram
Yankı >> Eko
Yankıca >> Ekolali
Yankısının çokluğundan sesin iyi anlaşılmadığı yer >> Çinilek
Yanları ve kapağının aynası sinek telinden yapılmış yemek dolabı >> Tel Dolap
Yanlış kelime,yanlış söz >> Galat
Yanmış kömür tanesi >> Cemre
Yansıca. >> Ekopraksi
Yansıma,yankı,inikas >> Akis
Yansıma.,piyasada etki. Yankılanma >> İnikas
Yansıtıcı,yansıtaç >> Reflektör
Yapağı kırıntısı >> İskarto
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan,yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş >> Keçe
Yapağıdan elde edilerek eczacılıkta ve parfümeride kullanılan sarımtırak renkte bir yağ >> Lanolin
Yapan,işleyen >> Fail
Yapay dokuma ipliği >> Orlon
Yapay mağara >> Grotto
Yapay reçine.(Formaldehit ile fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilir.) >> Bakalit
Yapı çıtası >> Bağdadi
Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer >> Şantiye
Yapı işlerinde harcı karmaya yarayan alet,mikser >> Karmaç
Yapı işlerinde kullanılan ufak tefek gereçleri satan kimse >> Nalbur
Yapı işlerinde sürme çerçeve >> Şasi
Yapı vs yapımında kullanılacak çakılları,taşları elde etmek için,büyük kayaları kırıp ufalamaya yarayan makine >> Konkasör
Yapı >> Strüktür
Yapıcılıkta dolmaların kaymasını önlemek için bunların eteklerine moloz taşıyla örülen kaplama >> Pere
Yapıda gücü,esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi,demirli beton >> Betonarme
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak,kalınca sırık >> Mertek
Yapılabilirlik >> Fizibilite
Yapılacak işi bir girişimciden yada başka bir yükleniciden alan,genellikle götürü olarak,tek yada bir iki işçiyle çalışan ikinci yüklenici >> Taşeron
Yapılan kötü bir davranış için özür dileme,gönül alma >> Tarziye
Yapılarda ağaçların yada taşların birbirine bağlanmasında kullanılan,iki ucu dirsekli kenet >> Klamo
Yapılarda dolgu gereci olarak kullanılan delikli tuğla >> Asmolen
Yapılarda gereç taşımak için kullanılan,dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç >> Teskere
Yapılarda kullanılan hafif,işlenmesi kolay,ateşe dayanıklı bir taş türü >> Kefeki
Yapılarda ve demiryollarında kullanılan demir kiriş >> Putrel
Yapılarda yayvan kemer >> Sepet Kulpu
Yapıları örten süslü çatı ve saçaklar >> Arastak
Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta >> Nakkaş
Yapıların kaba ağaç ve tahta işlerini yapan kimse >> Dülger
Yapıların üst katlarından ana duvarların dışına,sokağa doğru çıkıntı yapmış balkon >> Cumba
Yapılırken iyice yakılmadığı için duman ve koku vererek baş ağrısı yapan odun kömürü >> Marsık
Yapılması zorunlu olan >> Farz
Yapısal >> Strüktürel
Yapısalcılık >> Strüktüralizm
Yapısı bakımından kanuna, çalınışı bakımından santura benzer Özbek çalgısı >> Çank
Yapısına girdiği sözcüğe “iki, çift” anlamı katan yabancı önek >> Di
Yapısına girdiği sözcüğe biçiminde,yolunda anlamı katan yabancı önek >> Ala
Yapısına girdiği sözcüğe, söyleyen-diyen anlamı katan Farsça sonek >> Gu
Yapışık, ikiz meyve >> Çatak
Yapışkan çamur >> Balçık
Yapıştırma resim >> Kolaj
Yapıtlarında naif sanatın üslubunu benimsemiş 1917 doğumlu ressamımız >> Fahiraksoy
Yapıtlarında pop motiflerini, bilim kurgu ve popüler kültürle gençlik kültürünün öbür öğelerini ustaca birleştirmiş, “Aç Sınıfın Laneti”, “Vahşi Batı”, “Si Bemol İntihar” gibi tiyatro yapıtlarıyla tanınmış ABD’li yazar >> Sam Shepard (Doğumu >> 1943)
Yapma boyaların yapımında kullanılan bir madde >> Anilin
Yaprak hamuru(milföy) ile hazırlanan bir çeşit soslu börek >> Volovan
Yaprak sapı >> Anak
Yaprak sigara >> Sigar
Yaprak yaprak ayrılabildiği için evlerin damlarını örtmekte kullanılan, üzerine tebeşirle yazı yazılabilen ve taş tahta yapımında kullanılan yumuşak,mavimtrak bir taş,arduvaz >> Kayağantaşı
Yaprak >> Varak
Yaprakları yayvan ve dikenli , güzel , parlak renkte çiçekler açan bir bitki , atlas çiçeği >> Kaktüs
Yaprakları almaşık,iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı ve bu ağacın çiçeği >> Manolya
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen bir Güney Amerika bitkisi >> Mate
Yaprakları çok iri ve kalp biçiminde çiçekli bir süs bitkisi >> Katalpa
Yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi >> Fesleğen
Yaprakları salata gibi yenen kokulu bir bitki >> Roka
Yaprakları sebze olarak yenen bir bitki >> Labada
Yaprakları sebze,çiçekleri ilaç olarak kullanılan otsu bir bitki >> Ebegümeci
Yaprakları soğan yerine kullanılan bir tür yaban sarımsağı >> Keçikömüreni
Yaprakları yayvan ve dikenli,güzel,parlak renkte çiçekler açan bir bitki,atlas çiçeği >> Kaktüs
Yaprakları yaz kış yeşil kalan,beyaz çiçekli bir ağaç >> Mersin
Yaprakların üzerinde oluşan bir tür küf >> Balsıra
Yapraklarının güzelliği nedeniyle sera ve salonlarda yetiştirilen bir süs bitkisi >> Difenbahya
Yaptığı işin verdiği ters sonuçtan üzüntü duyan kimse >> İldem
Yara izi >> Nedbe
Yara >> Ceriha
Yaradılış,huy,karakter,mizaç >> Meşrep
Yaradılış,huy,karakter >> Seciye
Yaradılış,tabiat >> Nejat
Yaradılış. >> Hilkat >> Cibilliyet >> Fıtrat >>
Yaralama >> Cerh
Yaramak, fayda vermek, içe sinmek >> İlimek
Yaramaz,haylaz,haşarı >> Şergil
Yararlanan >> Müstefit
Yararlanılan uygun koşul >> Olanak
Yararlı,kazançlı >> Nafi
Yararlı >> Nafi
Yarasa,gece kuşu >> Vatvat
Yaraşırlık >> Liyakat
Yaratan >> Sani
Yaratandan başka bütün varlıklar >> Masiva
Yaratıcı güç,bir düşünceyi ortaya koyma niteliği >> Kariha
Yaratıcılığa dayanmayan,el melekesi ile yapılan iş >> Rutin
Yaratık >> Mahluk
Yaratılmış bütün canlılar >> Enam
Yaratma, yoktan var etme >> İbda
Yaratma,icat etme veya tasarlama yetisi >> İmgelem
Yardakçılar >> . Avene
Yardım amacıyla toplanan para >> İane
Yardım amaçlı, eğlenceli toplantı. >> Kermes
Yardım etme,arkalama,destekleme,arka çıkma >> Muzaheret
Yardım etme >> Muavenet
Yardım isteme,güvenme >> İstihzar
Yardım,yardımda bulunma >> Nusret >> İane
Yardımcı,havari >> Apotr
Yardımcı >> Yardak >> Yamak >> Yaver >> El Ulağı >> Muin >>
Yardımsal >> Sübvansiyonel
Yargıcı >> Fatalist
Yarı kurak ya da çöllük alanlarda rastlanan , yağışlar sırasında birdenbire dolup taşan kuru akarsu yatağı >> Arroyo
Yarı kömürleşmiş bitki yakıtı >> Turba
Yarı kuru toprak >> Alakur
Yarı olgunlaşmış sebze,meyve,özellikle domates ve karpuz için kullanılan sözcük >> Alaçakır
Yarı saydam bir çizim kağıdı >> Aydınger
Yarı sentetik bir antibiyotik >> Rifamisin
Yarı tatlı şarap >> Dömisek
Yarı yaş,yarı kuru nemli toprak >> Alatav
Yarı yavaş anlamında müzik terimi,adagio ile andantino arası >> Andante
Yarı, yarım >> Nısıf
Yarık, çatlak >> Şak >> Çak
Yarık, gedik >> Yara
Yarık,delik >> Ahun
Yarık,yırtık >> Yirik
Yarıldığında tohumların ortaya çıktığı kabuk >> Çenet
Yarım baş ağrısı >> Migren
Yarım daire şeklinde dökülen,piştikten sonra üzerine şeker şurubu gezdirilen,rom yada likör ile kokulandırılan ve pasta kreması gibi şeylerle süslenen,mayalı hamurdan yapılmış pasta >> Savarin
Yarım gün >> Parttaym
Yarım ipekli,bürümcük türü bir kumaş >> Helali
Yarım kafiye >> Asonans
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi >> Libre
Yarım serenleri sağa,sola yada ortaya çevirmek için bunların ucuna bağlı bulunan donanım >> Abli
Yarım ton ince ses >> Diyez
Yarınını düşünmeden ve tolum kurallarına aldırış etmeden yaşayan,genellikle sanat ve edebiyat çevresinden varlıksız kişi >> Bohem
Yarısı değerli taşlarla süslü olan bir tür saç >> Miyase
Yarısı Türkiye’de yarısı Gürcistan’da olan ve Aktaş da denilen bir göl >> Hazapin
Yarış atlarının bakımıyla yükümlü ve antrenman için zaman zaman onlara binebilecek yetenekte seyis >> Apranti
Yarış öncesinde belirlenen yada tahmin edilen yarışmacı hakkında verilen gizli bilgi >> Tüyo
Yarış teknesi >> Şarpi
Yarışlar ve koşular için özel olarak düzenlenmiş yer >> Pist
Yarışlarda çıkış işaretini veren hakem >> Starter
Yarışma çizelgesi >> Fikstür
Yas havalarına uygulanan bir halk ezgisi >> Lelemendi
Yasa,kural ve mantık ölçülerine dayanmayan >> Karakuşi
Yasadışı bir işin yapıldığı yerde geleni haber verme işi >> Erkete
Yasaklama,engelleme >> Men
Yasalar >> Kavanin
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği,çatışkı >> Antinomi
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek >> Örf
Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri >> Oturum
Yasemin yaprağı >> Berki Semen
Yasmık >> Mercimek
Yassı gümüş külçesi. >> Lavaşa
Yassı uçlu büyük iğne >> Çuvaldız
Yassı ve büyük yemek tabağı >> Piyata
Yassı ve dar biçimli metal parça >> Lama
Yassı ve düz taş >> Kayrak
Yassı,basık >> Pat
Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla resim yapma yöntemi ve bu yöntemle yapılmış olan resim >> Fresk
Yaş yada kuru erikle yapılan bir tür sebze yahnisi >> Zülbiye
Yaş, nemli >> Ratıp
Yaşadığı yerin yerlisi olmayıp başka yerden gelmiş kimse >> Manav
Yaşama işlevlerinin çok zayıfladığı,çok derin ve sürekli patolojik uyku durumu >> Letarji
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş >> Bezgin
Yaşamına ilişkin bilgiler, Herodotos’a ve Firdevsi’nin Şehnamesine dayanan, İranlıların efsanevi hükümdarı. >> Feridun
Yaşamından umut kesilen,öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine doktorlar tarafından öldürülmesi >> Ötanazi
Yaşamış >> Muammer
Yaşanmamış geçmişe duyulan özlem >> Retro
Yaşanmamış geçmişe duyulan özleme ya da yaşanmamış, geçmişi kişileştirmeye verilen ad >> Retro
Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri >> Parasempatik
Yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ortamlara gereksinim duyan organizma >> Aerob
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyükmüş gibi olan çocuk >> Eke
Yaşıt, akran >> Öğür
Yaşlanma ile ilgili sağlık konuları üzerinde duran tıp dalı >> Geriatri
Yaşlanmak >> Farımak
Yaşlanmayla birlikte işitmenin giderek azalması >> Presbikuzi
Yaşlı Ermeni karısı >> Dudu
Yaşlı ve zayıf kimse >> Tirit
Yaşmak >> Bürgü
Yat limanı >> Marina
Yatağa girme fobisi >> Klinofobi
Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan,henüz işletilmemiş kömür,demir,petrol gibi ürünlerin durumu >> Rezerv
Yatak, yorgan doldurmaya yarayan yün, pamuk, kıtık gibi şeyler >> İçirik
Yatakta kadınların giydiği bir çeşit yün hırka >> Lizöz
Yatar koltuk >> Pulman
Yatar koltuklu vagon yada otobüs >> Pulman
Yatay güneş saati >> Basite >> Basita
Yatay >> Ufki
Yatırılmış sermayenin,bir kuruluşun veya bir yatırım konusunun gelir sağlayabilme olanağı,verimlilik >> Rantabilite
Yatırım,mevduat >> Plasman
Yatıştırıcı >> Müsekkin
Yatsı namazından sonra kılınan üç rekat namaz >> Vitir
Yavan,tatsız >> Zırtlak
Yavaş, ağır anlamında kullanılan müzik terimi >> Adagio
Yavaş, ağır >> Bati
Yavru yapmaya alışmış kümes hayvanları için kullanılan sözcük >> Anaç
Yavru >> Bala
Yavrularını sırtında taşıyan keseli bir hayvan >> Sarig
Yavşan otu da denilen mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki >> Veronika
Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış,Kanuni’nin ve Barbaros’un minyatürlerini yapmış bir nakkaş >> Nigari
Yay çizer >> Pergel
Yay,eğmeç >> Kavis
Yay >> Zemberek
Yaya kaldırımı >> Trotuar
Yaya kaldırımı >> Refüj
Yaya koşusu >> Seğirdim
Yaydaki esnek bağ >> Kiriş
Yaygı, kilim >> Sergi
Yaygı,örtü >> Savan
Yaygın medya kuruluşlarına giremeyen veya girmek istemeyenlerin çıkardığı dergilere verilen ad >> Fanzin
Yaygın olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen bir koyun türü >> İvesi
Yayıkta yağı alınmış ayran >> Uynuk
Yayılma,genişleme >> İmbisat
Yayılma >> Taammüm
Yayım >> Neşir
Yayımcı >> Editör
Yayımlayan >> Tabi
Yayınbalığına verilen bir başka ad >> Gelebicin
Yayla çalınan bir Hindistan çalgısı >> Sarangi
Yayla çiçeği >> Amberiye
Yayla diz üzerinde çalınan,kemana benzeyen,3 telli küçük bir çalgı türü >> Kemençe
Yayla evi >> Kom
Yayla veya bahçe kulübesi,/ küçük köy >> Tol
Yayla >> Plato
Yaylada yapılan ev,çiftlik >> Banı
Yaylı at arabası >> Brik
Yaylı bir çalgı >> Rebap
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe,iğne vs >> Klips
Yaylı çalgıların çalınış tekniğinde, yayın topuktan buruna doğru sürtülmesi >> Çekiş
Yaylı kerevet >> Somya
Yayvan sepet >> Sele
Yayvan ve dolgun yüz >> Ablak
Yayvan ve kenarları geniş,büyük bakır kap >> Lenger
Yaz aylarında giyilen bol ve geniş dikimli astarsız hafif ceket >> Kanadiyen
Yaz mevsimi >> Tabistan
Yaz yağmuru >> Kay
Yazarı bilinmeyen,anonim >> Laedri
Yazgıcılık,kadercilik,fatalizm >> Cebriye
Yazı bilgisi. >> Grafoloji
Yazı ile bildirme >> İşar
Yazı karakteri >> Font
Yazı kurutmak için kullanılan,özel kumun konduğu üzeri delikli kap >> Rıhdan
Yazı ve müzikte alışma ve öğrenmek için yapılan çalışma,el çalışması >> Meşk
Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi,uzun ve tumturaklı konuşma >> Tirad
Yazı veya resim başlığı >> Antet
Yazı yada müzik dersi >> Meşk
Yazı yazan,bir yazıyı kaleme alan kimse >> Redaktör
Yazı yazmada kullanılan beyaz deri >> Kazim
Yazı yazmak,resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri,tirşe >> Parşömen
Yazı yazmaktan duyulan aşırı korku >> Grafofobi
Yazıcı uç adı verilen ve gölgesi düzlemsel bir yüzeye düşen basit bir çubuktan oluşmuş ilkel güneş saati >> Gnomon
Yazıda gereksiz söz kullanma >> Haşiv
Yazıda ya da sözde bayağı sözcük ve deyim bulunmaması durumu >> Asalet
Yazılı belgeler aracılığıyla eski uygarlıkları inceleyen tarihsel bilim >> Filoloji
Yazılı dili veya konuşma dilini kavrayamamakla ilişkili anlamsız konuşma durumu >> Akulali
Yazılı izin belgesi ve özellikle dış ticarete ilişkin olarak devletçe verilen izin >> Permi
Yazılı kağıt >> Ketal
Yazılı olan şey,kitap,mektup,teskere,pusula >> Betik
Yazılım >> Software
Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme >> Redaksiyon
Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayına hazır duruma getirme,yazı yazma,kaleme alma >> Redaksiyon
Yazılmış,yazılı >> Muharrer
Yazım >> İmla
Yazın güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum >> Alagün
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgarı >> Meltem
Yazın,edebiyat >> Literatür
Yazınsal >> Edebi
Yazıtbilim >> Epigrafi
Yazıyı yada konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma >> Haşiv
Yazlık bir armut türü >> Mustabey
Yazlık davar ağılı >> Çalamar
Yazlık keten ayakkabı >> Esparil
Yazma kitap ve levhalarda kullanılan sarımtırak renkte,pürüzsüz,ipek kağıt >> Abadi
Yazma kitaplarda bulunan,ince bir sanatla işlenen,küçük renkli resimlere verilen ad >> Minyatür
Yazma kitaplarda,sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi >> Tezhip
Yazma kitapların cildine altın yaldızla yapılan ve güneşi andıran motif >> Şemse
Yazma kitapların sayfa kenarlarını,cilt kapaklarını ve levha yazı çevresini altın yaldızla süsleme sanatı >> Halkari
Yazma yitimi.Ellerde ve parmaklarda hiçbir sakatlık olmamasına rağmen ruhsal nedenlerle yazma yetisini yitirme >> Agrafi
Yedek at >> Palay
Yedek hayvanı >> Cenibe
Yedek olarak kullanılan ince halat >> Permeçe
Yedek teker >> Stepne
Yedek >> Redif
Yedekte ve önde gitmeyen hayvan >> Bukak
Yedi Osmanlı saltanat sancağından birinin adı >> Akalem
Yedirip içirme >> İaşe
Yediyüzonüç ve sekizyüzbir yılları arasında yaşayan,ilk Arap kadın şairi ve mutasavvıfı >> Rabia
Yelek >> Delme >> Jile
Yelin esişi >> Esim
Yelken açma komutu >> Amora
Yelken bağı >> Camadan
Yelken devrinde muhabere ve irtibat hizmetlerinde kullanılan hızlı ve hafif gemi. >> Avizo
Yelken gemilerine mizana direği denilen kıç direkte eğik duran bayrak sereni >> Giz
Yelken indirme.(Fora karşıtı). >> Mayna
Yelken sporlarında kullanılan küçük bir tekne >> Optimist
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum’da kullanılan dayanıklı ve zarif tekne türü >> Tirhandil
Yelken yarışlarında, yelkenin yüzeyini küçültme eylemi >> Rif
Yelkenin ucunda ip geçirmek üzere yapılmış göz >> Mata
Yelkenleri açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka >> Radansa
Yelkenleri açtırmak için verilen komut >> Fora
Yelkenleri germe veya gevşetme işlemi >> Tiramola
Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip >> Tartı
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi >> Çektiri
Yelkenleri yerlerine çekmekte kullanılan halatların genel adı >> Kansalisa
Yelkenlerin iç yanları >> Alabanda
Yelkenlerin indirilmesi için verilen komut >> Amora
Yelkenli gemilerde yelken açmak için kullanılan , yatay bağlanmış , uçları ince göndere verilen ad >> Seren
Yelkenli bir gemi türü >> Cönk
Yelkenli bir tekne. >> Keç
Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine sürülmüş çubukları cundalarından kıç tarafına doğru meyilli tutan halatlardan her biri >> Patrisa
Yelkenli gemilerde arka direk >> Mizana
Yelkenli gemilerde deneyimli gemicilere verilen ad >> Marnel
Yelkenli gemilerde gabyaların direklere çıkması için verilen komut >> Ariva
Yelkenli gemilerde iki direk arasındaki istiralyalar üzerine açılan üçgen yelken >> Velena
Yelkenli gemilerde kontra kapelesiyle direk şapkası arasında kalan uç bölüm >> Zifos
Yelkenli gemilerde mizana direğinde eğik duran bayrak sereni >> Giz
Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan ana sereni ve bu serene bağlanan yelken >> Trinketa
Yelkenli gemilerde serenlerle donanımlarının bakımıyla görevli tayfa >> Gabyar
Yelkenli gemilerde,gabya çarmıklarını ana direğe bağlayan kısa çarmıklar >> Rili
Yelkenli gemilerde,kontra kapelesiyle direk şapkası arasında kalan uç bölüm >> Zifos
Yelkenli gemilerde,serenin aşınmaması için direğe vurulan tiriz >> Lambasa
Yelkenli gemilerden oluşan ince donanmanın en küçük ve en hızlı gemisinin adı >> Uçurma
Yelkenli savaş gemilerinde kürek çeken kimse >> Payzen
Yelkenli ve kürekli eski bir gemi türü >> Çektiri
Yelkenli yük teknesi >> Salapurya
Yellenme >> Zarta
Yelve. >> Flurya
Yelyutan da denilen,kırlangıca benzer bir kuş >> Sağan
Yemeğe lezzet için konan baharat >> Efvah
Yemeği yapılan tadı ekşi bir ot >> Tirşik
Yemeğin kokması >> Afen
Yemeğin sulu kısmı >> Çerviş
Yemek altı >> Ordövr
Yemek bilgisi >> Gastronomi
Yemek hazırlarken malzemeyi sırasıyla un,yumurta ve galeta unundan geçirme yöntemi >> Pane
Yemek kahvesi >> Bünn
Yemek karıştırmaya yarayan büyük kepçe >> Kudal
Yemek listesi >> Mönü
Yemek masası >> Han
Yemek odası,salonu >> Salamanje
Yemek pişirmek için kullanılan ızgaralı,ayaklı taşınabilir ocak >> Maltız
Yemek pişirmeye yarayan tek kollu tencere >> Divan
Yemek ve içkiden anlayan, bunların tadına varabilen kimse >> Gurme
Yemek yapmakta mahir kadın >> Keyveni
Yemek yedirme >> İtam
Yemek yemekten korkma >> Sitofobi
Yemek >> Aş >> Taam
Yemeklere katılan baharatlar >> Ebazir
Yemeklere,çorbalara ve salatalara mayhoş bir tat vermesi için katılan ve narın kaynatılması ile elde edilen bir çeşit pekmez >> Nar Ekşisi
Yemekleri çeşnilendirmekte kullanılan güzel kokulu bitkisel maddeler >> Aşotu
Yemeklerin mide özsuyuyla karıştıktan sonra aldığı durum >> Kimüs
Yemekli eğlence >> Toy
Yemekten önce,genellikle tuzlu çerezle alınan,çoğunlukla damıtık alkollü içki >> Aperitif
Yemen ve Etyopya’da yetişen, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren bir ağaççık >> Kat
Yemin >> Ant >> Kasem >> İla >>
EYMAN >> Akit
Yemiş >> Bar
Yemişinden turşu yapılan gebreotunun bir başka adı >> Kapari
Yemişlerin yenilen bölümü >> Eten
Yenen,kazanan >> Mansur
Yengeç burcu. Yengeç >> Seretan
Yengeç takım yıldızı yörüngesinde bir yıldız kümesi >> Arıkovanı
Yeni bir şey bulan kimseye,bulduğu şeyden yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge >> İhtiraberatı
Yeni çıkmaya başlamış ekin >> Firez
Yeni doğan buzağıların konulduğu yer >> Hul
Yeni doğmuş bebeğe,götürüldüğü evlerden verilen yumurta,mendil,şeker gibi küçük armağanlar >> Sıçanlık
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez >> Kundak
Yeni doğmuş zayıf ve dayanıksız bebeklerin,bulaşıcı hastalıklardan korunması amacıyla yerleştirildikleri kapalı aygıt >> Kuvöz
Yeni doğmuş >> Nevzat
Yeni gelin >> Nevarus
Yeni sözcük’ün eş anlamlısı >> Neolojizm
Yeni ve parlak >> Çil
Yeni yetişen,genç >> Nevres
Yeni yetme kız >> Nahide
Yeni Zelanda plakası >> Nz
Yeni Zelanda’da yaşadığı bilinen soyu tükenmiş bir kuş >> Moa
Yeni Zelanda’da yaşayan bir papağan cinsi >> Kea
Yeni Zelanda’da yaşayan,uçamayan bir kuş >> Kivi
Yeni Zelanda’nın nemli ormanlarında yaşayan,yeşilimsi papağan >> Kakapo
Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı >> Haka
Yeni Zelanda’nın yerli halkı >> Maoriler
Yeni,çok yeni olan şey >> Nevin
Yeni,taze >> Nev
Yeni >> Acar >> Cedit
Yeniçeri kışlası >> Oda
Yeniçeri maaşı >> Ulufe
Yeniçeri ocağına yeni girmiş delikanlı >> Civelek
Yeniçeri ocağında görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay >> Odabaşı
Yeniçeri ocağının kaldırılmasından önce,kent ve kalelerin yerli halkı arasından görevlendirilen topçulara verilen ad >> İcareliler
Yeniçeri ocağının, savaşta kullanılan köpekleri yetiştirmek ve yönetmekle görevli sınıfı >> Sekson
Yeniçeri ordusunda silah yapan,onaran ve bakımı ile görevli bulunan,savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran yaya kapıkulu ocaklarından bir sınıf asker >> Cebeci
Yeniçerilerin kayıtlı olduğu defter >> Esame
Yeniçerilerin kayıtlı oldukları kütük defteri >> Esame
Yeniden canlandırma,diriltme >> İhya
Yeniden geri alım vaadiyle satış anlaşması >> Repo
Yenileme >> Kirar
Yenmek, üstü n gelmek, alt etmek >> Aşamak
Yer altı suyunu taşıyan geçirimli katman >> Akifer
Yer altı suyunu taşıyan geçirimli katman >> Akifer
Yer bilimi uzmanı >> Jeolog
Yer bilimi >> Jeoloji
Yer çatlağı, fay >> Esik
Yer değiştiren maldan alınan vergi.Osmanlılarda gümrük vergisi >> Baç
Yer döşemesi olarak kullanılan muşamba >> Linolyum
Yer döşemesi olarak kullanılan,üzeri keten yağı ve mantar tozuyla kaplanmış jüt bezi,muşamba >> Linolyum
Yer eksenli yörünge üzerine,deneme uyduları yerleştirmek amacıyla geliştirilmiş Avrupa uzay füzesi >> Ariane
Yer elması >> Badat
Yer fıstığı proteinlerinin değişik molekül düzenlemesiyle elde edilen yapay iplik >> Ardil
Yer fıstığı >> Araşit >> Kikirik
Yer jimnastiğinde,vücudun yatış pozisyonundan ayaküstü duruma geçme hareketi >> Kipe
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar,taş küre,taş yuvarı >> Litosfer
Yer kabuğunun yapı gereci olan kütle >> Kayaç
Yer kırığı,fay >> Esik
Yer mantarı, >> Keme >> Domalan
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip >> Gez
Yer ölçümünde uzaklık saptama,hizalama işlemlerinde kullanılan beyaz ve kırmızı şeritler halinde boyanmış ağaç veya metal çubuk >> Jalon
Yer ölçümünde yer belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata >> Mira
Yer sarsıntılarının oluş kökenini,deprem işleyişini,boyutunu,etkilerini ve alt yapısını araştıran jeofiziğin bir alt kolu >> Sismoloji
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri >> Enlem
Yer yuvarlağının yapısını,birleşimini,evrimini inceleyen bilim dalı,yer bilimi >> Jeoloji
Yer yuvarlağının yıl içinde Güneşe en uzak olduğu nokta >> Afeli >> Afel
Yer >> Mahal
Yeraltında yetişen ve yenilebilen değerli bir mantar cinsi >> Trüf
Yeraltındaki su yolu >> Pöhrenk
Yeraltından çıkarılan define yada maden >> Rikaz
Yerbilimde bir kayacın,bulundukları yerde oluşmuş bileşenleri için kullanılan sözcük,yerli >> Otokton
Yerbilimde kütle ve katmanların genel adı >> Oluşuk
Yerbilimde tekne >> İneç
Yerbilimde,uzun ve geniş ağızlı çöküntü >> Val
Yerdeki çamuru kazımak için bir değneğin ucuna geçirilen yassı demir >> Cemek
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka >> Köreşe
Yerden belirli bir yükseklikte yürümek için kullanılan tahta ayaklık >> Eşas
Yerden sıçrayan çamur >> Zifos
Yere çakılan kısa ve kalın kazık >> Çakak
Yerel bilgisayar ağı anlamında kullanılan kısaltma >> Lan
Yerel alan ağı >> Lan
Yergi ile ilgili >> Satirik
Yergi,taşlama >> Hicviye >> Hiciv
Yerin içinde sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik >> Magma
Yerin iç yapısı ile yerin sarsıntı ve yük altında dinamik davranışını araştıran bilim dalına verilen ad. >> Jeofizik
Yerin üst yapısı ve yerin geçirdiği evrimleri ve değişimleri inceleyen bilim dalı. >> Jeoloji
Yerinde duramayan kimse,yönlendirme >> Ajite
Yerinde konuşma yada davranma >> Takt
Yerinde,önceki durumda bırakma >> İpka
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik yada düz destek >> Payanda
Yerine koyma, yerine kullanma >> İkame
Yerine koyma >> Telafi
Yerip çekiştirme >> Kov
Yerleşim alanları dışında kalan yerler >> Kır
Yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum >> Norm
Yerleştirme >> Tabiye
Yerli halkın hukuk ve çıkarlarını koruma siyaseti >> Nativizm
Yerme >> Kov
Yersiz ve zamansız davranışları olan kimse >> Zibidi
Yeryuvarlağının,yoğunluğu ve katılığı çok olan bölümü >> Barisfer
Yeryuvarlığının yıl içinde Güneş’e en uzak olduğu nokta >> Afeli
Yeryüzünde yalnız Birecik’te Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş >> Kelaynak
Yeryüzündeki yüzey şekillerini betimleme >> Orografi
Yeşil abanoz >> İpe
Yeşil abanoz >> İpe
Yeşil abanozun öteki adı >> Akampsis
Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması >> Fotosentez
Yeşil ırmağın bir kolu >> Tersakan
Yeşil ırmak deltasının kuzeydoğu kesiminde,yüzlerce kuş türünü barındıran bir göl >> Simenlik
Yeşil ırmak’ın antik dönemlerdeki adı >> İris
Yeşil ile mavi arası renk >> Tirşe
Yeşil kabuklu ve ekşi bir elma cinsi >> Osmanbey
Yeşil renkli bir cins kertenkele >> Keçemen
Yeşil ve pembe dalgalı sedef >> Arusek
Yeşil yada hareli sedefle bezeli her tür ahşap kakma eşya >> Arusekli
Yeşil yapraklı,dikensiz,ateşe atıldığında çıtırdayarak yanan bir bitki >> Çekem
Yeşile çalan açık sarı renk >> Limoni
Yeşile çalan toprak rengi Yeşilimsi kahverengi >> Haki
Yeşille lacivert arası renk >> Ördekbaşı
Yeşillik,sebze,zerzevat >> Göveri
Yeteneği ve saygınlığıyla ünlü kadın şarkıcılar için kullanılan sözcük >> Diva
Yetenek anlamında yerel bir sözcük >> Em
Yeter sayı >> Nisap
Yeterli etkinliği olmayan,bir süre için,geçici >> Palyatif
Yeterli etkinliği olmayan,geçici >> Palyatif
Yeterlilik belgesi. >> Bröve
Yeterlilik. >> Kifayet
Yetimhane >> Darülfünun
Yetimler okulu >> Darüşşafaka
Yetimler >> Eytam
Yetişkinlerde heyecan ve doyumun yalnızca çocuklarla yaşanması biçiminde görülen cinsel sapma >> Pedofili
Yetişmemiş karpuz >> Şalak
Yetkili >> Mezun
Yetkin,olgun. >> Kamil
Yezidiler tarafından kutsal sayılan, Musul kenti yakınındaki hac yeri >> Laleş
Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan,bir metre küpe eşit hacim ölçüsü birimi >> Ster
Yıkanmak >> Çimmek
Yıkılmış bir kent ya da yapıdan geriye kalan taş, duvar vb. nin tümü; Ören, harabe >> Yıkı
Yıkılmış bir yapının büyük bir bölümünün alan üzerindeki buluntularla ve ilk yapılışında uygulanan mimari yöntemleriyle yeniden yapılması >> Anastilosis
Yıkıntılar,viraneler >> Harabat
Yıl aşırı,iki yılda bir >> Bienal
Yılan sokmasından ileri gelen zehirlenme >> Ofidizm
Yılan taşı >> Serpantin
Yılan yastığı,fil kulağı gibi adlar da verilen bir süs bitkisi >> Arum
Yılanbalığıgillerden,eti lezzetli büyük bir balık >> Magri
Yılanbalığına benzer,eti lezzetli bir balık >> Kufa
Yılanbalığına benzer,yırtıcı,eti beyaz,göğüs yüzgeci olmayan deniz balığı >> Murana
Yılancık da denilen,el,ayak ve yüzde kızartı ve şişmelerle kendini gösteren hastalık >> Alazlama
Yılankavi >> Helezonik
Yılanları inceleyen bilim dalı >> Ofiyoloji
Yılanyastığı, domuzlahanası gibi adlar da verilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan bitki >> Nivik
Yıldırım Bayezit’in oğlu olup diğer kardeşleri gibi Fetre Devri’nde taht mücadelesi vermiş, ancak 1411’de yakalanarak öldürülmüş Osmanlı şehzadesi >> Emir Süleyman
Yıldırım >> Saika >> Yalazan
Yıldırma, korkutma >> Terör
Yıldız çiçeği >> Dalya
Yıldız falcılığı >> Astroloji
Yıldız >> Kevkep
Yıldız >> Necm
Yıldızların ışığını inceleyen,fizik yapılarını araştıran bilim dalı >> Astrofizik
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet >> Oktant
Yıpranma payı >> Amortisman
Yıpranmak,aşınmak,yırtılmak >> Eprimek
Yıpranmış,eski görünüşlü >> Külüstür
Yırtıcı bir kuş >> Balaban
Yırtıcı kuşlardan bir doğan çeşidi >> Çakırdoğan
Yırtık,yarık >> Çak
Yırtılmış afişlerden ve duvar yazılarından esinlenerek çalışan ve sanat yaşamı boyunca duvarları betimleyen ünlü ressamımız >> Burhan Doğançay
Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir >> Aganta
Yiğit,cesur,bahadır >> Keleş
Yiğit,eli çabuk,becerikli kimse >> Cilasun
Yiğit,kahraman,alp,cesur >> Bahadır
Yiğit >> Civanmert
Yiğitlik,kahramanlık,cesaret >> Hamaset
Yiğitlik,kahramanlık >> Celadet
Yiğitlik,yararlılık >> Besalet
Yineleme >> Kirar
Yirmi birinci kromozom çiftinde iki yerine üç kromozom bulunması,dolayısıyla da normalde 46 olan kromozom sayısının 47’e yükselmesinden kaynaklanan doğuştan bozukluk.Mongolizm >> Down Sendromu
Yirmi yada yirmi dört kiloluk tahıl ölçeği >> Timin
Yirminci yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan, sanatta devrimi ve dinamizmi vurgulayan akım >> Fütürizm
Yirminci asır başlarında ev içi sahneleri canlandıran ve ev yaşamını konu alan resim tarzına verilen ad >> Entimizm
Yirminci yüzyıl başlarında Avrupa’da yaygınlaşan Brezilya kökenli bir dans >> Maçiç
Yirminci yüzyıl başlarında Rusya’da ortaya çıkan ve “ışıncılık” da denilen resim akımı >> Luçizm
Yirminci yüzyılda Mafya benzeri örgütlere dönüşen geleneksel Japon çeteleri >> Boryokudan
Yirminci yüzyılda ortaya çıkan,şiirde sözcüklerin anlamlarından çok ses değerlerine ve harflerin dizilişine önem veren edebiyat akımı >> Letrizm
Yirminci yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi >> Dretnot
Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı >> Arifane
Yiyecek, içecek, özellikle ekmek >> Nimet
Yiyecek,içecek satılan küçük büfe >> Büvet
Yiyecek,içecek şey,azık >> Rızk
Yiyecek,içecek şey >> Azık
Yiyecek >> Manca
Yiyecek. Azık >> Nevale
Yiyecekleri dondurarak saklayan buzdolabı >> Dipfriz
Yiyecekleri önce una ve yumurtaya,sonra istenirse galeta ununa bulayıp kızartmak >> Pane
Yiyen,yiyici kimseler >> Akile
Yiyicilik, rüşvet alma. >> İrtikap
Yoga felsefesini uygulayan derviş >> Yogi
Yoğrularak yuvarlanmış topak edilmiş bulgur >> Tapaş
Yoğun >> Kesif
Yoğunlaç. >> Kondansatör
Yoğunlaşma,dikkat toplama >> Konsantrasyon
Yoğunluğu çok düşük cam , vernik , kauçuk veya köpük görünüşünde lastiğe benzeyen madde >> Poliüretan
Yoğunluk ölçer >> Dansimetre
Yoğurt kabı >> Cıngıl
Yoğurt ve yufka ile yapılan bir çeşit yemek >> İsirin
Yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri suyla inceltmek, sulandırmak >> Özemek
Yoğurt, sarımsak, nane ve pekmezle yapılan patlıcan salatası >> Nazkatun
Yoğurt,pekmez gibi koyu şeyleri suyla inceltmek >> Özemek
Yoğurtlu kızartma,yoğurtlama >> Tatar
Yoğurtlu yumurta yemeği >> Çılbır
Yoğurttan elde edilen Bulgar içkisi >> Maya
Yok etme, giderme >> İzale
Yok etme, kökünü kurutma. >> Eradikasyon
Yok etme >> İfna >> İmha
Yok olma,yok edilme >> Zeval
Yoksul,çıplak,saf,saf ırk >> Ari
Yoksullara yiyecek dağıtan hayır kurumu >> İmaret
Yol yapımında , dökülen çakılları bastırıp sıkıştırmak için kullanılan ağır silindirli araç >> Kompresör
Yol bakımı ve kontrolü için demir yollarında kullanılan küçük araba >> Drezin
Yol gösteren,kılavuzluk eden >> Rahnüma
Yol üzerinde oluşmuş çukur >> Kasis
Yol ve tarla kenarlarında yetişen otsu bir bitki >> Devedikeni
Yol yapılmasında, kağıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde kullanılan, koyu kestane renkli madde >> Bitüm
Yol yapımında,dökülen çakılları bastırıp sıkıştırmak için kullanılan ağır silindirli araç >> Kompresör
Yol yol nakışlı >> Taraklı
Yol,yapı v.s. yapımında kullanılacak çakılları,taşları kırıp ufalamaya yarayan makine >> Konkasör
Yol,yordam,töre >> Adap
Yol,yöntem,usul >> Racon
Yol >> Rah >> Tarik
Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu >> Furgon
Yolcu >> Safir
Yolculukta veya askerlikte kullanılan,boyuna veya bele asılı olarak taşınan,genellikle aba veya deri kaplı,metal su kabı >> Matara
Yollarda,toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir >> Loğ
Yolsuzca yada zorla elde edilen mal >> Kaparoz
Yolun yokuş bölümü >> Rampa
Yonga >> Kamga
Yonga >> Talaş
Yontulmuş yapı taşı. >> Biçme
Yorgan kılıfı >> Mitil
Yorgun,bitkin >> Bitap >> Argın
Yorgun,bitkin >> Haşat
Yorumlama >> Şerh
Yosma >> Koket
Yosun sapçığı >> Seta
Yosunların kökü andıran tutunma organı >> Emeç
Yosunlarla eğrelti otlarının dişilik organı >> Arkegon
Yoz beğeni,zevksizlik >> Kiç >> Kitch
Yozgat ilinde ortaya çıkarılan ve Anadolu’nun tam bir kronolojisini göstermesi bakımından büyük önem taşıyan höyük >> Alişar
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde,bir çok kuş türünü barındıran ve İncesu da denilen kanyon >> Kazankaya
Yön,taraf >> Cihet >> Kibel
Yönelteç >> Gidon
Yöneltme,çevirme >> Atıf
Yönetici >> Zimamdar
Yönetimi yabancı bir devlete bırakılmış olan ülke ya da topraklar >> Manda
Yönetmelik >> Talimatname
Yönetmenin bir oyunu sahneye koyma çalışmalarının tümü >> Mizansen
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri >> Apsis
Yöntem bilimi >> Metodoloji
Yöntem,yol,usul >> Racon
Yörünge >> Mahrek
Yudum >> Cura
Yufka açılan tahta >> Honça
Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un >> Uğra
Yufka arasına kuşbaşı doğranmış koyun eti konularak yapılan bir tür kebap >> Alipaşa
Yufka ekmeğinin,içine türlü katıklar konularak sarılmış biçimi >> Dürüm
Yugoslav ulusal dansı >> Kolo
Yukarı kaldırma >> Ref
Yukarıdan aşağıya doğru büyüyen oymalı yalaklardan oluşan bir çeşme türü >> Selsebil
Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı >> Yedek
Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit kuru pasta >> Beze
Yumurta akı >> Albümen
Yumurta biçiminde olan, oval, beyzi >> Söbe
Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir flüt >> Okarina
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim,blastula >> Morula
Yumurta sarısı,zeytinyağı ve limonla yapılan bir tür koyu soğuk salça >> Mayonez
Yumurta ve irmikle yapılan,fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı >> Revani
Yumurta ve unla yapılan bir tür omlet >> Cızlama
Yumurta verimi çok,genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı >> Legorn
Yumurta, un, süt ya da su ve bir tutam tuzla hazırlanıp tereyağında beyaz olarak pişirilen omletin arasına şekerli meyve ezmesi, bal, kaymak, reçel VB. konularak yapılan tatlı bir yiyecek. Omlet >> Kaygana
Yumurta,soğan,yeşilbiber ve domatesle yapılan bir yemek türü >> Menemen
Yumurta,süt ve kazeinde bulunan ve organizmaya çok gerekli olan kükürtlü aminoasit >> Metiyonin
Yumurta,süt ve un ile hazırlanan tatlı veya tuzlu hamur >> Krep
Yumurta,şeker ve un ile yapılan,yumuşak pasta >> Pandispanya
Yumurta,un ve şekerle,genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao v.b. konularak yapılan,fırında pişirilen tatlı çörek >> Kek
Yumurtadan yeni çıkmış civcivin ağzının kıyısında bulunan ve zamanla kaybolan sarı renk >> Kef
Yumurtadan yeni çıkmış ve henüz ayakları oluşmamış yavru kurbağa >> İribaş
Yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan zararlı bir böcek >> Süne
Yumurtalı soğan kavurması >> Mıhlama
Yumurtalık >> Over
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı >> Çiroz
Yumurtayı kabuksuz olarak kaynar suyun içerisinde pişirmek >> Poşe
Yumuşak başlı,itaat eden >> Muti
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac >> Teneke
Yumuşak deri./ Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya >> Glase
Yumuşak deriden yapılan,altı genellikle kauçuk ya da lastik olan bot >> Haşpapi
Yumuşak huylu >> Halim
Yumuşak keçe >> Fötr
Yumuşak ve gümüş rengi postu için avlanan kemirici bir hayvan >> Çinçilya
Yumuşak ve hafif ,odunu doğramacılıkta kullanılan bir Afrika ağacı >> Ekaba
Yumuşak ve yüzü ince havlı bir tür deri >> Süet
Yumuşak yer >> Naçe
Yumuşak,ince bir tür ipekli kumaş >> Sura
Yumuşak,yüzü ince havlı bir deri türü >> Süet
Yumuşak >> . Naim
Yumuşakçaların ağzında bulunan boynuzsu ve şerit biçiminde ki organ >> Radula
Yumuşakçaların kabuğu >> Kavkı
Yumuşaklık >> Liynet
Yumuşama >> Detant
Yumuşatmalık >> Amortisör
Yunan mitolojisinde doğa , vahşi hayvanlar , av , bereket , erdenlik ve doğurganlık tanrıçasına verilen ad >> Artemis
Yunan mitolojisinde , Venüs’ün oğlu, eski Roma aşk tanrısı,( cupido) >> Amor
Yunan abecesinde bir harf >> Teta >> Era >> Gama >> Alfa >> Delta >> Epsilon >> Beta >> Psi
Yunan alfabesinin beşinci harfi >> Epsilon
Yunan alfabesinin son harfi >> Omega
Yunan alfabesinin üçüncü harfi >> Gama
Yunan barış tanrıçası. >> Eirene
Yunan dansı >> Sirtaki
Yunan felsefe okulu. >> Elea
Yunan klasik devrinde,sitenin yönetim,politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan.Halk meydanı >> Agora
Yunan mimarisindeki üç biçimden biri >> Korint
Yunan mimarlığının üç biçeminden biri. >> İon
Yunan mitolojisinde ,Afrodit’in gözdesi olan güzel delikanlı >> Adonis
Yunan mitolojisinde adalet tanrıçası >> Dike
Yunan mitolojisinde altın postu aramaya çıkan Argo gemisinin kaptanı >> İason
Yunan mitolojisinde altın postu aramaya çıkan geminin adı >> Argo
Yunan mitolojisinde Apollon ile Artemis’in annesi olan kadın >> Leto
Yunan mitolojisinde aşk tanrısı >> Eros
Yunan mitolojisinde ay tanrıçası >> Selene
Yunan mitolojisinde babasının öcünü almak için annesini öldüren ve bu nedenle birçok trajediye konu olan kişi >> Orestes
Yunan mitolojisinde barış tanrıçası >> Eirene
Yunan mitolojisinde çok hızlı koşmasıyla tanınmış avcı kız >> Atalante
Yunan mitolojisinde Dionysos’un ceviz ağacına dönüştürdüğü Lakonia’lı genç kız >> Karya
Yunan mitolojisinde Dionysos’un oğlu ya da torunu ve İsmaros’ta (Trakya) Apollon rahibi >> Maron
Yunan mitolojisinde doğa tanrıçası >> Artemis
Yunan mitolojisinde doğa tanrısı >> Pan
Yunan mitolojisinde dokuz sanat perisinden biri >> Erato
Yunan mitolojisinde düz olduğuna inanılan yer çevresinde akan ırmak >> Okeanos
Yunan mitolojisinde evlilik ve kadın yaşamının tanrıçası >> Hera
Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası >> Nemesis
Yunan mitolojisinde kanatları ile uçtuğuna inanılan ilk insan >> İkaros
Yunan mitolojisinde kavga tanrıçası >> Eris
Yunan mitolojisinde kurnazlığın simgesi olan Korinthos kralı >> Sisyphos
Yunan mitolojisinde müzisyen bir ozan >> Orfe
Yunan mitolojisinde ocak tanrıçası >> Hestia
Yunan mitolojisinde Odysseus’un eşi >> Penelope
Yunan mitolojisinde savaş tanrıçası >> Enyo
Yunan mitolojisinde savaş tanrısı >> Ares
Yunan mitolojisinde şafak tanrıçası >> Eos
Yunan mitolojisinde tanrılar tarafından kendisine verilen kutuyu merakına dayanamayarak açan ve bütün kötülüklerin dünyaya yayılmasına neden olan kadın kahraman >> Pandora
Yunan mitolojisinde toprak ve tarım tanrıçası >> Demeter
Yunan mitolojisinde tutku tanrıçası >> Ate
Yunan mitolojisinde yarısı insan yarısı at olan yaratık >> Kentauros
Yunan mitolojisinde Zeus’un habercisi olan tek kanatlı kız >> Nike
Yunan mitolojisinde,düz olduğuna inanılan yer çevresinde akan ırmak >> Okeanos
Yunan mitolojisinde,geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi yaratık >> Sfenks
Yunan mitolojisinde,güzel sanatların dokuz perisinden biri >> Urania
Yunan mitolojisinde,içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi >> Nektar
Yunan mitolojisinde,kuğu kılığına giren Zeus’la karşılaşması bir çok sanatçıya esin kaynağı olmuş ünlü kadın >> Leda
Yunan mitolojisinde,sevgilisi Hera’yı görmek için Çanakkale boğazını geçerken boğularak ölen kahraman >> Leandros
Yunan mitolojisinde,yaptığı Galatea adlı heykeline aşık olup tanrıça Afrodit’e yalvararak heykeline hayat vermesini sağlamış ve onunla evlenmiş Kıbrıslı heykeltıraş >> Pygmalion
Yunan mitolojisinde,Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımaya mahkum edilen dev >> Atlas
Yunan mitolojisine göre Truva kentinin kurucusu olan kral >> İlos
Yunan müziğinde bir tür >> Laika
Yunan müziğine özgü,tiz sesli bir obua >> Pipiza
Yunan rakısı >> Uzo
Yunan ulusal dansı >> Romaika
Yunancada taklit etme anlamına gelen ve sanatsal yaratma ediminin temelindeki kuramsal ilkeyi belirten sözcük >> Mimesis
Yunanistan’da çöp şişe verilen ad >> Suvlaki
Yunanistan’da manastırlarıyla ünlü yarımada >> Aynaroz
Yunanistan’ın Girit’ten sonra en büyük adası >> Eğriboz
Yunanistan’ın kuzeybatı,Arnavutluk’un güney kesimlerinden oluşan tarihsel kıyı bölgesi >> Epir
Yunanistan’ın plakası >> Gr
Yunanlı tarihçi Ksenephon’un “Onbinlerin dönüşü” adıyla da bilinen ünlü yapıtı >> Anabasis
Yunanlılar’da hopliteslerden oluşan savaş birliği >> Falanj
Yunus balıklarının yetiştirildiği ve seyircilere gösteri yaptırıldığı deniz suyuyla doldurulmuş havuz >> Delfinaryum
Yunus balığının iri bir türü >> Falyanos
Yunus Emre tarzında yazdığı ilahileriyle de tanınan 16. yüzyıl divan şairi >> Amri
Yurdumuz denizlerinde yaşayan ce “ acı çaça” adıyla da bilinen balık >> Papalina
Yurdumuza özgü bir kayısı türü (Tekel’in kayısı likörü bundan yapılır) >> Tokaloğlu
Yurdumuzda da yaşayan bir tür yabani ördek >> Mezgeldek
Yurdumuzda da yaşayan ötücü bir kuş >> Çütre
Yurdumuzda da yetiştirilen şaraplık bir üzüm cinsi >> Gamay
Yurdumuzda kurulmuş 21 Köy Enstitüsünden biri >> Cilavuz-Arifiye-Ernis >> İvriz
Yurdumuzda kurulmuş 21 Köy Enstitüsünden biri >> Savaştepe >> Kepirtepe >> Aksu >>
Yurdumuzda yetişen meşe türlerinin uzunca,fındığa benzeyen,sert ve pürüzlü,bir yüksük içinde bulunan,tanen bakımından zengin meyvesi >> Palamut
Yurdumuzda yetişen sofralık bir üzüm cinsi. >> Hönüsü
Yurdumuzda yetişen ve beyaz odunu tornacılıkta kullanılan bir ağaç >> Işığan
Yurdumuzda yetişen ve kaliteli şarap veren üzüm cinsi >> Papazkarası
Yurdumuzda yetişen ve kurutulmuş yaprakları enfiye gibi buruna çekilen yada emilen bir ot >> Maraşotu
Yurdumuzda yetişen ve palaz’da denilen bir fındık cinsi >> Agrap
Yurdumuzda yetişen ve şarap yapımında kullanılan bir üzüm cinsi >> Karalahna
Yurdumuzda yetişen,ince kabuklu ve siyah bir üzüm cinsi >> Pamit
Yurdumuzda yetiştirilen yuvarlak bir fındık türü >> Cavcava
Yurdumuzda yetiştirilen,tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun >> Karakul
Yurdumuzda yetiştirilmeye çalışılan, portakal ve limona yakın akraba olan bir meyve ağacı >> Şatok
Yurdumuzun bir çok yöresinde yaşayan küçük bir kuş >> Alamecek
Yurdumuzun bir çok yöresinde yaşayan ötücü bir kuş >> Tırmaşık
Yurdumuzun denizlerinde de yaşayan bir balık >> Sarıgöz
Yurdumuzun denizlerinde yaşayan eti makbul bir balık >> Bakalyaro
Yurdumuzun göller yöresinde bir göl >> Salda
Yurdumuzun Göller yöresinde,bir adı da Güllüce olan dağ >> Anamas
Yurdumuzun göller yöresini kapsayan bölgenin antik dönemdeki adı >> Pisidya
Yurdumuzun hemen her bölgesinde yaşayan ötücü bir kuş >> Çıvgın
Yurdumuzun Mersin yöresinde de yetiştirilen ve bol nişastalı yumruları yenen bir bitki >> Gölevez
Yurdumuzun orman alanlarında da yaşayan bir kuş >> Tırmaşık
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan bir cins ördek >> Kirik
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan bir kuş >> Çıkrıkçın >> Cılıbıt
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan bir ördek cinsi >> Patka >> Tarakdiş
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan ötücü bir kuş >> Kamışçın
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan,uzun gagalı bir kuş >> Aynak
Yurdumuzun sulak alanlarında kışlayan,küçük bedenli bir ördek cinsi >> Sütlabi
Yurdumuzun sulak alanlarında yaşayan yabani ördek cinsi >> Yeşilbaş
Yurdumuzun yüksek kesimlerinde yaşayan ve “ur keklik” de denilen yerli bir kuş >> Kevdere
Yurt,baba ocağı gibi sevilen şeylerden ayrılmış olan,uzak kalmış olan >> Cüda
Yurt,sıla özlemi >> Daüssıla
Yurtseverlik >> Hamiyet
Yusuf Has Hacib’in 1069/70’de tamamlayarak Kaşgar’da Karahanlı Hakanı Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan’a sunduğu manzum didaktik yapıt >> Kutadgubilig
Yutak yangısı >> Farenjit
Yutar hücre >> Fagosit
Yuva >> Lane
Yuvarlak sepet >> Sele
Yuvarlak taneli ve ekşi bir üzüm cinsi >> Karasirke
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka >> Melon
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne,ağırsak >> Kurs
Yuvarlak ve yelpaze biçiminde kabuğu olan bir yumuşakça >> Tarak
Yuvarlak,yassı ve sipersiz başlık >> Bere
Yuvarsı kemer >> Dom
Yuvasından Çin mutfağının en seçkin yemeği yapılan bir deniz kırlangıcı >> Salangan
Yüce, kudretli >> . Bayar
Yüce,yüksek >> Ali
Yücelik, yükseklik. , >> Ulviyyet
Yücelme, yükselme >> İtila
Yük asansörü >> Elevatör
Yük taşımak ya da köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı >> Duba
Yük treni >> Marşandiz
Yük ve yolcu taşımakta kullanılan,lokomotifin çektiği demiryolu arabası >> Vagon
Yükleyici >> Loder
Yüklük, yatak yorgan konulan yer >> Musandra
Yüksek rakımlı ülkelerde turizm ve dağcılık etkinlikleri arasında yer alan yürüyüş gezileri . >> Trekking
Yüksek ve alçaktan mermi atabilen top ve havanların bazı özellilerine sahip kısa namlulu top >> Obüs
Yüksek aşamalı bilginlerin ve yeniçeri subaylarının giydikleri cüppe >> Biniş
Yüksek ayaklı,kapaklı ve çekmeceli bir dolap türü >> Kabinet
Yüksek ayaklı,kapaklı ve çekmeceli bir dolap türü >> Kabinet
Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi >> Antisiklon
Yüksek bir makama sunulan mektup yada dilekçe >> Ariza
Yüksek bir tepe üzerinde konumlanmış bir kale yada şatonun üzerine oturduğu zeminin kaymaması için yapılmış isnat duvarı >> Kaballama
Yüksek dereceli devlet görevlileri ile elçilerin oturması için ayrılan konut >> Rezidans
Yüksek görevli >> Kasalak
Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo,çanak,çömlek gibi nesne >> Seramik
Yüksek kabartma gibi bir zemine bağlı veya alçak kabartma gibi yassılaştırılmış olmayan,üç boyutta da gelişmiş olan heykelcilik yapıtı >> Tamoyma
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yer,Falez >> Yalıyar
Yüksek makamdaki kişileri hoş sözlerle,güzel fıkra ve hikayelerle eğlendiren kimse >> Nedim
Yüksek makamlardaki devlet adamları >> Rical
Yüksek rakımlı ülkelerde turizm ve dağcılık etkinlikleri arasında yer alan yürüyüş gezileri >> Trekking
Yüksek sesle inleme >> Renanet
Yüksek sesle yapılan çağrı,duyuru.,tellalla duyurma >> Car
Yüksek sosyete yaşamını seven >> Monden
Yüksek tepe,dağ >> Kepez
Yüksek ve çevresi açık yer >> Yeleken
Yüksek yer >> Pamir
Yüksek yerlerde ya da yükselen araçların (asansör, uçak) gibi durumlarda oluşan korku >> Akrofobi
Yüksek,yüce >> Mualla
Yüksek,yüce >> Bülent
Yüksekçe yer >> Platform
Yükseklik ölçer >> Altimetre
Yükseklik. >> İrtifa >> Kot
Yüksekten ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu bir top türü >> Obüs
Yükselme, yücelme >> Teali
Yükselteç >> Amplifikatör
Yükselti >> Rakım
Yükümlülük >> Obligasyon
Yükümlülük >> Vecibe
Yün atkı >> Leçek
Yün eğirme aracı >> Kirmen
Yün eğirmekte kullanılan çıkrığın adı.Pamuk ipliğini saran el çıkrığı >> Alamit
Yün kumaşların havlarına kıvırcık görünüm kazandırmak için yapılan uygulama. >> Ratinaj
Yün veya pamuk gibi maddeleri tokmak ile kabartan kimse. >> Hallaç
Yünden dokunmuş yaygı, kilim >> Sili
Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş >> Aba
Yünlü yada pamuklu bir dokuma >> Abadan
Yünlülere,kürklere büyük zarar veren bir tür gece kelebeği >> Güve
Yünsü tüylü bir av köpeği cinsi >> Barbe
Yünü kabartma >> Ditme
Yürek atışı. >> Daraban
Yürek çarpıntısı >> Helecan
Yürek darlığı.,aşırı sıkıntı,kaygı,bunaltı >> Anksiyete
Yürek paralayan,tüyler ürpertici >> Canhıraş
Yürek paralayan >> Canhıraş
Yürek paralayan >> Canhıraş
Yürekli,yiğit,kabadayı >> Koçak
Yürüme korkusu >> Basifobi
Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum >> Statüko
Yürütme >> İcra
Yürüyen merdiven >> Eskalatör
Yüz altı taşla oynanan bir oyun >> Okey
Yüz güzelliği >> Cemal
Yüz kalıbı >> Mask
Yüz kızarmasından duyulan korku >> Eritrofobi
Yüz kiloluk bir ağırlık ölçüsü birimi >> Kental
Yüz örtüsü. Peçe >> Nikap >> Yaşmak >> Bürgü >>
Yüz yapraklık altın varak paketi >> Defe
Yüz yüze >> Ruberu
Yüz,çehre,beniz >> Bet
Yüz,çehre >> Talat
Yüz,omuzlar,sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığı >> Akne
Yüze karşı gelen taraf,cephe >> Alnaç
Yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kağıttan oluşan ve çoğu marangozlukta kullanılan bir madde >> Formika
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir balık >> Barsam
Yüzgeçlerinde zehirli dikenleri bulunan,eti beyaz ve lezzetli bir balık >> İskorpit
Yüzme havuzu >> Pisin
Yüzme sporunda suya yüksekten atlamada kullanılan bir ucu sabit,öteki ucu esneyen sıçrama tahtası >> Tramplen
Yüzölçümü >> Mesaha
Yüzsuyu >> Abıru
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan,aşırı çiçek bozuğu olan kimse >> Çopur
Yüzü çok parlak olan >> Zehra
Yüzü havlı,pamuklu yada yünlü kumaş >> Divitin
Yüzü parlak bir tür ipekli kumaş >> Atlas
Yüzü sünger taşıyla parlatılarak hafif kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sığır derisi >> Nubuk
Yüzü uzun tüylü,kalın ve ağır battaniye >> Velense
Yüzü yay biçiminde bir çeşit keser >> Aydemir
Yüzük taşı, mühür gibi şeyleri yapmakta kullanılan yarı saydam, parlak ve değerli bir taş >> Akik
Yüzük gibi parmağa takılan mühür >> Hatem
Yüzükoyun yatılarak kullanılan bir tür kayaklı kızak >> Skeleton
Yüzün rengi, bet beniz >> Nevir
Yüzün şakakla çene arasındaki yanı >> Duluk
Zaç yağı,sülfirik asit >> Karaboya
Zakkum >> Ağı Ağacı
Zakkumdan elde edilen ve tansiyon düşürücü olarak kullanılan bir alkaloit >> Rezerpin
Zakkumgillerden,rutubetli yerlerde yetişen,parlak mavi renkli bir çiçek >> Cezayirmenekşesi
Zaman bilimi >> Kronoloji
Zaman zaman ortaya çıkan alkoliklik >> Dipsomani
Zaman, vakit (yerel sözcük) >> Adar
Zaman,mevsim,çağ,sıra,vakit >> Hengam
Zamana göre değişen bir büyüklüğün değişimlerini görüntülemeye ve böylece bir gösterim elde etmeye olanak veren aygıt >> Osiloskop
Zamansız,uygun zamanda olmayan >> Nagah
Zambakgillerden bir kır bitkisi,mahmur çiçeği >> Çiğdem
Zambakgillerden bir süs bitkisi >> Sarısabır
Zambakgillerden, beyaz renkli ve güzel kokulu bir çiçek >> Sümbülteber
Zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli ve tırmanıcı bir bitki >> Saparna
Zambakgillerden,anayurdu Orta Amerika olan bir süs bitkisi >> Nolina
Zambakgillerden,beyaz çiçekli bitkinin kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz >> Çiriş
Zambakgillerden,güzel kokulu,beyaz renkli bir çiçek >> Sümbülteber
Zambakgillerden,soğanından ilaç olarak yararlanılan bir takım maddeler elde edilen bir bitki >> Adasoğanı
Zambiya ve Malavi’nin para birimi >> Kvaça
Zambiya’nın başkenti >> Lusaka
Zamir >> Adıl
Zamklı cila >> Lıka
Zar yerine yedi tane deniz hayvan kabuğu ile oynanan , bazı kuralları damayı andıran eski bir oyun >> Peçiç
Zar ile oynanan kumar >> Barbut
Zar yerine yedi tane deniz hayvanı kabuğuyla oynanan bir oyun >> Peçiç
Zar,duvar,çeper >> Cidar
Zarar görmüş,zarara uğramış >> Mutazarrır
Zararlı bir bitki./Koyunlarda görülen bir hastalık >> Karamuk
Zarf-fiil,bağ-fiil,gerundium >> Ulaç
Zarif,kibar,çalımlı,güzel giyinmiş,yakışıklı >> Kostak
Zarif,küçük,sevimli >> Minyon
Zarsı yumurta kesesi >> Efipi
Zatülcenp >> Satlıcan
Zatürree >> Pnömani >> Batar
Zayıf düşmüş hayvanların derilerinin altında yaşayan ve hastalanmalarına neden olan bir tür kurtçuk >> Okra
Zayıf ve cılız.Güçsüz >> Enezeebil >> Hıra
Zayıf, cılız, hastalıklı anlamında yerel sözcük >> Irkı
Zayıf,çelimsiz,etsiz >> Lagar
Zayıflama ya da zayıflatma anlamında eski sözcük >> Izaf
Zeamenhof tarafından ortaya atılan yapay dil >> Esperanto
Zebercet taşı >> Perido
Zehir >> Sem
Zehiriyle ünlü olmasına karşın insanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü >> Tarantula
Zehirlemek,ağılamak >> Otalamak
Zehirli bir bitki türü >> Baldıran
Zehirli bir örümcek cinsi >> Akalar
Zehirli bir örümcek türü >> Bö
Zehirli bir örümcek. >> Karadul
Zehirli iğnesi olan bir tür iri yaban arısı >> Eşekarısı
Zehirsiz,çok güçlü büyük bir yılan >> Piton
Zeka geriliğinin ileri bir şekli.,doğuştan ahmak,aptal >> İdiot >> Moron
Zeka >> Anlak
Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan >> Hebenneka
Zeki,anlayışlı,akıllı kimse >> Fehim
Zen Budacılığında rahip adaylarının meditasyon eğitiminde kullanılan kısa ve çelişkili önerme yada soru >> Koan
Zen düşünmenin ereği olan ruhsal uyanış >> Satori
Zencefile yakın uyarıcı nitelikler taşıyan bir bitki >> Zerumbet
Zencefilgillerden,sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki ve bu bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu >> Kakule
Zenci >> Negro
Zengin bir karışım göndererek otomobil motorunun daha kolay çalışmasını sağlayan yardımcı düzenek >> Jikle
Zengin bir kadının yardımcısı olan,onun ,işlerini yapan kadın >> Nedime
Zengin erki şeklinde bir yönetim biçimi >> Plütokrasi
Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan,onların bir takım işlerini gören kimse,kahya >> Kethüda
Zengin,varlıklı >> Gönç
Zengin >> Varsıl
Zeravent’de denilen ve kökleri halk hekimliğinde kullanılan sarılgan bitki >> Loğusa Otu
Zerdüşt dininde Ahura Mazda’nın oğlu olan ateş tanrısı >> Atar
Zerdüşt dininde Ahuramazda’nın yarattığı ikiz ruhlardan yalanın,karanlığın ve ölümün yanında yer alan >> Ehrimen
Zerdüşt dininde ateş tanrısı >> Atar
Zerdüşt dininde en yüce tanrı ,iyilik tanrısı >> Ahuramazda
Zerdüşt dininin kutsal kitabı >> Avesta
Zerdüşt takviminde yılın sekizinci ayı >> Aban
Zevk ve eğlenceye düşkün,uçarı >> Sefih
Zeytin biçiminde,beyaz unlu,tadı mayhoş bir yemiş. >> İğde
Zeytingillerden beyaz,eflatun veya pembe renkte,güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki >> Leylak
Zeytingillerden beyaz,kırmızı yada sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık >> Yasemin
Zeytingillerden bir ağaç ve bu ağacın beyaz,eflatun veya pembe renkte,güzel kokulu çiçekleri >> Leylak
Zeytingillerden,kerestesi sert ve değerli bir ağaç >> Dişbudak
Zeytinin sıkılıp yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesi >> Pirina
Zeytinyağı çıkaran kimse >> Zeytan
Zeytinyağı,soğan ve maydanozla yapılan bir tür fasulye salatası >> Piyaz
Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve rendelenmiş domates ile yapılan garnitür >> Provançale
Zeytinyağlı bir yemek >> Fava
Zıplama, sıçrama >> Rakadan
Zırh veya silah >> Cebe
Zırhlı bir başlık türü >> Miğfer
Zırhlı hayvan >> Tatu
Zırhlı taşıyıcı >> Kariyer
Zırnık,sıçanotu gibi adlar da verilen zehirli bir element >> Arsenik
Zihin açıklığı >> Fatanet >> Fitnat
Zihin >> An
Zihinde beliren soru >> İstifham
Zihinsel özür yaratan kalıtsal bir hastalık >> Fenilketonüri
Zihinsel özürlü >> Mongol
Zikreden,anan. Tekkelerde ayinde ilahi okumakla görevli hanende >> Zakir
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı >> Tef
Zimbabwe’nin başkenti >> Harare
Zimbabwe’nin eski adı >> Rodezya
Zina eden kadın,fahişe >> Zaniye
Zina işleyen >> Zani
Zincir halkalı yada zincirden yapılmış gem >> İreşme
Zincirden yular veya ayak kösteği >> Keşen
Zincirleme tamlamalar, seciler, yabancı mecazlar, Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü eski düz yazının XVII. Yüzyılda yaşamış en güçlü temsilcisi olan Osmanlı yazarı >> Nergisi
Zincirleme >> Müteselsil
Zirve, doruk >> Şahika
Zona >> Herpes Zoster
Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu >> Amani
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir şelale >> Güneşli
Zoolojide (Macacus) olarak tanımlanan , güneydoğu Asya’da yaşayan kuyruklu bir maymun türü >> Makak
Zoolojide (Temnodon altator) olarak tanımlanan , lüfer balığının küçüğüne verilen ad >> Çinakop
Zoolojide (Okapia johnstoni) olarak tanımlanan , geviş getirenlerden , Kongo’da bataklık ormanlarda yaşayan , gövdesi kızıl kestane renginde , bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan >> Okapi
Zoolojide (Anopheles maculipennis) olarak tanımlanan,sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek >> Anofel
Zoolojide (Apteryx australis) olarak tanımlanan ,kanatları küt olduğu için uçamayan,bacakları güçlü,Yeni Zelanda’da yaşayan bir kuş >> Kivi
Zoolojide (Athene noctua) olarak tanımlanan,baykuşgillerden,Avrupa,Asya ve Kuzey Afrika’da yaşayan bir kuş >> Kukumav
Zoolojide (Balaena mistycetus) olarak tanımlanan,uzunluğu 20 m ağırlığı 200 ton olan,yağı ve çubukları için avlanan memeli hayvan,kadırga balığı >> Balina
Zoolojide (Belone belone ) olarak tanımlanan,uskumrugillerden,40-60 cm boyunda,vücudu silindir biçiminde,gaga gibi ince,uzun,sivri ağızlı bir balık >> Zargana
Zoolojide (Bos grunnieus) olarak tanımlanan,Tibet’te,Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan,kılları uzun öküz türü >> Yak
Zoolojide (Bubo bubo) olarak tanımlanan,baykuşgillerden,orman,dağ ve kayalıklarda yaşayan,uzunluğu 65 cm,sırtı koyu kahverengi bir kuş türü >> Puhu Kuşu
Zoolojide (Buteo buteo) olarak tanımlanan,kartalgillerden,50-55 cm uzunluğunda,Avrupa ve Asya’nın dağ,orman ve çalılıklarda yaşayan yırtıcı bir kuş >> Şahin
Zoolojide (Camelus) olarak tanımlanan,geviş getiren memelilerden,boynu uzun,sırtında bir veya iki hörgücü olan,yük taşımakta kullanılan hayvan >> Deve
Zoolojide (canis familiaris grajus hibernicus) olarak tanımlanan,genellikle tavşan avında kullanılan,uzun bacaklı,çekik karınlı,çok çevik bir köpek cinsi >> Tazı
Zoolojide (Capra hircus) olarak tanımlanan,geviş getirenlerden,eti-sütü-derisi ve kılı için yetiştirilen,memeli evcil bir hayvan >> Keçi
Zoolojide (carcinus) olarak tanımlanan,kabukluların ön ayaklılar alt takımından,eti için avlanan,pavuryaya benzer küçük su hayvanı >> Çağanoz
Zoolojide (Carduelis cardelis) olarak tanımlanan,serçegillerden,başında ve boynunda kırmızı sarı tüyler bulunan,güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş >> Saka
Zoolojide (Cavia porcellus) olarak tanımlanan,bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı,Hint Domuzu >> Kobay
Zoolojide (corvus) olarak tanımlanan kanatları geniş,tüyleri kara renkte,tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş >> Karga
Zoolojide (Delphinus) olarak tanımlanan,ılık ve sıcak denizlerde sürüler halinde yaşayan,boyları 3 m’ye kadar erişebilen memeli deniz hayvanı >> Yunus
Zoolojide (Dentex vulgaris) olarak tanımlanan,izmaritgillerden,Akdeniz’de yaşayan,pullu,eti beğenilen bir balık >> Sinarit
Zoolojide (Eguus asinus) olarak tanımlanan,atgillerden,binek ve hizmet hayvanı >> Eşek
Zoolojide (Elephas primigenius) olarak tanımlanan,filgillerden,dördüncü zamanda Avrupa ve Asya’da yaşamış olan,şimdi ancak fosili bulunan iri,kıllı bir hayvan >> Mamut
Zoolojide (Elephas) olarak tanımlanan,Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan çok iri,kalın derili hayvan >> Fil
Zoolojide (Erinaceus europaeus) olarak tanımlanan,uzunluğu 25-30 cm olan,sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan >> Kirpi
Zoolojide (Eurigaster integriceps) olarak tanımlanan,yarım kanatlılardan,yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan esmer renkli,zararlı böcek >> Süne
Zoolojide (Felis domesticus) olarak tanımlanan köpek dişleri iyi gelişmiş,kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabani,küçük memeli hayvan >> Kedi
Zoolojide (Fulica atra) olarak tanımlanan,gri kızıl karışımı tonda benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş >> Su Tavuğu
Zoolojide (Gallus) olarak tanımlanan,sülüngillerden,eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı >> Tavuk
Zoolojide (Lemur) olarak tanımlanan Madagaskar adasında sık rastlanan,uzun kuyruklu,yumuşak tüylü bir memeli primat >> Maki
Zoolojide (Loligo vulgaris) olarak tanımlanan mürekkep balığının bir türü >> Kalamar
Zoolojide (Mugil cephalus) olarak tanımlanan,orta büyüklükte,çok pullu,küt başlı,gümüş renkte,beyaz etli bir balık >> Kefal
Zoolojide (Mugil surmulletus) olarak tanımlanan,barbunyaya benzeyen bir balık >> Tekir
Zoolojide (mus) olarak tanımlanan,sıçangillerden,küçük vücutlu,kemirgen,memeli hayvan >> Fare
Zoolojide (Ovis aries hispanica ) olarak tanımlanan,uzun,çok ince,beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi >> Merinos
Zoolojide (Ovis aries) olarak tanımlanan,geviş getirenlerden,eti sütü yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan >> Koyun
Zoolojide (Palemye sarda) olarak tanımlanan,iri palamut balığına verilen ad >> Topik
Zoolojide (parus ater) olarak tanımlanan,serçegillerden,gagaları dişli,zararlı böcek ve kurtlarla beslenen,güzel sesli bir kuş >> İskete
Zoolojide (Pelecanus onocrotalus) olarak tanımlanan,pembeye çalan beyaz tüylü,kanatları gri renkli,alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş,kaşıkçı kuşu >> Pelikan
Zoolojide (Phoca) olarak tanımlanan,etçiler takımının fokgiller familyasından,1-2 m boyunda,postu değerli,memeli deniz hayvanı,ayı balığı >> Fok
Zoolojide (Pulex) olarak tanımlanan,insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan,iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan küçük,asalak böcek >> Pire
Zoolojide (Raja clavata) olarak tanımlanan,köpekbalıklarından,sırtında büyük dikenleri olan,kuma gömülü olarak yaşayan bir balık >> Vatoz
Zoolojide (Rhinoceros inducus) olarak tanımlanan,sıcak ülkelerde yaşayan,burnunun üstünde bir veya iki boynuzu bulunan,kalın derili,saldırıcı bir hayvan >> Gergedan
Zoolojide (Scorpio) olarak tanımlanan,sıcak ve nemli yerlerde yaşayan kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli bir iğnesi olan böcek >> Akrep
Zoolojide (serranus cabrilla) olarak tanımlanan,Akdeniz’de yaşayan,alaca kırmızı renkli beyaz etli,orta büyüklükte bir balık >> Hani
Zoolojide (Tapirus) olarak tanımlanan,Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan,2 m uzunluğunda,kısa hortumlu bir hayvan türü >> Tapir
Zoolojide (tetraste bonasia olarak tanımlanan,orman tavuğugillerden,eti için avlanan,ormanlarda yaşayan bir kuş >> Çil
Zoolojide (Trutta faris) olarak tanımlanan,soğuk ve duru sularda yaşayan,eti turuncu ve lezzetli,250 gr olan 2 kg’a kadar gelen bir tatlı su balığı >> Alabalık
Zoolojide (Turdus merula) olarak tanımlanan,tüyleri kara,meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş >> Karatavuk
Zoolojide (Ursus arctos) olarak tanımlanan memelilerin etobur takımından,beş parmaklı,tabanlarına basarak yürüyen,yurdumuzda boz türü bulunan,iri gövdeli hayvan >> Ayı
Zoolojide (vespertilio) olarak tanımlanan,ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş,vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı iskeletleri hafif yapılı,uçabilen memeli hayvan >> Yarasa
Zoolojide dişi hayvan >> Marya
Zoolojide kuyruklular >> Urodel
Zoolojide,birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluğa verilen ad >> Koloni
Zor,çetin,karmaşık >> Mudil
Zorba >> Ceberrut >> Müstebit
Zorla alma >> Gasp
Zorla getirme >> İhzar
Zorlama,bir işi zorla yaptırma >> Zecir
Zorlama,zorunda bırakma >> İcbar
Zorlayıcı sebep >> Forsmajör
Zorlayıcı,zorlayan,yasaklayan >> Zecri
Zorlu ve ezici güç >> Satvet
Zorlu,katı,şiddetli >> Yeğin
Zorunluluk >> Istırar
Zulümler,haksızlıklar,kıyımlar >> Mezalim
Zurnalarda,kamış düdüğün bulunduğu lüleye takılan yuvarlak plaka >> Avurtlak
Zurnalı ve tulumlu bir çalgı >> Gayda
Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü >> Sipsi
Zümrüde benzer değerli bir taş >> Zebercet
Züppe >> Dandi >> Snop
Zürriyetsiz,kısır >> Ebter